Informace k třídění odpadů

Milí třídící občané,

konec roku je tu a s ním i slevy na poplatcích za uvědomělé nakládání s odpady.
Díky evidenci obsloužených nádob a pytlů může mít uvědomělý občan slevu až 420 Kč na osobu a občan netřídící odpady 0 Kč na osobu. Výši slevy najdete ve svém odpadovém účtu na webu www.mojeodpadky.cz. Součet slev ISNO pro tento rok činí 787 tisíc korun. V loňském roce tento součet činil 571 tisíc korun, takže jen tak dál!

Ke konci roku bylo do systému adresného třídění odpadů zapojeno celkem 84 % stanovišť, přičemž 52 % stanovišť byla do odpadového účtu připsána nějaká sleva. Proč nezískala slevu všechna zapojená stanoviště nebo proč jsou některé slevy spíše symbolické?
1. Některá stanoviště stále nemají potvrzenou inventuru stanoviště a vyplněný odpadový dotazník. Pro výpočet slevy jsou tyto dva formuláře nezbytné. Jednak je třeba souhlasit s podmínkami systému a také je třeba mít ověřená vstupní data, neboli přesně vědět, kdo používá jaké nádoby. Tímto se předejde zbytečným dohadům a nepřesným výpočtům.
2. Některá stanoviště mají příliš velký objem obsloužených popelnic. Jednoduše řečeno slevu, kterou stanoviště získalo tříděním odpadů, „požralo“ velké množství obsloužených litrů se směsným odpadem. Spousta domácností je zvyklých popelnici se směsným odpadem přistavit ke každému svozu, a to je velká škoda, protože každý výsyp popelnice se platí!

Často slýcháme, že popelnice je cítit, a proto se musí pravidelně svážet. V drtivé většině jsme v popelnicích našli kuchyňský bioodpad (slupky od brambor, od banánu atd.), který je původcem zápachu. POZOR – kompostéry nebo hnědé popelnice jsou především na kuchyňské bioodpady, které dle zákona nemají v popelnicích se směsným odpadem co dělat. Hnědá popelnice není jen na trávu nebo listí, je především na kuchyňský bioodpad! Kdo poctivě třídí kuchyňský bioodpad ví, že popelnice nesmrdí a pak ji sváží třeba i jen jednou za dva měsíce.

Doporučujeme ke svozu přistavovat pouze plné popelnice, které jsou naplněny odpadem, ze kterého už není možné nic vytřídit.

Dále doporučujeme navštívit svůj odpadový účet na stránkách www.mojeodpadky.cz a zkontrolovat:
a) inventuru stanoviště, zda jsou na stanovišti evidované správné nádoby a osoby, kterým bude přiznána úleva na poplatku,
b) odpadový dotazník, zda jsou vyplněny všechny body a především způsoby snižování produkce odpadů (nezapomeňte dotazník uložit),
c) hodnocení stanoviště, zda se připisují obsloužené nádoby.

Kdo by se o problematiku dále zajímal, může na Youtube zhlédnout pořad MOJEODPADKY. Je tam celkem třináct dílů, takže dostatečný zabiják nudy. Pokud by nebylo cokoli jasné, nebojte se zeptat např. prostřednictvím webu MOJEODPADKY v sekci „Kontaktujte nás“. Děkujeme, že třídíte odpad a přejeme příjemné svátky!

S pozdravem Ing. Radek Staňka
MOJEODPADKY.cz