Okénko Městské policie Mikulov - září 2021

Některé události MP Mikulov za měsíc září 2021

Dne 2. 9. 2021 v čase 1:55 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno, že v provozovně Sport-baru na ul. České dochází k výtržnostem ze strany jednoho podnapilého hosta. Přivolaní strážníci MP Mikulov po dojezdu do zmíněné provozovny zaregistrovali, že hlavní aktér vzniklých problémů již stihl z baru raději odejít. Podstatou incidentu bylo vyvolávání problémů a fyzické napadaní obsluhy nočního baru a také dalších přítomných hostů. Vrcholem výtržností bylo roztříštění sklenice o hlavu uvedeného potížisty. Strážníci MP Mikulov posléze uvedeného problémového hosta zastihli opodál baru na ul. Vrchlického. Zakrvácenému mladíkovi byla poskytnuta první pomoc a na místo byl přivolán zdravotnický výjezd RZS JMK. Zraněný mikulovský mladík r. 1996 následně putoval na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Paradoxem na celé záležitosti byla nepochopitelná okolnost, kdy se problematický uvedený mikulovský mladík do zmíněné provozovny po svém ošetření ještě téhož dne vrátil a ve výtržnostech zde začal pokračovat. Strážníci MP Mikulov vzniklé protiprávní jednání předali z důvodu závažnosti k dořešení přivolané hlídce Policie ČR.

Dne 3. 9. 2021 v čase 4:45 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v Mikulově, v jednom nájemním bytě na ul. Brněnské. V celé záležitosti se jednalo o vygradovaný hlučný spor mezi dvěma bývalými partnery r.1997 a r.1988. Partnerská dvojice se nejdříve bohatě posilňovala alkoholickými nápoji v mikulovském nočním baru. Posléze se tito dva bývalí milenci přemístili do uvedeného bytu a zde se začali dohadovat kvůli jejich proběhlému rozchodu. Hlučná hádka následně vyvrcholila sebepoškozováním a demolováním vybavení bytu. Probíhající hlučná hádka ale nebyla lhostejná sousedům a ti přivolali na místo hlídku MP Mikulov. Zasahující strážníci problémovou partnerskou dvojici na místě zklidnili a dále je poučili, že incident bude mít následnou dohru. Přestupkové jednání bylo posléze vyřešeno v kompetenci MP Mikulov.

Dne 5. 9. 2021 v čase od 00:05 hodin bylo na MP Mikulov nezávisle na sobě telefonicky oznamováno několika rozzlobenými občany Mikulova, že z mikulovského zámku se line velmi hlasitá reprodukovaná hudba, která ruší jejich noční klid! Zasahující strážníci MP Mikulov posléze zjistili, že na zámku probíhala svatební oslava a hlučná hudba je pouštěna i na venkovní zámecké terase, odkud se rozléhá do celého centra města. K tomu se ještě navíc připojovaly pouštěné různé barevné světelné efekty. Strážníci na místě oslavy následně kontaktovali hlavní odpovědnou osobu – občana Brna r. 1981. Tento prohlásil, že on je ženich a že má na vše povolení. Strážníci jej ale upozornili, že jejich oslava ruší noční klid a je nutno oslavu ztišit, či ji přesunout dovnitř do sálu. Dále byl samozvaný ženich strážníky upozorněn, že jejich jednání by mohlo naplňovat skutkovou podstatu přestupku proti veřejnému pořádku. Arogantní svatebčan však strážníkům odvětil, že probíhající oslavu jeho svatby nebude nijak omezovat a že v hlučné oslavě budou pokračovat. Na tento popud strážníci kontaktovanou osobu upozornili, že celou záležitost MP Mikulov tedy oznámí k dořešení na správní orgán, jako spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, jelikož došlo k úmyslnému rušení nočního klidu. Zasahující strážníci následně na místě provedli několik záznamů na minikameru a také na místě provedli orientační měření hluku na přilehlém veřejném prostranství. Podezření ze spáchání přestupkového jednání bylo následně oznámeno MP Mikulov na příslušný správní orgán.            

Dne 6. 9. 2021 v čase 14:30 hodin došlo na ul. Bezručova k incidentu, při kterém podezřelý cizinec neoprávněně vniknul do nemovitosti, která je situovaná v nové bytové zástavbě. Uvedený slovenský občan nejdříve obcházel řadovou zástavbu z dvorních traktů a zkoušel, která stavba by mohla být přístupná. Po několika marných pokusech se mu nakonec naskytla příležitost a do jednoho z domů se mu podařilo dostat. Při šmejdění po domě byl však uvedený pachatel vyrušen přítomnou majitelkou domu, která byla v tuto domu sama doma. Překvapená žena následně začala volat o pomoc a vyrušený pobuda se naštěstí jen vylekal a z domu začal unikat. Jedním ze sousedů poškozené a vystrašené ženy je i místní strážník MP Mikulov, který když uslyšel volání sousedky okamžitě zareagoval a prchajícího podezřelého muže po krátkém stíhání zdržel. Podezřelý muž byl zakročujícím strážníkem okamžitě zpacifikován a na místo byla následně přivolána hlídka Policie ČR. Šetřením vzniklé události se dále zabývá PČR Mikulov.  

Dne 8. 9. 2021 v čase 16:00 hodin byli strážníci MP Mikulov přivoláni do prodejny Billa Mikulov. V celé záležitosti se jednalo o projednání zadrženého neplatícího zákazníka prodejny, který se pokusil v prodejně Billa odcizit zboží v hodnotě 460 Kč. Paradoxem na nahlášené události byla okolnost, že pachatelkou spáchaného přestupku proti majetku, byla nová zaměstnankyně prodejny, která byla v zaměstnání teprve první den. Nová prodavačka asi zkoušela co si může dovolit a nějak jí to nevyšlo. Provinilá občanka Mikulova r. 1987 byla posléze strážníky MP Mikulov potrestána uloženou příkazní pokutou. Uložení pokuty bylo dále také nahlášeno do centrálního registru přestupků. Provinění proti pracovně-právním předpisům si řešili odpovědní pracovníci v samostatné působnosti.     

Dne 9. 9. 2021 v čase 13:50 hodin kontrolovala hlídka MP Mikulov podezřelou osobu, která se zdržovala na lavičce na novém workout hřišti vedle prodejny Tesco Mikulov. Pozornost strážníků vyvolalo podezřelé chování neznámého muže, který se uvelebil na lavičce v uvedeném parku a všechny odpadky odhazoval kolem sebe. Při lustraci podezřelého muže z okr. Příbram r. 1979 strážníci posléze zjistili, že kontrolovaný muž figuruje v registru osob, po kterých vyhlásila Policie ČR celostátní pátrání. Podezřelého muže mikulovští strážníci následně předvedli na služebnu PČR Mikulov. 

Dne 12. 9. 2021 v čase 3:15 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov společně s kolegy z PČR Mikulov v okolí areálu Amfiteátru kde právě končil sobotní program Pálavského vinobraní. Na uvedeném místě došlo k fyzickému napadení mladé ženy. Strážníci i policisté na místě spolupracovali se svědky vzniklého incidentu a označeného unikajícího podezřelého muže se posléze podařilo policistům zadržet v lokalitě Turoldu. Podezřelý a podnapilý muž r. 1986 následně putoval do zadržovací cely. Celou vážnou záležitostí se dále zabývá Policie ČR.

Dne 12. 9. 2021 v čase 14:35 hodin došlo na Náměstí v Mikulově k incidentu, kdy místní podnapilý muž r. 1990 fyzicky napadal svoji brněnskou přítelkyni r. 1994. Agresorovi při tom vůbec nevadilo, že na Náměstí právě probíhá Pálavské vinobraní a jeho nevhodnému jednání přihlíží mnoho pobouřených svědků!  Zasahující strážníci MP Mikulov agresivního muže zkrotili až za využití donucovacích prostředků, kdy byl výtržník posléze předveden ke zklidnění na služebnu MP Mikulov. Zraněná žena následně putovala přivolanou sanitou RZS JMK na odborné ošetření do nemocnice v Břeclavi. Celá záležitost byla následně řešena v kompetenci MP Mikulov, jako spáchání přestupkového jednání. 

Dne 13. 9. 2021 v čase 19:05 zasahovali strážníci na ul. 22.dubna, kde došlo k opileckému vandalismu ze strany občana Ostravy r. 1975, který se momentálně zdržoval v Mikulově z pracovních důvodů. Uvedený občan se v afektu rozčílil a rukou rozbil skleněnou výplň u vstupních dveří nájemního domu, jelikož ho jeho příbuzná odmítala vpustit dovnitř domu. Zasahující strážníci MP Mikulov posléze na místě zjistili, že lustrovaný uvedený muž se nachází v databází Policie ČR, jako hledaná osoba. Zadržený muž následně ihned putoval na mikulovskou policejní služebnu, odkud byl posléze převezen do určeného nápravného zařízení, jelikož se již nějakou dobu úspěšně vyhýbal nástupu výkonu trestu. Rozbité dveře strážníci zaevidovali a následně je postoupili k dořešení na správní orgán, jako podezření ze spáchání přestupku proti majetku.    

Dne 13. 9. 2021 v čase 23:16 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že před mikulovským kinem na ul. České se právě začalo fyzicky napadat několik osob. Operátor pečlivě přiblížil aktéry incidentu a na samotné místo incidentu okamžitě odeslal hlídku strážníků. Zasahující strážníci vzniklý konflikt okamžitě eliminovali již v samém počátku a agresivní jedince předvedli k řešení na služebnu MP Mikulov. Nejvíce rozvášněného mikulovského mladíka r. 2003 museli nakonec zkrotit až nasazená služební pouta. Celý incident měl alkoholový nádech a ze zpětně puštěných kamerových záznamů bylo evidentní, že hlavním provokatérem byl zmíněný spoutaný mikulovský mladík. Ze záznamů ale také vyplynulo, že i oba přespolní mládenci neudrželi nervy na uzdě a nějakou tu ránu uštědřili zbytečně, takže jejich jednání nešlo kvalifikovat, jako nutnou obranu. Takže i oba návštěvníci Mikulova ze Vsetínska r. 1995 a r. 1996 byli potrestáni příkazní pokutou. Mikulovští „dárečci“ přijdou na řadu následovně. Celé jednání bylo MP Mikulov posouzeno, jako úmyslné spáchání přestupkové jednání proti občanskému soužití. Další mikulovský spoluobčan r. 1974 bude mikulovskými strážníky navíc řešen samostatně, jelikož zasahující strážníky při samotném zákroku častoval vulgarismy a urážkami.

Dne 14. 9. 2021 v čase 12:25 hodin zasahovali mikulovští strážníci u Domu zdraví na ul. Svobody, kde došlo k vážnému pádů místního občana r. 1962. Podnapilý muž ztratil rovnováhu a při nekontrolovaném pádu upadl na betonový chodník a při tomto se krvácivě poranil na hlavě. Zasahující strážníci zraněnému muži poskytli první pomoc a na místo přivolali zdravotnický výjezd RZS JMK. Zraněný spoluobčan následně putoval na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.

Dne 24. 9. 2021 v čase 13:25 hodin museli mikulovští strážníci MP Mikulov zasahovat proti arogantnímu řidiči nákladního zásobovacího vozidla. Uvedený řidič se nejdříve domáhal neoprávněného vjezdu u zábranového sloupku na ul. Kostelní. Když ho sloužící strážník-operátor upozornil na skutečnost, že do pěší zóny je povoleno vjíždět z důvodu zásobování pouze do 11:00 hodin, řidič se velmi rozčílil a odmítal se strážníky dále komunikovat. Drzost řidiče nákladního vozidla nakonec vyvrcholila jeho zapojením se za vpuštěnými svatebními autobusy, které vjížděly na Náměstí legálně. Když s ním posléze chtěl operátor MP Mikulov komunikovat na ul. Kostelní, tak ho dotyčný řidič náklaďáku ignoroval. Přivolaná autohlídka MP Mikulov si už ale s revoltujícím řidičem poradila. Po neuposlechnutých zákonných výzvách zasahujících strážníků byl vzdorující znojemský řidič r. 1965 následně předveden na blízkou služebnu MP Mikulov k dalšímu šetření. Jeho přestupkové jednání bylo nakonec potrestáno uloženou příkazní pokutou.

Zpracováno do 30. 9. 2021. S pozdravem strž. Vážný Radek.