Okénko Městské policie Mikulov - červen 2021

Některé události MP Mikulov za měsíc červen 2021

Dne 1. 6. 2021 v 10:10 hodin spolupracovali strážníci MP Mikulov se sociálními pracovnicemi MěÚ Mikulov při poskytování pomoci místní ženě r. 1973, která již nějaký čas přebývala na ulici zcela bez pomoci. Bezdomovkyně původem z obce Sedlec se v poslední době zdržovala už jen v Mikulově. Jejím oblíbeným místem se stalo zátiší s lavičkami u kadeřnictví na Náměstí. Operátor městského kamerového systému měl bezdomovkyni aspoň neustále pod dohledem. Uvedená žena nejdříve opakovaně odmítala pomoc od zasahujících strážníků a neustále opakovala, že se o sebe postará sama. Svůj splín a bolesti ale následně řešila jen popíjením alkoholu. Zdravotní stav uvedené ženy se však v poslední době začal rapidně zhoršovat, kdy se sledovaná bezdomovkyně stala zcela imobilní.  Přivolaný lékař pak následně konstatoval, že pacientku doporučuje co nejdříve umístit do zdravotnického zařízení. Pracovnice MěÚ Mikulov posléze vyřídili formality a strážníci zanedbanou ženu následně služebním vozidlem MP Mikulov transportovali do léčebny pro dlouhodobě nemocné pacienty.         

 Dne 1. 6. 2021 v 19:10 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému, že u Domu zdraví na ul. Svobody právě dochází k incidentu, při kterém se mezi sebou dohaduje několik nepřizpůsobivých osob. Vyslaná hlídka MP Mikulov následně na místě samotném zjistila, že podnapilé osoby se mezi sebou dohadovaly ohledně přítomnosti problémového cizince mezi nimi. Uvedený Ukrajinec se však stihnul do policejního příjezdu z místa nenápadně vytratit. Posléze se na místo incidentu dostavila také hlídka cizineckého referátu PČR Valtice, která se o podezřelého cizince také zajímala. Šetřením na místě a spoluprací s PČR se strážníci dozvěděli, že hledaný cizinec má v ČR vyslovený zákaz pobytu. Rozhodnutí okresního soudu již nabylo právní moci, takže hledaná osoba se v ČR nyní zdržuje nelegálně a protizákonně. Uvedený cizinec r. 1972 nebyl pro mikulovské strážníky osobou neznámou, takže věděli, o koho se v tomto případě jedná. Místní pátrací akce nakonec slavila úspěch. Strážníci i za pomoci operátora městského kamerového systému hledaného cizince zadrželi v 19:30 hodin v prostoru sídliště, v momentě, když seděl na lavičce na ul. Pod strání. Zadrženého cizince strážníci posléze ihned předali přivolané hlídce PČR Valtice.

Dne 1. 6. 2021 v 23:30 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému, že po ul. Kostelní se právě pohybuje směrem ke vstupnímu zábranovému sloupku skupinka rozvášněné místní mládeže. V jednom okamžiku se od sledované mládeže oddělil jeden mladík, zohnul se k dopravnímu kuželu (kužel v daný okamžik vymezoval jízdní pruh komunikace) a posléze si ho nasadil na hlavu. Sledovaný problémový mladík následně procházel již sám směrem na ul. Brněnskou. To již ale byla za ním ihned odeslána hlídka mikulovských strážníků, která po zadržení chtěla od podezřelého mladíka rozumné vysvětlení jeho počínání. Strážníci se rozumného vysvětlení od kontrolovaného podnapilého mladíka nedočkali, a proto jej následně předvedli k podání vysvětlení na blízkou služebnu MP Mikulov. Následně bylo zjištěno, že problémovým mladíkem je místní student r.2003. Jeho jediným vysvětlením pak bylo, že šlo jen o recesi a tímto jednáním nechtěl ohrozit bezpečnost silničního provozu. Strážníci následně recesistovi uložili pokutu příkazem na místě, jelikož jeho chování vyhodnotili, jako spáchání přestupkového jednání.    

Dne 5. 6. 2021 v 20:35 hodin zasahovali mikulovští strážníci opět před Domem zdraví na ul. Svobody. Tentokrát se však jednalo o poskytování první pomoci podnapilé osobě, která si svým nezřízeným popíjením alkoholu přivodila epileptický záchvat. Strážníci MP Mikulov místního občana r. 1962 uložili do stabilizované polohy a na místo přivolali zdravotnický výjezd RZS Jmk. Zkolabovaný pacient následně putoval na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Podobnou záchranářskou akci si mikulovští strážníci zopakovali i dne 6. 6. 2021 v15:45 hodin v Mikulově v lokalitě ul. Nádražní. V tomto případě se jednalo o pomoc místnímu mladému muži r.1986, který byl nalezen, jak leží v trávě pod dopravní značkou. Že za kolapsem zaviněným přemírou zkonzumovaného alkoholu nebude jen samotný alkohol, si strážníci uvědomili v momentě, když u zachraňovaného muže objevili použitou injekční stříkačku. Taktéž v tomto případě byl na místo zásahu přivolán výjezd RZS Jmk, který indisponovaného muže převezl na odborné vyšetření do oblastní nemocnice.

Dne 6. 6. 2021 v 2:00 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v provozovně Korek na ul. Pavlovská, kde docházelo k rušení nočního klidu a také k incidentu, při kterém byl napadán personál vinárny ze strany podnapilého hosta. Uvedený podnapilý návštěvník Mikulova se doslova choval, jako utržený ze řetězu. Zkonzumovanou útratu odmítal uhradit a svůj vztek a agresi si vybíjel na bezmocném personálu. Toto jednání se odehrávalo až do příjezdu hlídky MP Mikulov. Uvedený host svoji agresi posléze obrátil i proti zasahujícím přivolaným strážníkům MP Mikulov. To, že se v tomto případě šíleně zmýlil si uvědomil, až zůstal ležet spoutaný služebními pouty na podlaze provozovny. Z důvodu, že návštěvník pohrdal přivolanými strážníky a odmítal uposlechnou jejich zákonné výzvy, vyřešili až použité donucovací prostředky. Následoval převoz občana města Třebíč r. 1990 na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Za spáchané přestupkové jednání proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku bude nyní arogantní návštěvník čelit obvinění u správního orgánu města Mikulov, kam celou protiprávní činnost strážníci MP Mikulov po zadokumentování postoupili.   

Další incident, kdy museli strážníci MP Mikulov využít použití donucovacích prostředků se odehrál dne 12. 6. 2021 v 20:10 hodin v provozovně prodejny zmrzliny na ul. A. Muchy. V tomto případě se jednalo o agresivního podnapilého místního občana r. 1984. Uvedený podnapilý muž se dostavil do provozovny a dožadoval se podání alkoholu. Obsluha provozovny mu však z důvodu jeho silné podnapilosti odmítla další alkohol prodat. V tomto okamžiku se návštěvník rozčílil a fyzicky zaútočil na odpovědného vedoucího prodejny. Při tomto ataku došlo ke drobnému zranění personálu a také k poškození vystaveného zboží. Řádění nezvaného hosta ukončili až přivolaní strážníci MP Mikulov. Agresivní výtržník byl posléze převezen spoutaný služebními pouty na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Dechová zkouška se u uvedeného problémového muže zastavila na hodnotě 2,40 promile alkoholu. Spáchané přestupkové jednání proti občanskému soužití a veřejnému pořádku mikulovští strážníci potrestali v následujících dnech uloženou tučnou pokutou. Uložení pokuty příkazem na místě bylo také nahlášeno do centrálního registru přestupků.     

Dne 19. 6. 2021 v 4:10 hodin zasahovaly hlídky PČR Mikulov a MP Mikulov v Mikulově na ul. Piaristů před provozovnou Tipsportu. V celé záležitosti se jednalo o vzniklý incident, kterého se účastnilo asi 20 osob. Vyvolaný konflikt mezi přítomnými osobami byl pod neustálým monitoringem operátora městského kamerového systému MP Mikulov. Jednoznačným spouštěčem vzniklých problémů byla alkoholová podnapilost všech přítomných hostů provozovny. Hádka mezi hosty a personálem vznikla, když obsluha provozovny chtěla asi bar uzavřít a provozní dobu ukončit. Přivolaní policisté následně na místě svojí přítomností zabránili vyhrocení situace a všem zúčastněným doporučili klidný přesun do místa svého bydliště. Jedinou komplikací na místě byl pak alkoholový kolaps přítomné mladé ženy, které její hysterické kamarádky přivolaly zdravotnický výjezd RZS Jmk. Omdlívající podnapilá žena byla posléze na místě po ošetření ihned ze sanity propuštěna. Celá záležitost je dále v šetření PČR.   

Dne 19. 6. 2021v čase 8:50 hodin byla hlídka MP Mikulov přivolána na ul. Na Jámě, kde mělo před malou chvílí dojít k incidentu, při kterém došlo vlivem napadení psem ke zranění druhého venčeného psa a jeho staršího majitele. Přivolaní strážníci MP Mikulov na místě samotném zjistili, že útočící a agresivní velký pes rasy Howawart vyběhnul ze soukromého pozemku, který měl v daný okamžik narušené oplocení a následně nečekaně zaútočil na procházejícího seniora, který zde jen venčil svého psa a měl jej řádně uvázaného na vodítku. Útočícího psa se naštěstí podařilo již zahnat nazpět na uvedený soukromý pozemek. Na místo incidentu byl MP Mikulov posléze také přivolán výjezd RZS Jmk, který seniorovi na místě ošetřil poranění ruky. Ke zranění ruky došlo, když bránil svého psa před napadením útočícího psa. Také poranění napadeného psa si následně vyžádalo ošetření ve veterinární ordinaci. Následným šetřením MP Mikulov bylo zjištěno, že majitelka útočícího psa v celé záležitosti odmítá svoji vinu, jelikož soused při stavebních činnostech na sousedícím pozemku narušil oplocení, a tak umožnil jejímu psovi volný pohyb na ulici. Ona ho na pohyb psa na svém pozemku upozorňovala a o stavební činnosti dnešního dne nic nevěděla. Strážníci MP Mikulov následně celou záležitost zadokumentovali a posléze ji postoupí k dořešení na MěÚ Mikulov ke správnímu orgánu.

Dne 23. 6. 2021 v 15:10 hodin se na MP Mikulov obrátil s kuriózní žádostí turista ze Slavičína r. 1979, který projížděl před několika hodinami se zájezdem Mikulovem. Turista uváděl, že se s autobusem zastavovali na benzínové čerpací stanici a zde měli několikaminutovou přestávku. Nyní jsou už ve Vídni a on zjistil, že u sebe nemá svoji peněženku, ve které měl svoje doklady, finance a platební kartu! Strážníkům přesně popsal místo, kde se pohyboval a kde chvilku odpočíval na trávníku pod břízkou. Strážníci posléze projeli mikulovské benzínové stanice a popsané zátiší s břízkami objevili za areálem Hotelu Maroli. Jaké to pak bylo pro strážníky překvapení, když postrádanou peněženku následně skutečně nalezli ležet na místě přesně pod krásně vzrostlou břízkou. Oznamovatel měl štěstí, jelikož při kontrole bylo zjištěno, že v peněžence nic nechybí. Nález postrádané peněženky byl posléze telefonicky oznámen šťastnému majiteli. Oznamovatel si ztracenou peněženku následně převzal na služebně MP Mikulov při svém návratu z ciziny.       

Dne 25. 6. 2021 v 19:15 hodin vyjížděli strážníci MP Mikulov k nahlášenému incidentu, který se odehrával v okolí prodejny Tesco Mikulov. V celé záležitosti se jednalo o fyzické napadení mezi místním mladistvým hochem r. 2004 a v Mikulově nyní bydlícím Slovákem r. 1988. Nevraživost mezi uvedenými soky začala rašit už v předešlých dnech, kdy mladší z uvedených rváčů měl vulgárně nadávat partnerce uvedeného cizince. Akt pomsty s možným výchovným aspektem pak uzrál v momentě, kdy se ti dva uvedení zástupci mužského pohlaví posléze potkali na sídlišti poblíž prodejny Tesco. Starší cizinec na sebe převzal roli mravokárce a chtěl mladšímu soupeři dát výchovnou lekci. Bohužel k domlouvání připojil tento muž i „výchovnou“ facku. To ale neměl dělat, jelikož jeho mladšího soupeře tento atak motivoval tak, že bez zaváhání staršího protivníka zneškodnil přesně mířeným úderem na oko. V následujících minutách se výbušná situace začala na místě vyhrocovat, jelikož k uvedené prodejně se začali sbíhat rodinní příslušníci obou zainteresovaných stran. Dalšímu pokračování probíhajícího incidentu následně zabránili přivolaní strážníci MP Mikulov. Při šetření přestupkového jednání proti občanskému soužití mikulovským strážníkům asistovali také sociální úřednice orgánu OSPOD. Strážníci MP Mikulov celou událost vyhodnotili tak, že svoji vinu měl v tomto případě každý účastník incidentu. Oba mužští zástupci byli v tomto případě potrestáni uloženou sankcí – pokutou příkazem na místě. Uložení pokut bylo dále také nahlášeno do centrálního registru přestupků.

Dne 26. 6. 2021 v 8:55 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno z prodejny Billa Mikulov, že v prodejně měli zákazníka, který si nabral do baťohu spousty zboží a následně přešel přes pokladnu bez řádného zaplacení. Tímto byli strážníci přivoláni do prodejny k identifikaci podezřelého zlodějíčka. Podezřelý muž zatím do příjezdu strážníků z prodejny Billa v klidu odešel neznámo kam. Strážníci MP Mikulov po shlédnutí kamerového záznamu podezřelého muže neztotožnili. Následně v čase 14:30 hodin bylo z prodejny opakovaně oznámeno, že dnešní podezřelý zlodějíček se do prodejny vrátil a nyní chodí mezi regály. Přivolaní strážníci následně v podezřelém muži zjistili občana Břeclavi r. 1993. Podezřelý muž se následně k ranní krádeži přiznal a byl ochoten v prodejně zaplatit vzniklou škodu 280 Kč. Celá záležitost byly posléze MP Mikulov posouzena, jako spáchání přestupku proti majetku. Za spáchané přestupkové jednání byla následně uvedenému občanu Břeclavi na místě uložena sankce-pokuta příkazem na místě. Uložení pokuty bylo dále nahlášeno MP Mikulov do centrálního registru přestupků. 

Dne 26. 6. 2021 v 13:15 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v nedalekých Dolních Dunajovicích, kdy byli strážníci požádáni starostou obce, aby v jejich katastru obce provedli odchyt dvou velkých toulavých psů.  Strážníci MP Mikulov následně oba toulavé psy bezpečně odchytili a následně je přechodně umístili do záchytných kotců MP Mikulov. Posléze se po svých psech začala ještě téhož dne ve večerních hodinách shánět jejich majitelka. Oba psi byli následně majitelce předání ještě ten samý večer. Přestupkové jednání, jelikož došlo k porušení Obecně závazné vyhlášky Obce Dolní Dunajovice, bylo potrestáno uložením sankce-pokuty příkazem na místě. MP Mikulov zasahuje v obci Dolní Dunajovice na základě uzavření veřejně-právní smlouvy mezi Mikulov a Dolními Dunajovicemi.   

 

                                  Zpracováno do dne 30. 6. 2021. Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný