Okénko Městské policie Mikulov - květen 2021

Některé události MP Mikulov za měsíc květen 2021

Dne 5. 5. 2021 v 8:00 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Kostelní, kde došlo ke zdravotnímu kolapsu seniorky r. 1945 pocházející z obce Sedlec. Starší žena při tomto upadla na chodník a strážníci ji pomohli posadit se na blízkou lavičku. Následně bylo strážníky zaregistrováno, že u této ženy s největší pravděpodobností probíhá glykemický šok. Strážníci dále ošetřované ženě poskytnuli první pomoc a na místo zásahu přivolali zdravotnický výjezd RZS Jmk. Posléze byla uvedená seniorka převezena sanitou RZS na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.          

Dne 7. 5. 2021 v 10:30 hodin byli strážníci MP Mikulov přivoláni do prodejny Billa Mikulov, kde personál prodejny nejdříve odhalil a následně i zadržel pachatele krádeže zboží. Přivolaní strážníci MP Mikulov v podezřelém muži provedenou lustrací zjistili, že se v tomto případě jedná o občana Hustopečí r. 1974, který se však v poslední době dlouhodobě zdržuje v Mikulově. Zadržený muž se pokusil pronést bez řádného zaplacení 2 x láhve s lihovinou v celkové hodnotě 255 Kč. Kontrolovaný zlodějíček se k pokusu krádeže následně na místě strážníkům přiznal a byl ochoten uhradit uloženou sankci – pokutu příkazem na místě. Odcizené zboží bylo posléze vraceno neporušené nazpět do prodejny. Spáchané přestupkové jednání proti majetku s následně uloženou sankcí bylo dále také oznámeno do centrálního registru přestupků.  

Dne 8. 5. 2021 bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že v lokalitě zahrádkářské kolonie za bývalými vojenskými kasárnami se má nacházet bezprizorní velký beran, který se zde pohybuje bez dozoru již několik dní. Vyslaná hlídka MP Mikulov následně však žádné takové zvíře v uvedené lokalitě neobjevila. Nahlášená událost pak měla svoje další logické vyústění v následující den 9. 5. 2021 v 15:00 hodin. Opakovaný nahlášený výskyt berana strážníci MP Mikulov už tentokrát úspěšně dohledali. Impozantní černý beran s přerostlou a neudržovanou srstí na první pohled působil velmi nekompromisně a dominantně! Jeho mohutně vyvinuté a zakroucené rohy budily oprávněný respekt. První pokusy mikulovských strážníků o kontakt s tímto zdivočelým zvířetem skončily nakonec neúspěšně. Riziko napadení a zranění osob, nebo samotného zvířete bylo v daný moment velmi vysoké. V úvahu tedy připadalo buď použití narkotizační střely, nebo koordinovaný „zátah“ několika zainteresovaných osob. Strážníci MP Mikulov posléze požádali o spolupráci místní hasiče z jednotky HZS Jmk. Operační důstojník HZS Jmk nakonec vyslal do Mikulova na pomoc specializovanou a technicky vybavenou zvláštní jednotku z Brna, která si s toulavým beranem posléze úspěšně poradila. K poranění zvířete naštěstí nedošlo. Drobná zranění však utrpěl místní občan, který se pokoušel berana odchytit na vlastní pěst ještě před samotným příjezdem jednotek integrovaného záchranného systému! Odchycené zvíře bylo nakonec umístěno do péče odborně vyškolenému chovateli v Mikulově. Celá odchytová akce byla ukončena v čase 17:20 hodin. Dočasný azyl se možná stane v budoucnu pro odchyceného berana nakonec doživotním. Odchyceného berana lze nyní spatřit ve výběhu Strakatého dvora v lokalitě ul. Valtická v Mikulově. Strakatý dvůr je veřejnosti přístupný a je to v podstatě takový místní zoo-koutek.      

Dne 14. 5. 2021 v 11:45 hodin projížděla autohlídka MP Mikulov kruhovým objezdem u prodejny Billa Mikulov právě v momentě, kdy došlo před vjezdem do kruhového objezdu od Rakouska k poruše motoru litevského kamionu. Uvedený nepojízdný nákladní automobil totálně zablokoval plynulost silničního provozu a na příjezdu od rakouských hranic se začaly následně tvořit dlouhé kolony. Přítomní strážníci MP Mikulov posléze na uvedeném místě začali okamžitě usměrňovat silniční provoz a přijíždějící vozidla ze všech směrů pouštěli kyvadlově. Celá záležitost byla dále také ihned oznámena na Policii ČR, která na místo vyslala také svoji autohlídku. Asi po 45minutách se naštěstí podařilo závadu na nepojízdném vozidle odstranit a situace v průjezdnosti křižovatky mohla být navrácena nazpět do normálu.    

Další spáchanou drobnou krádež zboží v prodejně Billa Mikulov řešili strážníci MP Mikulov dne 14. 5. 2021 v 19.05 hodin. Přivolaní strážníci v podezřelém pachateli na místě zjistili problémového občana Olbramovic r. 1993. Tento zlodějíček se v Mikulově zdržuje již několik měsíců a spáchaná krádež v prodejně Billa nebyla jeho prvním proviněním proti přestupkovému právu. Zasahující strážníci vrátili odcizené cukrovinky nazpět do prodejny a po lustraci zadrženého pachatele celou záležitost vyřešili uložením tučné sankce – pokuty příkazem na místě. Opakované spáchání přestupku proti majetku bylo dále také oznámeno do centrálního registru přestupků.  

Dne 15. 5. 2021 v čase 00:20 hodin došlo na ul. Piaristů k poškození zpětných zrcátek u několika zaparkovaných motorových osobních vozidlech. Dále se zatím neznámému vandalovi také znelíbil pevně zakotvený odpadkový koš v parčíku ve spodní části uvedené ulice. Procházející výtržník odpadkový koš jednoduše vytrhl z betonu i s ukotvením a vytržený koš pohodil do trávníku. Následně uvedená podezřelá osoba pokračovala směrem k sídlišti. MP Mikulov zabezpečila kamerové záznamy a bude se dále celou záležitostí zabývat. Některé z osob zachycené na zajištěných záznamech z kamerového systému MP Mikulov již strážníci MP Mikulov identifikovali. Jedná se o osoby, které s celou záležitostí nějak souvisely. Vzniklá vyčíslená škoda na poškozeném majetku zatím nepřekročila částku 10 000 Kč, takže se celou záležitostí zatím zabývá MP Mikulov, jako podezření ze spáchání přestupku proti majetku. Snad jedna výzva nakonec. Nepoškodil Vám někdo v uvedený den a čas Váš zaparkovaný automobil v lokalitě ul. Piaristů a přilehlého sídliště!  

Operátor městského kamerového systému MP Mikulov zaregistroval dne 16. 5. 2021 v čase 21:48 hodin, jak se skupina znuděné mládeže baví na parkovišti tím způsobem, že se vozí po celém parkovišti v nákupních vozících. Jednalo se o parkoviště u prodejny Lidl na ul. K Vápence. V jeden okamžik došlo dokonce k havárii nákupního vozíku, kdy řídící kamarádi převrhli vozík i s naloženými dívkami, které následně popadaly na dlažbu parkoviště. Vyslaní strážníci MP Mikulov naštěstí udělali pochybným hrátkám konec. Následně provedenou kontrolou přítomných osob nebylo zjištěno žádné zranění. Dále také nebylo zjištěno poškození nákupních vozíků. Celá záležitost byla posléze vyřešena v kompetenci MP Mikulov.

Dne 17. 5. 2021 v 16:15 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v lokalitě nádraží ČD v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o odcizení uzamčeného jízdního horského kola. Uvedené jízdní kolo bylo uzamčené v přístřešku u hlavní nádražní budovy. Majitel kola se posléze jen náhodou podíval před samotné nádraží a co neuviděl! Nějaký neznámý pobuda táhl jeho ještě stále uzamčené kolo směrem k sídlišti. Po okamžitém telefonickém oznámení probíhající krádeže na MP Mikulov, se nazlobený majitel následně vydal sám stíhat unikajícího zlodějíčka. Strážníci MP Mikulov se na místo incidentu dostavili tak akorát včas, aby ještě zabránili vyhrocení situace. V podezřelém pachateli mikulovští strážníci následně zjistili občana nedalekého Drnholce r. 1957. Po lustraci zadržené osoby bylo zasahujícími strážníky zjištěno, že zadržený zloděj je v „hledáčku“ Policie ČR, jelikož za poslední tři roky byl pravomocně odsouzen za majetkovou trestnou činnost. Z uvedeného důvodu strážníci MP Mikulov celou záležitost předali na O.O.PČR Mikulov, jako podezření ze spáchání trestného činu krádeže. 

Dne 18. 5. 2021 bylo v 19:00 hodin telefonicky nahlášeno na MP Mikulov, že v prodejně Billa Mikulov byla právě zadržena přímo při činu pachatelka majetkového protiprávního jednání. Přivolaní strážníci MP Mikulov po dojezdu do uvedené prodejny zjistili, že se v tomto případě bude jednat o kuriózní případ, jelikož podezřelou pachatelkou byla odhalena zaměstnankyně samotné prodejny Billa. Následným šetřením bylo na místě zjištěno, že uvedená prodavačka neoprávněně použila při markování svého nákupu již neplatné akční kódy. Provedeným a prokázaným podvodem se uvedená žena – občanka Slovenska neoprávněně obohatila o 119 Kč. Vyslýchaná žena se posléze ke svému protiprávnímu jednání strážníkům přiznala. Vedení prodejny uvádělo, že na prokázané přestupkové chování měli u uvedené pracovnice podezření již i v minulosti a s určitostí se nejednalo o ojedinělý čin. Z důvodu hrubého porušení pracovní smlouvy, byl pracovní poměr s uvedenou cizinkou ze strany zaměstnavatele okamžitě ukončen. Dále bylo podvodné jednání odhalené prodavačky mikulovskými strážníky kvalifikováno, jako spáchání přestupku proti majetku. Za spáchaný přestupek strážníci na místě uložili sankci – pokutu příkazem na místě. Přestupkové jednání bylo dále také oznámeno do centrálního registru přestupků.

Dne 23. 5. 2021 byli strážníci MP Mikulov hned 2x přivolání k řešení nahlášeného narušování občanského soužití mezi příbuznými. Nejdříve hlídka MP Mikulov zasahovala na mikulovském sídlišti na ul. Zdeňka Nejedlého v čase 15:20 hodin. V tomto případě se nepohodli mezi sebou dva bratři a aby toho nebylo málo, tak se k incidentu přidaly ještě navíc i jejich manželky. Neshody nakonec vyvrcholily hromadnou strkanicí, u které se dokonce v samotném bytě stříkalo slzným sprejem! Hádka vznikla ohledně sporného užívání bytu. Na místo probíhající rozepře se posléze také dostavila i hlídka PČR. Vzniklým incidentem se bude dále zabývat Policie ČR. Druhý případ se odehrál pro změnu zase na ul. 1.května v 17:40 hodin. V tomto případě se jednalo o hádku mezi bývalými manžely, kteří ale stále spolu putují po různých podnájmech a nemíní se vzájemně opustit. Vzniklá opakovaná hádka měla v tomto případě dramatickou dohru, jelikož došlo i na flákance a roztržené tričko. Zasahující strážníci MP Mikulov na místě zabránili pokračování hádky a doporučili oběma znesvářeným stranám, aby se ihned uklidnili. Vzniklá událost byla strážníky posléze zadokumentována a následně byla postoupena k dořešení ke správnímu orgánu na MěÚ Mikulov.   

Dne 24. 5. 2021 v 10:00 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v lokalitě Šibeničního rybníka, kde pracovníci Rybářství Pohořelice nachytali přímo při činu tři pytláky, kteří jim tam neoprávněně lovili ryby. Přivolaní strážníci v podezřelých cizincích zjistili dva občany Běloruska r. 1996 a r. 1984 a jednoho občana Kazachstánu r. 1983. Neomalení „rybáři“ na svoji obhajobu uváděli, že nevěděli, že se zde nesmějí chytat ryby a že se v tomto případě jedná o chovný rybník. Posléze bylo zjištěno, že se jedná o řidiče kamionů, kteří si takto krátili dlouhou chvíli při nucené přestávce, jelikož v Rakousku probíhal státní svátek a jízdy kamionů byly dočasně přerušeny. Strážníci zadržené cizince následně předali k dalšímu šetření přivolané hlídce Policie ČR. Poučení, které z tohoto případu plyne: „Chytáš neoprávněně ryby! Tak si dej pozor, neboť i ty můžeš být při tom také sám chycen“!

Dne 24. 5. 2021 v 19:13 hodin došlo na parkovišti u prodejny Tersco Mikulov k dopravní nehodě, při které osobní motorové vozidlo čelně narazilo do sloupu veřejného osvětlení. Při uváděném nárazu došlo jak k poškození samotného vozidla Opel, tak i k poškození sloupu veřejného osvětlení. Samotná srážka byla přímo zaznamenána na jednu z kamer městského kamerového systému MP Mikulov. Vyslaná autohlídka MP Mikulov následně na uvedeném parkovišti zastavila podezřelé vozidlo a donutila osádku vozidla čekat na místě na přivolanou hlídku dopravních policistů z oddělení PČR Břeclav. Strážníci u polského řidiče dotčeného vozidla r. 1983 posléze zjistili, že nemá u sebe řidičský průkaz, takže bylo možné, že se vlastně jedná o „ne-řidiče“.  Z důvodu nebezpečí pádu nakloněného sloupu veřejného osvětlení, byl na místo dopravní nehody přivolán také výjezd HZS Jmk. Hasiči na místě samotném následně provedli zabezpečení rizikového místa. Celou záležitostí se dále zabývali přivolaní policisté z PČR Břeclav.

Koncem měsíce květen 2021 strážníci MP Mikulov opět několikrát zasahovali při pomoci indisponovaným občanům. Dne 25. 5. 2021 v 20:05 hodin na ul. Piaristů řešila hlídka MP Mikulov místního problémového občana r. 1962. Silně podnapilého muže strážníci nalezli ležícího v parku za autobusovými zastávkami. Strážníci nemohoucímu muži poskytnuli první pomoc a posléze jej přepravili do místa bydliště, kde byl předán svým rodinným příslušníkům. Tato záležitost byla dořešena v kompetenci MP Mikulov. Následně dne 26. 5. 2021 v 10:45 hodin zasahovali mikulovští strážníci na Náměstí v pěší zóně, kde došlo ke zdravotnímu kolapsu dalšího místního muže r. 1993. Tentokrát se však jednalo o epileptický záchvat. Strážníci taktéž zraněnému muži ihned poskytnuli první pomoc. Zkolabovaného muže následně po telefonické konzultaci s jeho rodinnými příslušníky převezli do místa jeho bydliště. Dále dne 29. 5. 2021 v 19:00 hodin zasahovali strážníci společně s výjezdem RZS Jmk na ul. Kpt. Jaroše v Mikulově. V celé záležitosti se opět jednalo o epileptický záchvat místního občana r. 1971. Zraněného muže následně transportovala záchranářská sanita na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.

Dne 28. 5. 2021 v 19:55 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že v prodejně Billa Mikulov došlo právě ke krádeži zboží. Přivolaní mikulovští strážníci po dojezdu do prodejny zjistili, že podezřelý zákazník již z místa utekl. Provedenou inventurou bylo zjištěno, že vzniklá celková škoda na odcizeném zboží je 2329 Kč. Jednalo se o 5x lahví značkového rumu a také nějaké trvanlivé klobásy. Strážníci MP Mikulov v celé záležitosti následně prověřovali kamerové záznamy jak z městského kamerového systému, tak i z vnitřního systému prodejny. Podezřelý muž byl na kamerových záznamech dokonale zpodobněn. Bohužel celá záležitost byla na MP Mikulov nahlášena až se zpožděním, takže se pachatele krádeže nepodařilo na místě a v blízkém okolí strážníkům zastihnout. Celá událost pak měla následující den 29. 5. 2021 v 16:30 hodin nečekané pokračování. Zaměstnanec prodejny si všimnul, že podezřelý zákazník z minulého dne se nyní nachází na parkovišti u prodejny Billa Mikulov. Strážníci MP Mikulov rychlou reakcí posléze podezřelého mladíka tentokrát zadrželi v lokalitě budovy Atrium. Zadržený občan Frýdlantu nad Ostravicí r. 1993 následně nijak mužům zákona neodporoval a ke včerejší krádeži se v klidu přiznal. Dokonce na penzionu, kde byl nyní ubytován, předal strážníkům zbytek svého lupu. Při šetření krádeže bylo zjištěno, že uvedená osoba přijela do Mikulova, jako budoucí agenturní zaměstnanec ve fi. GG Mikulov a nyní čeká, zda bude přijat do zaměstnání. Při lustraci podezřelého muže strážníci následně zjistili, že se v tomto případě jedná o osobu s bohatou kriminální minulostí. Z důvodu závažnosti protiprávního jednání a také z důvodu, že se v tomto případě jednalo o pachatele krádeže, který byl za poslední tři roky za takový či podobný skutek pravomocně odsouzen příslušným soudem, strážníci MP Mikulov celou záležitost po zadokumentování postoupili k dalšímu řešení na místní oddělení Policie ČR.           

 

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný