Okénko Městské policie Mikulov - duben 2021

Některé události MP Mikulov za měsíc duben 2021

Počátkem měsíce dubna 2021 mikulovští strážníci MP Mikulov v některých případech aktivně spolupracovali s jednotkami Integrovaného záchranného systému Jmk. První záchranářský případ se odehrál dne 3. 4. 2021 po 13 hodině, kdy strážníci spolupracovali s policisty O.O.PČR Mikulov a výjezdovými jednotkami RZS Jmk v prostoru městského hřbitova, kde došlo k dokonanému pokusu o sebepoškození ze strany staršího muže. Vážně postřeleného muže následně odvážela přivolaná záchranářská helikoptéra, která musela přistát v lokalitě blízkého Amfiteátru. Celou záležitostí se dále zabývá Policie ČR. Při druhém případu mikulovští strážníci dne 5. 4. 2021 od 17:40 hodin spolupracovali s autohlídkami PČR. V celé záležitosti se jednalo o pátrání po mikulovském seniorovi r. 1953, který odešel ze svého bytu na ul. Kapucínské a nikomu z rodinných příslušníků nic nenahlásil. Z důvodu, že se jednalo o duševně labilní osobu, měli o něj jeho příbuzní strach. Bloudící důchodce byl posléze nalezen v 18:25 hodin v lokalitě ul. 1.května. K dezorientovanému muži byl nakonec pro jistotu přivolán zdravotnický výjezd RZS Jmk. Další případ, kdy strážníci spolupracovali se zdravotnickým výjezdem RZS Jmk se odehrál dne 19.4.2021 v 15:20 hodin na ul. Na hradbách v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o asistenci při ošetření zdravotně handicapovaného staršího manželského páru.  

Dne 7. 4. 2021 v 7:30 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. 1. května, kde došlo k havarijní situaci, jelikož došlo k neočekávanému sesuvu staré opěrné zdi na staveništi rekonstruovaného domu. Z důvodu, že hrozilo i propadnutí sousedící silniční komunikace, musela být ul. 1. května ve své spodní části okamžitě celá uzavřená pro provoz všech motorových vozidel. Zasahující strážníci na místě usměrňovali BESIP a zabezpečili přes firmu Tedos Mikulov, která je správcem dotčené městské komunikace, uzavření ohrožené lokality instalací předepsaného zákazového dopravního značení. Havarijní událost byla následně mikulovskými strážníky na místě projednávána s pracovníky stavební firmy a investorem stavby. Posléze byla celá vzniklá záležitost MP Mikulov bezodkladně nahlášena na MěÚ Mikulov k dalšímu řešení.

Dne 7. 4. 2021 v 10:15 hodin strážníci MP Mikulov zasahovali také na ul. Brněnské ve vstupní chodbě městského nájemního domu. V celé záležitosti se jednalo o nahlášené veřejné pohoršování obyvatel zmíněného domu, jelikož na chodbě se jim povaloval místní nepřizpůsobivý spoluobčan r. 1965. Podnapilý muž si navíc vůbec nelámal hlavu se svojí hygienou a své odpadové tekutiny vyměšoval přímo pod sebe. Zasahující strážníci posléze podnapilého muže předvedli na blízkou služebnu MP Mikulov a zde s ním řešili jeho uváděné problémy. Provedená dechová zkouška u zmíněného muže byla pozitivní. Naměřené hodnoty se zastavily na stupnici 1,86 promile alkoholu. Z důvodu, že kontrolovaný muž nakonec se zasahujícími strážníky začal spolupracovat, nebylo přikročeno k převozu na protialkoholickou záchytnou stanici. Celá záležitost byla MP Mikulov vyhodnocena, jako spáchání přestupkového jednání proti veřejnému pořádku, za který byla následně na místě ihned uložena sankce – pokuta příkazem na místě. Uložení sankce bylo také nahlášeno do centrálního registru přestupků.  

Dne 7. 4. 2021 v 22:00 hodin zaregistrovali strážníci přes městský kamerový systém, že v penzionu na ul. Kostelní došlo k incidentu, při kterém se měly pohádat dvě neznámé osoby.  Monitorováním odcházejícího neznámého muže po Náměstí strážníci zjistili, že sledovaná osoba je s určitostí podnapilá a má snahu kopat do všeho možného co na své cestě potkává. Mladého muže zaujaly zejména zaparkovaná osobní vozidla v pěší zóně. Strážníci MP Mikulov toulajícího se mladíka posléze kontaktovali a dožadovali se po něm vysvětlení co pohledává na veřejném prostranství, když je v současné době zákaz vycházení po 21hodině a dále také stále platí zákaz bezdůvodného pohybu osob mezi jednotlivými okresy v ČR. Z důvodu, že kontrolovaná neznámá osoba nemohla věrohodně doložit svoji totožnost, byl kontrolovaný občan požádán o následování strážníku na blízkou služebnu MP Mikulov. Mikulovští strážníci následně požádali místní oddělení PČR o spolupráci při lustraci kontrolovaného muže. Arogantního a agresivního podnapilého nespolupracujícího občana Dubňan z okr. Hodonín r. 1995 strážníci nakonec uklidnili až za použití služebních pout. Po ověření totožnosti přes Policii ČR, byla problémová osoba posléze ze služebny propuštěna s poučením, že je nyní důvodně podezřelá z přestupkového jednání proti veřejnému pořádku a také z porušování „Krizového zákona“ č. 240/2000 Sb. Přestupkové jednání bylo dořešeno v kompetenci MP Mikulov v následujících dnech, uložením sankce – pokuty příkazem na místě.     

Dne 9. 4. 2021 v 3:23 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno obyvatelem ul. Dukelská v Mikulově, že ze sousedního bytu je už asi několik hodin slyšet puštěná voda z vodovodního řádu. V dotčeném bytě má bydlet starší a nemocná sousedka a oznamovatel má obavy, zda se této ženě něco nestalo. Přivolaní strážníci MP Mikulov se následně pokoušeli na sousedku dozvonit, ale nikdo nereagoval. Posléze byl v celém domě raději uzavřen hlavní uzávěr vody. Na uvedenou ženu byl dokonce učiněn pokus o telefonní kontakt, z bytu bylo však jen slyšet vyzvánění mobilu, který nikdo nezvedal. Na uvedenou adresu strážníci přivezli i dceru postrádané seniorky s náhradními klíči od bytu. Bohužel bylo zjištěno, že v zámku je zastrčen klíč zevnitř a zámek nelze odemknout. Z důvodu obav o život a zdraví seniorky bylo následně ze strany přítomných strážníků MP Mikulov přikročeno k nouzovému násilnému otevření vstupních dveří bytu! Starší žena byla naštěstí nalezena „jen“ tvrdě spící a v pořádku, bohužel ale její momentální zdravotní stav napovídal, že bude nyní potřebovat zvýšenou lékařskou péči a dohled blízké i osoby. Zasahující strážníci celou záležitost nakonec dořešili s dcerou seniorky r. 1943.

Dne 13. 4. 2021 v 15:40 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že v prodejně Tesco Mikulov zadržel pracovník sekurity dva důvodně podezřelé mladíky, kteří se společně pokusili odnést z prodejny bez řádného zaplacení 1 x 0,7 láhev lihoviny v hodnotě 470,-Kč. Podezřelé mladíky měl odhalit a natočit operátor vnitřního kamerového bezpečnostního systému. Odcizená láhev alkoholu byla posléze objevena ukryta pod ošacením u jednoho ze zadržených mladíků. Přivolaní strážníci následně po zhlédnutí kamerového záznam usoudili, že pachateli krádeže zboží jsou v tomto případě oba podezřelí, jelikož na záznamu bylo evidentní, že při krádeži spolu aktivně spolupracovali. Dvojice mladíků byla následně předvedena na policejní služebnu k lustraci jejich případné kriminální historie. U mikulovského zlodějíčka r. 2000 bylo zjištěno, že spáchaná krádež není jeho prvním přestupkovým proviněním. U druhého pachatele pocházejícího z Dolních Věstonic r. 2002 strážníci zjistili, že je to jeho první případ krádeže, který mu byl prokázán. Spáchané přestupkové jednání proti majetku bylo následně řešeno v následujících dnech v kompetenci MP Mikulov. Oběma delikventům byla uložena tučná sankce – pokuta příkazem na místě. Přestupkové jednání bylo dále nahlášeno k zápisu do centrálního registru přestupků. Podobný případ se stal i dne 16. 4. 2021 v 18:10 hodin v prodejně Billa Mikulov. Ostraha prodejny zaregistrovala, že se v uvedený čas v samoobsluze pohybuje podezřelý zákazník, který si ukryl u sebe zboží a následně prošel přes pokladnu, aniž by za uvedené zboží řádně zaplatil. Podezřelý zákazník byl posléze v prodejně pozdržen až do příjezdu hlídky MP Mikulov. Nalezené odcizené víno a různé pochutiny k vínu měli hodnotu 283 Kč. Přivolaní strážníci následně spáchaný protiprávní čin kvalifikovali, jako spáchání přestupku proti majetku, za který občanovi obce Pavlov r.1978 na místě uložili tučnou sankci – pokutu příkazem na místě. Přestupkové jednání bylo taktéž nahlášeno do centrálního registru přestupků. Další případ se pak ještě odehrál dne 19.4.2021 v 12:50 hodin opět v prodejně Tesco Mikulov. Tentokrát se jednalo o známou mikulovskou „firmu“- muž r. 1964. Spáchaná drobná krádež v hodnotě 122 Kč byla strážníky kvalifikována, jako opakované protiprávní přestupkové jednání. Za spáchaný přestupek proti majetku strážníci posléze na místě uložili tučnou sankci – pokutu příkazem na místě. Taktéž i toto protiprávní jednání bylo oznámeno do centrálního registru přestupků. Stejný případ krádeže v prodejně Tesco se udál i dne 23.4. 2021 v 13:25 hodin. Mikulovským strážníkům byla na místě předána podezřelá osoba, která byla v prodejně řešena personálem prodejny. Podezřelý muž r. 1993 původem z Olbramovic se v prodejně pokusil odcizit potraviny v hodnotě 190 Kč. Přiznané přestupkové jednání bylo na místě potrestáno uloženou sankcí – pokutou příkazem na místě. Uložení sankce bylo dále nahlášeno do centrálního registru přestupků.   

Dne 15. 4. 2021 řešila MP Mikulov opět několik přestupků ohledně odkládání komunálního odpadu v rozporu s obecně závaznými pravidly, které řeší Zákon o odpadech č. 541/2021Sb. Největším opakovaným mikulovským nešvarem je odkládání odpadu na sběrných místech ke kontejnerům i když jsou již tyto zcela naplněny. Některé sběrná místa jsou v Mikulově monitorovány městským kamerovým systémem a odhalených nezodpovědných spoluobčanů začíná přibývat. Tak tomu bylo i v uvedený den, kdy na ul. Na hradbách u budovy Atria strážníci zaregistrovali dva provinilce. Oba přestupci byli vyřešeni sankcí – pokutou příkazem na místě a také povinností si odklidit svůj přivezený odpadový materiál. Další podobný případ strážníci MP Mikulov řešili i v lokalitě Náměstí. Tentokrát se jednalo o založení „černé skládky“ přímo vedle parkoviště u Dietrichsteinské hrobky. Majitelka několika černých pytlů s domácím odpadem si naivně myslela, že odložený odpad automaticky odvezou pracovníci fi. Tedos. Ve všech případech se jednalo o občany Mikulova. Touto cestou opět upozorňujeme, že pokud jsou odpadové nádoby na sběrných místech naplněny, lze v těchto případech využívat kapacitu sběrného dvora na ul. Brněnské.

Dne 23. 4. 2021 v 9:40 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v lokalitě osady Mušov, kde došlo na silniční komunikaci k dopravní nehodě, při kterém se střetla dvě projíždějící osobní motorová vozidla a přebíhající statný srnec. Bohužel splašené zvíře nemělo vůbec žádnou šanci, jelikož první náraz vozidla ho vymrštil do výšky a jeho následný asi 15metrový let zastavilo až další projíždějící vozidlo v protisměru. Nečekané nárazy zanechaly na obou vozidlech jen drobné poškození a ke zranění osob naštěstí nedošlo. Strážníci MP Mikulov na místě usměrňovali BESIP a celou vzniklou situaci telefonicky konzultovali s dopravní hlídkou PČR. Strážníci MP Mikulov následně na místě vzniklé dopravní nehody spolupracovali s poškozenými řidiči a doporučili jim vzájemnou dohodu a vyplnění předepsaného formuláře o vzniku dopravní nehody. MP Mikulov dále na místě provedla důkladnou fotodokumentaci pro případné další řešení DN. O usmrcené zvíře se následně postaral přivolaný myslivecký hospodář. 

Dne 24. 4. 2021 v 00:15 hodin projížděla autohlídka MP Mikulov lokalitou průmyslové oblasti v Mikulově. Strážníci při tom zaregistrovali situaci, kdy kousek od hlavní křižovatky na obec Březí stojí v odbočovacím pruhu podezřele zaparkované motorové osobní vozidlo se zapnutými výstražnými blinkry. Při následném bližším ohledání spatřeného vozidla strážníci zjistili, že dotčené vozidlo má totálně zničené pravé kolo, kdy bylo evidentní, že řidič s takto poničeným kolem až na samotný ráfek musel jet nejméně několik set metrů! Vozidlo mělo na pravé straně dále také čerstvě ulomené zpětné zrcátko. Řidič kontrolovaného vozidla Škoda Octavia seděl v době kontroly na místě řidiče a k řízení vozidla se zasahujícím strážníkům přiznával. Další osoba nebyla přítomnými strážníky na místě zjištěna. Následně provedená dechová zkouška u zmíněného řidiče – občana Trutnova r. 1974 odhalila jeho podnapilost s opakovanou naměřenou hodnotou 1, 86 promile alkoholu.  Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu „ohrožení pod návykovou látkou“ ze strany kontrolovaného řidiče, strážníci MP Mikulov na místo kontroly ihned přivolali hlídku Policie ČR. Celou záležitostí se dále zabývá PČR.  

Dne 25. 4. 2021 v 18:00 hodin řešila MP Mikulov kuriózní případ, který nakonec dopadl úplně opačně, než měl ve skutečnosti vlastně dopadnout. Jak jsme již uvedli, v uvedený čas se na služebnu MP Mikulov osobně dostavila turistka-seniorka r. 1950 a oznámila mikulovským strážníkům, že postrádá svého manžela r. 1946. Oba senioři přijeli do Mikulova na výlet z Rajhradu a chtěli se spolu podívat na Svatý kopeček. Manžel si však samotný výstup rozmyslel a uvedl, že na manželku raději počká na lavičce pod kopečkem. Navrátivší se žena ale manžela nenašla ani u jejich zaparkovaného vozidla a nyní má o něj strach, jelikož manžel je nemocný. Strážníci uvedli, že seniorce vyhoví, naloží ji do služebního vozidla a půjdou spolu jejího manžela hledat. Bohužel uvedená žena si ještě před odjezdem zašla na služebně MP Mikulov na WC a zde se při pádu zranila na ruce tak, že jí musel být přivolán zdravotnický výjezd RZS Jmk, který, zraněnou seniorku převezl na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Strážníci nakonec postrádaného seniora v Mikulově dohledali sami a sdělili mu co se vlastně stalo. Posléze bylo zjištěno, že celou komplikaci vlastně vyvolal vybitý mobilní telefon postrádaného muže, na který se nemohl nikdo dovolat. Strážníci seniora následně převezli na služebnu MP Mikulov a zde mu poskytli součinnost, aby si mohl přivolat na pomoc své rodinné příslušníky. Ze strany MP Mikulov byla celá akce ukončena v 20:00 hodin.   

 

Za MP Mikulov zdraví strž. Vážný Radek