Okénko Městské policie Mikulov - březen 2021

Některé události MP Mikulov za měsíc březen 2021

Dne 1. 3. 2021 v 18:20 hodin byli strážníci MP Mikulov přivoláni k řešení zadrženého neplatícího zákazníka do prodejny Billa v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o situaci, kdy byla personálem prodejny Billa kontrolována podezřelá žena, která pronesla přes pokladnu bez řádného zaplacení zboží v hodnotě 1 200 Kč. Většinou se jednalo o láhve s lihovinami.  Strážníci MP Mikulov následně nepoškozené láhve s alkoholem zadržené ženě odebrali a posléze je vrátili nazpět do prodejny. Vzniklý incident byl strážníky kvalifikován, jako spáchání přestupkového jednání proti majetku. Po provedené lustraci byla zadržené zlodějce pocházející z Boleradic r. 1980 na místě uložena sankce – pokuta příkazem na místě. Přestupkové jednání bylo také oznámeno do centrálního registru přestupků. 

V měsíci březnu se mikulovští strážníci v několika případech opět také zabývali odchytem toulavých psů. - Dne 1. 3. 2021 byl do smluvního psího útulku v Bulharech odvezen toulavý pes, který byl odchycen v Mikulově v lokalitě ul. Dukelské. O odvezeného psa se následně přihlásila jeho majitelka-občanka Mikulova r. 1954. Strážníci MP Mikulov dne 6.3.2021 při řešení nezodpovědné majitelky psa dále ještě zjistili, že za uvedeného psa není navíc uhrazen ani místní poplatek. Přestupkové jednání, jelikož došlo k porušení obecně závazné vyhlášky města, která řeší pohyb psů na veřejném prostranství, bylo mikulovskými strážníky dořešeno uložením sankce – pokuty příkazem na místě. - Další případ s toulavým psem se odehrál dne 4. 3. 2021 v 10:00 v Mikulově v lokalitě ul. Bezručova. Tentokrát mikulovští strážníci odchytili toulavého křížence, který se sám nebezpečně pohyboval na vozovce silniční komunikace. Odchycený pes byl posléze dočasně umístěn do záchytných kotců MP Mikulov. Díky čipování psa se nakonec podařilo dohledat majitele psa i v tomto případě. Občan Brna r. 1995, který se mimochodem v Mikulově zdržoval z pracovních důvodů, si svého psa vzal do Mikulova, aby se pejsek mohl provětrat. Následně pak zaneprázdněný chovatel neměl na svého psa tolik času, aby ho mohl uhlídat. I tento případ byl za porušení obecně závazné vyhlášky potrestán uložením sankce. - Nakonec nejvážnější případ, kdy dne 7. 3. 2021 v 12:25 hodin telefonovala na MP Mikulov vystrašená místní mladá žena r. 1988, která se v daný okamžik pohybovala v prostoru Amfiteátru a žádala mikulovské strážníky o urychlenou pomoc!  Podstatou jejich problémů bylo její obtěžování cizím velkým psem, který se pohyboval na místě sám bez dozoru. Oznamovatelka chtěla z Amfiteátru v klidu odejít i se svým malým psem, kterého měla v daný okamžik na vodítku. Cizí pes však na ni i jejího psa neustále dorážel a bránil jim v opuštění lokality. Po učiněném oznámení byla na místo okamžitě odeslána autohlídka MP Mikulov. Dále se určenému prostoru začal blíže věnovat operátor městského kamerového systému, který posléze probíhající incident viděl v přímém přenosu. Přivolaní strážníci MP Mikulov následně problémového psa bezpečně odchytili a umístili jej do záchytných kotců. Ještě téhož dne se o odchyceného psa přihlásil jeho majitel – občan Mikulova r. 1957. Volné pobíhání vypuštěného psa bez patřičného dozoru bylo strážníky opět potrestáno uložením sankce – pokutou příkazem na místě.

Dne 7. 3. 2021 v 12:10 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v lokalitě ul. Pavlovská, kde byl nalezen na chodníku ležící místní občan r. 1961. Zasahující strážníci na místě zjistili, že ležící muž je krvácivě zraněn v obličeji. Dotazem bylo zjištěno, že poraněný muž si zranění způsobil sám svým nekontrolovaným pádem. Motoriku ležícího muže s určitostí zavinil jeho momentální stav ovlivněný požitím alkoholických nápojů. Strážníci zraněnému poskytli první pomoc a na místo přivolali zdravotnický výjezd RZS Jmk.  Zraněný muž posléze putoval na odborné vyšetření do oblastní nemocnice v Břeclavi.

Dne 10. 3. 2021 v 23:55 hodin si projíždějící autohlídka MP Mikulov všimla neoprávněně zaparkovaného kamionu v lokalitě prodejny Lidl Mikulov. Nákladní vozidlo parkovalo za zákazovou značkou, která do daného prostoru zakazovala vjezd všem motorovým vozidlům. Rumunský řidič r.1978 kamionu si zastavil pěkně vzadu, aby ho nebylo vidět, jelikož moc dobře věděl, že zde parkuje protiprávně. Bohužel měl však v tomto případě smůlu. Všímaví strážníci se rozměrným parkujícím nákladním vozidlům věnují dost často. Problematika parkujících kamionů bývá spojována s odhazováním odpadků řidiči těchto vozidel, kde se jim jen zamane. Dále také i vykonávání toalety třeba i vedle parkujícího vozidla, rozježděné chodníky atd. Tentokrát se strážníci trefili přímo do černého, jelikož zastihli podezřelého řidiče právě v momentě, když odhazoval odpadky přímo z okna parkujícího vozidla. Znečišťování veřejného prostranství a taktéž parkování v zákazu vjezdu bylo mikulovskými strážníky posléze potrestáno uloženou „tučnou“ pokutou příkazem na místě. Podobný případ řešili mikulovští strážníci také i dne 22.3.2021 v 20:20 hodin v Mikulově na ul. 28.řijna u BČS MOL. Polský řidič zaparkovaného kamionu si se svou hygienou nijak nelámal hlavu a v klidu se vymočil na zelenající se udržovaný trávník vedle stojícího autobusu. To že kolem chodí pasažéři autobusu mu nijak nevadilo. Cizinec r. 1982 si však také nevšimnul přítomnosti projíždějící autohlídky MP Mikulov, a to se mu nakonec nevyplatilo. Protiprávní jednání bylo strážníky kvalifikováno, jako narušování veřejného pořádku. Přestupek byl posléze potrestán uložením sankce – pokutou příkazem na místě.       

Dne 11. 3. 2021 v 9:30 hodin prověřovali strážníci MP Mikulov stížnost na neoprávněné odkládání stavební suti do kontejneru na směsný odpad na mikulovském sídlišti v lokalitě ul. kpt. Jaroše. Dále se také jednalo o odložený rozměrný odpad, který se ani nevešel do přistavených kontejnerů. Nezodpovědní občané jednoduše rozměrnou opotřebovanou matraci odhodili „jen“ do zastřešené kóje. Počínání těchto spoluobčanů je o to víc nepochopitelné, jelikož uvedený odpad lze běžně a bezplatně odevzdat ve sběrném dvořena na ul. Brněnské v areálu společnosti STKO. Samotné šetření strážníků MP Mikulov nakonec slavilo přece jen částečný úspěch. Původce vysypané stavební suti se posléze podařilo dohledat. I když se vlastně jednalo jen o zbytky materiálu, byla celá záležitost vyhodnocena, jako spáchání přestupkového jednání, jelikož došlo k porušení ustanovení obecné závazné vyhlášky, která řeší celkový systém odkládání odpadu v Mikulově. Za porušení Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., strážníci posléze uložili místní občance r. 1990 sankci – pokutu příkazem na místě. V pátrání po původních majitelích vyhozené matrace MP Mikulov stále pokračuje. Nemá snad někdo nějaký zaručený tip na konkrétního nezodpovědného spoluobčana?

Dne 11. 3. 2021 v 19:10 hodin došlo v prodejně Billa Mikulov k pokusu krádeže zboží v hodnotě 1450 Kč. Neomalený zlodějíček si do svého velkoobjemového batohu naskládal několik lahví s „tuzemákem“ a k tomu přihodil ještě několik čokoládových „Kindervajec“. S velkou naivitou pak s nasazeným batohem na zádech u poklady platil pouze 10 skutečných slepičích vajíček. Na svůj náklad na zádech nějak tento podezřelý mladík jaksi pozapomněl. Posléze však byla uvedená osoba kontrolována bezpečnostním pracovníkem, který odcizený lup v batohu objevil. Když výmluvám, že objevený lup pochází z jiné prodejný nikdo neuvěřil, musel odhalený zloděj zvolit ústupovou metodu a z místa se urychleně vzdálit útěkem. Přivolaní strážníci následně na kamerových záznamech rozpoznali místního problémového mladíka r. 2000, který si takovými krádežemi v posledním čase přilepšuje dosti často. Z důvodu, že podezřelá identifikovaná osoba je v současné době šetřena za obdobnou protiprávní činnost Policií ČR, byla celá záležitost MP Mikulov po zadokumentování postoupena k dořešení na PČR, jako podezření ze spáchání trestného činu.

Dne 13. 3. 2021 v 16:15 hodin zastavila autohlídka MP Mikulov na hlavní komunikaci I/52 ve vjezdu do Mikulova od Brna podezřelé osobní motorové vozidlo VW. Mikulovští strážníci na místě právě prováděli ve spolupráci s Policií ČR některé úkony bezpečností akce a po celou dobu měli na služebním vozidle MP Mikulov zapnuté světelné výstražné zařízení modré barvy. Strážníci v daný moment dostali zaručený tip od projíždějícího řidiče, že za ním pojede za malou chvíli podezřelé vozidlo červené barvy, které jezdilo po komunikaci od Březí od jedné krajnice ke druhé! I přes z dálky varující blikající modrá světla policejního majáku, řidič podezřelého vozidla VW CADDY nezaváhal ani na chvilku a jel přímo k policejnímu vozidlu vstříc svému osudu. Řidič asi neodhadnul svoji denní dávku štěstí, jinak se to nedá ani pochopit. Bez předepsaných dokladů k řízení motorového vozidla, bez občanského průkazu, ale s hladinkou alkoholu v krvi, tak to chtělo tedy odvahu. Možná zkonzumovaný alkohol skresloval reálné možnosti. Strážníci MP Mikulov samozřejmě podezřelé vozidlo zastavili a po následném přiznání se řidiče na místo přivolali hlídku PČR. Provedená dechová zkouška u uvedeného zastaveného řidiče pocházejícího z obce Březí r.1971 prokázala silnou podnapilost s naměřenými hodnotou 2,82 promile alkoholu. Celou záležitostí se dále zabývá PČR, jako podezření ze spáchání trestného činu „Ohrožení pod vlivem návykové látky“.

Dne 16. 3. 2021 v 16:35 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v lokalitě ul. U Celnice, kdy bylo na MP oznámeno občanem Mikulova, že se na vozovce komunikace nebezpečně povaluje neznámý mladík, který je s největší pravděpodobností pod vlivem návykových látek! Přivolaní strážníci se nejdříve pokusili podezřelého neznámého mladíka oslovit. Podezřelá osoba je však ignorovala a celkově se chovala zmateně. Přítomný neznámý mladík navíc porušoval nařízenou povinnost uloženou mimořádným opatřením MZ, jelikož neměl zakryté své dýchací cesty předepsaným respirátorem. Z důvodu nerespektování opakovaných zákonných výzev zasahujících strážníků a pokračování ohrožování BESIPU, přistoupila hlídka MP Mikulov k použití donucovacích prostředků a ignorujícího neznámého mladíka „uklidili“ mimo dotčenou komunikaci. Posléze si strážníci uvědomili, že mají, co dočinění s oznámeným mladíkem, který měl jezdit na kole zmateně po ul. Piaristů dnes asi kolem 16:00 hodin. Řidič kola jel do protisměru a nebezpečně ohrožoval protijedoucí řidiče motorových vozidel. Jedné řidičce měl dokonce hodit do předního skla i svoji tašku s obsahem. Z místa měl nakonec ujet neznámo kam. Uváděné jednání potvrdily záznamy z městského kamerového systému MP Mikulov. Z důvodu pochybností o současném psychickém stavu zadrženého mladíka, strážníci na místo přivolali lékařský výjezd RZS Jmk a také hlídku Policie ČR. Neznámý mladík dechovou zkoušku na alkohol odmítal a dále odmítal se zasahujícími policisty spolupracovat. Posléze bylo zjištěno, že se jedná o závadovou osobu s kriminální minulostí r. 1994 z okresu Nový Jičín. V Mikulově se má nyní zdržovat z pracovních důvodů. Bohužel je však stále ještě nezaměstnaný. V Mikulově je ubytovaný přechodně. Přivolaný lékař z RZS Jmk po provedené zdravotní prohlídce doporučil podivně se chovajícího mladíka převézt sanitním vozidlem na detox do zdravotnického zařízení v Brně. Jako bezpečnostní opatření si pro převoz „pacienta“ zasahující zdravotníci vyžádali asistenci strážníka MP Mikulov. Celá záležitost bude dále řešena MP Mikulov, jako spáchané přestupkové jednání.     

Dne 21. 3. 2021 bylo na MP Mikulov nahlášeno občany ul. Hraničářů v Mikulově, že v jejich činžovním době mělo včerejší večer dojít k narušování občanského soužití. Dnešního dne se měla celá situace ještě víc zdramatizovat, kdy došlo dokonce k vyhrožování fyzickým napadením! Šetřením mikulovských strážníků na místě samotném následně vyšlo najevo, že spouštěčem vzájemné sousedské nevraživosti byla hlasitě pouštěná reprodukovaná hudba v jednom z dotčených bytů. Z důvodu, že se do sporu začali také míchat sjíždějící se rodinní příslušníci některých uvedených sousedů, bylo nutno celou výbušnou situaci strážníky okamžitě řešit a zklidňovat. Strážníci MP Mikulov nahlášenou událost posléze důkladně zadokumentovali. Narušování občanského soužití bude následně postoupeno k dořešení ke správnímu orgánu na MěÚ Mikulov.  

Dne 26. 3. 2021 v 13:00 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na Náměstí v Mikulově, kde došlo ke kolapsu mikulovského občana r. 1950. V celé záležitosti se jednalo ze strany MP Mikulov o poskytnutí první pomoci uvedenému muži, kterému se vlivem jeho zdravotního stavu udělalo náhle nevolno a on následně při nekontrolovaném pádu upadnul na tvrdou kamennou dlažbu. Při uvedeném pádu došlo u zmíněného muže k nebezpečnému úderu do jeho hlavy. Momentální zdravotní stav muže vyhodnotila zasahující hlídka MP Mikulov, jako důvodné podezření na otřes mozku. Svoji negativní roli zde také sehrála alkoholická podnapilost ošetřovaného muže. Strážníci MP Mikulov u zraněného muže posléze asistovali až do příjezdu sanity RZS Jmk. Zraněný občan byl následně převezen na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.

Částečně prosluněný víkend 27.3. až 28.3. 2021 vyprovokoval spoustu místních občanů na malé procházky v okolí Mikulova. Velmi populární se stala zejména cyklostezka v příhraniční lokalitě a samozřejmě také Svatý kopeček. Mikulovští strážníci v tuto dobu bohužel také v Mikulově zaregistrovali i výskyt „zakázaných turistů“, kteří neměli v danou dobu v Mikulově co pohledávat.  V celé ČR stále platil zákaz pohybu osob mezi jednotlivými okresy z důvodu nouzového stavu. Cizí RZ zaparkovaných vozidlech byly nejvíce zaregistrovány na ul. Koněvova a přilehlých parkovištích.  Chytřejší turisté si aspoň uhradili parkovací lístek a řádně si jej zastrčili za přední sklo svého vozidla. Ti méně prozíraví si parkovací poplatek prostě nezaplatili. Například výmluvy skupinky občanů Ostravy strážníci sice tolerovali, jelikož jim byl předložen tiskopis s uvedeným údajným pracovním důvodem. Přicházející turisté od Svatého kopečku i se svým psem na vodítku ale moc důvěry nevzbuzovali. Následně uložená „tučná sankce“ za neuhrazené parkování je však neminula. Neomalené motorkáře zase odhalil městský kamerový systém. Během soboty vjely do pěší zóny neoprávněně hned tři silné motocykly, jejichž řidiče ani nenapadlo u zábranového sloupku zpomalit. Jeden z těchto řidičů se dokonce na konci pěší zóny ještě otočil a jel klidně nazpět do protisměru. Při této nebezpečné jízdě naštěstí nikoho nepřejel a „narazil“ jen na přijíždějící autohlídku MP Mikulov.  Spáchané přestupky motorkáře z Brněnska r. 1977 byly po zásluze taktéž potrestány „tučnou sankcí“.   Sankcemi-pokutami příkazem na místě byli potrestáni také dva motorkáři z Hodonínska, oba shodně r. 1984. Tito si s motorkami dokonce zajeli pro kávu až do průjezdu provozovny „U Zajíce“, kde se nachází ve dvorku zaparkovaný pojízdný prodejní stánek s okénkem. Potrestaní řidiči motocyklů v silničním provozu asi spoléhali na rychlost svých silných strojů a hrozby kontrolujících policistů se vůbec neobávali. V Mikulově však na ně zaslouženě „spadla klec“ a za svoji troufalost byli oprávněně potrestáni. MP Mikulov v jednotlivých případech postupovala, jak dle Zákona o silničním provozu č. 361 / 2000 Sb., dále také dle „Krizového zákona“ č. 240 / 2000 Sb.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný