Okénko Městské policie Mikulov - únor 2021

                          Některé události MP Mikulov za měsíc únor 2021

Sběrné místo na ul. Na Hradbách bylo začátkem měsíce opět velice zájmovým místem pro MP Mikulov. Operátor městského kamerového systému MP Mikulov dne 1. 2. 2021 v 10:44 hodin zaregistroval, že u kontejnerů na separovaný odpad se nově opět vyskytlo několik kousků odloženého odpadu v rozporu s platnou obecně závaznou vyhláškou. OZV řeší celkový obecní systém o nakládání s odpadovým materiálem v Mikulově. Z důvodu, že u sběrných míst je zakázáno odkládat mimo určené kontejnery nevytříděný odpad, začali strážníci MP Mikulov celou záležitost šetřit, jako spáchání přestupkového jednání dle Zákona č. 541 /2020 Sb. o odpadech. Následným šetřením a trasováním podezřelého vozidla Škoda Octavia se mikulovští strážníci dopídili k provozovateli vozidla, který nakonec nezapíral a k nezákonnému odložení odpadu se přiznal. Spáchané protiprávní jednání mikulovského občana r. 1993 bylo strážníky MP Mikulov posléze po zadokumentování postoupeno k dořešení na MěÚ Mikulov ke správnímu orgánu. Potrestanému přestupci bude nakonec ještě k uložené sankci navíc připočtena finanční částka, kterou si za úklid sběrného místa a odvoz pohozeného odpadu vyčíslila městská firma Tedos Mikulov s.r.o.  

Asi velký sexuální apetýt a momentální finanční tíseň přiměly mladého muže r. 1994 pocházejícího z Prostějova k protiprávnímu činu, jelikož se rozhodl, že si intimní mužskou pomůcku opatří nelegálním způsobem. Dne 3. 2. 2021 v 11:35 hodin se výše uvedená osoba dostavila do prodejny Tesco Mikulov a následně se v uvedené samoobsluze pokusila odcizit 14 ks balení pánské ochrany zn. Durex v hodnotě 1959 Kč. Bohužel pro uvedeného zlodějíčka, byl tento při uvedené krádeži přichycen personálem prodejny. Přivolaní strážníci MP Mikulov posléze zjistili, že provedený pokus krádeže nebyl prvním excesem obdobného charakteru, kterého se zadržená osoba dopustila. Uvedený mladík totiž v nedávné minulosti spáchal také dalších několik krádeží na jiných místech území Jihomoravského kraje. Protiprávní jednání bylo zasahujícími mikulovskými strážníky následně kvalifikováno, jako spáchání přestupkového jednání proti majetku. Za spáchaný přestupek strážníci následně uvedenému pachateli uložili citelnou sankci – pokutu příkazem na místě. Spáchané přestupkové jednání bylo také oznámeno do centrálního registru přestupků. 

Dne 3. 2. 2021 v 13:22 hodin zaregistrovala hlídka MP Mikulov, že v křižovatce ul. Gagarinova a ul. Brněnská právě došlo k autonehodě, při které se srazila dvě osobní motorová vozidla. Mikulovští strážníci začali vzniklou nebezpečnou havarijní situaci okamžitě řešit a na místě započali s usměrňováním silničního provozu. Z důvodu zjištění, že jeden z řidičů havarovaných vozidel uváděl, že si při dopravní nehodě způsobil zranění, byl na místo okamžitě přivolán zdravotnický výjezd RZS Jmk. Posléze se na místo DN dostavil i výjezd Policie ČR a mikulovští hasiči z HZS Jmk. Zasahující strážníci MP Mikulov následně na místě spolupracovali s uvedenými přivolanými jednotkami integrovaného záchranného systému. Vzniklá záležitost je dále v šetření PČR.

Dne 4. 2. 2021 probíhala asi zvláštní konstelace hvězd, jelikož v uvedený den se v Mikulově inspirovalo hned několik osob nezávisle na sobě, že si nelegální krádeží vylepší svůj momentální majetkový stav. Nejdříve byli v prodejně Tesco Mikulov zadržení dva „mlsouni“, kteří měli asi chuť na cukrovinky, ale odmítali za ně zaplatit. V čase 13:15 hodin zadržel personál prodejny při krádeži mladistvou dívku r. 2003, která se pokusila odcizit zboží v hodnotě 114 Kč. Strážníci MP Mikulov přichycenou dívku posléze předali odpovědným vychovatelům v ubytovacím zařízení. Spáchaný přestupek proti majetku byl vyřešen uložením sankce – pokuty příkazem na místě. Druhý případ se odehrál v čase 15:30 hodin. Tentokrát se o krádež zboží pokusil brněnský mladík r. 1999. Přichycený zlodějíček se pokusil odcizit zboží v hodnotě 54 Kč a na kuráž k provedení krádeže se musel asi posilnit alkoholem, jelikož provedená dechová zkouška u něj odhalila podnapilost s naměřenou hodnotou 1,3 promile alkoholu. Za spáchaný přestupek byla i v tomto případě zasahujícími strážníky MP Mikulov uložena sankce – pokuta příkazem na místě. V obou případech byly spáchané skutky nahlášeny do centrálního registru přestupku. U mladistvé dívky byla spáchaná krádež také oznámena sociálnímu orgánu OSPOD. Třetí případ se odehrál v prodejně Lidl Mikulov v 16:15 hodin. Tentokrát se krádeže zboží dopustil zkušený delikvent r. 1971 pocházející z Hodonína. Personál prodejny Lidl sice za unikajícím podezřelým pachatelem vyběhl před prodejnu, na samotné stíhání zlodějíčka si však prodavačky již netroufnuly. V celé záležitosti budou mít hlavní slovo záznamy z kamerových záznamů. Zloděj je zde zachycen jak při samotné krádeži zboží v prodejně, tak i následně při svém zběsilém útěku na městském kamerovém systému MP Mikulov. Strážníci MP Mikulov nashromáždili dostatek kvalitních záznamu a taktéž spousty informací o podezřelém muži. Prodejna Lidl si vyčíslila vzniklou škodu na odcizeném elektronářadí 4993 Kč. Celou záležitostí se nejdříve zabývala MP Mikulov, jako podezření ze spáchání přestupku proti majetku. Posléze MP Mikulov krádež zboží postoupila k dořešení na Policii ČR, jelikož v průběhu šetření vyšlo najevo, že pachatel krádeže byl v posledních třech letech za obdobné protiprávní přečiny pravomocně potrestán příslušným okresním soudem. Odhalenému pachateli také s určitostí nyní zkomplikuje jeho postavení přitěžující okolnost, jelikož svůj čin spáchal v době nouzového stavu!          

Další nahlášenou drobnou krádež zboží řešili strážníci MP Mikulov dne 9. 2. 2021 v 10:00 hodin v prodejně Tesco Mikulov. V tomto případě odhalil a zadržel personál uvedené prodejny místní starší ženu r. 1946, která se pokusila z prodejny odnést nezaplacené zboží v hodnotě 674 Kč. Strážníci MP Mikulov zadržené zlodějce posléze vystavili pokutový bloček. Záznam o uložení sankce byl následně také oznámen do evidence centrálního registru přestupků. Protiprávní jednání zadržené seniorky bylo MP Mikulov kvalifikováno, jako spáchání přestupku proti majetku. Podobné drobné krádeže v prodejně Tesco, které řešila MP Mikulov proběhli také dne 11. 2. 2021 v 16:05 hodin a dne 12. 2. 2021 v 16:20 hodin. V prvním případě šlo o krádež zboží v hodnotě 106 Kč, kdy se krádeže dopustila občanka Břeclavi r. 1985. V druhém případě se krádeže 1x láhve lihoviny dopustil mikulovský mladík r.1985. Z důvodu, že odcizené zboží bylo v obou případech navráceno nepoškozené nazpět do prodejny, mohli zasahující strážníci MP Mikulov obě spáchané krádeže vyřešit udělením sankce – pokuty příkazem na místě. Přestupkové jednání proti majetku bylo taktéž oznámeno do centrálního registru přestupků.

Uvedenou smršť spáchaných krádeží v mikulovských supermarketech za první únorové dny, nyní vystřídáme případem, který je pro změnu zase úplně z jiného soudku. Dne 12. 2. 2021 v 12:36 hodin zaznamenal operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že ve středu města se už zase pohybuje podezřelá dodávka tovární značky Mercedes. Mikulovským strážníkům bylo z minulosti dobře známo, že s uvedeným motorovým vozidlem jezdí mikulovský občan, který je v podstatě „ne-řidičem“, jelikož jeho řidičské oprávnění mu bylo pozastaveno exekučním příkazem. Exekuční úřad konal na příkaz příslušného okresního soudu dle exekučního řádu. Řidičské oprávnění bylo mikulovskému občanovi r. 1980 pozastaveno z důvodu, že si neplnil svoji vyživovací povinnost vůči svým dětem.  Strážníci uvedeného „ne-řidiče“ oznamovali ke správnímu řízení za své protiprávní jednání už i v minulosti. Zasahující strážníci MP Mikulov podezřelou dodávku bezpečně zastavili na ul. Pavlovské za využití výstražného zařízení svého služebního vozidla. Arogantní a „udivený“ řidič se jen rozčiloval, proč jej strážníci opět obtěžují. Uvedenému řidiči strážníci připomněli, že ještě stále nemůže řídit motorová vozidla, jelikož jeho oprávnění je exekučně pozastaveno. Dále byl zastavený řidič na místě strážníky poučen, že jeho dnešní protiprávní jednání bude oznámeno opět na správní orgán k dořešení. K dnešnímu přestupku budou dále také přiloženy záznamy z kamerového systému MP Mikulov z předešlých dnů 8, 9, a 11. února 2021, které také potvrzují řidičovo protiprávní jednání. Obeznámený řidič strážníkům přímo do kamery tvrdil, že rozhodnutí soudu nechápe a neuznává ho! Strážníci MP Mikulov celou záležitost důkladně zadokumentovali a posléze ji postoupili k dořešení na MěÚ Mikulov, jako důvodné podezření ze spáchání přestupku dle § 125/1 e) bod. 6, Zákona č. 361 /2000 Sb., jelikož došlo k porušení exekučního příkazu.  

Dne 14. 2. 2021 v 10:00 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno občany Mikulova, že v lokalitě Svatého kopečku objevili dospělého srnce, který je uvízlý mezi železnou brankou a oplocením zahrádkářského pozemku! Zasahující strážníci MP Mikulov posléze vyčerpaného srnce nakonec objevili. Z důvodu prodlení strážníci nezjišťovali majitele pozemku a srnce okamžitě vysvobodili přestřihnutím bytelného železného řetězu přinesenými štípacími nůžkami. Uvolněné zvíře následně odběhlo do volné přírody. V celé záležitosti byl MP Mikulov nakonec vyrozuměn majitel pozemku s výzvou, aby si zabezpečil své oplocení tak, aby se o něj nemohla divoká zvěř potenciálně zraňovat.   

Dne 22. 2. 2021 v 23:20 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno občanem Mikulova, že na ul. Erbenova zaregistroval situaci, kdy se neznámá osoba v kapuci pohybuje kolem opuštěného domu. Uvedený dům je s určitostí uzamčený a zabezpečený. Oznamovatel nyní ale právě zřetelně slyší řinkot rozbíjejícího se skla! Přivolaní strážníci MP Mikulov skutečně pod okny dotčeného domu na místě objevili rozbité střepy pocházející z oken domu. Při následné prohlídce místa ale nebyla žádná podezřelá osoba zaregistrována. Zasahující strážníci se posléze pokusili kontaktovat řádného majitele uvedené nemovitosti. Oznámený incident měl posléze své další pokračování. Všímavý občan opakovaně telefonoval na MP Mikulov v 00:30 hodin následujícího dne, že právě opět viděl podezřelou osobu s kapucí a batohem, jak právě přes rozbité okno vniknula do dotčeného objektu! Do uvedené lokality byly následně ihned odeslány autohlídky MP Mikulov a Policie ČR. Zasahující policisté následně přímo v narušeném objektu zadrželi místního podezřelého muže r. 1977. Celou záležitostí se nyní dále zabývá místní oddělení Policie ČR, jako podezření ze spáchání trestného činu.   

Dne 23. 2. 2021 v 10:30 hodin řešili strážníci MP Mikulov rodinný incident, který se odehrával v Mikulově v jednom bytě činžovního domu na Náměstí. V celé záležitosti se jednalo o spory matky a syna, které se týkaly nevyjasněných záležitostí ohledně výchovy mladistvého potomka. „Blbá nálada“ v rodině nakonec vyvrcholila již dne 22.2.2021 v 23:00 hodin, kdy se do bytu vrátil syn uvedené matky r. 1976 v podnapilém stavu a začal se sní dohadovat. Probíhající hádka nakonec vyvrcholila demolicí vybavení bytu, fyzickým napadením ženy a útěkem agresivního mladíka z domu. Incident poté pokračoval následující den, kdy se uražený syn r. 2003 vrátil k uzamčeným vstupním dveřím bytu a domáhal se vstupu. Vystresovaná matka měla již v tuto dobu pro jistotu vyměněnou zámkovou vložku dveří. Spor matky a syna posléze pokračoval v přítomnosti mikulovských strážníků a sociálních pracovnic orgánu OSPOD Mikulov. Celou záležitosti se bude dále zabývat MěÚ Mikulov – správní orgán, jelikož zasahující strážníci MP Mikulov nahlášené napadení ženy vyhodnotili, jako naplnění skutkové podstaty pro spáchání přestupkového jednání proti občanskému soužití mezi osobami blízkými. Dále se bude celou záležitosti také zabývat Sociální odbor MěÚ Mikulov.   

Dne 28. 2. 2021 v 21:15 hodin řešila hlídka mikulovských strážníků oznámení na podnapilého řidiče osobního motorového vozidla. Celá událost se odehrála v blízkosti benzínové čerpací stanici na ul. Brněnské v Mikulově. Zasahující strážníci MP Mikulov v uvedené lokalitě posléze zastavili podezřelé osobní motorové vozidlo tovární značky W Golf. Již při prvním kontaktu s řidičem uvedeného vozidla strážníci zaregistrovali z dechu řidiče podezřelý pach po alkoholu. Následně provedená dechová zkouška u podezřelého řidiče potvrdila správný odhad strážníků, jelikož certifikovaný přístroj vyhodnotil provedenou zkoušku, jako pozitivní. Strážníci MP Mikulov následně mikulovského řidiče r. 1978 pozdrželi do příjezdu hlídky Policie ČR. Celou záležitostí se dále zabývala PČR. 

Za MP Mikulov s pozdravem strž. Vážný Radek