Okénko Městské policie Mikulov - leden 2021

Některé události MP Mikulov za měsíc leden 2021

Dne 5. 1. 2021 MP Mikulov dořešila přestupkové jednání, kterého se dopustil majitel psa r. 1982. Podstatou přestupku bylo řešení toulavého psa-křížence labradora, kterého strážníci odchytili v součinnosti s mikulovskými občany v lokalitě ul. Kpt. Jaroše v blízkosti dětského hřiště ve večerních hodinách dne 30. 12. 2020. Odchycený pes byl posléze zasahujícími strážníky dočasně umístěn do záchytných kotců MP Mikulov. Následně musel být dotyčný pes raději přednostně převezen do smluvního psího útulku v Bulharech už dne 1. 1. 2021, jelikož na ustájeného psa se množili stížnosti od občanů z důvodu jeho značně hlučného projevu. Na chování psa se s určitostí podepsalo odpalování zábavné pyrotechniky během silvestrovské noci. Jinak jsou odchycení psi běžně ponechávání v karanténě záchytných kotců MP Mikulov až několik dní. Teprve poté jsou odchycení psi odváženi do uvedeného psího útulku.  Dne 3. 1. 2021 se MP Mikulov dozvěděla, že toulavého psa si z psího útulku právě vyzvednul jeho zákonný majitel. Strážníci si následně nezodpovědného chovatele předvolali na policejní služebnu. Majitel psa, nyní přechodně bydlící v obci Pavlov se strážníkům za nechtěně vzniklé komplikace omlouval a byl ochoten okamžitě uhradit vzniklé náklady spojené s odchytem a ustájením svého toulavého psa. MP Mikulov celou událost kvalifikovala, jako porušení obecně závazné vyhlášky, která řeší pohyb psů na veřejném prostranství v celém katastru Mikulova. Spáchaný přestupek dle § 27/1g) Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246 /1992 Sb., mikulovští strážníci následně potrestali uloženou sankcí – pokutou příkazem na místě. Majiteli uvedeného psa nakonec zůstala jedna nezodpovězená otázka, jak se mohl jeho pes, tak najednou ocitnout v Mikulově. Nepomohl mu snad někdo v jeho cestě z Pavlova do Mikulova?   

Dne 7. 1. 2021 si mikulovští občané opět stěžovali strážníkům MP Mikulov na nevhodné chování známé mikulovské partnerské dvojice, která se v čase 16:15 hodin pohybovala po pěší zóně. Zasahující strážníci oba silně podnapilé jedince posléze důrazně upozornili, že požívání alkoholu na veřejnosti je v době nouzového stavu zakázáno. Oba problémoví jedinci byli následně strážníky z Kostelního náměstí vykázáni a byl jim doporučen okamžitý přesun do místa jejích současného bydliště. U obou podnapilých jedinců totiž reálně hrozilo, že budou v konzumaci alkoholu pokračovat i zde, jelikož se oba „uhnízdili“ na lavičce před bistrem Kuk a pokřikovali zde na kolemjdoucí občany. Operátor městského kamerového systému MP Mikulov následně oběma zájmovým jedincům věnoval zvýšenou pozornost. Uvedená problémová žena r. 1973 se po chvíli přece jen rozhodla ze sledovaného místa raději odejít a následně se i s dvojkolovou kárkou přesunovala pryč z centra města. Bohužel její partner r. 1964 si to nasměroval zpět do centra města. To již byl však pod přísným dohledem městské kamery. Operátor následně sledoval v přímém přenosu, jak zmíněný sledovaný občan chodí od prodejny k prodejně, až nakonec z jedné samoobsluhy vítězoslavně vyšel se zakoupenou dvoulitrovou lahví vína. Sledovaný občan se posléze vrávoravě pohyboval po Náměstí a zcela bez okolků na veřejnosti lačně upíjel víno přímo se zakoupené láhve. Při tomto asi na víc ještě něco vykřikoval, jelikož se při svém přesunu stal zájmovým cílem přihlížejících chodců. Vyslaní strážníci problémového muže následně na Náměstí zadrželi a předvedli jej na služebnu MP Mikulov k dalšímu řešení. Provedená dechová zkouška byla samozřejmě pozitivní. Digitální čísla na displeji měřiče se zastavila na hodnotě 2,67 změřených promile alkoholu. Protiprávní jednání kontrolovaného jedince bylo mikulovskými strážníky kvalifikováno jako porušení krizového opatření v době vyhlášeného nouzového stavu, jelikož konzumací alkoholu na veřejnosti došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku dle § 34 /1 a) zákona č.240/2000 Sb. Za opakované spáchané přestupkové jednání byla strážníky následně problémovému spoluobčanovi uložena sankce – pokuta příkazem na místě.

Dne 9. 1. 2021 v 3:20 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov společně s hlídkou OO PČR Mikulov v lokalitě ul. Vídeňské v Mikulově, kde došlo uvnitř ubytovny k incidentu podnapilých osob. Při uváděném incidentu se poranil na ruce jeden z ubytovaných cizinců takovým způsobem, že na místo zásahu musela přijet výjezdová sanita RZS Jmk. Zasahující zdravotníci po prvotním ošetření posléze zraněnou osobu – mladého muže r. 1994 převezli na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Šetřením na místě bylo dále zjištěno, že ubytovaní slovenští zaměstnanci firmy GG v pokojích ubytovny popíjeli alkoholické nápoje ve větší míře tak, až to dospělo k situaci, kdy to jeden z nich nezvládl a při nekontrolovaném pádu rozbil skleněnou výplň pokojových dveří. Při tomto pádu si uváděný cizinec způsobil krvácivé řezné poranění na ruce – bez cizího zavinění. Aspoň takovým způsobem byla přítomným strážníkům a policistům celá vzniklá situace popisována přítomnými svědky. Situace se nakonec vyhrotila při odjezdu sanity s poraněným cizincem, kdy se do sanity dobývala hysterická sestra zraněného r. 2000 a mermomocí chtěla s bratrem odjet na vyšetření. S tímto nápadem však nesouhlasili zasahující zdravotníci, a proto si na pomoc přivolali policejní posily. Strážníci s policisty výbušnou situaci na místě samotném následně uklidnili, alkoholickou sešlost na místě rozpustili a podnapilým osobám doporučili jít už spát na své pokoje. Vzniklý incident bude následně řešen s majitelem nemovitosti.     

Dne 9. 1. 2021 v 9:20 hodin prováděla hlídka MP Mikulov na žádost starosty obce Brod nad Dyjí odchyt bezprizorního psa v katastru obce Brod nad Dyjí. Jednalo se o psa, který se v uvedené obci pohyboval už nějaký čas, a nikdo se k němu nehlásil. Psa krmili místní občané, kterým se uvedeného psa zželelo, ale tímto způsobem nešlo celou záležitost řešit do budoucna. Starosta obce tak vzal celou odpovědnost na sebe a do obce přivolal hlídku MP Mikulov. Přivolaní vyškolení strážníci následně starší fenu amerického pitbulteriéra bílo – světlehnědého zbarvení bezpečně odchytili za použití certifikovaných odchytových pomůcek.  Odchycený pes byl posléze převezen po dohodě obce Brod nad Dyjí do smluvního psího útulku v Bulharech. Odchyt psa i umístění psa v uvedeném útulku bylo samozřejmě provedeno na náklady obce Brod nad Dyjí. MP Mikulov v obci Brod nad Dyjí zasahuje na základně uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi městem Mikulov a obcí Brod nad Dyjí. Foto odchyceného psa je k dispozici na MP Mikulov nebo na obci Brod nad Dyjí.

Dne 15. 1. 2021 hned dvakrát zasahovaly hlídky MP Mikulov ve spolupráci s Policií ČR v souvislosti zablokování hlavní komunikace I 52 u kruhového objezdu v lokalitě u prodejny Lidl Mikulov.  Nebezpečné a komplikující dopravní situace zapříčinily vždy nepojízdné kamiony, které zůstaly stát přímo v tělese samotné křižovatky. První nákladní vozidlo na uvedeném místě uvízlo v čase 10:25 hodin. Hlídka PČR posléze odkláněla ztíženou dopravu na ul. K Vápence. Strážníci MP Mikulov následně usměrňovali silniční provoz na křižovatce ul. K Vápence a ul. Brněnské. Krizová situace byla nakonec zažehnána v čase 11:00 hodin technickým zásahem mikulovské hasičské jednotky HZS Jmk. Druhá dopravní zácpa na stejném místě vznikla v čase 20:00 hodin. Nepojízdný rumunský kamion zde komplikoval dopravu až do 21:00 hodin. Strážníci MP Mikulov na místě samotném usměrňovali silniční provoz a spolupracovali s přivolanou dopravní hlídkou Policie ČR.  A pak že Mikulov žádný dopravní obchvat vlastně ani nepotřebuje!  

Dne 17. 1. 2021 v 1:10 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na benzinové čerpací stanici Maroli právě došlo k incidentu, při kterém se vzájemně fyzicky napadly dvě neznámé osoby. Přivolaní strážníci MP Mikulov po zklidnění podezřelých osob následně na místě incidentu zjistili, že znesvářenými stranami jsou dokonce vzájemní příbuzní, kteří se vraceli z rodinné oslavy. Zasahující strážníci na místě zabránili pokračování vyhrocené situace a oba místní muže r.1966 a r.1975 odeslali každého zvlášť do místa bydliště. Jednoznačným spouštěčem agresivního chování obou mužů byla jejich značná opilost.  Provedené dechové zkoušky u obou mužů byly pozitivní. Jedinou osobou, která byla na místě střízlivá, byla žena-řidička, která na BČS Maroli všechny přivezla osobním motorovým vozidlem. Šetřením na místě pak bylo zjištěno, že uvedená řidička byla právě tím zájmovým objektem, kvůli kterému proběhlá rvačka vznikla. Strážníci MP Mikulov celou záležitost posléze kvalifikovali jako spáchané přestupkové jednání proti občanskému soužití. Dokonané protiprávní jednání bylo po zadokumentování následně MP Mikulov postoupeno k dořešení na správní orgán na MěÚ Mikulov. Pro dořešení uvedeného přestupkového jednání spáchaného mezi osobami sobě blízkými bude správní orgán ještě po zainteresovaných stranách požadovat jejich písemný souhlas.     

Před umrznutím zachránili mikulovští strážníci dne 17. 1. 2021 místní problémovou ženu r. 1973, která si pro své místo odpočinku vybrala zasněžený trávník v lokalitě Lázeňského náměstí v Mikulově.  Nalezená žena byla totálně podnapilá a také i „durch“ promočená. Dechová zkouška u ní vykazovala naměřené varovné hodnoty 3,69 promile alkoholu. Podchlazené ženě strážníci posléze poskytnuli první pomoc. Po konzultaci s dispečinkem RZS Jmk bylo zasahujícím strážníkům doporučeno nalezenou ženu, která nebyla schopna se sama o sebe postarat, převézt na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Z důvodu, že strážníci MP Mikulov neměli v daný okamžik možnost nalezenou ženu komu předat, jelikož jejího problémového druha také nešlo dohledat, bylo následně rozhodnuto o jejím okamžitém převozu do uvedeného zdravotnického zařízení v Brně. V případě uvedené ženy MP Mikulov uvádí, že se v žádném případě nejednalo o její první zkušenost s pobytem na protialkoholické záchytné stanici. Celá záležitost bude posléze dořešena v kompetenci MP Mikulov.      

Dne 24. 1. 2021 v 20:22 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že oznamovatel právě našel svého bratra r. 1955 ležet v bezvědomí v jeho bytě na podlaze. Operátor MP Mikulov do bytu na Náměstí v Mikulově následně okamžitě vyslal mikulovské strážníky. Posléze byla celá nahlášená záležitost také ihned oznámena MP Mikulov na dispečink RZS Jmk. Zasahující strážníci po příjezdu do uvedeného bytu okamžitě započali s poskytováním první pomoci uvedené osobě. Nalezená osoba vykazovala známky přidušení a byla stále v bezvědomí. Po pár minutách se naštěstí podařilo zasahujícím strážníkům obnovit dýchání nalezeného muže. Tento muž se po chvílí také probral a začal se strážníky komunikovat a spolupracovat. Následně bylo zjištěno, že nalezenému muži se udělalo nevolno, a proto si telefonicky přivolal do svého bytu na pomoc svého bratra, dále už si na nic nepamatoval. Po příjezdu záchranářů RZS Jmk, byla ošetřená osoba převezena sanitním vozem na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.

Kamerová kontrola některých sběrných míst se začíná vyplácet. V Mikulově se nám totiž rozmohl takový nešvar. Někteří spoluobčané si zvykli, že si se svým odpadem nijak nelámou hlavu a odloží jej klidně i vedle kontejnerů na tříděný odpad.  Nebo do kontejnerů na tříděný odpad hodí plné pytle se směsným komunálním odpadem. Někteří občané jsou prostě jen líní a pohodlní dovezený odpad sešlapat, naskládat a natrhat. No, prostě řádně vytřídit a dát do určeného kontejneru. Když jsou kontejnery již plné, tak si občan musí prostě počkat, až budou vyvezeny, nebo vytříděný odpad odveze na jiné sběrné místo v Mikulově. Dále se na sběrných místech odkládá i velkoobjemový odpad, který však patří na sběrný dvůr. Samostatnou kapitolou jsou pak podnikatelské subjekty! Poslední záchyty „pachatelů“ eviduje MP Mikulov ze dne 24. 1. 2021, kdy na sběrné místo u Městské haly na ul. Na Hradbách byla v čase 11:54 hodin přivezena a odstavena stará nefunkční automatická pračka. Jelikož je uvedené sběrné místo neustále non-stop snímáno jednou z kamer městského kamerového systému, nebyl problém pachatele přestupku zpětně dohledat z kamerového záznamu. Podezřelá osoba je zde zachycena přímo při činu i s jeho osobním motorovým vozidlem a jeho registrační značkou. Občanovi Mikulova r. 1983 posléze mikulovští strážníci uložili pokutu příkazem na místě. Protiprávní odložení staré automatické pračky bylo MP Mikulov kvalifikováno, jako spáchání přestupkového jednání dle Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.  Další záchyt pachatelů uvedeného stejného přestupkového jednání provedli strážníci MP Mikulov také dne 31. 1. 2021 v 12:44 hodin. Pachatelé byli v tomto případě přichyceni při činu právě v momentě, kdy chtěli z místa po vykládce odpadového materiálu odjet. Kontrolovaný řidič motorového vozidla měl dokonce ještě tu odvahu lhát strážníkům přímo do očí a uvádět, že černé pytle s odpadem odložené vedle kontejnerů nejsou jeho. Strážníci ho posléze varovali, že si klidně tedy ještě počkají na zpětné vyhodnocení kamerových záznamů. Bohužel pro mikulovského řidiče r. 1948 a jeho přítomnou partnerku r. 1947 byly dohledané záznamy jednoznačné. Také v tomto případě byla celá záležitost ukončena nařízeným dodatečným úklidem odloženého odpadu a uložením sankce – pokuty příkazem na místě.   

Dne 28. 1. 2021 v 11:10 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v prodejně Jednoty na ul. Kostelní, kdy jim bylo oznámeno obsluhujícím personálem samoobsluhy, že se v prodejně vyskytuje bezvládná totálně podnapilá žena, se kterou si nevědí rady. Přivolaní strážníci v podezřelé ženě následně zjistili občanku ČR r. 1982 pocházející z okresu Jindřichův Hradec, která se v Mikulově zdržuje z pracovních důvodů. Uvedená žena je v Mikulově ubytovaná v jedné z ubytoven. Provedená dechová zkouška byla pozitivní a vykazovala naměřené varovné hodnoty 4,13 promile alkoholu v dechu! Z důvodu stavu nebezpečí ohrožení zdraví uvedené osoby přivolali strážníci MP Mikulov na místo také zdravotnický výjezd RZS Jmk. Přivolaní záchranáři následně rozhodli, že podnapilá žena bude převezena na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Samotný převoz podnapilé osoby raději provedlo sanitní vozidlo RZS Jmk, jelikož zdravotní stav nalezené osoby byl vyhodnocen jako rizikový.       

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný