Okénko Městské policie Mikulov - prosinec 2020

Některé události MP Mikulov za měsíc prosinec 2020                   

Dne 1. 12. 2020 v 16:00 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Nová v Mikulově, kde se v danou dobu opět vyskytoval v Mikulově již „nechvalně známý“ partnerský pár, který zde v silně podnapilém stavu tropil veřejné pohoršení. Na uvedené nevhodné chovaní si oprávněně stěžovali občané Mikulova, kteří museli páchanému protiprávnímu jednání i nedobrovolně přihlížet. Strážníci MP Mikulov po dojezdu na uvedené místo zjistili, že místní podnapilý a hlučný muž r. 1964 sedí v klidu na lavičce a vedle něho leží na chladné zemi jeho neschopná partnerka r. 1974. Strážníci zjistili, že uvedená žena je čerstvě krvácivě zraněna v obličeji a není schopna ani základně s někým komunikovat. Přítomný kontrolovaný muž začal být následně na místě zásahu arogantní a svým jednáním komplikoval samotný zásah strážníků. Následně provedené dechové zkoušky u obou jedinců potvrdily jejich silnou podnapilost s naměřenými hodnotami blížící se čtyřem promile alkoholu! Zraněné a podchlazené ženě byl strážníky přivolán zdravotnický výjezd RZS Jmk, který ji posléze eskortoval na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Podnapilý výtržník byl strážníky následně hlídkou MP Mikulov převezen na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Přestupkové jednání obou problémových jedinců bylo strážníky dořešeno v následujících dnech uložením sankcí - 2 x pokut příkazem na místě. Protiprávní jednání bylo kvalifikováno jako narušování veřejného pořádku a dále také porušování nařízení v době nouzového stavu, jelikož na veřejně přístupném místě oba pokutovaní požívali alkoholické nápoje.    

Dne 1. 12. 2020 v 21:35 hodin vyjížděla hlídka MP Mikulov k nahlášenému narušovaní občanského soužití mezi rodinnými příslušníky na ul. U Celnice v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o neshody mezi manželi, které vygradovalo do fyzického napadení manželky r. 1984 ze strany jejího podnapilého manžela r. 1969. Strážníci MP Mikulov po dojezdu na uvedenou adresu vyslechli poškozenou ženu a následně žádali vysvětlení od arogantně chovajícího se muže. Strážníci se však místo rozumného vysvětlení dočkali od uvedeného muže jen urážek, které se nakonec vyhrotili až do pokusu o napadení zasahující hlídky MP Mikulov. Zasahující strážníci byli nakonec nuceni ke zkrocení přítomného agresora použít i donucovací prostředky. Služebními pouty spoutaný muž byl posléze převezen k dalšímu šetření na služebnu MP Mikulov. Protiprávní nezodpovědné chování uváděného manžela bylo následně MP Mikulov kvalifikováno, jako narušování občanského soužití a dále také, jako narušování veřejného pořádku! Po zadokumentování celé záležitosti, bylo přestupkové jednání postoupeno MP Mikulov k dořešení na správní orgán MěÚ Mikulov.

Dne 2. 12. 2020 v 17:25 hodin vyjížděla hlídka MP Mikulov k nahlášenému pokusu krádeže zboží do prodejny supermarketu Tesco Mikulov. V celé záležitosti se jednalo o zadržení podezřelého cizince, který chtěl z uvedené prodejny odnést bez zaplacení plnou přepravku prázdných lahví od piva. Možná se budete ptát proč někdo krade přepravku s prázdnými lahvemi. Odpověď je velice jednoduchá. Aby mohla být zcizená “zálohovaná“ pivní přepravka v hodnotě 160 Kč, - prodána ve vedlejší prodejně Jednoty COOP. Jednou se ukradne přepravka v Jednotě COOP a odevzdá se v prodejně Tesco. A podruhé je to zase naopak. Strážníci problémového občana Slovenska r. 1971 již dobře znají z minulých zákroků, jelikož uvedená osoba se už nějakou dobu pohybuje v Mikulově a přežívá zde, jako „bezdomovec“. Takže zakročující strážníci na místě přistoupili za opakované spáchání přestupku proti majetku k uložení maximální sankce – pokutě příkazem na místě. Přestupkové jednání bylo dále také oznámeno do centrálního registru přestupků.

Dne 5. 12. 2020 v 10:10 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že na ul. Wolkerova v Mikulově se nachází vážně poraněná kočka, která s určitostí velmi trpí. Přivolaní strážníci MP Mikulov následně zraněné zvíře nalezli schované ve křoví na uvedené ulici. Dle zakročujících strážníků se jednalo o starší kočku domácí, která byla poraněná evidentně vlivem srážky s projíždějícím motorovým vozidlem. Strážníci MP Mikulov následně poraněnou kočku bezpečně odchytili a posléze ji odvezli na prohlídku do místní veterinární ordinace. Veterinární lékař po prohlídce zraněného zvířete bohužel konstatoval, že zranění kočky jsou neslučitelná s dalším jejím životem a doporučil provést eutanázii u nalezeného zvířete. Následné usmrcení zvířete proběhlo na náklady Města Mikulov. Pro potencionálního majitele kočky uvádíme, že fotografie kočky je k nahlédnutí na MP Mikulov. Jednalo se o kočku s černo – bílým zbarvením.

Dne 10. 12. 2020 MP Mikulov dokončila šetření v záležitosti odkládaní odpadu mimo vyhrazená místa, které se událo dne 25. 11. 2020 v Mikulově na ul. Brněnské v 6:15 hodin. Na MP Mikulov bylo spáchané přestupkové jednání nahlášeno pracovníky fi. STKO dne 3. 12. 2020. Strážníci MP Mikulov celou událost následně prošetřili a vyzvali podezřelou – podnikající fyzickou osobu, aby se k celé záležitosti vyjádřila. Z proběhlého šetření následně vyplynulo, že podezřelá osoba vysypáním fůry papíru o hmotnosti asi 80 kg před uzavřenou bránu do areálu fi. STKO, takto řešila své problémy a nespokojenost se smluvní fi. STKO. V celé šetřené události měla hrát také velkou roli arogance podezřelého podnikatele. Strážnici MP Mikulov po uzavření nahlášeného případu celou událost kvalifikovali, jako spáchání přestupkového jednání, jelikož protiprávním jednáním podezřelého občana obce Perná r. 1970 došlo k nerespektování Zákona o odpadech dle č. 185/2001 Sb. Přestupkové jednání bylo MP Mikulov postoupeno k dořešení na příslušný správní orgán při MěÚ Mikulov.

Dne 12. 12. 2020 v 17:10 hodin zakročovala hlídka MP Mikulov u nahlášené rvačky dvou osob, která se odehrávala na ul. Vídeňské. Strážnicí MP Mikulov po dojezdu na místo incidentu okamžitě zasáhli o obě horké hlavy probíhajícího incidentu „zchladili“. Následným šetřením posléze vyšlo najevo, že k vchodovým dveřím do domu měl přijít místní občan r. 1979 a chtěl si zde vyříkat své vzájemné rodinné problémy se zde bydlící místní ženou r. 1972. Z důvodu údajného arogantního a násilného chování nezvaného hosta se měl do sporu následně vložit přítomný partner obtěžované ženy r. 1981 a návštěvníka vyprovodil za použití dřevěného hrabla na sníh. Na svoji obhajobu tento podnapilý partner uváděl, že jej měl nezvaný návštěvník údajně ohrožovat přinesenou basebalovou pálkou! Ochránce partnerky se však nezalekl a čest své partnerky následně srdnatě uhájil. Bohužel při tomto lehce poranil na hlavě uvedeného nezvaného hosta. Strážníci MP Mikulov posléze na místě uvedenou basebalovou pálku nenašli. Celá záležitost byla zasahujícími strážníky MP Mikulov kvalifikována, jako narušování občanského soužití. Spáchané přestupkové jednání bude po následném prošetření MP Mikulov postoupeno k dořešení ke správnímu orgánu.

Dne 12. 12. 2020 v 22:20 hodin se přímo před služebnou MP Mikulov, na ul. Kostelní v Mikulově fyzicky napadli dva muži, kteří se asi nemají moc v lásce. Osud tomu ale přál, aby se toho dne potkali a své antipatie vůči sobě na místě tedy řešili. Místní občan r. 1981 následně přivolaným strážníkům uvedl, že když svého soka náhodně potkal, tak ten jej nejdříve jen urážel. Nadávky nakonec přerostly ve fyzický atak vůči jeho osobě. Údajný agresor, občan Drnholce r. 1984 pro změnu zase uváděl, že obětí napadení je jeho osoba. Jednoznačnou přitěžující okolností incidentu byla podnapilost obou znesvářených osob, ale i přítomné přihlížející svědkyně. Pravdivý průběh vzniklého incidentu zaznamenal městský kamerový systém MP Mikulov, na kterém jde vidět, jak se dvě osoby potkaly a kdo vlastně zaútočil. Dále, jak se ty dvě osoby následně válejí na chodníku a jak celý incident posléze ukončují přivolaní strážníci MP Mikulov. Strážníci MP Mikulov přítomné osoby nakonec poučili, že celá událost bude šetřena, jako spáchání přestupku proti občanskému soužití. Po následném zadokumentování bylo vzájemné protiprávní jednání podezřelých osob dořešeno v následujících dnech MP Mikulov uložením sankcí – pokut příkazem na místě. Uložení pokut za spáchané přestupkové jednání bylo taktéž nahlášeno do centrálního registru přestupků.

Dne 16. 12. 2020 v 7:35 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Piaristů, kde se před lékárnu přímo na chodník uložil ke spánku místní problémový spoluobčan r. 1962. Tento místní opilec byl samozřejmě v silně podnapilém stavu a vůbec mu nevadlo, že celá ČR je v režimu nouzového stavu. Zákaz, ne-zákaz, tomuto podivínovi vůbec nevadilo, že nyní je požívání alkoholu na veřejnosti zakázáno. A ještě navíc u toho velmi hlasitě a vulgárně pokřikoval na kolemjdoucí do té doby, než ho zkonsumovaný alkohol nakonec přemohl. Strážníci MP Mikulov mají s touto osobou už své zkušenosti, takže věděli, že nejlepším opatřením, je nalezeného opilce převést do místa bydliště a předat ho do opatrování jeho rodinným příslušníkům. Tak se také nakonec stalo. Přestupkové jednání podnapilého spoluobčana bylo MP Mikulov kvalifikováno, jako narušování veřejného pořádku ale také i porušování platných nařízení v době nouzového stavu. Protiprávní jednání bylo potrestáno uložením sankce – pokuty uložené příkazem na místě v následujících dnech.

Dne 16. 12. 2020 v 14:45 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v Mikulově na ul. ČSČK, kde mělo docházet k narušování občanského soužití mezi rodinnými příslušníky. Přivolaní strážníci na místě samotném zjistili, že v bytě došlo k ataku rozčíleného syna r. 1975 vůči své matce r. 1951. Nahlášená hádka vznikla kvůli banální okolnosti, kdy invalidní matka odmítla jít otevřít uzamčené vstupní dveře synovi, který nemohl najít klíče od bytu. Rozčílený syn hledané klíče nakonec našel a následně si šel vše s matkou ručně vyříkat! Po synovu napadení vzniklo jeho matce drobné zranění za uchem. Jednoznačnou komplikující okolností na místě byla podnapilost obou rodinných příslušníků. Strážníci MP Mikulov na místě vyhrocenou situaci zklidnili a následně vzniklý konflikt zadokumentovali. Posléze byla celá událost MP Mikulov postoupena k dořešení do přestupkové komise.

Dne 19. 12. 2020 v 16:50 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno z prodejny Tesco Mikulov, že v uvedené prodejně byl kontrolován podezřelý zákazník, který má mít u sebe odcizené zboží. Přivolaní strážníci po dojezdu do prodejny posléze zjistili, že podezřelý zákazník z prodejny utekl ještě před jejich příjezdem. Z kamerových záznamů a dle svědectví dalších zaměstnanců prodejny Tesco bylo dále zjištěno, že podezřelým mladíkem je místní občan r. 2000, kterého znají strážníci MP Mikulov již z jeho dřívějších excesů. Z kontrolovaného kamerového záznamu vyplynulo, že podezřelý pachatel si strčil l x láhev lihoviny do batohu a následně prošel přes pokladny bez zaplacení uschovaného zboží. Lustrací podezřelé osoby přes evidenci Policie ČR zasahující strážníci MP Mikulov zjistili, že podezřelý mladík byl v posledních třech letech pravomocně potrestán soudem za spáchaný přečin krádeže. Z uvedeného důvodu strážníci celou událost zadokumentovali a následně ji postoupili na PČR k posouzení, jelikož se domnívali, že v tomto recidivním případě došlo ke spáchání trestného činu.

Dne 23. 12. 2020 v 17:10 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v Mikulově na ul. Nová, kde se měl nacházet v jednom vstupním vestibulu do nájemního domu podezřelý cizinec. Přivolaní strážníci posléze na místě samotném zjistili od pohoršených obyvatel dotčeného domu, že podezřelý neznámý podnapilý muž se jim snažil v domě uvelebit, aby zde asi mohl přečkat dnešní chladnou noc. Dále jim měl tento neznámý cizince dokonce vykonávat svoji osobní potřebu ve sklepení uvedeného domu. Zasahující strážníci MP Mikulov následně podezřelého cizince předvedli na služebnu MP Mikulov. Posléze bylo zjištěno, že uvedeného občana Ukrajiny r. 1972 MP Mikulov již jednou řešila v říjnu letošního roku. Z důvodu jeho nelegálního pobytu v ČR, byla podezřelá osoba tehdy předána cizineckému oddělení PČR. Stejným způsobem reagovali strážníci MP Mikulov i v uvedený prosincový den. Na služebnu MP Mikulov přivolali hlídku cizinecké policie PČR Valtice. Podezřelý cizinec byl následně převezen k dalšímu šetření na policejní oddělení PČR Valtice.

Dne 24. 12. 2020 v 8:15 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že v penzionu na ul. Vídeňské v Mikulově právě dochází k incidentu mezi ubytovanými podnájemníky. Přivolaní strážníci následně na místě samotném zjistili, že konflikt opakovaně vyvolává podnapilá žena r. 2000 pocházející z Olomoucka, která neustále útočí na svého slovenského přítele r. 1986.  Oba kontrolovaní ubytovaní hosté jsou zaměstnanci fi. GG a penzion spolu využívají, jako ubytovnu. Agresivní a neovladatelné chování dotčené ženy pokračovalo i před zakročujícími strážníky. Provedená dechová zkouška následně u problémové ženy prokázala značnou opilost s naměřenými hodnotami 3, 28 promile alkoholu. Neovladatelné chování strážníci MP Mikulov posléze vyřešili převozem podnapilé ženy na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Celá záležitost je nadále v řešení MP Mikulov.

Dne 24. 12. 2020 v 16:00 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že v lokalitě ul. Brněnské v Mikulově právě došlo k incidentu, při kterém došlo k napadení psa, kterého jeho majitel v daný okamžik řádně venčil uvázaného na vodítku. Majitel psa útočící volně puštěnou smečku pěti psů sice zahnal, ale jeho pes to odnesl zraněním! Přivolaní strážníci MP Mikulov následně na uvedeném místě zjistili, že majitelkou volně pobíhajících psů je místní občanka bydlící na ul. Brněnské. Oslovená majitelka svoji chybu přiznala a se zasahujícími strážníky ochotně spolupracovala. MP Mikulov na místě následně dohlédla, aby všichni potulující se psi byli posléze řádně zabezpečeni. Strážníci nakonec majitelku uvedených psů na místě poučili, že celá událost se bude následně řešit v kompetenci MP Mikulov, jelikož došlo ze strany oslovené chovatelky psů k porušení obecně závazné vyhlášky, která řeší režim pohybu psů na veřejnosti v celém katastru města Mikulov. Tímto jednáním byla naplněna skutková podstata přestupku dle zákona č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat. Dále bude také prošetřováno, zda jsou uvedení psi řádně evidování na MěÚ Mikulov a zda jsou za ně uhrazeny místní poplatky. Evidovaní psi musí být dále také čipování a musí být přeočkování proti nebezpečné nemoci – vzteklině.

Dne 26. 12. 2020 v 23:05 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno občankou Mikulova, že na ul. 1. května nalezla na chodníku ležet bezvládného muže. Tímto žádala mikulovské strážníky o radu, jak se má nyní následně ona sama zachovat. Na uvedené místo byla posléze odeslána hlídka MP Mikulov. Zasahující strážníci na místě nálezu bezvládné osoby zjistili, že se v tomto případě jedná také o občana Mikulova, který to nějak neodhadl s množstvím zkonzumovaného alkoholu. Démon alkohol byl prostě silnější a svého soka potrestal jeho totální indispozicí. Podnapilý nešťastník se navíc při svém nekontrolovaném pádu krvácivě poranil v obličeji. Strážníci zraněnému muži poskytli první pomoc a následně jej převezli na služebnu MP Mikulov, jelikož nalezeného muže r. 1990 nebylo komu předat. Z důvodu, že se indisponovaný stav zraněného muže nijak nelepšil a provedená dechová zkouška vykazovala naměřené hodnoty 3,05 promile, byl na služebnu MP Mikulov přivolán zdravotnický výjezd RZS Jmk. Uvedený zraněný muž byl nakonec převezen na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.

Dne 27. 12. 2020 v 9:42 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno anonymním oznamovatelem, že na benzínovou čerpací stanici v Mikulově na ul. Brněnské právě přijel podezřelý řidič osobního motorového vozidla zn. Citroen Berlingo bílé barvy, který je evidentně pod vlivem alkoholu! Po natankování PHM bude tento nebezpečný řidič s určitostí pokračovat dál v ohrožování silničního provozu.  Operátor MP Mikulov po přijetí telefonického oznámení okamžitě do uvedené lokality nasměroval a přiblížil kameru městského kamerového sytému. Posléze byla na uvedenou benzínovou čerpací stanici ihned odeslána autohlídka MP Mikulov. Strážníci MP Mikulov se následně dostavili na BČS tak akorát, jelikož uvedené podezřelé vozidlo právě vyjíždělo z BČS a odbočilo směrem na křižovatku k obci Březí. Zasahující hlídka MP Mikulov podezřelé vozidlo následně bezpečně zastavila za využití výstražného, světelného a zvukového zařízení služebního vozidla MP Mikulov. Podezřelý řidič občan obce Březí r. 1988 byl posléze strážníky MP Mikulov vyzván k podrobení se dechové zkoušce na alkohol. Provedená zkouška, a hlavně její výsledek byl pro uvedeného řidiče zdrcující! Hladina alkoholu v dechu byla certifikovaným přístrojem stanovena na hranici 1,85 promile. I po chvíli opakovaná zkouška byla taktéž pozitivní.  Z uvedeného hlediska byla MP Mikulov na místo ihned přivolána hlídka Policie ČR, jelikož zasahující strážníci nabyli z uvedené okolnosti důvodné podezření, že se zastavený řidič osobního motorového vozidla Citroen dopustil spáchání trestného činu – „Ohrožení pod vlivem návykové látky“.  MP Mikulov dále zabezpečila pro PČR kamerové záznamy z městského kamerového systému, kamerového systému ve služebním vozidle MP Mikulov a taktéž záznamy osobních kamer samotných zasahujících strážníků. Celou záležitostí se dále zabývá Policie ČR.                                                                                     

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný