Okénko Městské policie Mikulov - listopad 2020

Dne 6. 11. 2020 v 18:00 hodin prováděla hlídka MP Mikulov odchyt toulavého psa v obci Pavlov.  Odchyt uvedeného psa si u MP Mikulov objednal osobně starosta obce Pavlov, jelikož jemu samotnému se majitele psa nepodařilo zjistit. Strážníci posléze velkého toulavého psa plemene asijský pastevecký v obci bezpečně odchytili a následně jej umístili do záchytných kotců MP Mikulov. O „ztraceného“ psa se nakonec u MP Mikulov přihlásila dne 7. 11. 2020 jeho majitelka. Po kontrole, zda je pes řádně opatřen čipem a zda je také zaregistrován a přeočkován proti vzteklině, byl nalezený pes následně vrácen své majitelce. Přestupkové jednání brněnské majitelky psa r. 1982 bylo posléze mikulovskými strážníky potrestáno uloženou pokutou příkazem na místě. MP Mikulov v obci Pavlov zasahuje na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi městem Mikulov a obcí Pavlov.

Dne 6. 11. 2020 v 18:00 hodin prováděla hlídka MP Mikulov odchyt toulavého psa v obci Pavlov.  Odchyt uvedeného psa si u MP Mikulov objednal osobně starosta obce Pavlov, jelikož jemu samotnému se majitele psa nepodařilo zjistit. Strážníci posléze velkého toulavého psa plemene asijský pastevecký v obci bezpečně odchytili a následně jej umístili do záchytných kotců MP Mikulov. O „ztraceného“ psa se nakonec u MP Mikulov přihlásila dne 7. 11. 2020 jeho majitelka. Po kontrole, zda je pes řádně opatřen čipem a zda je také zaregistrován a přeočkován proti vzteklině, byl nalezený pes následně vrácen své majitelce. Přestupkové jednání brněnské majitelky psa r. 1982 bylo posléze mikulovskými strážníky potrestáno uloženou pokutou příkazem na místě. MP Mikulov v obci Pavlov zasahuje na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi městem Mikulov a obcí Pavlov. 

Dne 11. 11. 2020 v 9:10 hodin vyjížděla hlídka MP Mikulov k prodejně Billa Mikulov, kde se měl již nějakou dobu pohybovat na parkovišti podezřelý cizinec, který zde má obtěžovat nakupující obtěžováním a žebráním. Přivolaní strážníci v podezřelé osobě následně zjistili polského občana r. 1981. Silně podnapilý muž strážníkům uváděl, že mu již došly peníze a on se musí nějak uživit. Strážníci podezřelého cizince převezli na policejní služebnu a zde zjišťovali, zda se v tomto případě nejedná o zájmovou osobu pro Policii ČR. Dále bylo zjištěno, že osoba se v Mikulově zdržuje legálně, jelikož pracuje ve fi. GG a je ubytovaný na ubytovně Bors. Podnapilého muže měla nakonec na ulici vyhnat jeho partnerka, která jeho opilost už odmítala snášet. Strážníci MP Mikulov kontrolovaného nešťastníka po poučení, že v Mikulově je žebrání zakázáno obecně závaznou vyhláškou, odeslali se vyspat na zmíněnou ubytovnu. Přestupkové jednání cizince bylo MP Mikulov vyřešeno v její kompetenci.

Dne 12. 11. 2020 v 22:00 hodin se osobně dostavil na služebnu MP Mikulov 19letý mladík původem z Šumperku o přítomným strážníkům oznámil, že má již několik dní silnou depresí se sklony k sebevražednému jednání! Strážníci MP Mikulov uvedeného mladíka uklidnili a posléze ho nechali se vymluvit, aby zjistili, kde by se mohla nacházet příčina jeho nynějšího duševního stavu. Strážníci se nakonec dozvěděli, že uvedený mladík je zaměstnaný v Mikulově ve fi.GG a je také ubytovaný v jednom mikulovském penzionu, kde se dnes pohádal se svými spolubydlícími kolegy. Dále bylo strážníky zjištěno, že mladík měl mít duševní problémy i v minulosti ve své rodině a měl být dokonce i týrán. O své sebepoškozování se měl pokusit i v minulosti. Z výše uvedeného důvodu byl na služebnu MP Mikulov okamžitě přivolán zdravotnický výjezd RZS Jmk, který uvedeného mladíka převezl na odborné vyšetření do břeclavské nemocnice. Následně bylo na MP Mikulov nahlášeno z nemocnice, že uvedená osoba byla převezena do psychiatrické léčebny, pro případ, že by se po mladíkovi sháněli jeho kolegové.

Dne 13. 11. 2020 v 15:00 hodin řešila MP Mikulov znečišťování silniční komunikace v lokalitě hraničního přechodu Mikulov – Ottenthal. Znečištění spočívalo v zanesení ornice zemědělskou technikou z přilehlého pole na samotnou vozovku silniční komunikace. Zasahující strážníci na místě provedli důkladnou fotodokumentaci, jako důkazního materiálu a celou záležitost posléze řešili s odpovědným pracovníkem fi. Agro Měřín. Strážníci na místě nakonec kontrolovali předběžné hrubé očištění vozovky od největšího nánosu ornice s příslibem strojového důkladného očištění v následujících dnech. Strážníci přestupkové jednání kvalifikovali, jako porušení Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.  Přestupkové jednání bylo vyřešeno v kompetenci MP Mikulov.

Dne 15. 11. 2020 v 1:30 hodin v době trvání nouzového stavu kontrolovali mikulovští strážníci podezřelou skupinku osob, které se zdržovaly na slepé vedlejší pozemní komunikaci vedle prodejny Lidl Mikulov. Strážníci si nejdříve všimli dvou zaparkovaných vozidel se zapnutými světly. Jedno motorové osobní vozidlo bylo s rakouskou r. z. Když přijeli zasahující strážníci blíže k vozidlům, tak zaregistrovali, že kolem vozidel jsou rozházeny kelímky od zkonzumovaného alkoholu a v obou vozidlech se nacházejí podezřelé osoby. Strážníci následně podezřelé osoby vyzvali, aby si vystoupily se zaparkovaných vozidel a předložily své osobní doklady z důvodu zjištění jejich totožnosti. V zjištěných osobách byli posléze zjištěni dva občané Turecka r. 1980 a r. 1993. Oba jsou přihlášeni k dlouhodobému pobytu v Rakousku. Společně s nimi se na místě dále nacházely tři občanky ČR 2 x r.1999 a 1x r. 2003. Všechny byly původem z okresu Brno-venkov a jednalo se rodinné příbuzné. Na dotaz strážníků, proč v době nouzového stavu porušují zákaz vycházení po 21 hodině a proč na veřejnosti konzumují alkoholické nápoje, bylo stroze odpovězeno, že se na místě jedná pouze o kamarádské setkání, jelikož se spolu dlouho neviděli, právě z důvodu nouzového stavu. Porušení platného krizového nařízení si vůbec neuvědomovali. Strážníci přítomné osoby upozornili, že své setkání musí okamžitě ukončit a musí se bezodkladně odebrat do svého trvalého bydliště. Za spáchání přestupku v době nouzového stavu, byly všem kontrolovaným osobám na místě uloženy pokuty příkazem na místě ve výši 1000,-Kč. Všechny uložené pokuty v celkové výši 5000,-Kč na místě nakonec dobrovolně uhradila ze své platební karty jedna z kontrolovaných slečen, jelikož její kamarádi a příbuzní neměli u sebe potřebnou hotovost v české měně.

Dne 15. 11. 2020 v 16:45 hodin v lokalitě ul. Valtické v Mikulově zaregistrovala projíždějící hlídka MP Mikulov výskyt podezřelého a neosvětleného chodce, který šel směrem k benzínové čerpací stanici MOL Mikulov. Po následném oslovení této osoby strážníci zjistili, že se jedná o cizince, který nemůže momentálně věrohodně doložit svoji totožnost. Následným šetřením strážníků bylo zjištěno, že se s největší pravděpodobností jedná o migranta rok narození 2000, jelikož při bezpečností prohlídce osoby, byl u této osoby nalezen doklad o identitě osoby vydaný v Srbsku. Strážníci MP Mikulov následně na místo kontroly okamžitě přivolali hlídku cizinecké policie a podezřelou osobu jim posléze na místě předali k dalšímu opatření. Celou záležitost dále šetří Policie ČR.

Dne 19. 11. 2020 v 15:55 hodin byla hlídka MP Mikulov přivolána do prodejny Tesco Mikulov, jelikož personálem uvedené prodejny byl odhalen podezřelý mladík, který chtěl z prodejny odnést bez řádného uhrazení láhev lihoviny v hodnotě 519,- Kč. Strážníci po dojezdu do prodejny zjistili, že zadržený břeclavský mladík r. 2002 (původně pocházející z Ukrajiny) si vzal z regálu láhev Tullamore Dew whisky a s touto odešel do zkušební kabinky. Ve zkušební kabince se uvedený zlodějíček posléze pokusil z uvedené láhve odstranit bezpečnostní plombu a celní kolek. Bohužel pro něj byl však včasně odhalen jednou všímavou pracovnicí prodejny. Podezřelý mladík se přivolaným strážníkům ke svému nekalému úmyslu přiznal a dále uvedl, že u sebe nemá žádnou finanční hotovost, takže poškozenou láhev nemůže na místě prodejně uhradit. Zasahující strážníci nakonec zadrženého zlodějíčka předvedli na služebnu MP Mikulov a zde s ním sepsali zápis o podaném vysvětlení. Dále bylo provedenou lustrací zjištěno, že tento mladík se podobného jednání již dopustil asi před měsícem v Břeclavi. Tam si od zasahujících strážníků vykoledoval citelnou pokutu vystavenou příkazem na místě, jelikož jeho odhalený lup byl nepoškozený vrácen do prodejny. V našem případě se institut uložení pokuty na místě nezaplacené (vystavení datované splatné složenky) nedal využit, jelikož vzniklá škoda nebyla ještě zaplacena. Strážníci MP Mikulov následně celou událost zadokumentovali a posléze ji postoupili k dořešení ke správnímu orgánu – přestupkové komisi v Mikulově.

Dne 20. 11. 2020 v 18:10 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno narušování občanského soužití mezi místními mikulovskými sousedy. Celá událost se měla udát na ul. Dukelské. Podstatou přestupkového jednání byla vzájemná nevraživost mezi místní občankou r. 1970 a jejím sousedem r. 1982. Celá záležitost je o to komplikovanější, jelikož v případě mladého souseda se jedná o invalidního důchodce s duševní poruchou. Uvedeného dne se tito dva sousedé potkali při venčení svých psů. Jejich vzájemné antipatie měly skončit vzájemnými urážkami, které vyvrcholily fyzickým napadením zmíněné sousedky. Zranění v obličeji si mělo dokonce vyžádat pracovní neschopnost napadené ženy. Přivolaní strážníci již neměli na místě incidentu co řešit, jelikož celá událost jim byla nahlášena se zpožděním a situace na místě již byla zklidněná.  Z důvodu, že se v tomto případě jedná o dlouhodobé neshody a každá strana uvádí „svoji pravdu“, byl nahlášený incident strážníky důkladně zadokumentován a následně postoupen k dořešení ke správnímu orgánu – přestupkové komisi. Další stížnosti na nezbednou mikulovskou mládež pohybující se na sídlišti v okolí workoutového hřiště řešila MP Mikulov dne 20. 11. 2020 v 15:20 hodin. V celé záležitosti se jednalo o stížnost na nevychované nezletilce, kteří se nezákonně shlukují ve větší míře na sídlišti a následně páchají různá alotria. Tentokrát se jednalo o poškozování vybavení oploceného psího výběhu. Zejména se pak jednalo o agility prvky. Strážníci MP Mikulov po příjezdu na samotné místo stížnosti jen zaregistrovali, jak se podezřelá omladina rozprchla „jako když střelíš do hejna vrabců“. MP Mikulov naštěstí disponuje kamerovým systémem, který non-stop monitoruje uváděný prostor, ale také dobrou místní znalostí všech problémových jedinců. Podezřelé nezletilce strážníci identifikovali podle záznamu z kamerového systému a také dle svědectví samotného oznamovatele stížnosti. Následným šetřením mikulovských strážníků byl vytipován možný pachatel, který měl uvedené instalované agility prvky poškodit. Také svědectvím některých oslovených jedinců bylo potvrzeno, že by se strážníci měli v tomto případě zaměřit na konkrétní osobu. Oslovením odpovědných pracovníků MěÚ Mikulov bylo zjištěno, že provedeným vandalstvím vznikla Městu Mikulov škoda do 500,-Kč. Celou záležitostí se bude dále zabývat MP Mikulov a také sociální orgán OSPOD ve spolupráci se zákonnými zástupci nezletilých jedinců.

Dne 26. 11. 2020 v 18:30 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že na ul. 22.dubna dochází v jednom činžovním domě k narušování občanského soužití. Přestupkové jednání mělo spočívat v páchání hrubého jednání a urážkách ze strany jednoho jedince. Strážníci MP Mikulov po dojezdu na samotné místo incidentu zjistili, že místnímu občanovi r. 1975 se hrubě nelíbilo, že by jeho právě přítomní sousedé mohli kouřit tabákové cigarety na chodbě zmíněného domu. Dále měli tito osočení sousedé také odhazovat nedopalky cigaret ve společných prostorách domu. Osočení sousedé se však bránili a uváděli, že oni se něčeho takové nedopouštějí již ze zásady. Vznětlivý soused jim však nevěřil, pokračoval v nadávkách a osočování, které nakonec gradovalo fyzickým napadením a zraněním uváděné sousedky r. 1982. Dalším poškozeným mladíkem měl být místní občan r. 1992.  Přivolaní strážníci MP Mikulov následně na místě zklidnili výbušnou atmosféru a všechny přítomné poučili, že se musí posléze dostavit na služebnu MP Mikulov k zápisu o podaném vysvětlení. Během následných dnů vyšlo dále najevo, že zranění sousedky si vyžádalo ošetření na pohotovostní lékařské službě v Břeclavi, a proto bude celá záležitost komplikovanější. Po důkladném zadokumentování celého incidentu bylo MP Mikulov rozhodnuto, že přestupkové jednání bude MP Mikulov postoupeno k dořešení ke správnímu orgánu – přestupkové komisi v Mikulově.

Dne 30. 11. 2020 v 10:25 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na ul. Husova v Mikulově došlo k závažnému incidentu, při kterém měl neovladatelný nebezpečný pes napadnou místního seniora. Přivolaní strážníci MP Mikulov se po dojezdu na samotné místo incidentu ihned zapojili do pomoci při ošetřování vážně pokousaného muže r. 1948. Mikulovský občan měl vážné a krvácející rány v oblasti hlavy, samotného obličeje a také i krku! Zraněný muž měl kousance také i na jiných částech těla, zejména na rukách (asi jak se bránil útočícímu psovi). Zraněnému muži již na místě naštěstí pomáhal zdravotnický personál z vedlejší ordinace. Strážníci MP Mikulov museli také poskytnout první pomoc hysterické ženě r. 1984, která měla mít útočícího psa v době incidentu na starosti. Zmíněná žena měla také krvácivě zraněné ruky od útočícího psa. Šokový stav uváděné ženy nakonec vyvrcholil jejím celkovým kolapsem. K samotnému ataku psa došlo ve vestibulu činžovního domu, když se nebezpečný pes rasy Americký stafordský teriér dostal nekontrolovaně ven z bytu a napadnul bez varování přítomného zde bydlícího seniora. Ve fatálním konci celého incidentu naštěstí zabránil na stejné adrese bydlící soused r. 1980, který když slyšel křik ve vestibulu domu, tak vyšel ze svého bytu a okamžitě neohroženě zakročil. Útočícího psa holýma rukama zpacifikoval a odvedl jej do bytu jeho majitele, kde jej do příjezdu policie uzavřel. Na místo napadení se následně dostavila i hlídka Policie ČR. Policisté se ihned zapojili do záchranářských prací a začali celou událost šetřit, jako podezření ze spáchání trestného činu z nedbalosti. Agresivní pes nakonec skončil dočasně v záchytných kotcích MP Mikulov. V celé vážné záležitosti si velké poděkování prvořadě zaslouží uvedený místní občan r. 1980, který zabránil agresivnímu psovi pokračovat v jeho nebezpečném řádění. Poděkování samozřejmě také patří všem zdravotníkům, kteří se podíleli na akčním ošetření zraněného seniora.         

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný     

Mestska policie ilustrační k Okénku