Okénko Městské policie Mikulov - říjen 2020

Výběr událostí za měsíc říjen

Dne 1. 10. 2020 v 18:20 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v prodejně Tesco Mikulov, kde došlo k pokusu krádeže zboží s následným fyzickým napadením obsluhujícího personálu prodejny. Zasahující strážníci posléze zjistili, že podezřelý občan Brna r. 1975 se pokusil v uvedené prodejně pronést přes pokladnu bez zaplacení láhev vína v hodnotě 70,-Kč. Uvedený zlodějíček se však po odhalení odmítal svého lupu dobrovolně vzdát a fyzicky napadnul prodavačku, která jeho protiprávní jednání odhalila. Napadené pracovnici prodejny naštěstí přispěchal na pomoc její kolega, který výtržníka přemohl a následně jej zadržel do příjezdu policejní hlídky. Strážníci MP Mikulov celou záležitost vyhodnotili, jako naplnění skutkové podstaty pro spáchání přestupku proti majetku a občanskému soužití. Za protiprávní jednání byla zadrženému muži na místě udělena sankce – pokuta příkazem na místě ve výši 2000 Kč. Přestupkové jednání bylo také MP Mikulov oznámeno do centrálního registru přestupků. 

Dne 2. 10. 2020 v 00:01 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na ul. Pavlovské došlo v jednom nájemním bytě k incidentu, při kterém mělo dojít i k sexuálnímu obtěžování mladistvé osoby!  Hlavním agresorem byl v dané události označen rakouský občan, který se uvedl do silně podnapilého stavu a posléze začal obtěžovat mladistvou dívku r. 2004, která přišla za synem agresorovi družky. Podnapilý cizinec se navíc v silné podnapilosti sám vážně pořezal na ruce pří nekontrolovaném pádu na rozbitou skleněnou láhev. Oznamovatelé se nacházeli v době příjezdu hlídky MP Mikulov na ulici před domem a báli se jít nazpět do bytu. Zasahující strážníci následně spolupracovali s přivolanou hlídkou Policie ČR a zdravotnickým výjezdem RZS Jmk. Vážně poraněný cizinec byl následně převezen na odborné ošetření do nemocnice v Břeclavi. Celou záležitostí se dále zabývala PČR.

Dne 2. 10. 2020 v 20:55 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na BČS Shell Mikulov, kde se povaloval na vozovce před tankovacími stojany silně podnapilý muž. Stejného opilce řešili strážníci v uvedené lokalitě již několikrát během dne. Z důvodu, že uvedená osoba se zasahující hlídkou MP Mikulov vůbec nespolupracovala a nebyla schopna se sama bezpečně postavit na své nohy, bylo strážníky posléze rozhodnuto o převozu podnapilého občana r. 1968, původně pocházejícího z Velkého Meziříčí na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Podnapilá osoba nebyla ani schopna provést dechovou zkoušku. Celá záležitost byla MP Mikulov kvalifikována, jako narušování veřejného pořádku a byla vyřešena v kompetenci MP Mikulov.

Dne 3. 10. 2020 v 16:00 hodin byla hlídka MP Mikulov přivolána do prodejny Tesco Mikulov, jelikož bezpečnostní pracovníci prodejny v Tescu právě zadrželi neplatícího zákazníka a tento se vůči nim choval velmi agresivně. Strážníci MP Mikulov posléze v prodejně zjistili, že uvedený problémový zákazník v prodejně zcizoval zboží toho dne již podruhé. První krádež provedl téhož dne v 12:00 hodin. Jeho protiprávní jednání zaznamenal vnitřní kamerový systém v prodejně Tesco. Přivolaní strážníci v agresivním zákazníkovi zjistili místního problémového mladíka r. 1998. Za jeho agresivitou byla bezpochyby jeho silná podnapilost. Z důvodu, že zadržený mladík neměl z čeho uhradit vzniklou škodu za odcizenou a zkonzumovanou lihovinu v hodnotě 480 Kč, byla celá událost MP Mikulov zadokumentována a následně postoupena do přestupkové komise k dořešení. Celá záležitost byla MP Mikulov kvalifikována, jako spáchání přestupku proti majetku.

Dne 3. 10. 2020 v 23:35 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na mikulovském sídlišti na ul. Pod strání. V celé záležitosti se jednalo o narušování občanského soužití v rámci tkzv. milostného trojúhelníku. Konkrétně se jednalo o situaci, kdy se k bytu své bývalé partnerky r. 1978 dostavil její „již“ bývalý přítel r. 1982, původně pocházející z města Lanžhot a tento po otevření vstupních dveří bytu následně ihned bez varování fyzicky napadnul jejího nového partnera r. 1992. Své si to schytala od žárlivého agresora i jeho bývalá partnerka. V celé záležitosti s určitostí sehrála svoji negativní roli silná podnapilost žárlivého výtržníka. Strážníci MP Mikulov na místě následně spolupracovali s přivolanými policisty PČR. Celou záležitostí se dále zabývá Policie ČR.

Dne 7. 10. 2020 v 12:45 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na kruhovém objezdu na ul. Rep. obrany u prodejny Billa Mikulov. V celé záležitosti se jednalo o zabezpečení vážně zraněného toulavého psa, kterého v uvedené křižovatce srazilo právě projíždějící auto.  Strážníci zraněného psa posléze ihned převezli na vyšetření k místnímu veterinárnímu lékaři. Službu konající veterinář následně konstatoval, že zranění psa jsou velmi vážná, devastující a do budoucna neslučitelná s jeho dalším životem. Z důvodu, že bylo dále také zjištěno, že pes nemá povinný čip a taktéž nevlastní žádnou registrační známku, nebyla možnost zjistit majitele psa. Následně bylo rozhodnuto o milosrdném ukončení trápení poraněného psa. Odbornou eutanázii následně provedl veterinární lékař na náklady města Mikulov.              

Další spáchané krádeže v prodejně Tesco Mikulov, řešili strážníci MP Mikulov také ve dnech 7 a 8 října 2020. První krádež spáchal místní občan r. 1980 dne 7. 10. 2020 v 17:10 hodin. Tento již známý mikulovský zlodějíček se v uvedené prodejně pokusil odcizit cukrovinky v hodnotě 200 Kč. Za spáchanou krádež si od zasahujících strážníků „vykoledoval“ pokutový bloček v hodnotě 3000 Kč. Uložená pokuta, byla MP Mikulov taktéž nahlášena do centrálního registru přestupků. Druhá nahlášena krádež byla trochu složitější. Dne 8. 10. 2020 se dostavila na služebnu MP Mikulov odpovědná pracovnice prodejny Tesco Mikulov. Tato strážníkům předložila důkazní materiál z interního kamerového systému prodejny Tesco, kde byly zaznamenány dvě krádeže. První ze dne 25. 9. 2020 a druhá ze dne 26. 10. 2020.  Obě krádeže měly společný charakter spáchání, jelikož bylo pronášeno zboží přes bezobsluhovou kasu. Dále bylo zjištěno, že krádeže jsou páchány dvěma ženami, které jsou v rodinném poměru. Matka r. 1982 dokonce v prodejně Tesco v minulosti brigádně pracovala a první krádeže se zúčastnila pouze sama. Druhou krádež již provedla i se svou dcerou r. 2000. Obě mikulovské občanky, avšak asi zapomněly na monitorující kameru, která tyto pokladny snímá non-stop. Prodejna Tesco si z obou krádeží vyčíslila vzniklou škodu na hodnotu 2967 Kč. Obě oslovené ženy se strážníků MP Mikulov ke krádežím okamžitě přiznaly a byly ochotny ihned uhradit vzniklou škodu. Přestupkové jednání proti majetku bylo posléze ihned MP Mikulov potrestáno uložením 2x pokut příkazem na místě. Starší zlodějka si převzala pokutové bločky v hodnotě 2000 Kč. Mladší pachatelka si pak převzala pokutové bločky v hodnotě 1000 Kč. Spáchané krádeže a uložené sankce byly dále nahlášeny do centrálního registru přestupků.       

Dne 8. 10. 2020 v 20:35 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že na ul. 28. října došlo před výjezdem se základny HZS Jmk k vážné bezpečnostní události, kdy nezodpovědný řidič polského kamionu zaparkoval na výjezdu z hasičské objektu a následně si v klidu odešel nakoupit do nedaleké prodejny Tesco Mikulov.  Přivolaní strážníci MP Mikulov posléze ihned po příjezdu na místo vyhledali uvedeného řidiče a celou záležitost s ním řešili. Strážníci polskému řidiči nakonec na místě uložili maximální pokutu příkazem na místě za vážné ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a nařídili mu okamžitý odjezd a odblokování zaparkovaného místa.

Dne 11. 10. 2020 v 23:30 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na ul. Valtické v kaštanové aleji, směrem na obec Sedlec spadl přes celou vozovku velký vzrostlý strom. Tímto byla MP Mikulov požádána o řešení vzniklého bezpečnostního rizika. Strážníci MP Mikulov se posléze okamžitě dostavili na místo události. Hlídka MP Mikulov na místě následně usměrňovala BESIP a spolupracovala s přivolaným výjezdem HZS Jmk. Samotná akce byla ukončena v 0:30 hodin následujícího dne.

Další krádeže v mikulovských prodejnách řešili mikulovští strážníci ve dnech 19. 10, 22. 10, a 23. 10. 2020. První krádež proběhla dne 19. 10. v 19:50 hodin v prodejně Tesco Mikulov. I v tomto případě se jednalo o samoobslužnou kasu, která je však pod přímou kontrolou interní podnikové kamery. V tomto případě se krádeže zboží v hodnotě 215 Kč dopustil mikulovský občan r. 1981. Krádež zboží byla dořešena v následujících dnech díky dobré místní znalosti mikulovských strážníků. Spáchaný přestupek proti majetku byl pokutován sankcí 1000 Kč, až došlo k uhrazení vzniklé škody. V této záležitosti bylo pohoršující okolností to, že si tatínek ke krádeži přibral i svého nezletilého synka. K další krádeži došlo dne 22. 10. v 16:30 hodin v prodejně Billa Mikulov. Tentokrát se přestupkového jednání dopustily dvě mladé dívky. Jedna byla nezletilá r. 2005 a pocházela z Mikulova. Ta starší r. 1999 pocházela z nedalekých Hustopečí. Obě dívky se v prodejně pokusily odcizit společně formou spolupachatelství láhev rumu v hodnotě 265 Kč. Bohužel však pro ně, byly odhaleny personálem prodejny. Rum byl posléze navrácen do prodejny a obě dívky si od strážníků „nafasovaly“ pokutové bločky. V celé záležitosti byl také vyrozuměn sociální orgán OSPOD. Třetí krádež proběhla dne 23. 10. v 8:25 hodin v Supermarketu COOP Jednota. Této krádeže se dopustil v Mikulově žijící slovenský problémový poberta, který se krádežemi „živí“ v poslední době docela běžně. Podstatou krádeže byl pokus o odcizení zálohované pivní přepravky v hodnotě 160 Kč. Zlodějíček si tímto pokusem krádeže od strážníků MP Mikulov „vyfasoval“ maximální možnou pokutu příkazem na místě (kolikátou již)! Všechny spáchané přestupky a tím i následně uložené sankce byly posléze také MP Mikulov nahlášeny do centrálního registru přestupků.

Dne 21. 10 2020 v 21:30 hodin zasahovali strážníci v prostoru čekárny nádražní budovy ČD v Mikulově. Podstatou výjezdu bylo nahlášení incidentu, kdy se měli vzájemně napadat dva neznámí mladíci. Strážníci MP Mikulov po příjezdu na označené místo zjistili, že se v nádražní čekárně zdržuje pouze jeden mladík r. 2004 pocházející z nedalekých Milovic. Oslovený mládenec uváděl, že zde čeká na příjezd autobusu. V čekárně s ním byli i kamarádi, ale ti již odjeli. Strážníci se následně mladíka vyptávali, proč krvácí z nosu. Mladík odpověděl, že ho nikdo nenapadnul a že má z minulosti zlomený nos. Zasahující strážníci raději osloveného a krvácejícího hocha převezli na služebnu MP Mikulov a poskytli mu ošetření. Na služebnu MP Mikulov byl posléze telefonem přivolán zákonný zástupce mladíka – jeho otec. Tento po příjezdu uvedl, že se již o syna postará a dále potvrdil, že syn má skutečně z minulosti poraněný nos, a to mohl být důvod jeho krvácení. Dále již nechtěl nikdo nic řešit a oznamovat. Otec byl přesto strážníky poučen, aby celou záležitost nepodceňoval a v případě zjištění napadení syna, celou záležitost řešil přes MP Mikulov. 

Dne 25. 10. 2020 v 17:25 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v prostoru Náměstí v Mikulově, kde se měla nacházet na chodníku ležící podnapilá osoba.  Přivolaní strážníci v podezřelém muži následně zjistili občana Břeclavi r. 1965. Tento následně uvedl, že dnes přijel z Břeclavi do Mikulova vlakem a šel si nakoupit do prodejny Tesco Mikulov. V prodejně si nakoupil alkohol a tento následně zkonzumoval na lavičce na Náměstí. Trochu se následně cítil unaven, proto si sednul na obrubník chodníku. Strážníci podnapilého muže následně předvedli na služebnu MP Mikulov a zde u něj posléze provedli dechovou zkoušku se zaměřením na množství zkonzumovaného alkoholu. Provedené dechová zkouška byla pozitivní s výsledkem 3,14 promile naměřeného alkoholu. Občan Břeclavi byl strážníky následně poučen, že popíjením alkoholu na veřejném prostranství se dopustil přestupkového jednání, jelikož konzumace alkoholu na veřejnosti v době nouzového stavu je v současnosti zakázána vládním nařízením. Za spáchané přestupkové jednání byla kontrolovanému muži následně mikulovskými strážníky uložena sankce – pokuta příkazem na místě ve výši 500,-Kč. Dále bylo pokutovanému důrazně doporučeno, aby se raději již vrátil do místa svého trvalého bydliště. V případě opakovaných problémů stejného charakteru by mu mohl také aktuálně hrozit převoz na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně.   

Dne 26. 10. 2020 v 9:25 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Pavlovské, kde došlo k dopravní nehodě, při které byl sražen toulající se pes. Svědkyně události uvedla, že toulající se pes z nenadání vběhl přímo pod kola právě zde projíždějícího motorového osobního vozidla. Řidič vozidla sice zastavil, vystoupil ze svého vozidla a sraženého a již mrtvého psa odstranil z komunikace na zeleň vedle chodníku. Poté z místa odjel. Ona si ani nestačila zapamatovat RZ dotčeného vozidla. Přivolaní strážníci MP Mikulov na místě DN posléze zabezpečili fotodokumentaci a následně také provedli místní šetření se zaměřením na zjištění majitele mrtvého psa. Na veterinární ambulanci bylo strážníky dále zjištěno, že sražený pes nemá čip, takže jeho identifikace bude složitá. Po nezbytných úkonech bylo rozhodnuto, že mrtvý pes bude odborně zlikvidován dle platných předpisů přes sanační firmu Agris Medlov na náklady města Mikulov. Nechybí snad někomu od 26. 10. 2020 jeho pes? Jedná se o křížence menšího vzrůstu hnědé barvy. Informace na MP Mikulov.     

Dne 28. 10. 2020 v 21:50 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Komenského, kde se na chodníku nacházela ležící a podnapilá osoba! Přivolaní strážníci MP Mikulov posléze v ležícím muži zjistili místního problematického muže r. 1962. Trvalé bydliště nalezeného muže bylo jen pár desítek metrů od zmíněného chodníku. Strážníci MP Mikulov posléze silně podnapilého muže doprovodili do místa jeho bydliště a předali jej jeho rodinným příslušníkům. Pohyb na veřejnosti po 21: hodině a s tím spojená konzumace alkoholu na veřejném prostranství byla v době zásahu strážníků MP Mikulov protiprávní, jelikož tímto bylo porušeno vládní nařízení v době nouzového stavu. Přestupkové jednání uvedeného podnapilého muže vyřešila MP Mikulov následně ve své kompetenci.

Dne 30. 10. 2020 v 16:45 hodin prováděla hlídka MP Mikulov kontrolu lokality nádraží ČD v Mikulově. Při této preventivní kontrole byl strážníky na nádražním nástupišti také zastižen místní problematický muž r. 2000, kterého znají strážníci MP Mikulov již z dřívějších zásahů. Tento kontrolovaný muž v prostoru nádraží ČD porušil zákaz kouření na nástupišti a tím naplnil skutkovou podstatu pro spáchání přestupku dle zákona č. 65/2017 Sb. Z důvodu opakovaných prohřešků podobného charakteru u tohoto mladíka, přistoupili strážníci k sankčnímu řešení celé zjištěné události. Kontrolovanému muži byla následně na místě uložena pokuta příkazem na místě ve výši 1500 Kč. 

Dne 31. 10. 2020 v 17:55 hodin prováděla hlídka MP Mikulov kontrolu pohybu osob v lokalitě nového workautového hřiště na ul. kpt. Jaroše v Mikulově. Podstatou kontroly bylo zjištění operátora městského kamerového systému, že se na sportovišti nezákonně srocuje větší množství osob! Po příjezdu autohlídky na místo sportoviště se mládež doslova rozutekla: „jako, když střelíš do hejna vrabců!“  Zjištěné a kontrolované dvě mikulovské nezletilé osoby chlapec r. 2008 a dívka 2006 byly posléze zasahujícími strážníky po konzultaci se sociální pracovnicí OSPOD převezeny do místa svého bydliště. Nezletilé děti byly následně zakročujícími strážníky předány svým zákonným zástupcům s poučením, že celá záležitost bude MP Mikulov předána k dalšímu opatření na OSPOD Mikulov.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

Mestska policie ilustrační k Okénku