Okénko Městské policie

Výběr událostí za měsíc červen. 

Dne 2. 6. v 19 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno, že v prodejně Billa zadržel personál podezřelou osobu, která se pokusila pronést zboží z prodejny bez zaplacení. Přivolaní strážníci následně v podezřelé osobě zjistili místního mladistvého mladíka r. 1999. Celá záležitost se navíc nakonec zdramatizovala, jelikož strážníci při dechové zkoušce zjistili, že zadržený mladík je pod vlivem alkoholu, když u něj provedená dechová zkouška odhalila naměřené hodnoty 1, 22 promile alkoholu. Kdo mladistvé osobě alkohol podal, se strážníkům MP Mikulov nepodařilo zjistit. Podnapilá osoba byla posléze strážníky předána zákonným zástupcům. Přestupek proti majetku strážníci vyřešili udělením blokové pokuty. Celá záležitost byla také oznámena na MěÚ Mikulov orgán OSPOD, který se zabývá problémovou mládeží.

Dne 4. 6. v 8.05 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno, že v Mikulově na ul. Pod Platanem v provozovně Aurelius došlo ke krádeži peněženky. Strážníci MP Mikulov, kteří se následně dostavili na uvedené místo, zjistili od svědků události, že podezřelým pachatelem by měl být místní občan r. 1995. Po zjištění všech okolností krádeže vyšlo najevo, že v peněžence měla poškozená žena i platební bankovní kartu! Z tohoto důvodu se celá událost přesunula z přestupkové roviny, do roviny spáchání trestného činu. Strážníci následně celou záležitost bezodkladně oznámili na Policii ČR. Hlídka MP Mikulov následně odjela pátrat po podezřelém mladíkovi. Trestnou činnost dále šetří Policie ČR.

Dne 6. 6. ve 21.40 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno, že v lokalitě sídliště u prodejny Tesco Mikulov se nachází v trávě ležící podezřelý muž. Přivolaní strážníci MP Mikulov následně zjistili, že podezřelým mužem je místní tzv. „bezdomovec“ r. 1966, který projevoval známky silné alkoholové podnapilosti. U této ležící osoby strážníci navíc zjistili, že je po závažné chirurgické operaci a nyní je čerstvě krvácivě zraněna na hlavě. Z uvedených důvodů strážníci na místo ihned přivolali zdravotnický výjezd RZS JMK. Do příjezdu záchranářů strážníci poskytli zraněnému muži první pomoc. Nalezený muž byl posléze převezen sanitou na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.

Dne 10. 6. ve 14.30 hodin byla hlídka MP Mikulov přivolána na ul. Brněnskou k dopravní nehodě se zraněním. Strážníci na místě následně usměrňovali a zabezpečovali plynulost silničního provozu, protože se vlivem dopravní nehody na místě zkomplikovala místní doprava. Strážníci MP Mikulov následně spolupracovali s výjezdem Policie ČR a záchranáři z RZS JMK. Podstatou dopravní nehody byla nepozornost řidičky r. 1972 jedoucí ve vozidle Daewoo Matiz, která při vyvolaném smyku smetla nerezové zábradlí u prodejny elektro a následně s vozidlem přerazila stojící stromek u samotné komunikace! Řidička byla následně odvezena sanitou na ošetření do nemocnice v Břeclavi. DN šetří Policie ČR.

Další záchranářskou akci prodělali strážníci MP Mikulov dne 11. 6. ve 14.35 hodin na ul. Vídeňské u Domu zdraví v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o nekontrolovaný pád na betonový chodník místního problémového muže r. 1962, který se při tom krvácivě zranil na hlavě. Nekontrolovaný pád následně vyvolal epileptický záchvat. Strážníci zraněnému muži poskytli první pomoc a na místo následně přivolali výjezd RZS JMK Mikulov, který zraněnou osobu eskortoval na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.

Dne 11. 6. ve 23.20 hodin zastavila hlídka MP Mikulov na ul. České v Mikulově podezřelé vozidlo tovární značky VW. Řidič tohoto zastaveného vozidla r. 1999 strážníkům uvedl, že si řidičský průkaz zapomněl doma. Strážníci si následně na místo přivolali i hlídku Policie ČR, která lustrací řidiče zjistila, že tento podezřelý občan Mikulova žádný ŘP ještě nevlastní Ve vozidle se také nacházel spolujezdec r. 1998 původem z Tachovska, u kterého bylo zjištěno, že je majitelem zastaveného vozidla. Tento uváděl, že vozidlo předal k řízení kamarádovi, jelikož sám je pod vlivem alkoholu! Strážníci MP Mikulov celou událost předali k dořešení přítomné hlídce Policie ČR. Podezřelé vozidlo strážníci dočasně zablokovali TPZOV, tzv. „botičkou“.

Dne 12. 6. v 7.40 hodin bylo na MP Mikulov oznamovatelkou nahlášeno, že se v areálu hotelu Guliver na ul. Piaristů v Mikulově na tenisovém kurtu splašeně pohybuje divoká srna. Srna má narážet do oplocení a ona se bojí, aby se srna neporanila. Přivolaní strážníci na místě opatrně zasáhli, otevřeli bránu objektu a srnu z areálu vymanévrovali. Srna byla posléze zahnána do volné přírody za městskou sportovní halu. Srna nejevila známky zranění.

Dne 17. 6. v 00.15 hodin řešila hlídka MP Mikulov v jedné provozovně na ul. Piaristů v Mikulově rušení nočního klidu reprodukovanou hudbou. Strážníci narušení veřejného pořádku vyřešili udělením blokové pokuty, jelikož naměřené hodnoty hluku převyšovaly povolené limity. Personál hostinské provozovny chybu uznal a s uložením blokové pokuty souhlasil. MP Mikulov je pro šetření rušení nočního klidu vybavena orientačním měřicím přístrojem hluku Laser-liner.

V pasáky ovcí se proměnili strážníci MP Mikulov dne 17. 6. ve 12.20 hodin, kdy bylo na MP Mikulov nahlášeno, že se v okolí nádraží ČD pohybuje stádo ovcí! Strážníci znalí již situace z minula věděli, komu toto stádo patří, a o celé vzniklé situaci telefonicky informovali odpovědnou osobu. Jelikož se tato osoba měla nacházet až v Brně, bylo raději přikročeno ze strany MP Mikulov k zahnání stáda do areálu zemědělské firmy. Brána objektu nebyla naštěstí uzamčená. Záležitost byla následně dořešena s majitelem ovci v kompetenci MP Mikulov.

Další drobnou krádež v prodejně Billa Mikulov řešili strážníci MP Mikulov dne 18. 6. ve 12.55 hodin. Tentokrát zadržel personál prodejny 30letého slovenského zlodějíčka, který se pokusil odcizit v prodejně zboží v hodnotě 103 Kč. Z důvodu prvního provinění této osoby na území ČR byl přestupek proti majetku strážníky vyřešen pouze uložením blokové pokuty. Agenturní zaměstnanec, který se v Mikulově zdržuje dlouhodobě z pracovních důvodů, byl následně strážníky oznámen do centrálního registru přestupků.

Dne 21. 6. ve 14.50 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov opět proti místní problémové osobě, která silně podnapilá narušovala veřejný pořádek na ul. Komenského. Strážníci tohoto muže r. 1962 tentokrát odvezli do Brna na protialkoholní záchytnou stanici, jelikož tato osoba se ještě nestihla poranit a na samotné místo proto nebylo nutno přivolat zdravotnický výjezd RZS JMK. Podnapilý muž se strážníky sice komunikoval, pouze nebyl schopen samostatné chůze a neustále hrozil jeho nekontrolovaný pád. Celá záležitost byla strážníky dořešena v jejich kompetenci v následujících dnech.

Dne 21. 6. v 18.06 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že v lokalitě U Staré brány v Mikulově došlo k pádu velkého shnilého stromu. Na místě již má zasahovat hasičský výjezd HZS JMK Mikulov. Přivolaní strážníci na místě zjistili, že při samovolném pádu části stromu došlo k poškození dvou zaparkovaných osobních motorových vozidel, která stála poblíž uvedeného stromu. Strážníci na místě následně spolupracovali se zasahujícími hasiči. Důvod pádu stromu byl na místě ihned zřejmý. Jednalo se o skrytou vadu, kdy vnitřní dřevní hmotu „rozežrala“ hniloba. Také ve stromě žijící velká komunita mravenců měla s určitostí zásadní vliv na zdravotní stav staré vrby. Z venku nešlo rozpoznat, že strom je uvnitř poškozený. Ke zranění osob naštěstí nedošlo. Na místě samotném také zasahovali odborní zaměstnanci MěÚ, jelikož strom se nacházel na pozemku města. Strážníci MP Mikulov na místě provedli důkladnou fotodokumentaci a celé místo uzavřeli bezpečnostní páskou zakazující vstup nepovolaným osobám. Případ byl zadokumentován a oznámen na MěÚ Mikulov. Poškozené osoby byly odkázány z důvodu pojistné události na MěÚ Mikulov. Celou záležitost také prošetřuje Policie ČR. Spadlý strom následující den odklidila městská firma Tedos Mikulov s. r. o.

Dne 27. 6. v 8.45 hodin byla MP Mikulov požádána starostou obce Pavlov, aby strážníci MP Mikulov přijeli do Pavlova odchytnout hada, který uvízl zachycený v drátěném pletivu. Strážníci MP Mikulov jsou na takové případy odborně proškoleni a také patřičně vybaveni. Strážníci v obci posléze kontaktovali starostu a ten je přivedl k objektu, kde se uvíznutý had nacházel. Strážníci ihned po příchodu na místo zjistili, že se v tomto případě jedná o krásný exemplář užovky obojkové. Strážníci hada bezpečně z pletiva vyprostili a následně jej převezli k přehradě, kde byl nezraněný had vypuštěn. MP Mikulov v obci Pavlov zasahuje na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy.

Další zákrok mimo město Mikulov učinili strážníci MP Mikulov dne 28. 6. ve 12.45 hodin v nedalekém Drnholci. Tentokrát se jednalo o odchyt starého bezprizorního psa, který se potuluje po Drnholci a obtěžuje zde ostatní občany. Pes umí být i nebezpečný, proto k němu strážníci přistupovali s respektem a obezřetně. Psa se nakonec podařilo strážníkům bezpečně odchytit. Pes byl následně umístěn do záchytného kotce městyse Drnholec, kde čekal na veterinární prohlídku přivolaného zvěrolékaře. Celá záležitost byla dále v řešení a kompetenci starosty Drnholce. Také v Drnholci zasahuje MP Mikulov na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy.

Dne 29. 6. v 15.35 hodin zaregistrovali strážníci MP Mikulov, že se na Náměstí v Mikulově nachází problémová osoba, která zde obtěžuje kolemjdoucí hlasitým křikem. Osoba seděla na chodníku a bylo evidentní, že má na hlavě krvácející šrám a je silně podnapilá. Protože strážníci tuto osobu dobře znají, předpokládali, že se podezřelá osoba sama zranila při nekontrolovaném pádu na chodník. Kontaktovaná osoba následně strážníkům uváděla, že opět prodělala epileptický záchvat. Strážníci z výše uvedených důvodů tomuto mikulovskému občanovi r. 1962 přivolali zdravotnický výjezd RZS, který jej sanitou eskortoval na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Záležitost byla posléze dořešena v kompetenci MP Mikulov.

Dne 30. 6. v 10.30 hodin byla MP Mikulov požádána občanem Mikulova o pomoc, protože jim na ul. Brněnské poškodilo projíždějící nákladní vozidlo fasádu domu a oni by nyní potřebovali zjistit, zda na záznamu městského kamerového systému nebyla celá událost zaznamenána. Operátor MP Mikulov následně celou situaci na záznamu dohledal a potřebnou registrační značku následně také zjistil. Po lustraci podezřelého vozidla byly oznamovateli události poskytnuty potřebné údaje provozovatele podezřelého nákladního vozidla. Žadatel měl na tyto údaje právo, jelikož měl na vzniklé události právní zájem. Majitel uvedl, že se nejdříve pokusí s provozovatelem vozidla sám dohodnout na náhradě škody a v případě problému se pak sám obrátí na Policii ČR.

Za MP Mikulov zpracoval strž. Radek Vážný.

DSCN7964