Okénko Městské policie

Výběr událostí za měsíc květen. 

Dne 1. 5. 2017 ve 14.00 hodin prováděla hlídka MP Mikulov v lokalitě ul. Valtické odchyt dvou psích tuláků, kteří svým majitelům utíkají již docela pravidelně. Nerozlučná dvojice černého labradora a zlatého retrívra má asi neukojitelnou touhu po svobodě, jinak nelze jejich společné útěky vysvětlit. Majitelé psů údajně dělají pro jejich zabezpečení maximum. Množství udělených blokových pokut se však nějak míjí účinkem. Asi nastal čas popřemýšlet o navýšení částky za uložené blokové pokuty. Strážníci MP Mikulov mohou v takových případech po novelizaci přestupkového zákona uložit na místě blokovou pokutu až do 5000 Kč! Ve správním řízení mohou pak být uložené sankce v řádech desetitisíců Kč.

Dne 3. 5. 2017 v 15.30 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v hostinské provozovně u nádraží ČD v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o problémy personálu provozovny s podnapilým hostem, který se nějak neměl k zaplacení své útraty. Hostovi se také nechtělo nijak komunikovat s číšníkem. Proto byla na místo přivolána hlídka MP Mikulov. Přivolaní strážníci v podezřelém muži následně zjistili 42letého občana ČR, původem z Hodonínska. Při vysvětlování vzniklé situace bylo na místě zjištěno, že kontrolovaný muž se v Mikulově zdržuje z pracovních důvodů a dneska to nějak se svou konzumací alkoholu neodhadl. Tento muž posléze na místě před strážníky částečně uhradil svůj účet a také se s číšníkem dohodl na doplacení svého dluhu. Strážníci celou záležitost vyhodnotili pouze, jako občanskoprávní spor, jelikož kontrolovanému hostovi se neprokázal úmysl někoho podvést. Strážníci samozřejmě personálu provozovny poskytli patřičné údaje o kontrolovaném zákazníkovi.

Dne 7. 5. 2017 dořešili strážníci MP Mikulov případ z konce dubna 2017. V celé záležitosti se jednalo o incident, který se odehrál dne 22. 4. 2017 v 16.15 hodin v Mikulově na ul. Nádražní v hostinské provozovně. Toho dne byla hlídka MP Mikulov přivolána do zmíněné provozovny, kde došlo k vyhrožování jednoho hosta druhým zákazníkům. Výtržník měl dokonce při tomto jednání použít nějakou zbraň! V době příjezdu hlídky MP Mikulov již podezřelá osoba odjela vlakem směrem na obec Březí. Z tohoto důvodu strážníci okamžitě začali spolupracovat s hlídkou Policie ČR, která zmíněného mladíka zkontrolovala a ztotožnila v obci Březí. Následným šetřením bylo zjištěno, že uvedenou zbraní byl obušek kombinovaný s paralyzérem. K samotnému fyzickému napadení nakonec nedošlo. Šlo pouze o vzájemnou hádku několika podnapilých osob. Podezřelý mladík obušek údajně vytáhl pouze jako demonstraci pro svoji případnou obranu. Strážníci MP Mikulov, kteří celou událost došetřovali, celou vzniklou záležitost kvalifikovali jako spáchání přestupku proti občanskému soužití. Uvedenému mladíkovi r. 1995 pocházejícího z obce Březí byla strážníky následně uložena bloková pokuta, která byla také zapsána do centrálního registru přestupků.

V měsíci květnu strážníci MP Mikulov uzavřeli případ z měsíce dubna 2017. V celé záležitosti se jednalo o incident, který se odehrál ve večerních hodinách dne 29. 4. 2017 v Mikulově na zahrádce před hostinskou provozovnou na sídlišti. Strážníci MP Mikulov na místě zasahovali, když jim bylo nahlášeno, že došlo k napadení a vyhrožování mezi dvěma mladými mikulovskými muži. Strážníci agresivního mladíka r. 1984 na místě zkontaktovali již před provozovnou na ulici a chtěli po něm vysvětlení. Následně byla u tohoto podezřelého provedena dechová zkouška na zjištění stavu podnapilosti. Zkouška byla pozitivní a vykazovala hodnoty 3,11 promile alkoholu! Z důvodu tohoto podroušeného stavu, a aby jej uklidnili, byl tento výtržník strážníky odeslán do místa bydliště. V následujících dnech byla celá záležitost strážníky ukončena uložením blokové pokuty za narušování občanského soužití ze strany uvedeného mikulovského mladíka r. 1984. Také tento přestupek byl tomuto mladíkovi zapsán do centrálního registru přestupků.

Dne 10. 5. 2017 v 10.05 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na parkovišti v Mikulově na ul. A. Muchy poškodil couvající řidič Škody Fabie dvě vozidla. Má se jednat o vozidla Škoda Superb a Citroen. Z tohoto důvodu se na uvedené místo okamžitě zaměřil operátor městského kamerového systému MP Mikulov, který zaregistroval diskutující občany u zaparkovaných vozidel a následné odjíždějící osobní motorové vozidlo Škoda Fabia. Přivolaní strážníci posléze na místě zjistili, že řidič Fabie s obviněním nesouhlasil a z místa odjel neznámo kam. Od přítomných svědků a poškozených řidičů byla strážníky zjištěna totožnost podezřelého řidiče Fabie. Celá vzniklá událost byla MP Mikulov následně předána přivolané dopravní hlídce Policie ČR, jelikož se domnívali, že se v tomto případě jednalo o neoprávněné ujetí od dopravní nehody. Celou záležitost dále řeší PČR.

Dne 12. 5. 2017 v 18.50 hodin zasahovali strážníci na parkovišti před prodejnou Billa v Mikulově, kde se nacházela skupina podnapilých osob a zdravotnický výjezd RZS JMK z Mikulova. Přítomnost MP Mikulov si vyžádal operátor nouzové linky 155, jelikož od zasahujících záchranářů bylo nahlášeno, že osoby jsou podnapilé a agresivní a komplikují samotný zásah! Přivolaní strážníci posléze v podezřelých osobách zjistili občana ČR r. 1994 a tři občany SR r. 1997, 1997, 1992. U všech kontrolovaných osob strážníci provedli dechovou zkoušku na zjištění stavu podnapilosti. U všech kontrolovaných osob byla provedená zkouška pozitivní! Strážníci na místě divoké Košičany uklidnili a umožnili osádce RZS dokončení ošetření zraněné osoby. Tato osoba následně putovala na odborné vyšetření zraněné ruky do nemocnice v Břeclavi. Následným šetřením MP Mikulov nebylo zjištěno cizí zavinění zraněné osoby. Strážníci posléze dohlédli na klidný návrat rozjařených osob do svých ubytoven. Problémové osoby se v Mikulově zdržují jako agenturní zaměstnanci ve firmě GG. Celá záležitost byla dořešena v kompetenci MP Mikulov.

Dne 13. 5. 2017 v 19.55 hodin měla pak předešlá událost ze dne 12. května pokračování. Strážníci MP Mikulov nejdříve dvě osoby z předešlého zásahu u prodejny Billa r. 1997 a r. 1992 potkali ve večerních hodinách na ul. Piaristů. Košičané byli opět v podnapilém stavu a z tohoto důvodu jim strážníci opět doporučili urychlený přesun do jejich penzionu. Kontrolovaní mladíci uvedli, že s nimi už nebudou žádné problémy. Jeden z mladíků r. 1992 měl ovázanou ruku a byl tím ošetřovaným pacientem. Posléze v čase 20.02 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že na ul. Piaristů došlo k incidentu, při kterém došlo ke zranění napadené osoby. Na místě zasahoval zdravotnický výjezd RZS JMK a hlídka Policie ČR. Na záznamu z kamerového systému strážníci MP Mikulov posléze zjistili, že agresorem, který kopal do ležící osoby, byl jim již jednou známý Košičan r. 1992. Strážníci následně v celé záležitosti intenzivně spolupracovali s hlídkou Policie ČR. Záležitost dále řeší PČR.

Dne 13. 5. 2017 v 22.45 hodin bylo na MP Mikulov, že na ul. 22. dubna se v jednom bytě nachází psychicky labilní osoba r. 1984, která v nájemním bytě přebývá sama. Tento muž již několik dnů po sobě trpí silnými depresemi a okolní sousedé to prožívají naplno na svou kůži, jelikož tato osoba je velmi hlučná a na jejich upozornění reaguje agresivně! Přivolaní strážníci se následně pokusili s touto osobou dohodnout a zjistit její nynější zdravotní stav. Po vpuštění do bytu si strážníci okamžitě uvědomili, že tato osoba se chová sama sobě nebezpečně a její chování by mohlo ohrožovat i okolí! Z tohoto důvodu byl na místo okamžitě přivolán lékař z RZS JMK, který nařídil okamžitý převoz pacienta na odborné vyšetření do zdravotnického zařízení. Z důvodu hrozící agrese asistovali při sanitním převozu zmíněné osoby do Brna dva strážníci MP Mikulov.

Dne 17. 5. 2017 v 9.30 hodin kontrolovali strážníci MP Mikulov areál amfiteátru, kde se nacházelo v danou dobu několik zaparkovaných karavanů. Karavany sloužily jako ubytovací zázemí pro provozovatele pouťových atrakcí. Při bližší kontrole strážnici zjistili, že z jednoho karavanu vede plastová hadice, která je ukončena po několika metrech ve křovinách. Následně bylo strážníky zjištěno, že touto hadicí je z karavanu vypouštěn všechen tekutý odpad včetně exkrementů! Z tohoto důvodu strážníci okamžitě kontaktovali majitele karavanu a nařídili mu okamžité přerušení vypouštění odpadních vod a úklid veřejného prostranství. Celá záležitost byla MP Mikulov kvalifikována jako narušení veřejného pořádku, za které občanovi Brna r. 1958 strážníci na místě uložili blokovou pokutu. Také tento přestupek byl zapsán do centrálního registru přestupků.

Dne 17. 5. 2017 začala MP Mikulov vyšetřovat oznámení, kdy bylo na MP Mikulov nahlášeno neoprávněné odkládání většího množství komunálního odpadu kolem kontejnerů na separovaný odpad v lokalitě ul. Na Hradbách. Šetřením MP Mikulov bylo zjištěno, že k navážení tohoto odpadu došlo dne 16. 5. 2017 v 15.30 hodin. Pomocníkem strážníků byl v tomto případě záznam z městského kamerového systému MP Mikulov. V následujících dnech si strážníci MP Mikulov pozvali na podání vysvětlení provozovatele zadokumentovaného firemního vozidla. Občan Brna r. 1969 se následně k neoprávněnému odkládání odpadu přiznal. Jednalo se o odpad z jedné zakázky v Mikulově. Strážníci celou událost kvalifikovali jako narušení veřejného pořádku, jelikož odpad byl odkládán v rozporu s obecně závaznou vyhláškou, která přesně určuje, jak se má s tímto odpadem zacházet. Za tento přestupek byla uvedenému muži strážníky uložena bloková pokuta. Přestupek byl také zapsán do centrálního registru přestupků.

Dne 17. 5. 2017 v 10.50 hodin zachraňovala hlídka MP Mikulov v katastru obce Dolní Dunajovice malou zraněnou sovu. Sovička měla zraněné křídlo a sama se nedokázala z místa dostat. Strážníci sovu bezpečně odchytili a následně ji předali oblastnímu ornitologovi.

Dne 18. 5. 2017 bylo na MP Mikulov nahlášeno občanem Mikulova, že na ul. Brněnské měl dnes napadnout jeho vnuka velký rezavý kocour. Zranění mělo charakter pokousání a poškrábání! Tímto byla MP Mikulov požádána o spolupráci, jelikož ošetřující lékař vnuka chce vidět očkovací průkaz kočky a veterinární zprávu o vyšetření kočky! Následným šetřením se strážníkům dotyčnou kočku nepodařilo dohledat. Posléze se strážníků v následující den podařilo zjistit nějaké informace o majiteli kočky. Požadovaný očkovací průkaz a veterinární vyšetření kočky se nakonec podařilo strážníkům sehnat, takže dvouletý chlapeček nemusel podstoupit preventivní bolestivé léčebné procedury. Šetřením MP Mikulov se zjistilo, že se nejedná o agresivní kočku. Kočka se pouze lekla, když na něj malé dítě nečekaně sáhlo. Celý případ byl vyřešen v kompetenci MP Mikulov.

Dne 19. 5. 2017 dořešila MP Mikulov oznámení na rušení nočního klidu odpáleným velkým ohňostrojem, který byl odpálen z prostoru zámeckého areálu. K odpálení zábavné pyrotechniky došlo dne 18. 5. 2017 těsně před půlnocí. Jednalo se o soukromou firemní oslavu. Firemní oslava byla sice dopředu nahlášena a povolena. Bohužel hlavní pořadatel si v daný okamžik neuvědomil, že dle obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, je odpalování zábavní pyrotechniky v Mikulově povoleno pouze do 22.00 hodin. Strážníci celou událost kvalifikovali jako porušení veřejného pořádku, za který byla uložena znatelná bloková pokuta.

Dne 20. 5. 2017 v 7.55 hodin řešila MP Mikulov přejetou a uhynulou lišku, která ležela na silniční vozovce v lokalitě mezi starou celnicí a benzínovou čerpací stanicí MOL. Strážníci mrtvou lišku uklidili ke krajnici a na místo přivolali mysliveckého hospodáře, který si mrtvou lišku převzal a dále s ní zacházel dle platných nařízení a směrnic.

Dne 21. 5. 2017 ve 12.50 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Nádražní v lokalitě nádraží ČD, kde byl strážníky zaregistrován zraněný mikulovský občan r. 1946, který seděl na chodníku. Muž měl celou zakrvácenou hlavu a byl celý otřesený. Strážníci zraněnému okamžitě poskytli první pomoc a na místo okamžitě přivolali zdravotnický výjezd RZS JMK. Zraněný muž byl následně eskortován na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Šetřením strážníci zjistili, že zranění si dotyčný muž způsobil sám svým nekontrolovaným pádem. Dalším negativním činitelem při zranění byla silná podnapilost zraněného muže.

Dne 24. 5. 2017 v 16.00 hodin dořešila MP Mikulov případ ze dne 2. 5. 2017, kdy na ul. Kpt. Jaroše v Mikulově docházelo k odkládání značného množství objemného komunálního odpadu k místům na separovaný odpad. Objemný komunální odpad na taková místa nepatří a jeho původce má v Mikulově možnost tento odpad odevzdat ve sběrném dvoře na ul. Brněnské. Černá skládka byla následně strážníky nahlášena na městskou firmu Tedos Mikulov, která zabezpečila její odklizení. Posléze MP Mikulov prováděla vlastní šetření, při kterém bylo zjištěno, že původcem tohoto odpadu je občan z Horních Věstonic r. 1974, který v dané lokalitě vyklízel zakoupený byt. Za narušení veřejného pořádku a obecně závazné vyhlášky byla uvedenému přestupci strážníky uložena bloková pokuta. Přestupek byl dále zapsán do centrálního registru přestupků.

Dne 25. 5. 2017 v 6.25 hodin prováděli strážníci MP Mikulov odchyt dezorientované srny, která se nacházela v areálu bývalých vojenských kasáren v lokalitě ul. Bezručova. Srna se chovala velmi vyplašeně a hrozilo, že by se mohla poranit, jelikož narážela dokonce hlavou do oplocení objektu. Strážníci nakonec z daného prostoru srnu zdárně vyprostili. Srna nakonec odběhla nezraněná do nedalekého lesoparku.

Dne 25. 5. 2017 ve 20.25 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Piaristů, kde tropil veřejné pohoršení místní problémový občan r. 1965. Tento psychicky labilní muž byl opět v silně podnapilém stavu, válel se po komunikaci a odmítal uposlechnout zákonných výzev zasahujících strážníků! Provedená dechová zkouška u něj nakonec prokázala silnou podnapilost s naměřenými hodnotami 3,14 promile. Problémový občan byl nakonec strážníky převezen na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Přestupek proti veřejnému pořádku byl následně oznámen MP Mikulov přestupkové komisi. U tohoto výtečníka nešlo uložit blokovou pokutu, jelikož při lustraci v centrálním registru přestupků bylo následně zjištěno, že za podobnou činnost byl již tento občan pokutován v nedávné době v Brně tamní městskou policií.

Další pokousání psem řešila MP Mikulov dne 26. 5. 2017 v 6.40 hodin na Náměstí v Mikulově. V záležitosti se jednalo o situaci, kdy majitel psa opakovaně neuhlídal svého miláčka při venčení a ten kousl zaměstnance firmy Tedos, který na Náměstí právě pracoval, i přestože zmíněný pes byl na vodítku! Bohužel to podstatné mu chybělo, jelikož agresivní psi mají v Mikulově dle obecně závazné vyhlášky nařízeno nosit náhubek a tento pes ho zase neměl. Protože šlo o drobné poranění, vyřešili strážníci celou záležitost udělením blokové pokuty. Majitelka psa musela samozřejmě předložit očkovací průkaz psa a veterinární vyšetření psa. Dále majitelce psa nastanou asi další náklady, až se o celou záležitost začne zajímat zdravotní pojišťovna v rámci vzniklého pracovního úrazu.

Dne 27. 5. 2017 ve 20.30 hodin byli strážníci MP Mikulov přivoláni do prodejny Billa Mikulov, aby zde pomohli s vyřešením drobné krádeže, které se dopustil zadržený cizinec. Strážníci po dojezdu na místo zjistili, že v zadrženém cizinci se skrývá občan Moldávie r. 1982, který se pokusil z prodejny odcizit zboží v hodnotě 91 Kč. Lustrací osoby přes cizineckou policii bylo zjištěno, že osoba je v ČR legálně a může jí být uložena bloková pokuta, jelikož v centrálním registru přestupků nemá záznam. Strážníci záležitost kvalifikovali jako přestupek proti majetku, za který byla cizinci uložena bloková pokuta. Nepoškozené zboží bylo vráceno do prodejny.

Převoz na protialkoholní záchytnou stanici si zasloužilo protiprávní chování občana Jevišovky r. 1991, který silně podnapilý tropil veřejné pohoršení a rušil noční klid před nádražím ČD v Mikulově dne 31. 5. 2017 ve 2.10 hodin. Provedená dechová zkouška u kontrolovaného muže prokázala naměřené hodnoty 3,34 promile. Protože že tato osoba svým chováním byla nebezpečná sama sobě a i svému okolí, bylo strážníky rozhodnuto o jejím převozu na protialkoholní záchytnou stanici. Přestupkové jednání bylo vyřešeno v kompetenci MP Mikulov.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

DSCN7964