Okénko Městské policie Mikulov

Výběr událostí za měsíc duben 201. 

Dne 3. 4. 2017 v 19.10 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že v areálu nádraží ČD v Mikulově se nachází skupina místní mládeže, která zde popíjí alkoholické nápoje a tropí různé výtržnosti. Přivolaná hlídka strážníků na místě zjistila, že v této podezřelé komunitě se nacházejí také tři mladistvé osoby, jedna r. 2000 a dvě r. 1999. U všech kontrolovaných mladistvých byla dechová zkouška na zjištění množství zkonzumovaného alkoholu pozitivní a vykazovala naměřené hodnoty 0,64, 1,49 a 1,99 promile alkoholu! Mladistvé osoby byly následně předvedeny na služebnu MP Mikulov a celá záležitost byla strážníky konzultována s pohotovostní pracovnicí MěÚ Mikulov orgánu OSPOD. Poté byly mladistvé osoby předběžně vyslechnuty a následně předány zákonným zástupcům. Ostatní problémové osoby byly z areálu nádraží ČD vykázány. V následujících dnech proběhlo místní šetření, při kterém vyšlo najevo, že na nádraží se v uvedenou dobu odehrávala oslava narozenin jednoho ze zúčastněných teenagerů. Dotyčný mikulovský oslavenec r. 1997 na místo srazu přinesl zakoupenou láhev tuzemáku, která potom kolovala z ruky do ruky. Celá záležitost byla kvalifikována jako naplnění skutkové podstaty přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a byla ukončena uložením blokové pokuty pro organizátora celé akce. Zákonní zástupci i se svými svěřenci skončili oznámeni na MěÚ Mikulov u orgánu OSPOD k dalšímu řešení.

Další teenagery řešila MP Mikulov dne 4. 4. 2017 v 16.50 hodin. Tentokrát se jednalo o drobnou krádež v prodejně Billa Mikulov. Strážníkům MP Mikulov byl nejdříve předán ostrahou prodejny zadržený mikulovský zlodějíček r. 2001, který se v prodejně pokusil odcizit dvě krabice s džusem. Následným šetřením strážníků vyšlo najevo, že dalším zlodějíčkem, který v tuto dobu v prodejně operoval, byl místní mladík r. 1997. Tento měl za úkol ukrást láhev vodky! Tomuto zlodějíčkovi se podařilo z prodejny odejít bez pozornosti ostrahy, která se v tuto dobu musela věnovat zloději džusu. Provedená dechová zkouška na zjištění alkoholu u zadrženého žáka ZŠ byla sice negativní, zato provedený test na omamné látky byl pozitivní a vykazoval naměřené hodnoty látky kannabis! Dalším šetření bylo zjištěno, že zadržený mladík měl kouřit marihuanu, kterou mu měl podat uvedený mikulovský mladík r. 1997. Posléze strážníci u zadrženého hocha nalezli igelitovou tašku, ve které byly kuřácké potřeby, které obsahovaly i určité množství látky, která se evidentně podobala marihuaně. Tato taška měla patřit uvedenému mladíkovi r. 1997. Dalším šetřením bylo zjištěno, že podezřelý mladík r. 1997 měl toho dne podávat omamné látky i dalším mladistvým osobám. Strážníci šetření prováděli v přítomnosti odborných pracovnic MěÚ Mikulov orgánu OSPOD. Paradoxem na celé situaci bylo to, že zadržený mladiství se nebál strážníkům nějakou dobu lhát o svém jméně a záměrně je uváděl v omyl! Dobrá místní znalost strážníků jeho lhaní nakonec odhalila. V přítomnosti své matky pak zadržený hoch uvedl všechny skutečné okolnosti celého incidentu. Krádež v prodejně byla ukončena uložením blokové pokuty. Podávání omamných látek mladistvým bylo MP Mikulov oznámeno na Policii ČR s podezřením ze spáchání trestného činu.

Dne 7. 4. 2017 v 18.15 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v prodejně Billa Mikulov, kde byl ostrahou prodejny odhalen zákazník, který se pokusil odnést zboží z prodejny bez patřičného zaplacení. Strážníci MP Mikulov následně při lustraci zadrženého mikulovského občana r. 1961 zjistili, že tato osoba byla v loňském roce pravomocně odsouzena za majetkovou trestnou činnost. Z tohoto důvodu byla celá záležitost postoupena na Policii ČR.

Dne 12. 4. 2017 v 9.50 hodin MP Mikulov prošetřovala odkládání nepotřebného materiálu na veřejném prostranství v lokalitě ul. Sportovní v Mikulově. Jednalo se biologický odpad, dřevo, staré palety a vyřazený zahradní nábytek. Strážníkům se následně při místním šetření podařilo vypátrat původce této nenahlášené „černé skládky“ a s mikulovským občanem r. 1974 se následně dohodli na úklidu tohoto komunálního odpadu. Za přestupek proti veřejnému pořádku byla uvedenému občanovi uložena bloková pokuta.

Dne 12. 4. 2017 v 19.37 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Republikánské obrany, kde byl nalezen na zemi ležící podnapilý muž, který zároveň s přestávkami prodělával epileptický záchvat. Strážníci tohoto problémového muže již dobře znají z minulých zásahů a ví, že spouštěčem těchto záchvatů bývá u tohoto mikulovského občana r. 1962 silná alkoholová opilost! Zasahující strážníci muži poskytli první pomoc a na místo přivolali zdravotnický výjezd RZS Mikulov. Posléze se u tohoto pacienta podařilo provést dechovou zkoušku, která vykázala naměřené hodnoty 2,63 promile alkoholu. Nemocný muž následně putoval sanitním vozidlem na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.

Dne 14. 4. 2017 ve 22.22 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že v lokalitě Náměstí se pohybuje dvojice psů, kteří jsou evidentně bez dozoru svého majitele. Tento nerozlučný pár psích kamarádů zasahující strážníci posléze dohledali až na ul. Husova. Strážníci MP Mikulov oba psy plemen kavkazský pes a Jack Russel znají z minulosti. Oba psi byli následně umístěni do záchytných kotců MP Mikulov. Majitel obou psích tuláků r. 1957 se na MP Mikulov přihlásil v 1.45 hodin. Přestupek proti veřejnému pořádku strážníci potrestali uložením blokové pokuty.

V měsíci dubnu 2017 strážníci MP Mikulov registrovali opakované vážné případy, které se odehrály na různých místech katastru města Mikulov. V celé záležitosti se jedná o štvaní volně žijící zvěře toulavým hladovým psem! Strážníci již evidují tři případy, kdy došlo doslova k uštvání srnčí zvěře. Ve dvou případech musel vážně poraněné srny na místě odborně utratit přivolaný myslivecký hospodář. V jednom případě byla dokonce nalezena čerstvě usmrcená srna, která již měla vykousány části svaloviny! Konkrétní případy se odehrály dne 5. 4., 14. 4. a 15. 4. 2017. Jedná se o lokalitu Mariánský mlýn a Turold. Strážníci MP Mikulov celou vzniklou událost již řeší s mysliveckým hospodářem dané honitby a dále celou situaci nahlásili na MěÚ Mikulov. V jednom případě mají strážníci dokonce podchyceno od konkrétního svědka, že srnčí zvěř štval a zranil pes typu plemene německý nebo československý ovčák. Strážníci MP Mikulov a myslivecká stráž již přijali k dané problematice příslušná opatření.

Dne 16. 4. 2017 ve 12.10 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno ostrahou prodejny Billa Mikulov, že v prodejně právě zadrželi podnapilého zákazníka, který si zde bez dovolení otevřel láhev Fernetu a z láhve se hluboce napil. Podezřelá osoba na zaplacení rozpité láhve nemá samozřejmě peníze. Přivolaní strážníci následně v žíznivém zákazníkovi zjistili 44letého cizince, který se dlouhodobě zdržuje u své družky v Mikulově. Jelikož během vyšetřování celé události až do dnešního dne nedošlo k uhrazení vzniklé škody, museli strážníci problémového zákazníka oznámit přestupkové komisi. Nyní bude občan Slovenska čelit důvodnému obvinění ze spáchání přestupku proti majetku, za který mu může hrozit až několikatisícová sankce.

Dne 16. 4. 2017 v 16.25 hodin byla MP Mikulov telefonicky požádána pořadatelem kulturní akce, že v Dolních Dunajovicích právě probíhá místní košt vín a v sále, kde má samotná akce probíhat, se má nacházet několik podnapilých osob, které mají neustále problémy s pořadateli. Přivolaní strážníci MP Mikulov po dojezdu na místo zkontaktovali dva mladíky r. 1992 a r. 1993, oba původem z Prahy. Následně bylo zjištěno, že podnapilého a problémového mladíka ze sálu už několikrát vyvedli samotní pořadatelé. Bohužel jeden problémový host se neustále neurvale dožaduje vstupu do sálu. Strážníci MP Mikulov následně upozornili dotyčného mladíka, že pokud neuposlechne jejich zákonných výzev k opuštění prostoru, bude převezen strážníky do Brna na protialkoholní záchytnou stanici! Až tato hrozba výtržníka uklidnila a z místa v doprovodu svých kamarádů raději odešel. Strážníci MP Mikulov na místě ještě raději několik minut patrolovali, kdyby se náhodou výbušná situace opakovala. MP Mikulov v Dolních Dunajovicích zasahuje na základě uzavřené veřejně právní smlouvy mezi městem Mikulov a obcí Dolní Dunajovice.

Další drobnou krádež řešila MP Mikulov dne 18. 4. 2017 v 17.30 hodin. Tentokrát se jednalo o prodejnu Tesco Mikulov, kde se pokusil pronést zboží přes pokladnu bez uhrazení místní 37letý muž. Celá záležitost byla na místě strážníky kvalifikována, jako spáchání přestupku proti majetku, za který na místě uložila blokovou pokutu. Odcizené zboží bylo posléze nepoškozené vráceno do prodejny.

Dne 21. 4. 2017 v 13.56 hodin v lokalitě ul. Valtická, konkrétní místo komunikace I/40 v Mikulově, prováděla MP Mikulov plánované měření rychlosti projíždějících vozidel. Zjištěné přestupky v dopravě byly průběžně řešeny na místě přítomnými strážníky MP Mikulov. V uvedený čas byl také strážníkem obsluhujícím laserový měřič zjištěn pohyb podezřelého motorového vozidla, které jelo značně vysokou rychlostí! Na místě, kde je předepsaná 70 km/h rychlost, jelo toto podezřelé vozidlo změřenou rychlostí 147 km/h! Na místě je dokonce kvůli pohybu dětí doporučena rychlost 50 km/h. Operátor laserového měřiče uvedené vozidlo sice zaznamenal, ale protože vozidlo odjelo směrem, kde nestáli strážníci, nebylo podezřelé vozidlo zastaveno. Celá záležitost byla po zadokumentování a zpracování postoupena do přestupkové komise. Samotnému řidiči vozidla tovární značky Škoda nyní hrozí znatelná sankce a také zákaz řízení motorových vozidel.

Dne 27. 4. 2017 v 16.45 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v prostoru parkoviště před prodejnou Travel Free shopu. Právě projíždějící strážníky oslovil občan Polska r. 1959, že byl právě okraden o 2000 eur. Jeho rodinní příslušníci se mají ještě nacházet v samotné prodejně. Ke krádeži mělo dojít tak, že byl obstoupen asi třemi neznámými polsky nebo rusky mluvícími muži, kteří mu z jeho peněženky vytrhli bankovky, které chtěli zkontrolovat! Následně mu vrátili jiné bankovky, evidentní falzifikáty měny euro a neznámé měny rubl. Podezřelí muži po spatření příjezdu vozidla MP Mikulov z místa rychle odjeli. Strážníci MP Mikulov na místě následně zadrželi podezřelého cizince, který měl dle svědků evidentně patřit k podezřelému gangu. Podnapilý polský občan r. 1972 uváděl, že na místě vznikl nějaký chaos a jeho kolegové z místa ujeli. Strážníci MP Mikulov podezřelého cizince na místě zadrželi a předali jej přivolané hlídce Policie ČR. Celá záležitost je dále v šetření Policie ČR Mikulov.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

DSCN7964