Okénko Městské policie

Výběr některých událostí za měsíc březen. 

Dne 4. 3. 2017 MP Mikulov dořešila případ narušování veřejného pořádku a občanského soužití, které se v Mikulově odehrálo koncem února. V záležitosti se jednalo o výtržnosti ze strany místního 28letého mladíka, který tropil rozruch ve Sportbaru na ul. České. Vše započalo v odpoledních hodinách dne 25. 2. 2017, kdy se uvedený mladík v silně podnapilém stavu neustále dožadoval po obsluhující barmance nalití alkoholu. Když byl však obsluhou odmítnut, započal tento neurvalec všechny přítomné napadat a urážet! Přivolaní strážníci obtěžujícího mladíka z provozovny sice vykázali, ale ten se do baru po nějakém čase vrátil a obtěžování započalo nanovo. Tam kde nepomůže prevence, musí nastoupit represe. Při druhém zákroku strážníci mladíka raději předvedli na služebnu a zde u něj provedli dechovou zkoušku. Naměřená hladina alkoholu se zastavila na hodnotě 2,52 promile alkoholu. Ze strany MP Mikulov byl následně učiněn pokus o převoz zadrženého na protialkoholní záchytnou stanici. Kvůli plné kapacitě zařízení nebyla tato problémová osoba přijata. Strážníci se následně vrátili do Mikulova a provedli v celé záležitosti další úkony. Podnapilá osoba byla po zklidnění a částečném vystřízlivění propuštěna. Přestupkové jednání bylo v následujících dnech strážníky MP Mikulov nakonec dořešeno, uvedenému mikulovskému občanovi byla uložena bloková pokuta ve výši 2000 Kč.

Dne 5. 3. 2017 v 5.03 hodin zaznamenal operátor městského kamerového systému MP Mikulov podezřelou situaci na parkovišti u prodejny Billa. Přijíždějící bulharský kamion zastavil před hlavním vchodem prodejny a dva vystoupivší muži následně do návěsu naložili dva odpadkové koše, které stály u vchodu prodejny. Posléze sledované vozidlo odjelo směrem na Brno. V tuto dobu za odjíždějícím kamionem již vyjížděla autohlídka MP Mikulov, která podezřelý nákladní vůz zastavila u benzínové čerpací stanice Shell. Strážníci následně zkontrolovali jak řidiče kamionu, tak i jeho spolujezdce. Tito okamžitě pochopili, proč je strážníci zastavili. Jednalo se o řecké občany r. 1990 a r. 1986. Protože vzniklá škoda nepřesahovala částku 5000 Kč, byla strážníky celá záležitost kvalifikována jako spáchání majetkového přestupku. Odcizené koše byly nakonec vráceny na své místo. Mladí cizinci si za své protiprávní jednání odvezli do své domoviny místo odcizených košů pouze vytrhnuté pokutové bločky v hodnotě 2000 Kč.

Nalezenou černou skládku s vyvezeným domácím komunálním odpadem řešili strážníci MP Mikulov dne 5. 3. 2017 v katastru obce Novosedly. Na MP Mikulov se obrátil starosta obce a požádal je o přešetření okolností vzniku této nové černé skládky, která byla nalezena za obcí v nedávno vysázeném větrolamu! Strážníci provedli důkladnou fotodokumentaci a také prohlédli nalezený komunální odpad. V nalezeném odpadu bylo objeveno několik dokumentů, které evidentně pocházely pouze z jedné adresy v Novosedlech. Následným šetřením strážníci dohledali novosedelského občana, který za vyvezený komunální odpad zodpovídal. Nově vzniklá černá skládka byla ihned zlikvidována a za spáchaný přestupek proti veřejnému pořádku byla nezodpovědnému muži r. 1969 uložena bloková pokuta. MP Mikulov v obci Novosedly zasahuje na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Novosedly a městem Mikulov.

Dne 7. 3. 2017 v 15.20 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že na ul. Koněvova v Mikulově se u penzionu Niké propadnul chodník! Přivolaní strážníci MP Mikulov na místě následně zjistili, že vzniklá havarijní situace je velmi vážná, jelikož vzniklý dutý prostor je velmi objemný a několik metrů hluboký a navíc ještě zasahuje pod sousedící frekventovanou silniční komunikaci. Strážníci celý rizikový prostor zabezpečili proti vstupu a na místě začali s pomocí zapnutého majáku usměrňovat silniční provoz. Následně byli na místo přivoláni zaměstnanci městské firmy Tedos, pod které spadá údržba dané komunikace. Posléze se na místo dostavili i havarijní pracovníci firmy VaK a Innogy (dříve RWE), jelikož pod propadlým chodníkem se nacházely rozvody vody a plynu. V celé záležitosti bylo také ihned vyrozuměno vedení města. Šetřením bylo zjištěno, že celá havárie vznikla masivním propadem neznámého sklepa. Z důvodu bezpečnosti musela být ul. Koněvova dočasně okamžitě uzavřena pro nákladní vozidla těžší 3,5 tuny. Takže nastala velká komplikace pro zásobování a pravidelné linky autobusů! Strážníci MP Mikulov posléze striktně dohlíželi na dodržování nařízeného zákazu vjezdu, který probíhal ještě několik následujících dnů, během nichž trvala oprava vzniklého havarijního stavu.

Dne 8. 3. 2017 v e13.11 hodin došlo na ul. Pavlovské u penzionu Euro ze strany procházejících dětí k nevhodnému chování, které spočívalo v znečišťování chodníku. Procházející školní mládež si cestu ze školy „zpříjemňovala“ různými neplechami a jednou z nich bylo i rozebírání staré zdi, při níž i celé cihly zůstávaly ležet pohozené na chodníku za odcházejícími dětmi. Nevhodné počínání dětí nebylo lhostejné majiteli zmíněného penzionu a na místo přivolal strážníky MP Mikulov. Jelikož penzion disponuje povoleným kamerovým systémem, který chrání nejbližší okolí penzionu, bylo nevhodné chování dětí na kamerách zaznamenáno. Strážníci proběhlým šetřením procházející děti identifikovali. Celá záležitost byla následně strážníky výchovně projednána se samotnými dětmi, které se na rozhazování cihel podílely. Vše proběhlo v přítomnosti zákonných zástupců dětí a s vědomím sociálních pracovnic orgánu OSPOD.

Dne 10. 3. 2017 bylo na MP Mikulov ve 23.12 hodin telefonicky oznámeno rozhořčenou občankou Mikulova, že na ul. Republikánské obrany je právě porušován noční klid. Zdrojem rušení nočního klidu májí být hlučné stavební stroje na v sousedství právě probíhající stavbě velkého bytového domu! Další stížnosti na rušení nočního klidu z dotčené stavby se posléze opakovaly v následujících hodinách. Strážníci MP Mikulov provedli v souvislosti s učiněným oznámením místní šetření. Byl osobně kontaktován investor celé stavby a strážníky bylo také provedeno orientační měření hluku v dané lokalitě. Přístrojem Laser-line naměřené hodnoty strážníky utvrdily, že skutečně na místě může docházet k rušení nočního klidu. Kontaktovaný investor přesto strážníkům uvedl, že harmonogram stavebních prací má oficiálně nahlášený na MěÚ a taktéž osobně obešel všechny občany bydlící v sousedství staveniště. Přerušení nočních stavebních prací nelze z důvodu potenciálního zničení navozeného stavebního materiálu velké hodnoty! Strážníci MP Mikulov po tomto sdělení celou událost zadokumentovali a následující den ji oznámili na příslušný stavební úřad v Mikulově k dalšímu posouzení a dořešení.

Dne 14. 3. 2017 ve 12.35 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno občankou Mikulova, že na Náměstí v chodbě jednoho nájemního domu došlo k napadení jejího psa druhým psem! V celé záležitosti se jednalo o sousedy, kteří se běžně potkávali se svými psy na chodbě svého domu. Tentokrát se však útočící pes pohyboval bez vodítka a náhubku, a proto mohl psa sousedky napadnout. Strážníci MP Mikulov se dostavili do uvedeného domu a pomohli oznamovatelce odchytit jejího zraněného a vystresovaného psa. Vzniklá situace byla velmi vyhrocená a nebezpečná, jelikož hrozilo napadení zasahujících strážníků! Samotný odchyt a následný převoz psa k veterináři proběhl nakonec za použití odchytových pomůcek zdárně. Bohužel, tragicky pak skončil život napadeného a vážně zraněného psa, který i přes velkou snahu veterinárního lékaře nakonec uhynul. Strážníci celou událost zadokumentovali a postoupili na Policii ČR k posouzení, jelikož majitelce vznikla škoda na uhynulém psovi a dále účet za ošetřování psa v hodnotě bezmála 6000 Kč. Vyhodnocení vzniklého incidentu bude ještě složité, jelikož odvolávat se na porušení obecně závazné vyhlášky o způsobu pohybu psů na veřejnosti nebude v tomto případě možné, jelikož k napadení nedošlo na veřejném prostranství. S největší pravděpodobností se o uhrazení vzniklé škody budou muset mezi sebou dohodnout pouze dotčení sousedé. V opačném případě bude oběma účastníkům incidentu doporučeno řešit si svoji záležitost občanskoprávní cestou.

Dne 16. 3. 2017 v 8.05 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Brněnské, kde došlo v křižovatce s ul. Gagarinovou k zablokování dopravy projíždějícím kamionem. V tomto případě se nejednalo o dopravní nehodu, ale o technickou závadu motorového vozidla, které se takto stalo najednou nepojízdné! Strážníci po dojezdu usměrňovali na místě plynulost a bezpečnost silničního provozu. Protože z vozidla vytékaly provozní olejové látky, byl strážníky na místo přivolán mikulovský hasičský výjezd HZS Jmk.

Dne 17. 3. 2017 v 8.15 hodin opět zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Brněnské, kde došlo v křižovatce s ul. Gagarinovou k dopravní nehodě osobního motorového vozidla a cyklisty. Při tomto nevyrovnaném střetu došlo ke zranění mikulovského cyklisty r. 1938. Zraněnému cyklistovi do příjezdu MP a RZS poskytla první pomoc svědkyně události. Přivolaní strážníci na místě usměrňovali plynulost silničního provozu a dohlíželi zde na celkovou bezpečnost. Prvotním šetřením bylo zjištěno, že viníkem nehody byl řidič vozidla Audi r. 1976, který nedal projíždějícímu cyklistovi přednost. MP Mikulov následně celou událost předala přivolané hlídce Policie ČR.

Dne 17. 3. 2017 v 19.15 hodin zasahovali strážníci na parkovišti před prodejnou Billa v Mikulově, kde docházelo k výtržnostem údajně zraněného muže, který měl spadnout z invalidního vozíku a nyní se dohadoval s osádkou sanity RZS, kterou si na samotné místo přivolal. Přivolaní strážníci následně údajnému zraněnému pacientovi r. 1963 z Mikulova naměřili hodnotu alkoholu v dechu s výsledkem 1,96 promile alkoholu. V rámci dobré spolupráce s výjezdem RZS raději doprovodil při převozu v sanitě do nemocnice v Břeclavi agresivního pacienta jeden strážník MP Mikulov. Druhý strážník měl pro změnu na starosti úklid zbylého invalidního vozíku i s nákupem dvou 12° piv Gambrinus. Invalidní vozík byl i s nákupem předán již vystřízlivěnému a uzdravenému pacientovi následující den.

Dne 23. 3. 2017 bylo na MP Mikulov ve 22.06 hodin nahlášeno, že na ul. Piaristů došlo v baru Flay club ke krádeži mobilního telefonu, který měla obsluha baru odložený v kabelce na pultu provozovny. Krádeže se měl dopustit neznámý muž, který hovořil asi rumunským jazykem. Strážníci si po příjezdu na místo krádeže prohlédli záznam z vnitřního kamerového systému a provedli si fotodokumentaci podezřelé osoby. Samotná krádež mobilu výrobní značky Alkatel v hodnotě 3000 Kč byla na kamerovém systému zaznamenána. Podezřelý muž se už v provozovně samozřejmě nezdržoval. Strážníci MP Mikulov provedli v následujících dnech vlastní šetření, při kterých zkontaktovali desítky osob. Následně se podařilo podezřelou osobu identifikovat a zkontaktovat. Zahraniční pracovník firmy GG r. 1978 se následně dostavil na služebnu MP Mikulov i se svým překladatelem a strážníci mohli celou událost zdárně dokončit. Odcizený mobilní telefon byl nepoškozený vrácen své majitelce. Rumunskému občanovi strážníci za spáchání přestupku proti majetku následně uložili blokovou pokutu ve výši 3000 Kč. Dále byl tento pachatel zaevidován do centrální evidence přestupků. Další přestupek proti majetku bude u této osoby již řešen pouze v přestupkové komisi, která může dokonce nařídit při opakovaných excesech zákaz pobytu uvedené problémové osoby v Mikulově.

Dne 25. 3. 2017 se osobně dostavil na služebnu MP Mikulov slovenský občan r. 1983, který strážníkům nahlásil, že byl dnes asi v 11:30 hodin přepaden a okraden o 8000 Kč! K nahlášené události mělo dojít v prostoru ul. Republikánské obrany. Z důvodu závažnosti oznámení strážníci oznamovatele okamžitě převezli na místní oddělení Policie ČR. Pachatelem trestného činu byl poškozeným označen bývalý pracovní kolega z firmy GG, taktéž občan Slovenska r. 1987. Strážníci MP Mikulov následně intenzivně spolupracovali s Policií ČR při pátrání po označeném podezřelém cizinci. Podezřelého muže se příslušníkům Policie ČR podařilo zadržet.

Dne 28. 3. 2017 ve 20.40 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno bezpečnostním pracovníkem firmy GG, že v uvedené lokalitě ul. Jiráskova se od bývalého zemědělského objektu zvedá do vzduchu hustý kouř! Tímto byla MP Mikulov požádána o prověření nahlášené situace. Operátor městského kamerového systému taktéž zaregistroval, že z uvedené lokality skutečně stoupá do vzduchu dým. Vyslaná hlídka MP Mikulov následně zjistila, že v uzamčeném objektu skutečně nekontrolovaně hoří! Z největší pravděpodobností se jednalo o nějakou skládku. Z tohoto důvodu byl na místo ihned přivolán mikulovský hasičský výjezd HZS JMK. Přivolaní hasiči, aby se dostali k samotnému požáru, museli násilně otevřít visací zámek uzamčené brány areálu. Vzniklý nekontrolovaný požár skládky odpadu byl posléze zlikvidován. Na místo samotného zásahu se následně dostavil spolumajitel areálu, který celou událost dále řešil s výjezdem HZS Jmk a Policie ČR.

Dne 30. 3. 2017 v 17.06 hodin byla MP Mikulov požádána operátorkou RZS Brno o prověření nahlášené situace, že se v obci Pavlov má nacházet zraněný muž, který se jí však jeví, že je v značně podnapilém stavu! Údajně se mělo jednat o píchnutí osoby vosou. Strážníci se okamžitě přesunuli do obce Pavlov. Na označené adrese strážníci následně nalezli sedět na betonovém schodku podezřelou osobu, která si stěžovala na opuchnutou a zarudlou ruku. Strážníci se také dozvěděli, že se jedná o osobu léčící se na epilepsii. Dále bylo evidentní, že osoba je v silně podnapilém stavu. Provedená dechová zkouška u kontrolovaného muže prokázala naměřené hodnoty 4,02 promile alkoholu. Kvůli zdravotního stavu oznamovatele strážníci na místo okamžitě přivolali výjezd RZS Mikulov. Zraněná osoba putovala na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Strážníci o celé nahlášené události informovali starostu obce. MP Mikulov v obci Pavlov zasahuje na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Pavlov a Mikulovem.

Dne 30. 3. 2017 ve 23.10 hodin zasahovali strážníci na ul. M. Majerové v Mikulově, kde mělo dojít k úmyslnému pokusu o sebepoškození! Strážníci na oznámené adrese kontaktovali podezřelého muže r. 1987 a zjišťovali od něj, co se na místě stalo a jaké k tomu má důvody! Po zjištění, že muž uvedl, že požil větší množství léků, které zapil alkoholem, byl na místo ihned přivolán výjezd RZS Mikulov a Policie ČR. Celá záležitost je dále v řešení PČR.

Dne 31. 3. 2017 v 10.00 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov při malé dopravní nehodě, která si naštěstí nevyžádala žádné zranění. V záležitosti se jednalo o nehodu vozu Škoda Octavia, kdy řidič tohoto vozidla r. 1963 včas nezaregistroval výskyt kruhové křižovatky u benzínové čerpací stanice Shell – ve směru od Brna se svým vozidlem doslova vyskočil doprostřed ostrůvku. Strážníci na místě místo DN označili zapnutým majákem a začali dočasně usměrňovat plynulost silničního provozu. Provedená dechová zkouška neprokázala podnapilost kontrolovaného řidiče. Protože nevznikla žádná škoda druhé osobě, nebyla celá událost řešena PČR (po konzultaci s MP Mikulov). Strážníci na místě zasahovali po celou dobu odstraňování poškozeného vozidla po DN. Poškozené vozidlo následně bezpečně odstranila smluvní odtahová služba.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

DSCN7964