Okénko Městské policie - výběr událostí za únor 2017

Dne 3. 2. 2017 řešila MP Mikulov případ napadení venčeného psa druhým volně se pohybujícím psem. K celé události došlo v Mikulově na ul. České před hotelem Vivaldi v 18.10 hodin. Napadnutý pes utrpěl dokonce zranění, která si vyžádala zásah veterinárního lékaře. Majitelem velkého útočícího psa je známá „mikulovská firma“, která svého psa pouští volně po Mikulově docela běžně. Strážníci MP Mikulov tohoto mikulovského 36letého občana museli v minulosti doslova donutit, aby si své dva psy přihlásil do evidence MěÚ Mikulov a zaplatil za ně předepsané poplatky. Strážníci také dohlédli, aby byli oba psi řádně přeočkováni proti vzteklině u místního veterináře. Dále uvádíme, že majitel problémového psa si od strážníků MP Mikulov již v dřívější době vysloužil několik nemalých blokových pokut a nespočet napomenutí! Navíc MP Mikulov zaregistrovala další případ volného pohybu psa tohoto nezodpovědného majitele, který měla zaznamenaný na kamerovém systému dne 5. 2. 2017 v 12:47 hodin na ul. Pavlovské v okolí ZŠ Pavlovská. K celé problematice dále uvádíme, že i incident ze dne 3. 2. 2017 je zaznamenaný kamerovým systémem MP Mikulov. Tentokrát strážníci MP Mikulov celou záležitost důkladně zadokumentovali a oznámili k dořešení přestupkové komisi, jelikož ukládání blokových pokut strážníky se jaksi míjí účinkem. Místnímu 36letému občanovi nyní hrozí dokonce až třicetitisícová pokuta za opakované porušování obecně závazné vyhlášky města Mikulov, která řeší pohyb psů na veřejném prostranství.

Dne 6. 2. 2017 v 15.40 hodin přijala MP Mikulov telefonické oznámení od občana Mikulova, který strážníkům nahlásil, že v prostoru „prvního paloučku“ Svatého kopečku objevil hořící starý strom. Vlastně se mělo jednat o velkou dutinu stromu, která pomalu prohořívala a doutnala! Přivolaní strážníci na místě zjistili, že všímavý občan sice do dutiny naházel sníh, ale k úplnému a důkladnému uhašení stromu to prostě nestačilo. Z uvedeného důvodu byl strážníky na místo raději přivolán mikulovský výjezd hasičů HZS Jmk, který strom důkladně prostříkl vodou, a tím zabránili dalšímu prohořívání. Následným místním šetřením nebyl sice zjištěn pachatel tohoto vandalství, ale jednoznačně se jednalo o úmysl, který mohl být zapříčiněn buď vhozenou zábavnou pyrotechnikou, nebo nedopalkem cigarety!

Dne 7. 2. 2017 v 15.50 hodin byla hlídka MP Mikulov přivolána do prodejny Billa v Mikulově, kde jim byl personálem prodejny předán nezletilý chlapec, který se pokusil v prodejně odcizit různé cukrovinky v hodnotě 118 Kč. Chlapce při pokusu krádeže odhalila ostraha prodejny. Strážníci MP Mikulov následně zlodějíčka r. 2003 předali k dalšímu řešení pracovnicím MěÚ Mikulov, orgánu OSPOD. Posléze byl nezletilý chlapec předán zákonným zástupcům.

Dne 7. 2. 2017 v 19.10 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno občanem Dolních Dunajovic, že našel v katastru obce Dolní Dunajovice podezřelé vozidlo, ve kterém se nachází podezřelá osoba, která nijak nereaguje! Ve vozidle se mají nacházet prázdné láhve od alkoholu a prázdné obaly od léků! Na místo byla z tohoto důvodu okamžitě vyslána autohlídka MP Mikulov. Operátor MP Mikulov byl neustále v telefonním kontaktu s oznamovatelem, aby mohl přesně navádět zasahující strážníky. Strážníci po dojezdu na označené místo v blízkosti vinohradů jednoznačně vyhodnotili, že se jedná o podezření o pokus o úmyslné sebepoškození. Nalezená osoba muže se strážníky vůbec nespolupracovala. Posléze se strážníkům podařilo osobu částečně probudit z hlubokého spánku. V objeveném muži byl zjištěn muž r. 1965, původem z obce Tvrdonice. Na místo byl následně ihned přivolán lékařský výjezd RZS Jmk, který muže po prvotním ošetření eskortoval na odborné vyšetření do nemocnice. Místo nálezu MP Mikulov následně předala přivolané hlídce Policie ČR. V obci Dolní Dunajovice zasahuje MP Mikulov na základě uzavřené smlouvy mezi obcí Dolní Dunajovice a městem Mikulov.

Dne 16. 2. 2017 ve 2.23 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že na parkovišti u prodejny Billa Mikulov se nachází podezřelá osoba, která je evidentně pod vlivem alkoholických látek a chystá se odjet se zde zaparkovaným osobním motorovým vozidlem tovární značky Mercedes. Operátor MP Mikulov se konkrétně na tuto lokalitu zaměřil z důvodu, že strážníci MP Mikulov uvedené vozidlo již jednou té noci kontrolovali v době 1.25 hodin, jelikož MP Mikulov měla od občanů telefonicky nahlášeno, že po kruhové křižovatce u Billy někdo neznámý jezdí agresivním stylem jízdy a navíc ještě na sebe upozorňuje opakovaným spouštěním klaksonu! Strážníci při první kontrole u vozidla Mercedes zastihli podezřelého občana Brna r. 1992. Tento však uváděl, že s vozidlem před malou chvílí jezdil jeho kamarád, který však už z místa odešel. Z tohoto důvodu sice hlídka MP z místa prozatím poodjela, ale podezřelý Mercedes byl pod neustálou kontrolou operátora městského kamerového systému. Následně pak ve 2.23 hodin autohlídka MP Mikulov zasáhla a ujíždějící vozidlo Mercedes zablokovala na kruhovém objezdu služebním vozidlem MP. Podnapilý řidič byl z vozidla ihned strážníky vytažen a za použití donucovacích prostředků zpacifikován nasazením služebních pout. Razantní zákrok vyvolal agresivní újezd Mercedesu a nerespektování zapnutého výstražného a zvukového znamení na služebním vozidle MP Mikulov. Zasahující strážníci se nakonec museli ještě potýkat s komplikací podnapilých dívek, které vyběhly z night clubu a chtěly se svého „ochránce“ zastávat. I s hysterickými výjevy dívek si zasahující strážníci na místě hravě poradili. Následná dechová zkouška u zadrženého řidiče Mercedesu r. 1992, hlídkou MP Mikulov již jednou kontrolovaného, odhalila naměřený pozitivní výsledek – 1, 84 promile alkoholu. Celá událost byla následně ihned předána přivolané hlídce Policie ČR, jelikož se v tomto případě jednalo o podezření, že došlo ke spáchání trestného činu.

Dne 17. 2. 2017 v 1.30 hodin bylo MP Mikulov oznámeno občanem Mikulova, že pracuje v hotelu Bonsai v Mikulově na ul. Republikánské obrany a před malou chvílí mu byl odcizen batoh i s osobními věcmi a peněženkou! Obdobný případ byl MP Mikulov nahlášen předešlý den 16. 2. 2017 ve 21.10 hodin. Tehdy se jednalo o objekt tělocvičny Gymnázia Mikulov. Z šatny tělocvičny se ztratili značkové hodinky v hodnotě 6000 Kč. Dále klíče od vozidla VW zaparkovaného na dvoře objektu. Následně bylo zjištěno, že ve vozidle chybí mobilní telefon v hodnotě 6000 Kč. Strážníci posléze zjistili od svědka, že se ve vnitřním areálu hotelu v inkriminovanou dobu pohybovala místní známá problémová osoba s bohatou kriminální minulostí. Strážníci MP Mikulov, na místo přivolali hlídku Policie ČR, které celou událost předali. Strážníci se následně vydali pátrat po místním podezřelém mladíkovi. Podezřelého mikulovského mladíka strážníci zastihli asi po 15 minutách v prostoru Náměstí. Při kontrole bylo zjištěno, že podezřelá osoba má při sobě věci a bankovky, které evidentně pocházely z nahlášené trestné činnosti. Podezřelého občana Mikulova r. 1987 strážníci následně omezili na osobní svobodě, nalezené věci mu odebrali a předali jej Policii ČR k dalšímu šetření.

Dne 20. 2. 2017 v 7.45 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že na ul. Husova v Mikulově právě došlo k fyzické potyčce mezi dvěma mladými muži. Vyslaná hlídka MP Mikulov následně zjistila od obou přítomných účastníků incidentu, že celý spor měl vzniknout ohledně nevrácené přenosné klece pro domácí mazlíčky. Protože každý z aktérů rozepře uváděl svoji verzi vzniku vzájemného fyzického napadení, byli oba mladíci strážníky na místě poučeni, že incident bude mít dohru u přestupkové komise. Posléze byla celá vzniklá událost strážníky MP Mikulov zadokumentována a postoupena správnímu orgánu.

Další závažné narušování vzájemného občanského soužití řešila MP Mikulov v jednom nájemním domě na Náměstí v Mikulově dne 22. 2. 2017 v 17.30 hodin. V celé záležitosti se jedná o dlouhodobou averzi mezi sousedy, která často graduje vzájemným verbálním napadáním, které také někdy končí drobnější fyzickou potyčkou! Sousedské spolužití bylo již v minulosti několikrát řešeno u přestupkové komise. Tentokrát byl spouštěčem incidentu nástřik květináče barevnou acetonovou barvou, které probíhalo bohužel ve společných prostorech domu. Nesouhlas jednoho ze sousedů s touto činností skončil vzájemným napadením. Přivolaní strážníci MP Mikulov výbušnou situaci na místě uklidnili a všechny přítomné aktéry rozepře poučili, že incident bude mít opět dohru u přestupkové komise.

Pro MěÚ Mikulov – odbor sociálních prací vypracovali strážníci MP Mikulov zprávu, jelikož v poslední době museli opět několikrát zasahovat v jedné rodině na ul. 22. dubna v Mikulově. Podstatou stížností je nadměrné požívání alkoholických nápojů, noční potulování se po mikulovských barech a s tím spojené zanedbávání péče o své malé dětí ze strany místí 35leté ženy. Tato lehkovážná žena se vždy vrací do bytu v podnapilém stavu a své neshody se svým druhem chce řešit v přítomnosti malých dětí. Naposledy zde strážníci MP Mikulov zasahovali ve večerních hodinách dne 23. 2. 2017, kdy tato krkavčí matka raději z bytu sama utekla. Samozřejmě v brzkých ranních hodinách dne 24. 2. 2017 se uvedená žena chtěla do bytu vrátit a na pomoc proti svému partnerovi si navíc přivedla podnapilého kamaráda, kterého potkala při svých nočních potulkách městem. I tentokrát strážníci okamžitě zakročili. Celou vzniklou událost strážníci ihned oznámili orgánu péče o dítě OSPOD.

Neobvyklý podezřelý nález byl na MP Mikulov nahlášen dne 27. 2. 2017 ve 13.20 hodin. Místní žena našla při své procházce v okolí Mikulova hromadu zbytků ovčí kůže i s částmi kostí. Jednalo se o starší odpad, jelikož vnitřnosti zvířete již byly úplně zetlelé. Nález byl učiněn v blízkosti rybníku v lokalitě Šibeničního kopce. Šetřením MP Mikulov nebylo zjištěno, že by Policie ČR evidovala na Mikulovsku krádež ovcí. Takže se z největší pravděpodobností jednalo o nezodpovědnou akci ovčího řezníka. Strážníci MP Mikulov následně zabezpečili, aby byl nebezpečný živočišný odpad odklizen smluvní asanační firmou Agris Medlov.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

DSCN7964