Okénko Městské policie - výběr událostí za leden 2017

Dne 2. 1. v 10.35 hodin prověřovala MP Mikulov oznámení, že na ul. A. Muchy v Mikulově je důvodné podezření na havárii vodovodních rozvodů! Vyslaní strážníci MP Mikulov posléze místním šetřením zjistili, že podezřelé zvuky vycházely ze zahradního altánu domu, který přímo sousedí s Městskou tržnicí. Dále bylo na místě zjištěno, že je již docela vážně podmáčeno zdivo zahradní stavby. Strážníci následně prováděli zjištění skutečného majitele dotčené nemovitosti, jelikož v daný čas byla celá budova nepoužívána a byla uzamčená. Posléze se přece jen strážníkům podařilo sehnat rodinné příslušníky majitele budovy, který byl momentálně naneštěstí dlouhodobě mimo ČR. Příčinu vytékání vody z vodovodní baterie venkovního baru se nakonec podařilo odstranit.

Dne 3. 1. v 16.45 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Husova v Mikulově, kde byl na chodníku nalezen ležící místní mladý muž! Po navázání kontaktu s tímto mužem bylo strážníkům ihned jasné, že dočasnou indispozicí nalezeného muže je silná alkoholová podnapilost. Dechová zkouška u muže r. 1977 byla pozitivní a vykazovala naměřené hodnoty 3,42 promile zkonzumovaného alkoholu. Strážníci následně rozhodli, že problémový muž bude raději převezen na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Muž se zasahujícími strážníky sice komunikoval, ale nedokázal ovládat své dolní končetiny. Svou roli zde sehrál silný mráz, dobrá místní znalost strážníků a jejich zkušenosti s tímto mužem, který umí být v opilosti i velice agresivní na své rodinné příslušníky. Celá záležitost byla následně dořešena v kompetenci MP Mikulov v následujících dnech.

Dne 5. 1. ve 2.24 hodin přijala MP Mikulov nouzový signál z bytu na ul. 22. dubna v Mikulově. Jednalo se o byt, který je napojen na pult centralizované ochrany (PCO). Smlouvu o napojení na tento PCO s MP Mikulov mají pouze hendikepovaní a přestárlí spoluobčané. Tuto službu MP Mikulov poskytuje zdarma a je kapacitně a technicky omezená. V tomto případě se jednalo o výjezd k seniorce r. 1943, která upadla ze své postele a nezvládala se sama postavit. Použití nouzového tlačítka, které měla žena při sobě, se nakonec projevilo jako klíčové, jelikož žena se při nekontrolovaném pádu zranila na hlavě. Strážníci zraněné ženě okamžitě přivolali lékařskou pomoc. Zraněná žena následně putovala na odborné vyšetření do nemocnice. Strážníci nakonec uzamknuli byt a kontaktovali rodinné příslušníky zraněné ženy.

Dne 5. 1. v 17.12 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že v křižovatce ul. Piaristů a ul. Komenského došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Na místě dopravní nehody se okamžitě začala komplikovat plynulost a bezpečnost silničního provozu. Operátor MP Mikulov na místo dopravní nehody raději okamžitě vyslal autohlídku MP Mikulov. Strážníci po dojezdu na místo DN zjistili, že střet vozidel si naštěstí nevyžádal žádné zranění a že na místě došlo pouze k „pomačkání plechů“. Provedená dechová zkouška na zjištění možného zkonzumovaného alkoholu byla u obou řidičů negativní. Protože se oba řidiči na řešení DN dohodli mezi sebou, nebylo nutno volat hlídku Policie ČR. Strážníci MP Mikulov na místě usměrňovali silniční provoz do doby odstranění nepojízdných vozidel.

Dne 6. 1. v 7.54 hodin byla MP Mikulov telefonicky požádána starostou obce Pavlov, aby mikulovští strážníci přijeli do Pavlova a provedli zde odchyt psa, který se po obci toulá již od silvestrovské noci. Strážníci po dojezdu do obce zjistili od jejího starosty, že toulavému psovi se mezitím podařilo z uzavřené zahrady uniknout. Následným šetřením strážníkům se přece jen podařilo zjistit, komu pes v obci patří. Strážníci následně v obci kontaktovali majitele psa r. 1951 a celou záležitost s ním projednali. Poučený chovatel se pod hrozbou uložení blokové pokuty vydal své psa dohledat. S výsledkem šetření strážníci následně seznámili i starostu obce. Strážníci MP Mikulov v obci Pavlov zasahují na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi Mikulovem a Pavlovem.

Další zákrok v sousední obci prováděli mikulovští strážníci dne 6. 1. v 10.45 hodin. Tentokrát se jednalo o katastr obce Dolní Dunajovice. Toho dne bylo občankou zmíněné obce nalezeno za obcí ve větrolamu pět odložených igelitových pytlů se živočišným odpadem. Tento živočišný odpad se převážně skládal ze zbytků po „kačení zabíjačce“. Jednalo se o zbytky mrtvých kachen, peří, zobáky a pařáty. Dále se na místě nálezu také povalovaly tři kusy celých mrtvých kachen domácích. Celá událost byla velice znepokojující, jelikož probíhala v období začínající epidemie ptačí chřipky. Přivolaní strážníci MP Mikulov následně celou událost konzultovali s pracovníky oblastní veterinární správy. Posléze byl nalezený živočišný odpad strážníky předpisově zabezpečen a následně předán ke zkoumání pracovníkovi veterinární správy. Podezření na výskyt ptačí chřipky se v tomto případě naštěstí nepotvrdilo.

Dne 10. 1. v 19.30 hodin byla hlídka MP Mikulov přivolána do prodejny Tesco v Mikulově. Zde byl strážníkům ostrahou prodejny předán zadržený místní mladík r. 1997, který byl důvodně podezřelý, že se v prodejně právě pokusil odcizit tři láhve vodky v hodnotě 470 Kč. Strážníci následně zjistili, že zadržený mladík je v podnapilém stavu, provedená dechová zkouška vykazovala naměřené hodnoty 1,79 promile zkonzumovaného alkoholu. Celá záležitost byla vyhodnocena jako naplnění skutkové podstaty pro spáchání přestupku proti majetku. Za tento úmyslný skutek byla mladíkovi ze strany MP Mikulov uložena bloková pokuta. Tímto si pokutovaný mladík vybral poslední možnost mírnějšího řešení svého protizákonného chování. Od příště již musí policisté provinění tohoto mladíka oznamovat přestupkové komisi.

Dne 14. 1. v 7.09 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že se na ul. Piaristů u autobusových zastávek v Mikulově právě začíná schylovat k výbušné situaci, kdy se mezi sebou začalo evidentně vzájemně provokovat šest osob! Z preventivního důvodu byla na uvedené místo raději ihned vyslána autohlídka MP Mikulov. Přivolaní strážníci na místě samotném ihned znesvářené strany od sebe oddělili. Posléze se v mladících podařilo zjistit tři mladíky z nedalekého Sedlece a tři mladíky z Rumunska, kteří se v Mikulově zdržují z pracovních důvodů. Strážníci MP Mikulov si pro jistotu na místo raději přivolali posily z Policie ČR, jelikož vzniklou situaci se stále nedařilo uklidnit. Až demonstrace síly na podnapilé mladíky nakonec zapůsobila i tito se uklidnili. Většina problémových mladíků se posléze v klidu rozešla. Pouze jeden výtržník skončil na policejní služebně, jelikož nemohl nijak doložit svoji totožnost. Celá událost byla vyřešena v kompetenci MP Mikulov.

Dne 14. 1. v 19.13 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na ubytovně zahraničních zaměstnanců na ul. 28.října v Mikulově došlo k šarvátce mezi dvěma cizinci. Protože se jednalo o uzavřený prostor, byla celá událost strážníky také nahlášena majiteli mikulovské firmy. Strážníci po příjezdu na místo incidentu zjistili, že došlo k fyzickému napadení mezi mužem ze Slovenska a občanem Ukrajiny. Občan Ukrajiny se však na ubytovně již nezdržoval. Strážníci celou událost zadokumentovali a vyslechli všechny svědky výtržnosti. Posléze byla celá událost řešena s provozovatelem ubytovny, kdy byla provedena taková opatření, aby se konfliktní situace již nemohla opakovat. Spouštěčem narušování občanského soužití byla jednoznačně žárlivost a podnapilost obou účastníků incidentu. Celá událost bude mít dohru u přestupkové komise.

Další drobnou krádež v supermarketu řešili strážníci MP Mikulov dne 18. 1. v 11.30 hodin. V prodejně Tesco Mikulov byl bezpečnostním pracovníkem prodejny strážníkům předán 61letý muž z nedalekých Pasohlávek, který se v prodejně pokusil odcizit deset lahvových 10° piv značky Kozel. Zadržený muž si „lahváče“ v klidu naskládal do objemné tašky a takto chtěl projít přes pokladnu bez placení! Velká žízeň spojená s neomalenou drzostí byla nakonec i po právu potrestaná. Bystrému zraku ochranky tento zlodějíček neunikl. Poslední slovo pak měli strážníci MP Mikulov, kteří zadrženému muži uložili za spáchaný přestupek proti majetku blokovou pokutu. I v tomto případě se jednalo o vyčerpání možnosti řešit přestupek pouze blokovou pokutou. Při další „drobné“ krádeži již bude tento muž oznámen přestupkové komisi.

Dne 19. 1. v 17.20 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Komenského před budovou Gymnázia, kde došlo k již opakované havárii vodovodního řádu. Situace byla o to dramatičtější, protože vyvěrající voda vlivem silných mrazů okamžitě zamrzala a tvořila na vozovce nebezpečnou ledovku! Strážníci MP Mikulov na místě usměrňovali silniční provoz po celou dobu opravy havárie firmou VaK Mikulov. Posléze bylo přes SUS Jmk, provoz Mikulov, zabezpečeno posypání kluzké vozovky inertním materiálem.

Dne 20. 1. ve 23.10 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na silniční komunikaci mezi Mikulovem a obcí Klentnice. Konkrétně se jednalo o lokalitu u Kočičí skalky. V záležitosti se jednalo o nebezpečnou situaci po kolizi motorového osobního vozidla a srny. Vážně zraněná srna zůstala ležet na vozovce a vystresovaný řidič motorového vozidla nevěděl co si počít a proto celou událost oznámil na MP Mikulov. Strážníci následně po dojezdu na místo DN na místě usměrňovali silniční provoz a čekali na mysliveckého hospodáře, kterému byla vzniklá situace nahlášena. Trápení zraněné srny posléze ukončil školený myslivec, jelikož její zranění nebyla slučitelná se životem.

Dne 22. 1. ve 3.00 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému, že se na ul. Piaristů pohybuje dvojice podezřelých mladíků, kteří převracejí a rozhazují odpadkové koše. Posléze se tito výtržníci operátorovi někam vytratili. Z výše uvedeného důvodu byla na místo okamžitě vyslána autohlídka MP Mikulov, která prohledala celou uvedenou lokalitu. Dva podezřelé mikulovské mladíky strážníci následně objevili „ukryté“ v nočním baru kousek od místa výtržností. Osmnáctiletí mladíci nebyli strážníkům vůbec neznámí a s jedním z nich již měli své zkušenosti z minulosti. Podezřelí mladíci nejdříve tvrdohlavě zapírali a odmítali se k rozhazování košů přihlásit. Z tohoto důvodu je strážníci ještě nechali být, ale pro jistotu si provedli s mladíky důkladnou fotodokumentaci jejich oblečení a jejich postav a obličejů. Tito mladíci byli strážníky konfrontováni přímo na místě výtržností. Fotodokumentace byla provedena malou minikamerou, kterou strážníci používají při každém služebním zákroku. Po návratu na služebnu si strážníci analyzovali a porovnali záznamy z minikamery a z městského kamerového systému. Intuice strážníků se tímto naplnila, jelikož postavy se na všech záznamech shodovaly. Přestupek byl strážníky dořešen následující den. Mladící se pod tíhou důkazů přiznali a byli ochotni nést za své jednání následky. Záležitost byla posouzena jako narušování veřejného pořádku, za který byla oběma mladým výtržníků uložena MP Mikulov bloková pokuta ve výši 2000 Kč pro každého. Taktéž v tomto případě si oba mladící vybrali poslední možnost být řešeni pouze blokovou pokutou od strážníků. Při opakovaném provinění těchto osob mají strážníci povinnost již tyto osoby oznamovat přestupkové komisi, kde provinilcům hrozí daleko větší sankce. Paradoxem na celém případu bylo to, že jeden z mladíků tehdy slavil své osmnácté narozeniny, které měl předešlý den. Strážníci tedy k němu přistupovali jako k dospělému občanovi. Mladík tímto na vlastní kůži okusil, jaké to je být dospělý a nést za své chování plnou zodpovědnost.

Dne 27. 1. v 8.40 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na ul. Husova v Mikulově, v jednom z bytových domů někdo vykřikuje z okna a hrozí sebevraždou! Přivolaní strážníci na uvedené místo přijeli právě v momentě, když z domu vyběhl místní problémový muž r. 1965, který začal utíkat směrem do centra města. Strážníci MP Mikulov tohoto podivína okamžitě dohnali a dovedli ho k přivolanému sanitnímu vozu RZS Mikulov. Pacient byl následně převezen na služebnu MP Mikulov, kde se celá záležitost došetřovala. Jednoznačným činitelem, který ovlivnil chování tohoto v Mikulově již nechvalně známého muže, byla jeho podnapilost. Dechová zkouška u něj prokázala naměřené hodnoty 0,94 promile alkoholu. A to ještě strážníci tomuto muži odebrali rozpitou láhev rumu. Následným šetřením bylo vysvětleno, že došlo k neúmyslnému uzamčení tohoto muže v bytě a on když toto zjistil, začal panikařit. Zdravotnický výjezd usoudil, že není nutná hospitalizace tohoto muže ve zdravotnickém zařízení. Vzniklá událost byla taktéž konzultována s Policií ČR. Strážníci podezřelého muže následně propustili, ale na cestu mu „přibalili“ hrozbu, že v případě jeho opakovaných opileckých výjevů bude celá událost řešena převozem na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Záležitost byla dořešena v kompetenci MP Mikulov.

Dne 28. 1. ve 14.15 hodin vyjížděla MP Mikulov k nahlášené drobné krádeži v prodejně Tesco Mikulov. Šetřením na místě bylo zjištěno, že pachatelem krádeže je tentokrát místní senior r. 1938, který se z prodejny pokusil odnést bez zaplacení láhev Becherovky v hodnotě 160 Kč. Pokus muže naštěstí odhalil bezpečností pracovník a v krádeži podezřelému muži zabránil. Přivolaní strážníci MP Mikulov celou záležitost posoudili jako naplnění skutkové podstaty pro spáchání přestupku proti majetku. Za tento přestupek byla zadrženému muži strážníky uložena bloková pokuta. Také v tomto případě se jednalo o vyčerpání poslední možnosti řešit drobnou krádež tohoto muže pouze blokovou pokutou. Příště již musí strážníci tohoto muže oznámit přestupkové komisi.

V nočních hodinách ze dne 30. 1. na 31. 1. vyjížděli mikulovští městští strážníci k nahlášenému rušení nočního klidu reprodukovanou hudbou. Jednalo se o lokalitu ul. Husova v Mikulově a na místo se strážníci museli dokonce dostavit hned dvakrát. Nejdříve to bylo ve 23.50 hodin, posléze se jednalo o čas 1.55 hodin. Podstatou rušení nočního klidu byla puštěná hlasitá reprodukovaná hudba do venkovních reproduktorů terasy pivnice, která měla zpestřovat kouření návštěvníků oslavy. Místo toho však spíš tato hlasitá hudba znepříjemňovala noční spánek obyvatel sousedního bytového domu. Strážníci MP Mikulov nakonec kontaktovali hlavního pořadatele této soukromé oslavy a důrazně jej požádali o ztišení celé oslavy. Přestupek proti veřejnému pořádku byl strážníky MP Mikulov vyřešen v následujících dnech, kdy byl hlavní organizátor oslavy pozván k hovoru na služebnu MP Mikulov. Po vzájemném vysvětlení situace byla mikulovskému občanovi r. 1980 uložena bloková pokuta. Rušení nočního klidu bylo strážníky doloženo naměřenými překročenými hodnotami z přenosného hlukoměru, který MP Mikulov vlastní. Dále byl tento muž strážníky poučen, že opakované porušování nočního klidu bude příště oznamováno už k přestupkové komisi.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

DSCN7964