Okénko Městské policie - výběr událostí za prosinec 2016

Některé události MP Mikulov za měsíc prosinec 2016

Dne 2. 12. 2016 v 14.45 hodin zaregistroval operátor kamerového systému MP Mikulov, že na ul. 22. dubna přímo na přechodu pro chodce dochází k incidentu mezi řidičem linkového autobusu a chodcem, který se jen snažil přejít přes velmi frekventovanou komunikaci. Verbální komunikace mezi řidičem autobusu a chodcem následně přešla ve fyzické napadení chodce. Řidič neváhal zastavit svůj autobus, vyběhnout na chodník za kritizujícím chodcem a zde ho úderem pěstí uzemnit! Normální člověk by si řekl, že tímto hádka asi skončila. Bohužel operátor kamerového systému a další svědci nevěřili vlastním očím, když v přímém přenosu viděli, jak si napadený chodec stoupl před zastavený autobus a začal si opisovat údaje z registrační značky autobusu, a když na to řidič reagoval najížděním autobusem na stojícího chodce! Posléze napadený z komunikace ustoupil na chodník a autobus z místa odjel. Následně se na místo dostavila vyslaná hlídka MP Mikulov, která napadeného chodce r. 1963 kontaktovala. Zraněný chodec byl po vyslechnutí odeslán na lékařské ošetření. Strážníci MP Mikulov provedli místní šetření, při němž bylo zjištěno jméno agresivního řidiče autobusu. Celá událost byla MP Mikulov zadokumentována a následně předána na Policii ČR k došetření, jelikož se strážníci v tomto případě domnívají, že došlo ke spáchání trestného činu.

V průběhu celého měsíce prosince se MP potýkala s opakovaným oznámením, že se v lokalitě sídliště kolem ul. Zdeňka Nejedlého objevují uhynulé hrdličky zahradní! Nejednalo se jen o jednotlivé úhyny, ale vždy o několik uhynulých kusů. A to ještě navíc strážníkům s „úklidem“ pomáhaly hladové sídlištní kočky. Prvním datem nálezů byl 9. prosinec. Strážníci nalezené hrdličky odborně a bezpečně posbírali, celkem jich bylo dvanáct. Mrtvé hrdličky následně putovaly na odborné vyšetření na oblastní veterinární správu. Výsledkem odborné expertízy bylo vyloučení ptačí chřipky. Za smrtí nalezených ptáků bylo jiné onemocnění, které napadalo zažívací ústrojí ptáků. Dle vyjádření oblastního veterináře se nejednalo o ojedinělý případ, jelikož takové podobné hromadné úhyny hrdliček zahradních zaznamenali i v jiných lokalitách našeho okresu. Další nalezené mrtvé ptáky řešila MP přes sanační zařízení Agris Medlov.

Operátor městského kamerového systému MP Mikulov zaregistroval dne 10. 12. 2016 v 9.24 hodin nehybně ležící osobu v parku u zastávek autobusů na ul. Piaristů. Vyslaní strážníci posléze v ležící osobě poznali místního problémového muže r. 1962. Za jeho momentální indispozicí byla silná alkoholová intoxikace. Nalezence strážníci probudili a snažili se u něj provést dechovou zkoušku. Bohužel podnapilý muž nebyl vůbec schopen tuto zkoušku podstoupit. Z důvodu negativních zkušeností s převozem této podnapilé osoby do místa bydliště bylo MP rozhodnuto o převozu osoby na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Opakované opilecké povalování nezodpovědné osoby na veřejném prostranství, ale klidně také na silniční komunikaci či chodníku, bylo MP posouzeno jako narušování veřejného pořádku a ohrožování bezpečnosti silničního provozu! Z tohoto důvodu byla problémovému muži tentokrát uložena citelná bloková pokuta ve výši 2000 Kč. Další finanční pohledávku si bude účtovat za své služby protialkoholní záchytná stanice.

Dne 17. 12. 2016 v 11.31 hodin vyjížděla hlídka MP Mikulov k nahlášenému záchytu zloděje, který se pokoušel zcizit zboží v prodejně Tesco Mikulov. Strážníci po dojezdu do prodejny v zadrženém zlodějíčkovi rozpoznali místního 65letého důchodce. Tento se pokusil zcizit balení svíček v hodnotě 35 Kč. Strážníci celou událost vyhodnotili jako spáchání přestupku proti majetku, za který uložili blokovou pokutu ve výši 500 Kč. I když se v tomto případě jednalo o recidivní jednání tohoto muže, rozhodli se strážníci k uložení „pouze“ blokové pokuty z důvodu výše vzniklé škody. Od měsíce října 2016 však vznikla po novele přestupkového zákona nová okolnost, která nařizuje po opakovaném spáchání některého přestupku řešení u přestupkové komise a zápis do centrálního registru přestupků. Takže tento místní občan si vybral poslední možnost řešit svou krádež blokovou pokutou. Od příště již bude jeho porušení přestupkového zákona řešeno automaticky u přestupkové komise, kde hrozí i za drobnou krádež citelné sankce.

Dne 24. 12. 2016 řešili strážníci MP Mikulov na jedné z benzínových čerpacích stanic v Mikulově odjezdy neplatících zákazníků. Strážníci v těchto případech musí nejdříve vyšetřit, zda se jedná o úmyslné jednání, nebo zda se jedná pouze o nedbalost. Na většině benzínových čerpacích stanic mají vnitřní kamerový systém, který monitoruje všechny projíždějící vozidla. Strážníci dostali k identifikaci dvě fotografie, na kterých byla zachycena vozidla, jejichž provozovatelé neuhradili předepsanou částku za natankované pohonné hmoty. V jednom případě byla celá událost vyřešena téměř ihned, jelikož strážníci díky dobré místní znalosti rozpoznali podezřelého řidiče a následně jej kontaktovali. Ten svůj dluh okamžitě zaplatil. Na vině byl v tomto případě i samotný personál recepce, protože kontaktovaný zákazník normálně platil, pouze personál mu nenaúčtoval celou útratu. Druhá zákaznice byla kontaktována MP Mikulov v následujících dnech. Také tato došla svůj dluh okamžitě zaplatit. Svoji roztěkanost omlouvala předvánočním shonem.

Dne 25. 12. 2016 v 5.21 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že se po Náměstí pohybuje dvojice ženy a muže. V jedné chvíli se sledovaný muž rozbíhá k vánočnímu stromu a z něj šroubuje jednu žárovku s vánočního osvětlení. Žárovku si tento neznámý mladík ponechává u sebe a odchází. Podezřelou dvojici posléze zastavuje autohlídka MP, která podezřelého mladíka kontroluje. Mikulovský občan r. 1994 nijak nezapírá a na svoji obhajobu uvádí, že šlo o nepovedenou recesi. Vyšroubovaná žárovka je nakonec vrácena nepoškozená na své místo. Celá událost byla posouzena jako spáchání přestupku proti majetku, za který byla zadrženému mladíkovi uložena bloková pokuta ve výši 500 Kč. Mladík byl následně také strážníky poučen, že jeho příští spáchané přestupky již budou řešeny pouze před přestupkovou komisí. Jeho dnešní přestupek byl uložen do centrálního registru přestupků ČR. Svoji roli zde sehrála s určitostí podnapilost zadrženého mladíka, dechová zkouška u něj totiž odhalila podnapilost 2,42 promile alkoholu.

Dne 26. 12. 2016 v 10.37 hodin prováděla hlídka MP Mikulov na sídlišti, konkrétně v lokalitě ul. Větrná odchyt toulavého „psího recidivisty“. Tato starší dáma psího plemene bígl je na sídlišti svým samostatným venčením již dobře známa. Majitelé tohoto psa byli v minulosti strážníky MP Mikulov několikrát pokutování a částky za uložené pokuty se šplhají už do řádu tisíců. Bohužel se tyto sankce nějak míjejí svým účinkem. Psa strážníci umístili do záchytných kotců MP Mikulov. Majitel psa r. 1970 si jej vyzvednul ve večerních hodinách následujícího dne. Z důvodu opakovaného porušování obecně závazné vyhlášky a také proto, že za psa není uhrazen místní poplatek, byla celá záležitost tentokrát oznámena přestupkové komisi. V přestupkové komisi lze uložit ve správním řízení za opakované porušování obecně závazné vyhlášky, která řeší také pohyb psa na veřejném prostranství sankci až do výše 30 000,- Kč.

Dne 27. 12. 2016 ve 12.05 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v prostoru ul. Česká. Konkrétně se jednalo o místo v okolí budovy České Pošty, kde se na střeše nově zrekonstruované budovy uvolnily krycí plechy! Oplechování vyselo na posledním kousku a vážně hrozilo jeho zřícení na přilehlý chodník. Vážnou závadu způsobil silný vítr. Strážníci na místě celý rizikový prostor ohradili varující bezpečnostní páskou a celou havarijní situaci nahlásili majiteli budovy. Náprava rizikového stavu nastala v následujících hodinách.

Dne 27. 12. 2016 zasahovala hlídka MP Mikulov v lokalitě ul. Republikánské obrany, kde byla u jedné zdi nalezena pohozena hromada vepřových kostí! Jednalo se o vařené kosti, které většinou pocházely z prasečích končetin o celkové hmotnosti asi 15 kg. Kosti byly důkladně obrány, takže se z největší pravděpodobností jednalo o zbytky z vepřových hodů. Šetřením MP Mikulov se bohužel nepodařilo zjistit nezodpovědného původce tohoto biologického odpadu. Strážníci odpad bezpečně uložili do igelitových pytlů a následně jej na náklady města předali k likvidaci sanitární firmě Agris Medlov.

Dne 28. 12. 2016 v 00.10 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na hlavní komunikaci u prodejny Billa, kde docházelo k výtržnostem ze strany podnapilé mladé ženy r. 1993. Tato výtržnice se pohybovala po silniční komunikaci a úmyslně se zde snažila komplikovat plynulost a bezpečnost silničního provozu! Naštěstí byl v přítomnosti uvedené mladé ženy původem z Drnholce její přítel, který se ji snažil uklidnit a od nebezpečné komunikace se ji snažil odtáhnout. Přivolaní strážníci MP Mikulov nebezpečně se chovající ženu následně zajistili a celou záležitost na místě začali řešit. Zcela vážně se začalo uvažovat o převozu problémové ženy na protialkoholní záchytnou stanici. Naštěstí pro výtržnici se na místo posléze dostavili její rodinní příslušníci, kteří jí uklidnili a raději převezli do místa bydliště. Celá záležitost byla MP Mikulov vyřešena důraznou domluvou.

Dne 30. 12. 2016 v 15.24 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že v lokalitě ul. Vídeňské, směrem ke staré celnici hoří nějaký nebezpečný odpad, který produkuje hustý černý dým! Strážníci po dojezdu na místo zjistili, že mezi vinohrady hoří u polní cesty velká pneumatika. Z důvodu značného zahoření zapálené pneumatiky byl na místo přivolán mikulovský hasičský výjezd, který hořící pneumatiku zcela uhasil. Šetřením na místě se nepodařilo zjistit pachatele zapálení pneumatiky. V blízkosti požáru pneumatiky se prováděli zimní práce ve vinohradech, takže je možné, že pneumatiku zapálili střihači vinohradu. Bohužel na místě se strážníkům nikdo k zapálení pneumatiky nepřihlásil. Touto cestou bychom, jako MP Mikulov, chtěli upozornit potencionální zapalovače nebezpečného odpadu, že při likvidaci zbytků vinné révy je povoleno ve vinohradech spalování pouze biologického odpadu. Dále platí, že takovéto spalování biologického odpadu je nutno nahlásit na HZS Mikulov. Celá záležitost byla vyřešena v kompetenci MP Mikulov.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

DSCN7964