Okénko Městské policie - výběr událostí za listopad 2016

Dne 3. 11. 2016 v 11.55 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v prodejně samoobsluhy na ul. Pavlovská, kde docházelo k incidentu, který vyprovokovala podnapilá osoba. Spouštěčem výtržnosti bylo odmítnutí prodeje alkoholických nápojů podnapilé osobě. 42letý muž původem z obce Pavlov se následně rozzuřil a začal vulgárními nadávkami urážet personál prodejny! Následně pro zvýraznění svého nespokojeného stavu mrštil lahvovým pivem o podlahu prodejny. Tento akt nespokojenosti se mu však nakonec stal i osudným, protože na rozstříknutém pivu uklouzl a upadl na podlahu. Navíc se ještě krvácivě zranil o skleněné střepy z pivní láhve. Přivolaní strážníci museli agresivního opilce na místě zpacifikovat za použití donucovacích prostředků. Výtržník skončil nakonec s nasazenými služebními pouty na policejní služebně. Protože tento incident nebyl první výtržností toho dne, kterou měl způsobit výše uvedený muž, bylo MP Mikulov rozhodnuto, že agresor bude převezen na protialkoholní záchytnou stanici. Provedená dechová zkouška na zjištění požitého alkoholu byla pozitivní a vykazovala hodnotu 2,14 promile alkoholu. Komplikací celé vzniklé události byla navíc okolnost, že se jednalo o invalidní osobu. Strážníci museli při řešení situace navíc spolupracovat se zdravotnickým výjezdem RZS a při cestě na protialkoholní záchytnou stanici v Brně ještě navštívit nemocnici v Břeclavi, aby měli k dispozici lékařskou zprávu a doporučení. Celý incident byl vyhodnocen jako vážné narušení veřejného pořádku a občanského soužití. Případ bude mít dohru u přestupkové komise.

Další silně podnapilou osobu kontrolovali strážníci MP Mikulov dne 6. 11. 2016 ve 2.55 hodin v lokalitě ul. Erbenova v Mikulově. Podnapilý muž spal vedle silniční komunikace, uvelebený na trávníku s hlavou opřenou o sloup veřejného osvětlení. V danou chvíli mu vůbec nevadilo, že v Mikulově právě prší pravý podzimní déšť. Strážníkům zabralo nějakou chvíli, než tohoto spáče probudili. Posléze tohoto muže převezli na služebnu MP Mikulov, aby se mohl vzpamatovat a uvědomit si, co se stalo a kde se vlastně nachází. Provedená dechová zkouška byla samozřejmě pozitivní a vykazovala hodnotu 2,15 promile alkoholu. Po nějaké době se kontrolovaný muž r. 1977 pocházející se Znojma vzpamatoval a strážníkům uváděl, že je nezraněn a je zcela schopný se sám o sebe postarat. Z tohoto důvodu byla kontrolovaná osoba strážníky ze služebny propuštěna. Celý případ byl vyřešen v kompetenci MP Mikulov. Odchod muže a jeho cestu nočním městem nakonec kontroloval operátor kamerového systému MP Mikulov.

Dne 6. 11. 2016 v 15.40 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno personálem prodejny Lidl Mikulov, že v prodejně zadrželi neplatícího zákazníka, který odsud chtěl odnést zboží tajně a bez uhrazení. Přivolaní strážníci po dojezdu na místo zjistili, že navíc ještě došlo v prodejně k potyčce mezi kontrolovaným zákazníkem a bezpečnostním pracovníkem prodejny. Strážníci následně podezřelému muži r. 1947, pocházejícímu z Mikulova, vysvětlili, že se zboží v prodejně, pokud si ho chci koupit, normálně ukládá do nákupního košíku a nezastrkuje se do kapes oděvu. Strážníci celou událost posoudili jako naplnění skutkové podstaty pro spáchání přestupku proti majetku a za tento přestupek podezřelému muži uložili blokovou pokutu. V případě opakovaných drobných krádeží by byly zjištěné krádeže již řešeny přestupkovou komisí, kde nyní hrozí daleko tvrdší sankce.

Dne 7. 11. 2016 v 11.15 hodin prováděla hlídka MP Mikulov odchyt toulavého psa, který se pohyboval volně bez dozoru majitele v okolí MŠ Habánská. Jednalo se o lovecké plemeno většího vzrůstu a z toho právě pramenila obava rodičů malých školáčků. Strážníci dotyčného psa bezpečně odchytili a dočasně jej umístili do záchytných kotců MP Mikulov. Ve 12.30 hodin se strážníkům přihlásil majitel psa, který uváděl, že svého psa postrádá více než hodinu. Po uhrazení uložené blokové pokuty byl pes ihned navrácen svému majiteli. Celý případ byl posouzen jako narušování veřejného pořádku porušením obecně závazné vyhlášky města, která zakazuje ve městě volný pohyb psů.

Dne 7. 11. 2016 v 17.35 hodin řešila hlídka MP Mikulov na ul. 28. října v lokalitě benzínové čerpací stanice MOL nesprávné parkování řidičů nákladních vozidel TIR, kteří opakovaně nerespektují dopravní značení a vědomě parkují v zákazech zastavení a na autobusových zastávkách. Strážníci MP Mikulov v této lokalitě zasahují na základě oprávněných stížností ostatních řidičů a zaměstnanců provozoven! V uvedený čas byl strážníky za své provinění řešen polský řidič kamionu. Celý případ by proběhl bezproblémově, kdyby se do celého jednání nepletl další kolemjdoucí řidič kamionu, který při tomto sám parkoval správně na vyhrazeném parkovišti a ničeho se nedopouštěl. Strážníci tohoto reptajícího a protestujícího muže opakovaně vyzývali, aby se nepletl do jejich jednání a z místa řešení přestupku odešel. Český hovořící muž následně začal na strážníky pokřikovat a komplikoval jim řešení přestupku. Posléze se tento český řidič schoval do kabiny svého tiráku a přítomné strážníky ignoroval! Přivolaná hlídka Policie ČR měla s tímto problémistou také potíže, jelikož i zasahujícím policistům tento muž zpočátku odmítal předložit své doklady, aby mohla být zjištěna jeho totožnost. Až hrozba služebního zákroku rebelujícího muže přiměla k předložení předepsaných dokladů. Nyní bude tento muž r. 1966, pocházející z Brna, řešen v přestupkové komisi, jelikož odmítl uposlechnout zasahujícího strážníka. Takové jednání naplňuje skutkovou podstatu přestupku proti veřejnému pořádku jako neuposlechnutí zákonné výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci.

Dne 8. 11. 2016 v 8.14 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na ul. Husova v Mikulově došlo k mimořádné události, a to ke zřícení zdi jednoho domu. Z důvodu veřejného ohrožení je nyní nutno na místě provézt zabezpečení celé lokality. Strážníci MP Mikulov po dojezdu na místo zásahu okamžitě začali spolupracovat s hasičským výjezdem HZS JMK a výjezdem Policie ČR. Do uvedené lokality byl okamžitě vyhlášen zákaz vjezdu všech vozidel a také zákaz vstupu nepovolaným osobám. Složky integrovaného záchranného systému na místě posléze zasahovali ještě několik dní. Pohyb osob a jízda vozidel byla na uvedené ulici omezena ještě několik dní. Posouzením statika bylo zjištěno, že při rekonstrukci domu došlo k chybám při stavebním postupu, jejichž vlivem došlo ke zřícení zadní nosné zdi domu. Pohyb osob a vozidel v dané lokalitě je i nadále s částečným omezením.

Dne 13. 11. 2016 v 00.05 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Kostelní v Mikulově, kde došlo v provozovně firemní vinárny k incidentu, při kterém se začalo napadat několik osob. Vulgární nadávky následně přerůstali ve fyzické napadání. Spouštěčem incidentu byl příchod několika podnapilých osob, které začaly ihned po vstupu obtěžovat do té doby klidně se bavící hosty vinárny. Přivolaní strážníci MP Mikulov nedříve nejagresivnější hosty z vinárny vytlačili, ale někteří výtržníci měli stále velkou touhu se do provozovny vracet a řešit svou zhrzenou ješitnost. Zasahující strážníci si nakonec museli na pomoc přivolat i hlídku Policie ČR. Zasahující strážníci posléze dva hlavní původce výtržnosti odvedli ve služebních poutech na služebnu MP Mikulov. U mladého muže r. 1988, původem z Prahy, strážníci naměřili při dechové zkoušce 2,33 promile alkoholu, i u druhého výtržníka r. 1986, původem z okr. Svitavy, byla dechová zkouška pozitivní a vykazovala naměřené hodnoty 2,46 promile alkoholu. Oba dva „hosté“ Mikulova budou nyní čelit obvinění za narušování veřejného pořádku a občanského soužití u přestupkové komise.

Dne 16. 11. 2016 v 1.55 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno, že na ul. Pod Platanem došlo k dopravní nehodě! Hlídka MP Mikulov po dojezdu na místo DN zjistila, že vozidlo Ford narazilo do zaparkovaného vozidla Škoda. Navíc byly také částečně poškozeny další součásti domu, u kterého bylo vozidlo Škoda zaparkováno. Strážníci MP Mikulov na místě dále usměrňovali silniční provoz a spolupracovali s výjezdem PČR a HZS. Z důvodu následného objevení dvou otřesených osob, které měly být v době nárazu pasažéry vozidla Ford, byl na místo DN přivolán i zdravotnický výjezd RZS. Podezřelou osobou, která měla v danou chvíli vozidlo Ford řídit, by měl být místní problémový mladík, který ani nevlastní řidičské oprávnění! Podezřelý řidič z místa DN utekl neznámo kam. Celou záležitostí se dále zabývá Policie ČR.

Dne 17. 11. 2016 ve 22.45 hodin řešila MP Mikulov na ul. Zdeňka Nejedlého opakované rušení nočního klidu. Podstatou rušení nočního klidu bylo hlasité pouštění reprodukované hudby! Strážníci podezřelou osobu několikrát kontaktovali a žádali ji o ztišení. Dotčená osoba strážníkům vždy slíbila, že hudba bude ztišena, přesto se situace opakovala a reprodukovaná hudba byla v nepravidelných intervalech opakovaně pouštěna hlasitě. Podstatnou okolností celého případu byla asi alkoholová podnapilost dotčené osoby. Záležitost byla ihned vyřešena v následující den. Strážníci opět kontaktovali podezřelého místního mladíka r. 1992. Tento uznal svoji chybu a na obhajobu uvedl, že s kamarády popíjeli z důvodu úmrtí jejich kamaráda. Celá událost byla vyřešena udělením blokové pokuty za narušování veřejného pořádku ve výši 1000 Kč.

Vandalismem a schválnostmi skončila nevinná oslava 16. narozenin místních studentů dne 17. 11. 2016. Strážníci MP Mikulov toho dne přijali oznámení od svědka události ve 3.07 hodin, že na ul. Vídeňské právě dochází k výtržnostem, když skupinka mládeže měla na chodníku povalit okrasný sud, který sloužil jako reklamní poutač vinařství. Povalený sud se však rozkutálel a následně narazil do zaparkovaného vozidla. Mládež měla posléze utéct směrem do centra Mikulova. Strážníci tušili, že tu noc mají v revíru škodnou, jelikož už před oznámením zaregistrovali, že jim někdo po městě manipuluje s popelnicemi a odpadovými kontejnery. Dále byla strážníky zaregistrována také jedna vyvrácená dopravní značka. Operátor kamerového systému MP Mikulov následně zaregistroval pohyb větší skupiny mládeže na spojnici ul. A. Muchy a ul. Husova. Autohlídku MP Mikulov však naše mládež zaregistrovala a pokusila se z místa vzdálit útěkem. Strážníci MP Mikulov se však nenechali vyšachovat a šestičlennou skupinku zadrželi na ul. Husova. Unikající mládež byla doslova obklíčena třemi zasahujícími strážníky. Následná kontrola odhalila, že všichni kontrolovaní mladiství jsou pod vlivem alkoholu! Dechová zkouška u nich odhalila sice malé, přesto pozitivní hodnoty alkoholu. Přespolní mladistvé si museli vyzvednout na služebně MP jejich přivolaní zákonní zástupci. Místní studenti byli předáni strážníky zákonným zástupcům přímo na jejich adrese. Protože se jednalo o mládež v rozmezí 15 až 16 let, tak se celou záležitostí začal zabývat také sociální orgán OSPOD při MěÚ Mikulov. Celkem je vyšetřováno osm mladistvých. Viníkům vandalismu a osobám, které přinesly na oslavu alkohol, nyní hrozí blokové pokuty. Případem se dále zabývá MP Mikulov, ale také Policie ČR, jelikož po nárazu sudu vznikla na novém zaparkovaném vozidle škoda převyšující hodnotu 5000 Kč.

Dne 18. 11. 2016 v 11.50 hodin přijala MP Mikulov telefonické oznámení, že na křižovatce komunikace Mikulov-Březí-Brno došlo k dopravní nehodě, které se měly zúčastnit tři nákladní vozidla. Plynulost a bezpečnost silničního provozu má být na místě DN zcela ochromena! Strážníci po dojezdu na samotné místo spolupracovali s přivolanými hlídkami Policie ČR a výjezdem HZS JMK Mikulov. Dopravní nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Záležitost dále šetří Policie ČR.

Dne 24. 11. 2016 ve 02.55 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. 22 dubna, kde docházelo ze strany místní ženy r. 1981 v nájemním bytě k narušování občanského soužití a rušení nočního klidu. Podnapilá žena se vrátila domů z oslavy, kde měla slavit svoje narozeniny. Místo toho, aby však šla v klidu spát, začala řešit se svým druhem jejich vzájemné neshody. Její druh, po té co podnapilá žena začala s demolováním vybavení bytu, na místo raději přivolal výjezd MP Mikulov. Přivolaní strážníci u ženy při dechové zkoušce zjistili silnou podnapilost s výsledkem naměřené hodnoty 2,24 promile. Protože se v bytě nacházely jejich společné malé děti a žena neměla snahu se uklidnit, bylo rozhodnuto o jejím převozu na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Případ byl následně vyřešen v kompetenci MP Mikulov. Celá událost byla také dána na vědomí na sociální odbor OSPOD při MěÚ Mikulov.

Dne 26. 11. 2016 v 8.20 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno, že na rekonstruované komunikaci porušuje několik zaparkovaných autobusů a nákladních vozidel dopravní značení. Mělo se jednat o prostor za kruhovou křižovatkou u benzinové čerpací stanice Shell. Z důvodu hrozícího narušení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu byla na uvedené místo ihned vyslána autohlídka MP Mikulov. Strážníci po dojezdu na místo zjistili, že řidiči autobusů a nákladních vozidel skutečně nerespektovali dopravní značení, ale ani nainstalované zábrany na opravované nové komunikaci! Všichni kontrolovaní řidiči byli cizí státní příslušníci. MP Mikulov celou záležitost vyřešila udělením blokových pokut a vykázáním nevhodně zaparkovaných vozidel.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

DSCN7964