Okénko Městské policie - výběr událostí za říjen 2016

Dne 1. 10. v 5.50 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému pohyb podezřelých osob na ul. České. Podrobnější kontrolou bylo zjištěno, že se jedná o skupinu dvou mladíků a jedné dívky. Oba mladíci se chtěli asi před slečnou pořádně vytáhnout a po cestě tropili různá alotria. Vrcholem jejich počínání pak bylo ulehnutí na komunikaci přímo pod městskou kamerou v momentě, když tudy projíždělo osobní motorové vozidlo! Řidič projíždějícího vozidla musel dokonce před touto živou překážkou prudce zastavit. Vyslaná hlídka strážníků následně sledovanou skupinku mládeže doprovodila na služebnu MP Mikulov. Dechová zkouška samozřejmě potvrdila podezření strážníků, že mladíci jsou pod vlivem alkoholu. Celá záležitost byla posouzena jako spáchání přestupku proti bezpečnosti silničního provozu. Oba mikulovští mladíci r. 1991 byli za vzniklý problém potrestání výchovnými blokovými pokutami.

Dne 1. 10. v 8.35 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno občanem Mikulova, že po ul. Venušina se už opět pohybuje motorové osobní vozidlo, které má řídit osoba v podnapilém stavu a bez předepsaného řidičského oprávnění! Strážníci MP Mikulov znalí opakovaného problému ihned věděli, na kterou osobu se mají zaměřit. Podezřelé vozidlo bylo strážníky následně zaregistrováno, jak se pohybuje po ul. Pavlovské a po ul. Školní. Strážníci poté podezřelé vozidlo pronásledovali a to se jim podařilo bezpečně zablokovat na ul. Venušina. Vozidlo bylo samozřejmě řízeno místním mladíkem r. 1989, který nikdy nevlastnil řidičské oprávnění. Pohoršující okolností celého případu byla přítomnost řidičovy partnerky r. 1978, která měla s sebou ve vozidle malé dítě. Oba dva dospělí pasažéři zastaveného vozidla byli již na první pohled evidentně pod silným vlivem alkoholu! Protože celá záležitost již naplňovala znaky spáchání trestné činnosti, přivolali strážníci na místo hlídku Policie ČR. Silným důkazním materiálem bude pro strážníky záznam z přenosného kamerového systému, který mají strážníci namontovaný ve služebních vozidlech.

V přestupkové komisi bude řešen místní 51letý občan, který dne 1. 10. v 16.00 hodin tropil opilecké výtržnosti na Lormově náměstí v Mikulově. Tento muž je těmito opakovanými vulgárními výjevy v Mikulově již nechvalně znám. Blokové pokuty a opakované převozy na protialkoholní záchytnou stanici ze strany MP Mikulov však nijak nezabírají. Represivní převoz na záchytku řeší pouze momentální situaci. Tentokrát tento výtržník vulgárně pokřikoval na klidně sedící hosty provozovny Rudolfina a Galerie Závodný. Strážníci výtržníka na místě zadrželi a provedli u něj dechovou zkoušku na množství zkonzumovaného alkoholu. Dechová zkouška byla pozitivní a vykazovala varovné hodnoty 3,26 promile alkoholu! Zadržený muž následně opět putoval na vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici v Brně.

Dne 2. 10. v 9.50 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v obci Klentnice, kde docházelo k narušování občanského soužití. Podstatou oznámení byly schválnosti, které se staly u jednoho rodinného domku, který těsně sousedí s provozovnou penzionu. Schválnosti spočívali ve vypuštění pneumatik na zaparkovaném vozidle Škoda Octavia. Za co si řidič Octavie vysloužil tento trest? Nevědomě zaparkoval se svým vozidlem na cizím pozemku. Tabulky s označením zákazu parkování si bohužel nevšiml. Co mohla vyřešit normální sousedská komunikace, nakonec vyřešila až partizánská akcička frustrovaného člověka. Za navrácení odcizených ventilků a opětovné nafouknutí všech kol si soused nestyděl nárokovat 1000 Kč. Přivolaní strážníci MP Mikulov vzniklou situaci na místě uklidnili a dohlédli na ukončení sporu. Řidič Octavie nakonec po zaplacení „poplatku“ z místa bezpečně odjel, bohužel s sebou do Prahy si také odvezl smutnou zkušenost. Pachatele přestupku, občana Klentnice r. 1970, strážníci MP Mikulov oznámili za jeho neomalené chování přestupkové komisi. V obci Klentnice MP Mikulov zasahuje na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy.

Dne 10. 10. v 1.25 hodin přijala MP Mikulov telefonické oznámení, že se má na ul. 28. října na parkovišti u nočního baru nacházet podezřelá podnapilá osoba, která se chystá z místa odjet osobním motorovým vozidlem. Přivolaní strážníci na místě skutečně zastihli rakouského státního občana, který jevil známky silné podnapilosti! Strážníci kontaktovaného cizince upozornili, že v ČR je nulová tolerance alkoholu u všech řidičů! Cizinec tomuto poučení porozuměl, aspoň tak reagoval, jelikož své vozidlo uzamknul a z parkoviště odešel. Strážníci poučenému řidiči přesto nevěřili a chvíli posečkali zaparkováni poblíž parkoviště tak, aby viděli na zaparkované rakouské vozidlo. V 1.45 hodin se k tomuto vozidlu opět vrátil již jednou kontrolovaný muž, nasedl do vozidla, nastartoval a odjel směrem do centra Mikulova. U prodejny Billa však již stála hlídka MP Mikulov, která toto podezřelé vozidlo zastavila a u řidiče provedla dechovou zkoušku na zjištění požitého alkoholu. Dechová zkouška byla bohužel pozitivní a vykazovala hodnotu 2,38 promile alkoholu. Strážníci podezřelého cizince r. 1967 na místě zadrželi a předali do rukou přivolané hlídce Policie ČR. Celá záležitost byla posouzena jako spáchání trestného činu.

Dne 11. 10. v 11.50 hodin byl na MP Mikulov odevzdán nález červené peněženky, která kromě dokladů také obsahovala finanční hotovost ve výši bezmála 25 000 Kč! Peněženku nalezl v prostoru lokality ul. Svobody pracovník městské firmy Tedos Mikulov, s. r. o., Strážníci MP Mikulov následně kontaktovali majitelku peněženky r. 1951, původem z Perné a celý nález ji obratem předali. Radost šťastné seniorky pak neměla konce. Touto cestou děkujeme poctivému nálezci.

V přestupkové komisi skončí také případ ze dne 12. 10., který se odehrál v 16.55 hodin na Náměstí v Mikulově. V celé záležitosti se opět jednalo o opilecké výtržnosti, které tropila na Náměstí mladá žena r. 1997, původem z Břeclavi. Tato výtržnice procházela po Náměstí a vulgárně urážela každého, koho v tuto dobu potkala. Servítky si nebrala s mladou maminkou, která vedla své malé dětí, ani se dvěma staršími seniorkami, které se jí opovážili napomenout. Vrcholem jejího řádění bylo rozhazování zahradního nábytku před vinárnou Dobrý ročník! To už tuto situaci sledoval operátor městského kamerového systému a na místo posílal autohlídku MP Mikulov. Strážníci následně mladou výtržnici předvedli na služebnu MP Mikulov. Na služebně strážníci provedli u této ženy dechovou zkoušku na množství zkonzumovaného alkoholu. Zkouška byla pozitivní a vykazovala změřené hodnoty 2,19 promile alkoholu. Šetřením strážníků bylo zjištěno, že spouštěčem výtržností bylo u mladé ženy zadržení jejího druha, který byl v pátrání Policie ČR. Ona si těmito výtržnostmi kompenzovala žal nad dočasnou ztrátou svého milého. Také tato výtržnice skončila na protialkoholní záchytné stanici v Brně.

Dne 16. 10. ve 12.10 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v areálu nádraží ČD v Mikulově. Podstatou oznámení byla výtržnost dvou podnapilých mladíků r. 1990. Oba mladíci měli nejdříve konflikt s pracovnicí ČD, která je vykázala po vystoupení z vlaku z kolejiště. Posléze se tito mladíci chtěli asi pomstít, a proto hodili do jednoho okna nádražní budovy kámen! Samozřejmě tímto na okně skladu rozbili jednu skleněnou tabulku. Strážníci MP Mikulov oba podezřelé mladíky zadrželi v prostoru sídliště u prodejny Tesca. Zadržení mladíci byli převezeni služebním vozidlem na nádraží ČD a zde s nimi byla řešena jejich výtržnost. Dechová zkouška byla samozřejmě opět pozitivní a vykazovala hodnoty 2,45 a 2,73 promile alkoholu. Mladíci se zachovali nakonec férově a svoji chybu přiznali. Na místě ihned uhradili vzniklou škodu a za své chování se pracovnici ČD omluvili. Celá záležitost byla MP Mikulov vyřešena v její kompetenci.

Dne 19. 10. ve 20.25 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v katastru obce Bavory, kde se na hlavní komunikaci směrem na Brno povalovala po silnici poztrácená polena palivového dřeva. Strážníci na místě zapnuli výstražné majáky a nějaký čas tak usměrňovali silniční provoz. Polena strážníci nakonec odklidili do příkopu a tím obnovili bezpečnost silničního provozu.

Dne 26. 10. ve 13.30 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že na ul. 22. dubna je před hotelem na chodníku nevhodně zaparkovaný velký autobus! Protože se jedná o opakovaný problém, kdy řidiči zájezdních autobusů nerespektují specifickou bezpečnostní situaci v této lokalitě, byla na toto místo ihned vyslána hlídka MP Mikulov. Strážníci řidiči autobusu uložili blokovou pokutu a z chodníku jej okamžitě vykázali. Posléze strážníci MP Mikulov na místě usměrňovali zkomplikovaný silniční provoz.

Dne 28. 10. ve 3.28 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému, že se na ul. Piaristů pohybuje podezřelá osoba muže, který cloumá dopravním značením a místy si lehá do samotné vozovky! Posléze tento muž zašel za zaparkovaná vozidla a zde se podezřele choval. Strážníci po příjezdu do uvedené lokality podezřelého muže zastihli právě v momentě, kdy intenzivně plival na zde zaparkované vozidlo Škoda! Strážníci na místě dohlédli na očištění zaparkovaného vozidla a provedli u podezřelého mladíka dechovou zkoušku na zjištění množství zkonzumovaného alkoholu. Zkouška byla pozitivní a vykazovala hodnotu 1,99 promile alkoholu. Kontrolovaný mladík nakonec skončil s nasazenými služebními pouty na služebně MP Mikulov, jelikož odmítal předložit svůj doklad totožnosti a situace na ulici se začala komplikovat. Posléze bylo lustrací přes operátora Policie ČR zjištěno, že se jedná o cizince, 22letého občana Slovenska, který se v Mikulově zdržuje z pracovních důvodů. Celá záležitost byla strážníky posouzena jako spáchání přestupku proti majetku a veřejnému pořádku, za který byla cizinci na místě uložena bloková pokuta ve výši 2000 Kč. Zadržený mladík byl následně po zklidnění ze služebny MP Mikulov propuštěn.

Dne 30. 10. ve 3.50 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že na ul. Piaristů právě dochází před provozovnou Alibi baru k incidentu. Při fyzickém ataku byl na místě několika údery pěstí do hlavy napaden místní mladík, který po těchto úderech upadl na chodník a evidentně nějakou chvíli zůstal v bezvědomí! Z tohoto důvodu se na uvedené místo ihned přesunula autohlídka MP Mikulov, která začala po příjezdu na místo vzniklou konfliktní situaci okamžitě řešit. Celému incidentu na místě přihlíželo několik osob. Strážníci na místě poskytli zraněnému první pomoc a ihned přivolali zdravotnický výjezd RZS, který zraněného mladíka r. 1993 převezl na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Strážníci na místě dále zajistili několik svědků události. V podezřelém útočníkovi strážníci zjistili mladíka z Dolních Dunajovic r. 1987. Z důvodu charakteru zranění a způsobu napadení strážníci vyhodnotili, že by celá výtržnost mohla naplňovat znaky trestného činu, a proto byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, které byl celý případ městskou policií předán. Dále uvádíme, že oba aktéři byli pod silným vlivem alkoholu, což byla asi hlavní okolnost vzniklého incidentu.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

DSCN7964