Okénko Městské policie - výběr událostí za srpen 2016

Dne 1. 8. 2016 prováděla MP Mikulov v lokalitě ul. Bezručova v Mikulově měření rychlosti zde projíždějících motorových vozidel. V 9.05 hodin si strážník obsluhující samotný radar všiml, že kolem něj projelo osobní motorové vozidlo tovární značky Audi, ve kterém se nacházely podezřelé osoby. Vozidlo projelo kolem strážníka po polní cestě od zahrádkářské kolonie. Za tímto vozidlem jel následně velký motocykl. Již na první pohled bylo evidentní, že řidič má velké problémy tuto těžkou motorku vůbec udržet na komunikaci! Přítomný strážník MP Mikulov následně podezřelého řidiče zastavil a požadoval po něm předepsané doklady potřebné k řízení motocyklu. Po zjištění, že od motorky existuje pouze několik měsíců propadlé převozní registrační číslo, byla na místo přivolána i hlídka Policie ČR. Lustrací bylo následně zjištěno, že podezřelý motocykl Triumph je evidován jako odcizený. Posléze bylo také zjištěno, že zastavený řidič motocyklu je pod vlivem alkoholu. Následným šetřením bylo zjištěno, že řidič motocyklu prováděl převoz motocyklu na objednávku jednoho z pasažéru zde projíždějícího vozidla Audi. Řidič motocyklu r. 1972, původem z Mikulova, byl poté předveden na služebnu Policie ČR. Záležitost je dále šetřena Policií ČR jako podezření ze spáchání trestného činu.

Dne 1. 8. 2016 v 16.45 hodin prováděla MP Mikulov také měření rychlosti projíždějících motorových vozidel v lokalitě ul. Brněnské v Mikulově. Ve výše uvedený čas zasahující strážníci zastavili změřené osobní motorové vozidlo tovární značky Hyundai. Slovenský řidič tohoto vozidla r. 1972 bohužel nemohl předložit svůj řidičský průkaz, uváděl, že jej zapomněl ve své domovině. Zastavený řidič sice souhlasil s uloženou blokovou pokutou 1000 Kč a chtěl ji na místě i uhradit. Bohužel v tomto případě nešlo přestupek strážníky na místě dokončit a celá událost bude mít dohru u příslušného správního orgánu. Zda je zastavený cizinec vlastníkem řidičského průkazu, nešlo zjistit ani lustrací osoby přes Policii ČR, jelikož nelze vstupovat do registru cizího státu. Takže na tuto osobu je pohlíženo jako na neřidiče, který musí sám dokázat, že je vlastníkem řidičského průkazu. Další jízda byla této osobě samozřejmě na místě zakázána a pro vozidlo si musela přijet další oprávněná osoba. Zastavený cizinec naštěstí přechodně přebývá v Mikulově a dlouhodobě se zde zdržuje z pracovních důvodů.

Dne 2. 8. 2016 ve 20.41 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému, že několik podezřelých osob právě přelézá hlavní bránu židovského hřbitova. Dle vizáže bylo strážníkům jasné, že se asi jedná o jedince z židovské komunity. Z tohoto důvodu strážníci MP Mikulov okamžitě kontaktovali odpovědnou správkyni hřbitova a s tou následně provedli kontrolu hřbitova. Podezřelé cizince strážníci ztotožnili. Následně byla provedena kontrola oplocení, zda nedošlo k jejímu poškození. Po zjištění, že oplocení i samotná brána jsou v pořádku, strážníci celou událost vyřešili domluvou. Po umožnění krátké modlitby a odchodu neohlášené návštěvy byla hřbitovní brána opět uzamčena.

Dne 2. 8. 2016 v 9.00 hodin byli strážníci MP Mikulov přivoláni na sídliště, konkrétně na ul. Zdeňka Nejedlého, aby zde pomohli vyřešit táhlé sousedské neshody. Strážníci na místě zhodnotili, že nahlášené spory jsou jednoznačně provozního charakteru, kdy se většinou jedná o nerespektování stanoveného domovního řádu. Strážníci stěžovatele na místě poučili, že své problémy mohou řešit u správce nemovitosti, nebo na valné hromadě společenství vlastníků. Dále mají stěžovatelé možnost podat občanskoprávní žalobu u stanoveného soudu. MP Mikulov přísluší řešit tyto případy pouze v případě, pokud by došlo k narušení veřejného pořádku, k úmyslnému poškození majetku nebo k narušení občanského soužití. Protože druhá strana nahlášeného sporu uvedla, že byla stěžovatelem několikrát a opakovaně vystavena urážkám na cti, zadokumentovali strážníci celou událost a oznámili přestupkové komisi. Zároveň byl také stěžovatel strážníky zákonně poučen, že tento nahlášený přestupek proti občanskému soužití je návrhový a stěžovatel si sám musí osobně podat návrh k projednání přestupkového jednání u spádového správního orgánu.

Dne 2. 8. 2016 v 19.30 hodin ve spolupráci s Policií ČR zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. U Lomu v Mikulově, kde mělo dle svědectví dojít přes násilně otevřené okno k neoprávněnému vniknutí podezřelé osoby do uzamčeného soukromého domu! Strážníci po dojezdu na místě zjistili, že v uvedeném domě se již podezřelá osoba nenachází. Díky dobré místní znalosti strážníci věděli, kde podezřelou osobu hledat. Strážníci posléze podezřelého pachatele, muže r. 1980 původem z Mikulova, zastihli nedaleko dotčeného domu, jak postává na jejich oblíbeném místě, to je u sochy Sv. Jána. Strážníci podezřelého muže na místě omezili na osobní svobodě a následně jej předvedli na služebnu PČR. Strážníkům MP Mikulov však ještě vyvstal další problém. Podezřelý pachatel měl při sobě svého statného 40kilového ovčáka, který se k zasahujícím strážníkům nechoval vůbec přívětivě! Odchyt tohoto agresivního psa se nakonec přece jen zdařil a pes skončil dočasně v záchytných kotcích MP Mikulov. Celou záležitostí se dále zabývá Policie ČR.

Další odchyt problémového a agresivně se chovajícího psa prováděli strážníci MP Mikulov na ul. Nová v Mikulově dne 3. 8. 2016 v 17.15 hodin. Podstatou problému byla hárající fenka oznamovatelky, kterou již několik dní pronásledoval její čtyřnohý ctitel. Oznamovatelka se nejdříve pokoušela psa odhánět sama, ale to se jí skoro nevyplatilo, jelikož tento pes se nenechal jen tak odehnat a klidně zaútočil i na ni samotnou. Oznamovatelka však byla nyní již obezřetná a psa zavřela na schodišti činžovního domu. Následně na místo přivolala hlídku MP Mikulov. Přivolaní strážníci po dojezdu na místo zásahu nezaváhali ani sekundu a problémového psa okamžitě odchytili za využití schváleného odchytového zařízení. Nezraněný pes byl následně dočasně umístěn v záchytných kotcích. Dne 4. 8. 2016 se strážníkům o psa přihlásila jeho majitelka r. 1957. Strážníci předali psa této nezodpovědné majitelce až po uhrazení blokové pokuty.

Dne 4. 8. 2016 v 10.45 hodin převzali strážníci MP Mikulov nález černé peněženky, která obsahovala finanční částku 12 000 Kč a platební bankovní kartu České spořitelny. Nález peněženky byl učiněn na parkovišti u prodejny Billa v Mikulově. Dle údajů na platební bankovní kartě strážníci zjistili, že její majitelkou je nějaká žena, další údaje se strážníkům nepodařilo zjistit. Z tohoto důvodu byl nález dočasně umístěn na služebně MP Mikulov. V celé záležitosti byla také vyrozuměna Policie ČR pro případ nahlášení krádeže peněženky. Protože se o ztracenou peněženku nikdo nezajímal, strážníci MP Mikulov dne 10. 8. 2016 telefonicky zkontaktovali centrálu České spořitelny, kde bylo zjištěno, že karta není stále zablokovaná a nikdo se po ní neshání. Nalezená karta byla následně dočasně zablokována. A bylo zjištěno, že majitelkou karty je 88letá občanka Rakouska. Celý případ měl nakonec šťastné vyústění, jelikož dne 24. 8. 2016 se osobně dostavil na služebnu MP Mikulov syn majitelky peněženky a oznámil, že již několik dní postrádá peněženku s finančním obsahem a bankovní kartou. Ke ztrátě došlo při čerpání finanční hotovosti z bankomatu. Syn majitelky peněženky r. 1954 mamince v Mikulově pravidelně vyzvedává její starobní důchod. Oba dva nyní společně žijí ve Vídni. Učiněný nález byl následně předán nazpět šťastnému synovi, který se samozřejmě prokázal plnou mocí od své matky.

Dne 5. 8. 2016 v 00.20 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že ve Sport baru na ul. České v Mikulově právě došlo ke krádeži peněženky! Pachatel krádeže měl utíkat směrem na ul. Vrchlického. Strážníci po dojezdu na místo krádeže zjistili od poškozené občanky Mikulova, že peněženku jí odcizil nějaký mladík, který z místa již utekl, ale na místě zanechal svoji tašku. Peněženku jí pachatel odcizil z odložené kabelky v nestřežený okamžik. V peněžence mělo být asi 500, Kč a 40 eur. Strážníci posléze poblíž provozovny dotyčného podezřelého muže dohledali a požadovali po něm vysvětlení. Podezřelý muž r. 1979 původem z Mladé Boleslavi, který se nyní v Mikulově zdržuje pracovně, se následně ke krádeži peněženky strážníkům spontánně přiznal a okamžitě ukázal, kam odložil vybranou peněženku. Zadržený muž svého jednání litoval a poškozené ženě se omlouval. Odcizené peníze měl již schované v kapsách svých kalhot. Peněženka byla následně i s obsahem 646 Kč a 69 eur ihned vrácena poškozené oznamovatelce. Strážníci podezřelého muže prolustrovali přes Policii ČR, zda se nejedná o problémovou osobu, kterou by v případě majetkového deliktu museli předat PČR k dalšímu šetření. Po zjištění, že se nejedná o trestanou osobu a také na žádost poškozené oznamovatelky, strážníci MP Mikulov celou událost vyřešili uložením blokové pokuty. Zkratové jednání muže potvrdila pozitivní dechová zkouška, která u něj prokázala podnapilost 1,78 promile alkoholu.

Dne 13. 8. 2016 ve 2.00 hodin zasahovala MP Mikulov v Mikulově na ul. Piaristů v provozovně Fly club, když si nespokojení občané Mikulova opakovaně stěžovali na hlučnou reprodukovanou hudbu linoucí se z tohoto nočního baru! V Mikulově upravuje dobu nočního klidu obecně závazná vyhláška, který je v podstatě přes víkendy velice tolerantní! Avšak strážníci MP Mikulov po 24. hodině v letním období hlučnou hudbu již netolerují. MP Mikulov je pro tyto případy dokonce vybavena ručním měřicím zařízením Laserliner. V tomto případě bylo rušení nočního klidu vyřešeno udělením blokové pokuty, jelikož personál baru si i přes varování strážníků z minulosti nedělal s hlučnou hudbou žádné starosti. Podobně dopadl i obsluhující personál sousedících provozoven. Dne 21. 8. 2016 v 00.45 hodin řešili strážníci rušení nočního klidu na ul. Hraničářů v provozovně „Čtyřlístek“. Další blokovou pokutu strážníci MP Mikulov uložili za hlučnou reprodukovanou hudbu ještě téhož dne na ulici Piaristů v provozovně Mušketýr v 01.55 hodin. Represivní přístup MP Mikulov k tomuto nešvaru bude i nadále pokračovat.

Dne 14. 8. 2016 v 15.35 hodin došlo na křižovatce ul. Brněnské a ul. Gagarinova k dopravní nehodě se zraněním osoby. Viníkem dopravní nehody byla řidička r. 1983 z Přerova, která při průjezdu křižovatkou nezvládla svůj silný motocykl Ducati a při smyku s ním narazila do stožáru veřejného osvětlení! Při této nehodě se řidička motocyklu lehce poranila. Strážníci na místě usměrňovali silniční provoz a spolupracovali se zakročujícími kolegy z PČR.

Dne 16. 8. 2016 ve 3.30 hodin došlo v Mikulově na ul. 22. dubna k vandalskému činu, při kterém bylo poničeno několik vzrostlých okrasných stromů. Tyto stromy byly vysázeny v minulém roce a byly pořízeny z dotačního programu. Čtyři stromy byly zcela ulomeny a dalších pět stromů bylo „jen“ povaleno! Předběžná vzniklá škoda byla pracovnicí MěÚ Mikulov vyčíslena na 30 000 Kč! MP Mikulov celou událost zadokumentovala a zajistila svědky vzniklé události. Dále byly MP Mikulov zabezpečeny kamerové záznamy, na kterých jsou samotné okolnosti i podezřelí pachatelé výtržnosti zachyceni. Celou událost následně MP Mikulov předala k došetření Policii ČR, jelikož vzniklá škoda již naplňuje skutkovou podstatu pro spáchání trestného činu.

Šťastně dopadlo dramatické oznámení, které bylo na MP Mikulov nahlášeno dne 18. 8. 2016 v 10.30 hodin z prodejny Tesco Mikulov. V celé záležitosti se jednalo o nahlášení ztráty peněženky, která měla obsahovat asi 25 000 Kč. Ztrátu nebo krádež peněženky nahlásil na MP Mikulov starší manželský pár původem z nedalekých Milovic. Strážníci po příjezdu do prodejny s oznamovateli probrali celou vzniklou situaci a ptali se jich na všechny okolnosti související se ztrátou peněženky. Posléze bylo zjištěno, že naposledy majitelka s peněženkou manipulovala u samostatného pultu s masnými produkty. Poté odešla vybírat zboží mezi regály se zbožím. Během vyšetřování vzniklé události se najednou ozvala zde přítomná zákaznice, že nalezla cizí peněženku položenou v jednom z regálů. Následná kontrola odložené peněženky prokázala, že se z peněženky nic neztratilo.

V poslední době se ve větší míře začal také rozmáhat další velký nešvar, na který bychom touto cestou chtěli upozornit! Děje se to v celé republice, Mikulov nevyjímaje. Jedná se o podvodné nakupování! Podstatou podvodu však při tomto není samotné nakupování ale znervóznění a dopletení prodavače při finální platbě zboží. Většinou to funguje tak, že při platbě platí kupující velkou bankovkou, pak najednou začne kupující dělat zmatky, začne si vymýšlet další zboží nebo výměnu zboží nebo žádá o rozměnění své bankovky. Další kupující začnou dělat v prodejně další zmatky a průšvih je na světě. Prodavač vrátí peníze na velkou bankovku, aniž by ji měl vůbec u sebe. Touto cestou varujeme všechny potenciální oběti, aby se nenechali v žádném případě vykolejit, v případě pochybností okamžitě uzavřeli kasu a klidně zatelefonovali na MP Mikulov. Strážníci se pokusí přijet do prodejny co nejdříve a pokusí se problém vyřešit ještě v přítomnosti podezřelých zákazníků. Velkým pomocníkem v těchto případech mohou být vnitřní kamerové systémy. Dále upozorňujeme, že se v těchto případech těžko prokazuje úmysl podvodníků, ale přesto Vám včasný příjezd policie muže zachránit Vaše finance. Poslední případy se odehrály v Mikulově v jedné prodejně na ul. A. Muchy, a to dne 18. 8. 2016 v 15.30 hodin. Při podvodném jednání přišla mladá prodavačka o 2000 Kč. Dále dne 29. 8. 2016 ve 14.30 hodin v jedné provozovně na ul. Pavlovské došla prodavačka uvedeným podvodným jednáním o 1000 Kč. Podezřelé pachatele podvodů se zatím nepodařilo dohledat. Záležitosti jsou v evidenci MP Mikulov.

Dne 19. 8. 2016 v 9.10 hodin byla MP Mikulov požádána, aby strážníci prověřili zaparkované belgické motorové osobní vozidlo, které má připojený karavan. Jednalo se o vozidlo, které stálo už druhý den na parkovišti hotelu Maroli. Ve vozidle se nachází jenom jedna starší paní, která špatně komunikuje! Přivolaní strážníci naštěstí ovládali německý jazyk, takže domluvit se se starší ženou nebyl problém, jelikož tato patřila v Belgii k německojazyčnému společenství. Po rozmluvě s touto 80letou ženou strážníci zjistili, že žena je invalidní a nemůže se sama pohybovat, proto přespává ve vozidle. Její 81letý manžel-řidič vozidla se má nacházet v karavanu a ona ho již neviděla přes dvanáct hodin. Manžel se necítil zdravotně dobře, takže ona má o něj velký strach. Manžel v minulosti prodělal vážnou operaci srdce. Strážníci posléze v karavanu objevili staršího muže, který projevoval známky totálního zhroucení. Muž byl sice při vědomí, ale vůbec nedokázal se strážníky komunikovat. Z tohoto důvodu byl strážníky na místo přivolán zdravotnický výjezd RZS Mikulov, který vyčerpaného cizince okamžitě eskortoval na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Invalidní cizinka následně telefonicky kontaktovala své rodinné příslušníky, kterým strážníci vysvětlili celou situaci. Kontaktovaný syn přislíbil, že okamžitě vyráží ze Slovinska, kde se nyní nachází a jede do Mikulova záležitost řešit. Dále uvedl, že rodiče byli na dovolené v Maďarsku. Zoufalým strážníkům naštěstí podala pomocnou ruku spolumajitelka hotelu Maroli paní Marcinčáková, která pro invalidní ženu a její malé štěňátko nechala okamžitě připravit jeden pokoj a na náklady hotelu ji zde nechala přenocovat. V následujícím dni se o postiženou ženu postarali její rodinní příslušníci, kteří si pro ni do Mikulova přijeli. Dále také řešili v Nemocnici Břeclav vážný zdravotní stav svého otce.

Dne 19. 8. 2016 v 18.35 hodin se na služebnu MP Mikulov osobně dostavila místní 78letá žena, která strážníkům MP Mikulov oznámila, že jí neznámý muž odcizil z kabelky, kterou měla při sobě, peněženku, ve které měla své doklady a 1000 Kč. K události asi došlo na ul. Kapucínské kolem 16. hodiny, kdy ji oslovil neznámý mladíka a neustále se ji na něco vyptával. Ona to zjistila následně v prodejně obuvi, když chtěla platit. Strážníci vzali oznámení na vědomí a začali prohlížet záznam z městského kamerového systému. Posléze bylo ze záznamu zjištěno, že se vše mohlo odehrát tak, jak oznamovatelka uváděla. V případě však figuroval ještě další neznámý muž, který celou situaci krádeže kontroloval zpoza rohu a svého parťáka takto jistil. Operátor tuto povedenou dvojici podezřelých mužů dohledal na záznamech dalších kamer a zmapoval jejich samotný pohyb po Mikulově. Kamerové záznamy jsou velmi kvalitní a identifikace podezřelých mužů docela možná. Strážníci celou událost postoupili na Policii ČR, jelikož se domnívali, že způsob krádeže naplnil skutkovou podstatu trestného činu.

Dne 20. 8. 2016 v 17.10 hodin řešili strážníci MP Mikulov v prostoru ul. Svobody u Domu zdraví v Mikulově již nechvalně známou problémovou dvojici muže a ženy. Tito v danou domu seděli na lavičce a vulgárně zde v silné opilosti pokřikovali na kolemjdoucí občany a turisty! Problémový muž se dokonce zcela bez okolků vymočil vedle uvedené lavičky! Strážníci problémovému 51letému výtržníkovi uložili blokovou pokutu za narušování veřejného pořádku a z místa celou povedenou dvojici následně důrazně vykázali. Odchod problémové dvojice následně kontroloval operátor městského kamerového systému.

Dne 29. 8. 2016 ve 2.28 hodin zaznamenal operátor městského kamerového systému, že po pěší zóně jezdí sem a tam rychlou jízdou podezřelé osobní motorové vozidlo! Toto vozidlo se u zlatnictví dokonce otočilo a následně jelo celou pěší zónou do protisměru. Vyslaná hlídka MP Mikulov podezřelého řidiče tohoto vozidla následně zastavila a požadovala po něm vysvětlení toho, co pohledává se svým vozidlem v pěší zóně. Řidič r. 1995 původem z Brna uváděl, že v Mikulově pouze bloudí. To však strážníkům nestačilo, jelikož agresivní jízda nočním Mikulovem není hledáním určité adresy. Přestupek byl strážníky vyřešen uložením blokové pokuty ve výši 1000 Kč.

Dne 31. 8. 2016 ve 14.25 hodin zakročovali strážníci na ul. Žižkova, kde se měl nacházet podezřelý muž, který v dané lokalitě všem nadával a choval se velmi agresivně! Přivolaní strážníci v podezřelém muži zjistili 52letého občana obce Klentnice. Protože dechová zkouška u muže prokázala silnou podnapilost s výsledkem 3,64 promile alkoholu a dále byl tento muž krvácivě zraněn na hlavě, byl na místo zásahu přivolán zdravotnický výjezd RZS Mikulov. Zraněný muž byl následně eskortován sanitou do nemocnice v Břeclavi na odborné vyšetření. Záležitost byla vyřešena v kompetenci MP Mikulov.

Dne 31. 8. 2016 ve 23.45 hodin zastavil na ul. A. Muchy v Mikulově právě projíždějící služební vozidlo MP Mikulov 22letý mladík, který strážníkům uvedl, že byl před malou chvílí napaden místním 41letým občanem, který z místa napadení již se svými kamarády odešel neznámo kam. Celý útok měl být rasově motivován, jelikož oznamovatel se označil za muže tmavé pleti. Oznamovatel nabízené lékařské ošetření odmítal. Dle výpovědi oznamovatele byl fyzický útok na jeho osobu směrován kopanci do oblasti hlavy, když ležel sražený na chodníku! Strážníci MP Mikulov posléze označenou pětici místních občanů zastihli na zahrádce jedné provozovny na ul. Piaristů. Tito k celé události uvedli, že právě daný oznamovatel měl být provokatérem a celý incident způsobit! Agresivní kopance do oblasti hlavy svědci události odmítli. Strážníci z důvodu svědectví poškozeného raději na místo přivolali hlídku Policie ČR, která si následně od nich celou nahlášenou událost převzala. Zraněný oznamovatel byl následně převezen na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Záležitost dále řeší PČR Mikulov.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

DSCN7964