Okénko Městské policie - výběr událostí za červenec 2016

Dne 2. 7. 2016 v 08.40 hodin přijala MP Mikulov netradiční telefonický hovor, ve kterém občané Mikulova oznamovali, že na sídlišti nalezli v trávě obrovského šneka! Tímto byla MP Mikulov požádána, aby se strážníci o nalezeného neznámého plže postarali. Strážníci po dojezdu na uvedené místo zjistili, že se skutečně jedná asi o nějakého uprchlého, nebo vyhozeného exotického domácího mazlíčka, kterému může na volném prostranství skutečně hrozit nějaké nebezpečí. Z uvedeného důvodu byl nalezený tvor převezen na služebnu MP Mikulov. Na wikipedii strážníci zjistili, že se jedná o suchozemského plže oblovku obrovskou z rodu Achatina. Měkkýš měl ulitu velkou 25 cm. Protože se o nalezeného tvora ani po několika dnech nikdo nepřihlásil, byla oblovka obrovská předána zkušenému chovateli. Jelikož se v tomto případě jednalo o invazivní živočišný druh, nešlo jej ponechat v naší volné přírodě.

Dne 6. 7. 2016 ve 12.15 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v nedalekém Drnholci, když bylo na MP Mikulov oznámeno občany, že zde na ul. Husova právě dochází k zakázanému podomnímu prodeji. Pochůzkový podomní prodej v Drnholci zakazuje schválený místní tržní řád, který má takto chránit občany před nekalými praktikami pochybných prodejců. Strážníci posléze v Drnholci oba podezřelé prodejce zkontrolovali a uložili jim na místě za porušení nařízení obce blokové pokuty. Další pochůzkové a neobjednané nabízení služeb souvisejících se změnou dodavatele energií bylo oběma prodejcům samozřejmě na místě zakázáno. Dále byly tyto osoby strážníky poučeny, že podobný zákaz platí i v dalších obcích Mikulovska. MP Mikulov zasahuje v Drnholci a dalších obcích na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy.

Dne 7. 7. 2016 v 03.05 hodin zastavila hlídka MP Mikulov v Mikulově v lokalitě ul. U Lomu podezřelé osobní motorové vozidlo tovární značky Citroen. U slovenské řidičky r. 1978 následná provedená dechová zkouška odhalila silnou podnapilost s naměřenými hodnotami 2,90 promile alkoholu! Dalším šetřením strážníků v uvedené lokalitě bylo navíc zjištěno, že opodál se nachází zaparkované vozidlo Mercedes, které je evidentně čerstvě nabourané! K zavinění této dopravní nehody se posléze překvapeným strážníkům přiznal místní 21letý spolujezdec slovenské řidičky, který uvedl, že v době nárazu do vozidla Mercedes řídil zastavené vozidlo Citroen právě on. Provedená dechová zkouška i u tohoto muže odhalila podnapilost s hodnotou 1,57 promile alkoholu. Z důvodu podezření, že na místě zásahu MP Mikulov došlo ke spáchání trestného činu, byla na místo ihned přivolána hlídka Policie ČR. Celou záležitostí se dále zabývá PČR.

Dne 8. 7. 2016 ve 20.20 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno, že na Svatém kopečku od lokality Mariánský mlýn si někdo neznámý rozdělává oheň a táboří tam. Vyslaná hlídka MP Mikulov skutečně na uvedeném místě zastihla slovenského občana, který si chtěl na místě údajně jen ohřát svoji konzervu. Strážníci nezodpovědnému turistovi přikázali, aby oheň okamžitě uhasil, jelikož se nachází v chráněné krajinné oblasti a uklidil si po sobě v okolí odhozené odpadky! Protože mladík se strážníky plně spolupracoval, byla celá záležitost vyřešena na místě uložením blokové pokuty za narušení veřejného pořádku.

Dne 9. 7. 2016 ve 04.33 hodin zaregistroval operátor kamerového systému MP Mikulov, že na ul. Piaristů se přímo pod městskou kamerou odehrává incident, kterého se zúčastňuje několik osob. Z tohoto důvodu byly na místo ihned vyslány hlídky MP Mikulov a PČR Mikulov. Zasahující strážníci a policisté posléze na místě incidentu zadrželi oba hlavní aktéry celé výtržnosti. Následným šetřením se podařilo zjistit, že vzniklou rvačku nejdříve svým chováním vyprovokoval místní problémový mladík r. 1987. Jednání tohoto problémového mladíka však nenechalo chladným místního rváče r. 1990, který na místě nezaváhal a okamžitě si vyzkoušel sílu svých svalů! Ostatní přihlížející se jen snažili oba spolu zápasící mladíky od sebe oddělit. Zraněného provokatéra musela nakonec pro jeho zdravotní stav odvézt sanita RZS na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Celým incidentem se dále zabývá Policie ČR Mikulov.

Dne 9. 7. 2016 v 15.45 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v areálu amfiteátru, kde právě probíhala kulturní akce Kryštof kemp. Podstatou zásahu byla žádost ostrahy akce, která měla problémy s podnapilým návštěvníkem! Přivolaní strážníci posléze agresivního a arogantního mladíka převezli s nasazenými služebními pouty na služebnu MP Mikulov. Na služebně MP Mikulov bylo zjištěno, že se jedná o 29letého mladíka z nedalekých Vlasatic. Provedená dechová zkouška u této problémové osoby prokázala podnapilost s naměřenými hodnotami 3,41 promile alkoholu. Incident s agresivním mladíkem skončil převozem na protialkoholní záchytnou stanici v Brně a uložením blokové pokuty za narušování veřejného pořádku.

Dne 9. 7. 2016 v 00.56 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov po opakovaných stížnostech na ul. Vídeňské, kde docházelo k narušování veřejného pořádku rušením nočního klidu! Toho dne byla doba nočního klidu tolerantně posunuta až na dobu od 24.00 hodin, přesto to některým stále nestačilo. Slovenští mladíci si na penzionu pouštěli velmi hlasitě reprodukovanou hudbu při otevřených oknech tak dlouho, až na ně naštvaní sousedi přivolali mikulovské strážníky. Strážníci posléze 32letému cizinci odpovědnému za pouštění hlasité hudby uložili blokovou pokutu za rušení nočního klidu.

Další podivuhodný výkon museli strážníci prokázat hned dvakrát během jednoho dne při odchytu divoce žijícího ptactva. Nejdříve mikulovské strážníky přivolali dne 10. 7. 2016 ve 14.30 hodin do Supermarketu Jednoty na ul. Hraničářů, když jim do prodejny vlétl vrabec, který se nemohl z prodejny dostat. Vedoucí prodejny měla obavu, že v případě přítomnosti ptáka v prodejně nebude moci prodejnu bezpečnostně zakódovat. Strážníci za využití odchytových pomůcek zbloudilého vrabce odchytili. Odchycený, nezraněný vrabec byl následně vypuštěn do volné přírody. Podobný případ se odehrál v 17.50 hodin. Tentokrát se však jednalo o vinařskou expozici Regionálního muzea na mikulovském zámku. Rušitelem klidného stavu byl tentokrát holub, který se usídlil na vinařském lisu. I v tomto případě byli strážníci při samotném zásahu velice úspěšní a odchyceného ptáka nezraněného ihned pustili do volné přírody. Podstatou žádosti o odchycení zbloudilého holuba byla i tentokrát obava o znemožnění bezpečnostního zakódování objektu.

Dne 16. 7. 2016 v 6.30 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno pracovníkem údržby, že se na městském hřbitově v Mikulově pohybují neznámé osoby. Oznamovatel dále uvedl, že uvedené osoby musely přelézt oplocení hřbitova, jelikož on je první, kdo odemyká uzavřenou branku do hřbitova. Přivolaní strážníci MP Mikulov posléze podezřelé osoby zkontrolovali a zjistili, že tyto osoby skutečně překonaly oplocení hřbitova, jelikož chtěly navštívit hrob svého kamaráda a nechtěly čekat na správce hřbitova. Kontrolovaná mládež pocházela z Jeseníků. Ze strany údržby následovala kontrola celého hřbitova, zda náhodou nedošlo k nějakému poškození. Dále byl zpětně prohlédnut záznam z kamerového systému MP Mikulov a bylo zjištěno, že dva z těchto návštěvníků v 06.28 hodin nešetrně zacházeli s hřbitovním automatem na vydávání svíček. Automatu buď došly svíčky, nebo se nějak zasekl, to ale nebyl důvod, aby do něj někdo kopal. Protože ale nedošlo k jeho poškození, byla celá záležitost vyřešena udělením blokových pokut za pokus o poškození cizí věci.

Dne 16. 7. 2016 ve 12.00 hodin právě probíhala na Náměstí v Mikulově kulturní akce Festival národů Podyjí. A právě v tuto dobu strážníci přijali oznámení, že se na Náměstí vyskytuje místní problémová osoba, která v silně podnapilém stavu obtěžuje svým nevhodným chováním ostatní návštěvníky této akce. Strážníci MP Mikulov posléze tuto osobu předvedli na služebnu MP Mikulov, aby se jí pokusili uklidnit. Dechová zkouška na zjištění alkoholu v dechu prokázala u tohoto mikulovského občana r. 1963 silnou podnapilost s naměřenými hodnotami 2,61 promile alkoholu. Protože MP Mikulov nemá možnost tuto problémovou osobu někomu předat, bylo rozhodnuto o převozu podnapilé a problémové osoby na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Přestupek proti veřejnému pořádku byl vyřešen v kompetenci MP Mikulov.

Dne 16. 7. 2016 v 16:55 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na frekventované křižovatce komunikace R 52 Březí–Brno–Mikulov, kde došlo k dopravní nehodě, při níž se vzájemně střetla dvě motorová osobní vozidla. Dopravní nehoda si naštěstí nevyžádala žádné zranění. Strážníci MP Mikulov na místě usměrňovali silniční provoz a spolupracovali s přivolanými policisty PČR.

Dne 17. 7. 2016 v 11.45 hodin byla MP Mikulov požádána starostou sousední obce Klentnice o zakročení proti drzým řidičům, kteří nerespektují dopravní značku zákaz vjezdu do určité lokality. Přivolaní strážníci MP Mikulov celou záležitost řešili nasazováním nepopulárních tzv. „botiček“ s následným udělováním blokových pokut. MP Mikulov v obci Klentnice zasahuje na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy.

Dne 17. 7. 2016 ve 21.35 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Nádražní, kde strážníci nalezli na zemi ležící osobu. Strážníci se nejdříve snažili tohoto napůl svlečeného a promoklého muže probudit, ale ten nijak nereagoval. Po chvíli se přece jen podařilo strážníkům s tímto mužem navázat nějakou komunikaci. Provedená následná dechová zkouška u tohoto muže prokázala naměřenou hodnotu 4,48 promile alkoholu! Pro závažnost zdravotního stavu tohoto muže strážníci raději na místo přivolali zdravotnický výjezd RZS Mikulov. Přivolaní zdravotníci konstatovali, že takový rizikový momentální zdravotní stav vyžaduje odborné lékařské vyšetření v nemocnici Břeclav. Ve spolupráci s PČR Mikulov bylo posléze zjištěno, že se jedná o problémového 24letého mladíka z nedaleké Jevišovky. Intoxikovaný mladík byl následně převezen RZS do nemocnice v Břeclavi.

Dne 21. 7. 2016 v 09.50 hodin strážníci MP Mikulov v součinnosti s Policií ČR usměrňovali silniční provoz na ul. Brněnské v Mikulově, kde došlo v křižovatce na ul. Gagarinovu k dopravní nehodě motorového osobního vozidla s motocyklem. Záležitost je dále v šetření Policie ČR. Toho dne došlo v 16.00 hodin k další dopravní nehodě mezi motocyklem a osobním motorovým vozidlem na komunikaci R 52 v křižovatce Březí–Brno–Mikulov. Tentokrát se jednalo o vážnou dopravní nehodu se zraněním. MP Mikulov na místě spolupracovala s výjezdem PČR, HZS a RZS.

Dne 22. 7. 2016 ve 2.00 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na ul. Piaristů je z provozovny nočního baru Alibi rušen noční klid hlasitou reprodukovanou hudbou! Přivolaní strážníci posléze na místě provedli kontrolní měření hlasitosti reprodukované hudby a zjistili, že naměřené hodnoty změřeného hluku skutečně překračují povolené limity! Protože od 24.00 hodin platil v celém Mikulově noční klid, bylo přistoupeno ze strany MP Mikulov k uložení blokové pokuty odpovědné pracovnici baru r. 1991, která v tuto dobu zodpovídala za bezproblémový chod uvedené provozovny. Celá událost byla posouzena jako narušování veřejného pořádku.

Dne 23. 7. 2016 ve 14.22 hodin byli strážníci MP Mikulov přivoláni k řešení narušování občanského soužití na ul. Bardějovská v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o sousedské spory, které vygradovaly v provádění různých schválností a hrubého jednání ze strany jejich sousedky r. 1962. Přivolaní strážníci vyslechli všechny zainteresované strany a vyhodnotili, že skutečným viníkem je uvedená 54letá sousedka. Z důvodu prvotního provinění této osoby a uznání své viny přistoupili strážníci pouze k uložení výchovné blokové pokuty s varováním, že v případě opakování schválností bude celá záležitost oznámena přestupkové komisi.

Dne 26. 7. 2016 ve 13.55 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že na ul. Vídeňské došlo ke krádeži okrasné květiny v květináči. Strážníkům byla taktéž označena osoba, která se této krádeže měla dopustit. Kuriózní na celé záležitosti bylo to, že nikdo nic nezapíral a se strážníky všichni plně ihned spolupracovali. Protože ke sporu došlo mezi místními seniory, pachatelka r. 1936 a poškozená r. 1943, přistoupili strážníci k celé záležitosti citlivě a proviněné osobě uložili pouze symbolickou výchovnou blokovou pokutu. Odcizená květina se samozřejmě vrátila ke své majitelce. Uvidíme do budoucna, zda se krádeže budou ještě opakovat.

Dne 27. 7 2016 v 18.30 hodin došlo na ul. Wolkerova v Mikulově ke sražení kočky právě projíždějícím vozidlem. Vážně zraněná kočka zůstala ležet na komunikaci a nikdo se k ní nehlásil. Přivolaní strážníci provedli na místě své šetření a obešli všechny nemovitosti v okolí. Přesto se nepodařilo majitele kočky zjistit. Jednalo se o mourovatou kočku, fotodokumentace je k nahlédnutí na služebně MP Mikulov. Strážníci MP Mikulov následně zraněnou kočku převezli na veterinární ambulanci k vyšetření. Veterinární lékař posléze konstatoval, že zranění kočky jsou velmi vážná a neslučitelná s jejím dalším životem. Z tohoto důvodu byla zraněná kočka odborně utracena. Vyšetření a utracení kočky proběhlo na náklady města Mikulov.

Dne 29. 7. 2016 v 6.53 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na ul. Vídeňské došlo k havárii vodovodního řádu a unikající voda silně vyvěrá z porušeného chodníku! Strážníci MP Mikulov se okamžitě dostavili na místo technické havárie a provizorně jej zabezpečili. Následně byl na místo přivolán technik VaK Mikulov, který provedl další opatření. Celá událost byla následně řešena ještě téhož dne.

Dne 29. 7. 2016 v 18.30 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno občankou r. 1970, že právě před malou chvílí v zatopeném lomu u Mariánského mlýna poznala podezřelého muže, který ji měl na stejném místě dne 27. 7. 2016 sexuálně obtěžovat. Tato událost již byla nahlášena na Policii ČR. Právě přítomní strážníci MP Mikulov z tohoto důvodu podezřelého muže na místě ihned oslovili a žádali po něm doklad totožnosti. Strážníci následně podezřelého muže r. 1988, trvale bytem Brno, předvedli na místní oddělení Policie ČR. Celou záležitostí se dále zabývá PČR.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

DSCN7964