Okénko Městské policie - výběr událostí za červen 2016

Dne 1. 6. 2016 ve 20.30 hodin zaregistrovala hlídka MP Mikulov, že se v areálu mikulovského zámku pohybuje podezřelá osoba, která se chová sama sobě nebezpečně! Neznámý mladík, evidentně pod vlivem nějaké návykové látky, poskakoval po ochozu zámeckých hradeb a riskantně se nakláněl do nezabezpečeného prostoru. Přítomné strážníky MP Mikulov tato osoba ignorovala a na jejich zákonné výzvy reagovala vulgárními nadávkami. Z tohoto důvodu strážníci podezřelého mladíka za využití donucovacích prostředků z nebezpečného místa stáhli na dlážděnou cestu a pro jistotu jej také spoutali služebními pouty. Mladík se strážníky stále nespolupracoval a pokračoval ve svých vulgárních urážkách vůči zasahujícím strážníkům. Protože na zámku právě probíhala mezinárodní kulturní akce, byl výtržník převezen na služebnu MP Mikulov. Na policejní služebně bylo posléze zjištěno, že se jedná o mladíka r. 1990, původem ze Vsetínska, který se přijel do Mikulova ucházet o zaměstnání u jedné elektrotechnické firmy. Dechová zkouška na alkohol byla samozřejmě pozitivní a vykazovala podnapilost 1,59 promile. K tomu byl také ještě navíc u tohoto mladíka pozitivní test na látku cannabis! Výtržník nakonec se strážníky přece jen spolupracoval a svého jednání dokonce i litoval. Přestupek proti veřejnému pořádku strážníci vyřešili uložením blokové pokuty ve výši 1000 Kč.

Dne 3. 6. 2016 ve 14.40 hodin zasahovali strážníci na ul. Husova, kde se odehrávalo narušování občanského soužití mezi „blízkými osobami“. Strážníci MP Mikulov jsou v tomto případě plně seznámeni se sociální situací tohoto případu, protože 51letého syna oznamovatelky řeší velmi často. Většinou se jedná o situace, kdy podnapilého syna nechce jeho matka pustit k sobě do bytu „na návštěvu“ a on jí potom tropí různé schválnosti! Psychicky labilní muž je dokonce znám tím, že oznamuje na telefonní tísňové linky poplašné zprávy a také často oznamuje své pokusy o sebepoškození! Za tyto své excesy byl v minulosti dokonce již pravomocně odsouzen a také hospitalizován na psychiatrické léčebně. Strážníci po dojezdu na místo incidentu vzniklou situaci uklidnili a oznamovatelku poučili, že narušování občanského soužití mezi rodinnými příslušníky muže řešit pouze přestupková komise na jejich návrh.

Dne 5. 6. 2016 v 00.15 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno návštěvníkem Mikulova, že on si zaplatil nocleh v hotelu Templ a nyní přímo naproti hotelu hraje živá hudba na nějaké soukromé akci! Hlasitou hudbou je rušen jeho noční klid a on žádá MP Mikulov o nastolení pořádku. Strážníci oznamovatele následně poučili, že v Mikulově je o víkendech posunut začátek nočního klidu na 24.00 hodin. Nyní je samozřejmě již po půlnoci, tak z tohoto důvodu strážníci na místě zabezpečí nastolení doby nočního klidu. Strážníci posléze na místě kontaktovali 64letého pořadatele soukromé akce, který uznal argumenty strážníků a soukromou oslavu, která probíhala na soukromém pozemku, okamžitě ukončil. Přestupkové jednání strážníci vyřešili jen domluvou, jelikož u tohoto mikulovského občana se jednalo o jeho takovéto prvotní provinění.

Dne 5. 6. 2016 v 17.10 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že v prostoru parkoviště před prodejnou Tesco v Mikulově mělo dojít k fyzickému útoku na občana Mikulova. Neznámý pachatel měl uniknout směrem na sídliště. Strážníci se následně po oznámení ihned dostavili na místo incidentu a kontaktovali zde 25letého oznamovatele. Napadený mladík uváděl, že neznámý muž ho nečekaně udeřil hlavou do obličeje, zranění mu však nezpůsobil. Provedená dechová zkouška u něj však prokázala silnou podnapilost s výsledkem 3,20 promile! Strážníci napadenému mladíkovi doporučili odpočinek v místě bydliště a následně se vydali hledat údajného útočníka. Dle uvedeného popisu si strážníci vytipovali určitou osobu a tu intenzivně dohledávali. Dobrá místní znalost se strážníkům nakonec i vyplatila, jelikož jejich tip byl správný. 38letý problémový mikulovský občan strážníkům vůbec nezapíral a na svoji obhajobu uváděl, že ho napadený mladík provokoval. Přestupek proti občanskému soužití strážníci vyřešili uložením blokové pokuty.

Dne 6. 6. 2016 od 00.05 hodin musela hlídka MP Mikulov opakovaně zasahovat v restauraci Slovácká v Mikulově na ul. Pavlovská, kde docházelo k hádkám mezi personálem a příslušníky jedné temperamentní mikulovské rodiny! Spouštěčem opakovaných hádek byla podnapilost všech zúčastněných osob. Strážníci MP Mikulov při druhé návštěvě v provozovně na místě obsluhujícímu personálu důrazně doporučili ukončení provozu. Ve 2.15 hodin pak hlídka MP Mikulov spolupracovala s hlídkou Policie ČR na ul. Pavlovské opět před uvedenou restaurací Slovácká, kde došlo k dopravní nehodě. Podezřelým řidičem, který řídil nabouranou Škodu Felicii, byl jeden z účastníků předešlé hádky. Dopravní nehoda je v šetření Policie ČR.

Dne 7. 6. 2016 v 10.00 hodin došlo u okružní křižovatky vedle hotelu Zámeček k dopravní nehodě dvou osobních motorových vozidel. DN si naštěstí nevyžádala žádné zranění. Komplikací, kterou však DN zapříčinila, byla dočasná neprůjezdnost přes okružní křižovatku, jelikož k DN došlo těsně před křižovatkou. Hlídka MP Mikulov se v tuto dobu pohybovala v bezprostřední blízkosti místa DN, a proto strážníci okamžitě zapnuli výstražné majáky a začali u zablokované křižovatky usměrňovat silniční provoz. Na místo DN strážníci bezodkladně přivolali hlídku Dálničního oddělení Policie ČR Mikulov. Strážníci na místě DN posléze dále spolupracovali s přivolanými policisty.

K přestupkové komisi oznámili strážníci MP Mikulov občana města Jihlava r. 1962, který se již nějaký čas zdržuje v Mikulově. Tento muž žije v Mikulově jako bezdomovec a přebývá na různých místech. Tento tulák se jednoduše rozhodl, že si se svou obživou nebude vůbec lámat hlavu a pro svoje potřeby si bude chodit do mikulovských supermarketů. Celá záležitost má však jednu podstatnou vadu, tento muž za odnesené zboží v žádném případě neplatí! Předmětem zájmu tohoto zlodějíčka je zejména alkohol a něco málo na zub. Od května r. 2016 strážníci MP Mikulov tomuto muži uložili celkem čtyři blokové pokuty. Ukládání blokových pokut se evidentně míjelo účinkem. Z tohoto důvodu MP Mikulov přistoupila ke změně taktiky a všechny přestupky proti majetku výše uvedené osoby oznamuje správnímu orgánu. U této osoby strážníci doporučili uložit společně se sankcí také zákaz pobytu problémové osoby v katastru města Mikulov. V měsíci červnu strážníci učinili proti této osobě celkem tři oznámení přestupkové komisi. Naposledy se pokoušel tento uvedený muž odcizit zboží dne 9. 6. 2016, a to hned dvakrát. Při krádeži byl přichycen, jak v prodejně Tesco, tak následně i v prodejně Billa. Vždy se jednalo o pokus krádeže dvoulitrové láhve vína.

Arogantní a vulgární chování se nevyplatilo místnímu 48letému muži, který se často potuluje v centru města a obtěžuje procházející turisty a místní občany žebráním. Dne 9. 6. 2016 v 5.00 hodin strážníci MP Mikulov tohoto muže kamarádským tónem upozornili, aby přestal s vybíráním mincí z městské kašny, jelikož tato činnost některé občany pohoršuje a je to celkově nevhodné. Oslovený muž však zareagoval tak, jak strážníci vůbec nečekali. Agresivní muž strážníky nejdříve doslova zasypal vulgárními nadávkami a posléze se proti strážníkům rozběhl s nataženými a zaťatými pěstmi! Strážníci problémového muže nejdříve zákonně vyzývali, aby přestal s ohrožováním strážníků, posléze když tento muž na výzvy strážníků nereagoval, došlo ke zpacifikování a předvedení neurvalce na služebnu MP Mikulov. S uloženou blokovou pokutou výtržník nesouhlasil, proto bude mít celý případ dohru u přestupkové komise. Svým nevhodným jednáním je zmíněný muž důvodně podezřelý z přestupku proti občanskému soužití a také z přestupku proti veřejnému pořádku.

Dne 9. 6. 2016 v 10.10 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno občany Mikulova, že se na ul. Republikánské obrany vyskytuje roj včel, který se usadil na vzrostlém smrku hned vedle frekventovaného chodníku! Z důvodu ohrožení občanů na veřejném prostranství byli strážníci požádání o řešení situace. Strážníci se posléze osobně dostavili na uvedené místo a na pomoc si přivolali hasičský výjezd HZS JmK Mikulov. Hasiči následně nebezpečný roj bezpečně zlikvidovali. Hlídka MP Mikulov na místě se zasahujícími hasiči spolupracovala a usměrňovala zvědavé přihlížející chodce.

Dne 12. 6. 2016 v 10.50 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na ul. U Lomu se opět pohybuje kříženec německého ovčáka, ze kterého mají procházející občané oprávněný strach! Tímto byla MP Mikulov požádána o okamžité řešení nebezpečné situace. Přivolaní strážníci po dojezdu na místo sice věděli, komu pes patří, bohužel pes se vůči strážníkům choval agresivně a jeho odchyt psa by byl pro strážníky příliš nebezpečný! Z tohoto důvodu si strážníci zajeli pro uspávací pušku. Naštěstí použití uspávací pušky nebylo nakonec potřeba, jelikož se na místo dostavil nezodpovědný majitel psa. Z důvodu opakovaných problémů s tímto nezodpovědným 35letým majitelem psa bylo rozhodnuto, že celý případ bude MP Mikulov tentokrát oznámen přestupkové komisi. Poněvadž již v minulosti uložené tři blokové pokuty se asi jen míjely účinkem. Celý případ strážníci vyhodnotili jako opakované závažné porušování obecně závazné vyhlášky, která řeší pohyb psů na veřejném prostranství! Za tento přestupek hrozí nezodpovědnému majiteli ve správním řízení sankce až 30 000 Kč!

Dne 24. 6. 2016 ve 12.15 hodin nahlásil řidič sanitky, že na ul. Vídeňské v Mikulově došlo před malou chvílí k poškození zaparkované sanity. Původcem poškození měl být řidič slovenského autobusu, který kolem sanity projížděl. Autobus z místa odjel, aniž by nabourání sanity někdo nějak řešil! Tímto byla MP požádána o dohledání vzniklé situace na záznamu z městského kamerového systému. Dále byla na místo dopravní nehody přivolána hlídka Policie ČR. Operátor kamerového systému posléze dohledal situaci, při níž došlo k nabourání sanity projíždějícím autobusem. Na záznamu byla dokonce zaznamenána registrační značka dotčeného autobusu. Operátor přes reklamu na autobusu dokonce zjistil kontakt na provozovatele autobusu. Všechny zjištěné informace byly následně předány šetřící hlídce Policie ČR. Na záznamu byl také zjištěn jeden rozhodující okamžik a to ten, že řidič autobusu moc dobře věděl, že došlo k nárazu do sanitky, jelikož po nárazu zastavil a šel se osobně přesvědčit, co se stalo. Policie ČR posléze podezřelý autobus zastihla zanedlouho zaparkovaný v nedaleké Lednici. Celou záležitost dále řešila PČR.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

DSCN7964