Okénko Městské policie - výběr událostí za květne 2016

Výběr událostí

Dne 1. 5. 2016 v 5.19 hodin došlo na ul. Brněnské k vandalství, když procházející skupinku mládeže nenechaly chladnými stojící plastové popelnice, které stály u zastávky autobusů. Následným šetřením MP Mikulov bylo udivenými strážníky zjištěno, že jako nejaktivnější z této skupiny byla místní 25letá žena, která přesnými kopy popelnice doslova „sejmula“! Rozsypaný odpad se pak povaloval po celé šíři chodníku. Ostatní dva mladíci pak této dračici pouze sekundovali. Identifikaci pachatelů pomohl strážníkům objasnit záznam z městského kamerového systému. Přestupek proti veřejnému pořádku strážníci dořešili uložením blokové pokuty ve výši 1000 Kč.

Dne 1. 5. 2016 v 17.34 hodin byli strážníci MP Mikulov přivoláni do prodejny Travel Free Shop, kde mělo dojít k poškození zboží ze strany podnapilého zákazníka. Strážníci po dojezdu do prodejny zjistili, že zboží nechtěně poškodil podnapilý řidič kamionu. Tento se nyní na místě dohadoval s personálem o uhrazení vzniklé škody 8 214 Kč. Jednalo se totiž o rozbité plato s drahými parfémy. Strážníci arogantnímu cizinci posléze naměřili v dechu 2,97 promile alkoholu! Protože podezřelý řidič odmítal přivolaným strážníkům předložit cestovní pas, nebo jiný doklad ke zjištění totožnosti, bylo rozhodnuto, že cizinec bude ke zjištění totožnosti předveden na Policii ČR. Celá situace nakonec vygradovala až k použití donucovacích prostředků, kdy nyní již agresivní cizinec skončil s nasazenými služebními pouty. V pravou chvíli se na místě posléze objevil kolega cizince, který se zasahujícími strážníky začal spolupracovat a svého kolegu pomohl strážníkům uklidnit. Vzniklá škoda byla v prodejně nakonec uhrazena, plato s poškozenými parfémy bylo předáno podnapilému cizinci. Celý incident byl strážníky posouzen jako narušení veřejného pořádku, kdy běloruský řidič r. 1974 odmítal respektovat jejich zákonné výzvy. Za tento přestupek byla cizinci uložena na místě bloková pokuta. Strážníci oba cizince následně doprovodili až k hranicím ČR a Rakouska, jelikož jejich nákladní vozidla byla zaparkována na centrálním parkovišti na rakouském území.

Dne 2. 5. 2016 řešila MP Mikulov narušení občanského soužití, které mělo proběhnout ve 20.05 hodin téhož dne na ul. Kamenný řádek. Incident spočíval ve fyzickém napadení, které následně vyústilo v krvácející zranění v obličeji! Strážníci poskytli místnímu oznamovateli r. 1978 první pomoc a následně jej poučili, aby si druhý den zašel na lékařské ošetření. Označeného místního agresora r. 1990 se strážníkům toho dne již nepodařilo dohledat. Celá záležitost byla posléze zadokumentována a postoupena k dořešení u přestupkové komise.

K dalšímu fyzickému napadení byli strážníci MP Mikulov přivoláni dne 5. 5. 2016 v 1.09 hodin na ul. Českou, kde došlo v nočním baru ke rvačce několika místních mladíků. Z důvodu závažnosti oznámení byla na místo služebního zásahu přivolána i hlídka Policie ČR. Po příjezdu na místo incidentu bylo zjištěno, že zde zůstal pouze jeden mladík r. 1993, který byl vážně zraněn v obličeji! Charakter zranění si vyžádal okamžitý převoz zraněného sanitou RZS na odborné ošetření do nemocnice v Břeclavi. Útočící mladíci měli z baru odejít před příjezdem policejních hlídek. Operátor městského kamerového systému MP Mikulov však již oba podezřelé mladíky v danou dobu sledoval a zasahující policejní hlídky nasměroval na ul. Brněnskou, kde tito dva mladíci postávali a kouřili. Přivolané policejní hlídky oba místní mladíky r. 1990 a r. 1993 zkontrolovali a posléze je předvedli na služebnu Policie ČR. Celá věc je dále v šetření Policie ČR z důvodu závažnosti události.

Dne 5. 5. 2016 v 11.40 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Nádražní, kde mělo docházet v denním baru k narušování občanského soužití ze strany místního muže r. 1980. Podstatou oznámení byly výčitky mladého muže, který vyčítal staršímu muži r. 1936 minulou dobu socialismu! Přivolaní strážníci oba znesvářené muže na místě usmířili a celý incident byl vyřešen veřejně prohlášenou omluvou.

Dne 5. 5. 2016 v 01.40 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na Náměstí v Mikulově došlo v jednom bytě ke zranění psa. Zranění psovi měl úmyslně způsobit jeho majitel! Strážníci MP Mikulov následně označeného muže r. 1983 oslovili a žádali po něm vysvětlení. Tento se k nakopnutí psa přiznal a na svoji obhajobu uváděl, že psa chtěl potrestat za znečištění bytu výkaly. Strážníci psa zkontrolovali a pro podezření na způsobené zranění doporučili majiteli, aby s ní šel, co nejdříve k veterinárnímu lékaři na ošetření. Také jej poučili, že si následný zdravotní stav psa zkontrolují! Provedená dechová zkouška u majitele psa prokázala silnou podnapilost s výsledkem 2,33 promile alkoholu. V následujících dnech byla strážníky zjištěna smutná okolnost. Kontaktovaný majitel psa uvedl, že pes do ranních hodin uhynul a on jej mezitím pohřbil na svém dvorku. Z důvodu závažnosti situace strážníci událost ihned nahlásili na Policii ČR s podezřením, že došlo ke spáchání trestného činu.

Dne 6. 5. 2016 ve 23.24 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že se na ul. Pod Strání pohybují nějací tři mladíci, kteří si hlasitě pouští reprodukovanou hudbu. Strážníci následně v dané lokalitě provedli kontrolu. Mladíci, kteří si hlasitou hudbu pouštěli přes zesilovač z mobilníhotelefonu, uznali možné rušení nočního klidu a hlasitou hudbu vypnuli. Bohužel při odjezdu z místa si strážníci uvědomili, že mladíci zpytovali své svědomí jen naoko, jelikož po vzdálení se služebního vozidla z lokality reprodukovanou hudbu opět hlasitě pustili a ještě při tom vulgárně uráželi policejní řemeslo! Strážníci se posléze za mladíky vrátili a tentokrát s nimi již neměli slitování. Za rušení nočního klidu a neuposlechnutí výzvy úřední osoby byla místnímu mladíkovi r. 1991 na místě uložena bloková ve výši 500 Kč.

Dne 7. 5. 2016 ve 3.15 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Piaristů, kde docházelo před provozovnou nočního baru ze strany jednoho mladíka k opakovaným výtržnostem. Celé toto vyvádění sledoval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, proto byla na uvedené místo vyslána autohlídka MP Mikulov. Strážníci pak po příjezdu do lokality od provozovatele baru zjistili, že sledovaný mladík dělá problémy i uvnitř a má snahu stále někoho napadat! Z tohoto důvodu strážníci mladíka oslovili a žádali od něj vysvětlení. Následná dechová zkouška byla samozřejmě pozitivní a vykazovala hodnoty 2,86 promile alkoholu. Protože tento problémový a agresivní místní mladík r. 1990 stále někoho obtěžoval i před strážníky MP, bylo rozhodnuto o jeho převozu na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Záležitost byla posléze dořešena v následujících dnech. Dotyčnému mladíkovi strážníci uložili blokovou pokutu za narušování veřejného pořádku a občanského soužití.

Dne 7. 5. 2016 probíhal v Mikulově na Náměstí kulturní folklórní program, kdy se na pódiu střídal jeden účinkující za druhým. V 16.40 hodin přijala MP Mikulov oznámení, že se u hrobky na ul. Vrchlického pohybuje nebezpečný muž, který má vinohradnickými nůžkami ohrožovat kolemjdoucí ženy a další svědky! Společný rychlý zásah dvou autohlídek MP Mikulov a Policie ČR zastihl potenciálního podezřelého pachatele, jak sedí na Náměstí na parapetu výkladu a dělá, jako by se nic nestalo. Zasahující strážníci si ihned uvědomili, že oním fantomem je místní problémový muž r. 1964, který se takto neurvale chová ke své družce pravidelně. Kolemjdoucí svědek se pokusil napadené družce výtržníka nějak pomoct. Bohužel si však na sebe jen přivolal agresi uvedeného místního problémového podivína. Strážníci společně s policisty agresora zadrželi a následně jej předvedli na služebnu PČR Mikulov k dalšímu opatření. Výtržnost je dále v řešení PČR.

Dne 8. 5. 2016 v 16,36 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno z dispečinku RZS Brno, že mají nahlášenou ležící ženu na chodníku na ul. A. Muchy v Mikulově. Tímto byla MP Mikulov požádána o prověření oznámení, aby na místo zbytečně nevyjížděla sanita RZS, jelikož dle popsaných znaků se bude z největší pravděpodobností jednat o podnapilou osobu. Strážníci po příjezdu na uvedené místo zjistili, že se skutečně v tomto případě jedná o podnapilou místní ženu r. 1969. Tato byla v tak silně podnapilém stavu, že nezvládala provést ani dechovou zkoušku. Prázdná láhev od vodky se povalovala opodál. Strážníci se ženou komunikovali a z místní znalosti věděli, kde tato žena bydlí. Protože tuto osobu nebylo komu předat, jelikož nikdo nebyl doma, bylo strážníky rozhodnuto, že podnapilá žena bude převezena strážníky na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Záležitost byla vyřešena v kompetenci MP Mikulov.

Dne 8. 5. 2016 ve 21.30 hodin bylo na MP Mikulov nahlášenou pohotovostním zdravotnickým personálem, že se v G-centru v Mikulově nachází podnapilý muž, který odmítá budovu sociálního zařízení opustit. Původně měl být tento muž na návštěvě u své babičky, nyní ho tam babička již nechce. Přivolaní strážníci podnapilého muže r. 1969 přebývajícího v Bavorech z budovy vyvedli a předvedli jej na služebnu ke zjištění totožnosti. Dechová zkouška u něj prokázala 3,40 promile alkoholu. Posléze byl muž ze služebny MP Mikulov propuštěn. Operátor městského kamerového systému ve 22.15 hodin zaregistroval, že problémový muž se k budově G-centra vrátil a opět se pokouší do budovy dostat neustálým mačkáním tlačítka zvonku. Tentokrát s tímto mužem jednali strážníci nekompromisně a pohrozili mu převozem na protialkoholní záchytnou stanici. Přestupek rušení nočního klidu byl vyřešen uložením blokové pokuty.

Dne 10. 5. 2016 v 18.20 hodin převáželi strážníci MP Mikulov na protialkoholní záchytnou stanici v Brně mikulovského problémového občana r. 1962, který se pravidelně opíjí do takového stavu, že se pak svíjí na chodníku v epileptickém záchvatu! Tentokrát se tato osoba povalovala na chodníku na ul. Nádražní. Při řešení situace se tento problémový, podnapilý muž začal chovat ke strážníkům arogantně a agresivně! Dechovou zkoušku odmítal. Při předvedení na policejní služebnu se tento muž pokoušel kopat do vstupních dveří a následně upadl na video zvonek tak nešťastně, že se krvácivě poranil v obličeji! Z tohoto důvodu strážníci problémového muže nejdříve převezli na lékařskou prohlídku do nemocnice v Břeclavi. Odtud již strážníci pokračovali i s lékařským doporučením na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Přestupek proti veřejnému pořádku byl následně vyřešen v kompetenci MP Mikulov.

Dne 12. 5. 2016 zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. 1. května v Mikulova, a to za účelem zadržení podezřelého agresivního pachatele domácího násilí! Strážníci po dojezdu na místo zjistili, že místní muž r. 1980 – podezřelý pachatel – měl po vzájemné hádce fyzicky napadnout svoji partnerku! Po tomto incidentu rozzuřený muž pokračoval v demolování vybavení domu. Ušetřena nezůstala ani jejich osobní auta, která parkovala před domem na ulici. Strážníci podezřelého muže zadrželi a spoutali jej služebními pouty. Následně byla u muže provedena dechová zkouška na množství požitého alkoholu. Zkouška byla samozřejmě pozitivní a vykazovala hodnoty 2,59 promile alkoholu v dechu. Následně byl pachatel trestného činu předveden na policejní služebnu. Celá vzniklá událost byla MP Mikulov předána přivolané hlídce Policie ČR. Podnapilý pachatel skončil na protialkoholní záchytné stanici v Brně.

Další domácí násilí řešili strážníci MP Mikulov dne 13. 5. 2016 ve 4.15 hodin na ul. A. Muchy. Tentokrát se jednalo o vztah matky se synem. Matka r. 1969 nejdříve telefonicky nahlásila na MP Mikulov, že její syn r. 1992 úmyslně ničí vybavení bytu! Strážníci se následně dostavili na uvedené místo. Zde se od údajného agresora dozvěděli, že mu jen na chvíli ujely nervy, jelikož nesouhlasil s tím, že si matka vodí do bytu muže, které on doslova nesnáší! Syn oznamovatelky uvedl, že z bytu dnes odjíždí a že bude spát jinde. Matka posléze strážníkům poděkovala za rychlý příjezd a dále již nechtěla nic řešit, jelikož se situace uklidnila a ona nechce proti osobě blízké dále nic nahlašovat. Strážníci MP Mikulov z tohoto důvodu nic neřešili, pouze celou událost zadokumentovali.

Na ulici U Celnice v nové části již delší dobu doutná sousedský spor. V záležitosti se jedná o rozdílný názor na funkci oplocení pozemku. Celá záležitost v minulosti probíhala v rovině občanskoprávního sporu. Neshody se však již dramatizují a žádná strana nechce ustoupit ze svého pohledu na věc. Schválnosti a úmyslné poškozování majetku se již začíná opakovat a spor se pomalu přelévá do roviny trestněprávní! Dne 16. 5. 2016 v 17.55 hodin byli strážníci přivoláni na dotyčnou adresu, aby zde zadokumentovali úmyslně poškozený rákosový plot. Vzniklá škoda se měla pohybovat v relaci 1500 Kč. Údajná pachatelka r. 1945 zase argumentovala tím, že jí někdo vzadu u pozemku povalil plot, neoprávněně vnikl na pozemek a podřezal zde vzrostlé okrasné stromy! Strážníkům nezbylo nic jiného, než celou vzniklou situaci důkladně zadokumentovat a postoupit k dořešení přestupkové komisi.

Také v měsíci květnu 2016 řešila MP Mikulov několik odhalených drobných krádeží v prodejnách supermarketů. Takové pachatele řeší většinou strážníci MP Mikulov blokovou pokutou. Po novelizaci zákona může být bloková pokuta udělena v maximální výši do 5000 Kč! V opakovaných případech hrozí přespolním pachatelům ve správním řízení dokonce uložení zákazu pobytu v katastru města. V případě recidivistů se i přestupek proti majetku stává v některých případech trestným činem! Dne 18. 5. 2016 ve 14.40 hod. řešila MP Mikulov krádež zboží v prodejně Lidl. Pachateli krádeže původem z Jihlavy r. 1962 byla uložena bloková pokuta 1000 Kč. Dne 22. 5. 2016 v 9.20 hod. řešila MP Mikulov krádež zboží v prodejně Lidl. Pachateli krádeže původem z Prahy r. 1973 byla uložena bloková pokuta 300 Kč. Dne 27. 5. 2016 v 18.30 hod. řešila MP Mikulov krádež zboží v prodejně Tesco. Pachateli krádeže původem z Jihlavy r. 1962 byla uložena dvoutisícikorunová bloková pokuta.

Dne 18. 5. 2016 v 18.05 hod. bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno svědkem, že na nádraží ČD bylo ve stojanu uzamčeno kolo. Nyní měl z kola neznámý pachatel odmontovat přední ráfek, který si z místa i odnáší. Skupinka osob i s pachatelem jdou směrem do centra. Strážníci rychlým zásahem podezřelou skupinu osob zastihli v lokalitě ul. Nádražní. Místní mladík r. 1992 stále držel přední ráfek z kola v ruce a na svoji obhajobu uváděl, že demontovaný ráfek našel pohozený u chodníku. Strážníci podezřelému pachateli vysvětlili, že oni zastávají úplně jinou verzi tohoto příběhu. Také uvedli, že mají v záloze výpověď svědka krádeže. Pachatel následně odcizený přední ráfek dobrovolně odevzdal zasahujícím strážníkům MP Mikulov. No a na oplátku si od nich převzal pokutový bloček v hodnotě 10 Kč.

Další domácí násilí řešili strážníci MP Mikulov dne 20. 5. 2016. V jednom bytě na ul. Nádražní v Mikulově. Tentokrát se však jednalo o agresi ze strany ženy r. 1982, která opakovaně i v přítomnosti strážníků fyzicky napadala svého přítele r. 1979. Strážníci u ženy provedli dechovou zkoušku, která potvrdila s výsledkem 2,46 promile její silnou podnapilost. Z důvodu nebezpečnosti byla agresivní žena strážníky zajištěna a následně převezena k vystřízlivění do Brna na protialkoholní záchytnou stanici. Přestupek proti občanskému soužití a veřejnému pořádku byl se ženou následně dořešen udělením blokové pokuty.

Dne 22. 5. 2016 v 5.07 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému, že se na ul. Piaristů ve spodní části asi schyluje ke rvačce několika osob. Z tohoto důvodu byla na místo ihned vyslána autohlídka MP Mikulov. Do samotného příjezdu strážníků na místo se již stačilo několik výtržníků do sebe pustit. Strážníci na místě zabránili pokračování incidentu a začali s lustrací přítomných osob. Posléze se na místo incidentu dostavila i hlídka Policie ČR. Celá záležitost je dále v řešení Policie ČR.

Dne 23. 5. 2016 v 11.35 hodin došlo v Mikulově na ul. Koněvova k technické závadě na nákladním vozidle firmy Tedos Mikulov. Vlivem této technické závady došlo k vytečení několika litrů technického oleje na samotnou vozovku! Vozovka byla následně znečištěna až na ul. Pavlovskou po provozovnu Slovácká. Strážníci MP Mikulov ve spolupráci s Policií ČR usměrňovali plynulost silničního provozu a hasiči HZS JMK ze stanice Mikulov prováděli neutralizaci vytečeného oleje. V průběhu mimořádné akce nedošlo k žádným komplikacím ani k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.

Dne 23. 5. 2016 v 17.02 hod. bylo na MP Mikulov nahlášeno občanem Mikulova, že se na ul. Na Hradbách na stromě uhnízdil roj včel, který nyní ohrožuje obyvatele domu a kolemjdoucí! Tímto žádal strážníky o příjezd na místo a vyhodnocení rizika! Přivolaní strážníci na místě telefonicky konzultovali vzniklou událost s místním včelařem, který uvedl, že se Mikulov nyní nachází v karanténní oblasti výskytu včelího moru a roje včel neznámého původu nelze nijak upotřebit. Z tohoto důvodu byl na místo strážníky přivolán hasičský výjezd HZS JMK, který nebezpečný roj včel bezpečně zlikvidoval.

Dne 27. 5. 2016 ve 14.20 hod. bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno občanem Mikulova r. 1981, že byl dnes ráno opět napaden svým sousedem r. 1949. K napadení mělo dojít dnes ráno, když odjížděl z jejich společného dvora, kde parkoval se svým služebním vozidlem. Podstata napadení spočívala v tom, že mu soused nadával a přitom mu začal po vozidle házet syrová vajíčka! Dále ho také provokoval a nabádal k fyzické potyčce. Celý incident vznikl z důvodu sousedova nesouhlasu s jeho parkováním ve společném dvoře. Jedná se o opakované incidenty, které řešila MP Mikulov i v minulosti. Tentokrát oznamovatel žádá o řešení u přestupkové komise. Jako svědectví bylo předloženo i natočené video z mobilního telefonu. Strážníci MP Mikulov celou událost posoudili jako narušování občanského soužití. Přestupkové jednání zadokumentovali a celou událost oznámili přestupkové komisi.

Dne 28. 5. 2016 v 18.10 hodin přijala MP Mikulov kuriózní oznámení, jelikož se jim telefonicky ozvali dva hosté, kteří omylem zůstali uzamčeni v Dietrichsteinské hrobce. Pro strážníky bylo vysvobození turistů hračkou, jelikož kopie klíčů od hrobky jsou uloženy na služebně MP Mikulov. Strážníci ještě preventivně prohlédli celý interiér hrobky a poté hrobku opět uzamknuli.

Dne 29. 5. 2016 v 17.45 hodin se dostavila na služebnu MP Mikulov místní občanka, která nahlásila, že na Náměstí byla asi před třiceti minutami pokousána její dcery r. 2004 na noze! Pokousání měl provést jeden ze dvou psů, které vedl na vodítku jí neznámý starší muž. Ona již byla s dcerou u lékaře a nyní žádala MP Mikulov o pomoc s identifikací majitele psa. Strážníci MP Mikulov zpětně prohlédli záznam z městského kamerového systému a podezřelého muže i s oběma psy dohledali. Z místní znalosti také muže r. 1954 i psy identifikovali. Strážníci posléze provedli místní šetření, při němž zjistili, že oba psi jsou naštěstí řádně očkovaní a zaregistrovaní. Dále byl útočící pes odeslán na veterinární prohlídku. Přestupek proti veřejnému pořádku byl vyřešen uložením blokové pokuty za porušení OZV města, která ukládá majitelům nebezpečných a agresivních psů nosit na veřejnosti náhubek!

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

DSCN7964