Okénko Městské policie - výběr událostí za duben 2016

Dne 4. 4. 2016 v 17.05 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na ul. Brněnské došlo v pivní prodejně k výtržnosti, při které byl fyzicky napaden jeden z přítomných hostů. Strážníci po příjezdu na uvedené místo konfliktní situaci uklidnili a snažili se celou výbušnou událost objasnit. Šetřením bylo zjištěno, že v prodejně mělo dojít k hádce mezi dvěma místními občany. Vzniklá drsná hádka nakonec skončila uštědřenou fackou, kterou schytal mladší z aktérů hádky, r. 1998. Strážníci označeného agresora – místního občana r. 1981 –mezitím zastihli sedět na lavičce v přilehlém parku před prodejnou. Podnapilý muž strážníkům na svoji obhajobu uváděl, že se v prodejně naštval, protože mu tam nechtěli prodat lahvové pivo. Pro silnou podnapilost byl již zklidněný muž strážníky raději odeslán do místa svého bydliště, jeho odchod pro jistotu ještě monitoroval operátor kamerového systému MP Mikulov. Celý případ byl posléze kvalifikován jako přestupek proti občanskému soužití. Záležitost byla vyřešena v kompetenci MP Mikulov v následujících dnech, kdy byla pachateli napadení uložena bloková pokuta.

Dne 7. 4. 2016 v 00.40 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov ve spolupráci s hlídkou Policie ČR při nahlášených výtržnostech, které se měly odehrávat v nočním baru na ul. České v Mikulově. Po samotném příjezdu obou policejních hlídek do označené provozovny bylo zjištěno, že hlavní provokatér již z baru raději odešel, jelikož zjistil, že obsluha přivolala na pomoc policii. Operátor kamerového systému MP Mikulov mezitím známého místního výtržníka r. 1987 dohledal, jak se pohybuje na konci Náměstí a jde směrem k ul. A. Muchy. Přijíždějící policejní hlídky nemusely označeného výtržníka nijak složitě hledat, protože tento svým hlasitým huronským řevem právě rušil noční klid na uvedené ul. A. Muchy. Následoval služební zákrok, jelikož oslovený buřič nijak nereagoval na zákonné policejní výzvy a začal zasahující policisty vulgárně napadat a urážet! Zkrocený mladík nakonec skončil v policejní cele, kde mu byl poskytnut dostatek času k přemýšlení o svém nevhodném chování. Vzniklá výtržnost je v šetření Policie ČR.

S kuriózním oznámením se na strážníky MP Mikulov obrátil dne 8. 4. 2016 v 17.15 hodin místní občan r. 1986. Ten strážníkům nahlásil, že včerejší večer se družil se třemi slovenskými kamarády u pivní prodejny na ul. Brněnské. Slováci si jeden po druhém půjčovali jeho horské kolo zn. Rockmachine a jezdili jenom kolem prodejny. Po nějaké chvíli si kolo půjčil i třetí cizinec a odjel s ním směrem k Náměstí. On nyní neví, kde má své kolo, které si cení asi na dva a půl tisíce korun, a ani neví, co má vlastně dělat. Kolo nikomu na delší dobu nepůjčoval. O těch cizincích pouze ví, že jsou zaměstnáni v Mikulově v závodě GG Technik Mikulov. Následným šetřením MP Mikulov byla objasněna totožnost všech osob, které se v danou dobu u pivní prodejny zdržovaly. Dále byl zpětně dohledán kamerový záznam, který potvrdil, že v danou dobu u pivní prodejny skutečně k této oznámené události došlo. Dále bylo strážníky zjištěno, že s podezřelou osobou, která si kolo „půjčila“ naposledy, byl toho dne ukončen zaměstnanecký poměr. Na ubytovně, kde byl podezřelý slovenský mladík r. 1993 ubytován, o něm nic neví, z ubytování se nikdo ještě neodhlásil. Dle výpovědí slovenských kolegů, byl podezřelý mladík zcela bez finančních prostředků a odcizené kolo asi použil na přepravu své osoby do místa bydliště na Slovensku. Strážníci MP Mikulov celou událost následně zadokumentovali a oznámili přestupkové komisi jako podezření ze spáchání přestupku proti majetku.

Dne 9. 4. 2016 v ranních hodinách bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno poškozeným mikulovským občanem r. 1959, že v lokalitě nádraží ČD došlo v nočních hodinách k vandalismu, při kterém bylo úmyslně poškozeno několik zaparkovaných vozidel! Většinou se jednalo o ukopnutá zpětná zrcátka a rozbitá okna vozidel. Oznamovatel se domnívá, že by se mohlo jednat o mstu za to, že kritizoval problémovou mládež, která se schází v nočních hodinách v okolí nádraží. Jelikož vzniklá škoda bude přesahovat částku 20 000 Kč, bude se celou záležitostí zabývat Policie ČR jako podezřením ze spáchání trestného činu. MP Mikulov tímto upozorňuje, že v dané lokalitě budou strážníci provádět zvýšenou kontrolní činnost zaměřenou na vzniklý problém. Dále také připomínáme, že za své nezletilé potomky stále odpovídají jejich rodiče, kteří také společně ponesou všechny vzniklé následky a důsledky!

Dne 10. 4. 2016 ve 3.15 hodin byla hlídka MP Mikulov přivolána obsluhou do nejmenovaného nočního baru v Mikulově. Barmanka strážníkům oznámila, že má strach z podnapilého zákazníka, který ji neustále obtěžuje. Ona je v baru již pouze sama, tak se obává, aby situace nenadále nevygradovala! Přivolaní strážníci v podezřelém muži zjistili občana Slovenska r. 1975, který se po obsluze domáhal správného vrácení peněz, jelikož za svou útratu údajně platil desetitisícikorunovou bankovkou. Strážníci muži vysvětlili, že tak velkou bankovku v ČR nemáme a že si asi pouze spletl nuly na bankovce, jelikož dle obsluhy platil pouze tisícikorunovou bankovkou. Strážníci posléze u podezřelého muže provedli dechovou zkoušku na množství zkonzumovaného alkoholu, která byla samozřejmě pozitivní, a digitální displej se zastavil na hodnotě 4,57 promile alkoholu! Pro přeskakování nul v cizincově hlavě měli strážníci ještě další vysvětlení. Kontrolovaný muž se strážníkům totiž pochlubil, že předešlý den v tomto baru na hracím automatu vyhrál 110 000 Kč. Tuto vyplacenou výhru následně na místě potvrdila i obsluha herny. Proto ten neustálý pohyb nul v mužově mysli! Poté zasahující strážníci podnapilého muže varovně upozornili, aby šel již raději spát na svoji adresu, jinak by se také mohl při dalších komplikacích vystavit převozu na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Tomuto upozornění kontrolovaný muž porozuměl a noční bar sám dobrovolně opustil. Hlídka MP již jen muže z povzdáli kontrolovala.

Dne 10. 4. 2016 ve 20.45 hodin, zastavila hlídka MP Mikulov v prostoru komunikace I 40 v Mikulově směrem na obec Sedlec podezřelé osobní motorové vozidlo Renault Megane, které evidentně nesplňovalo technickou způsobilost! Jaké to pak bylo pro zasahující strážníky překvapení, když zjistili, že zastavené vozidlo řídí osoba, která nevlastní řidičské oprávnění! Strážníci následně podezřelého muže r. 1969 z Podivína u vozidla zajistili a na místo přivolali hlídku Policie ČR. Dále byla na místě také zkontrolována celá osádka zastaveného vozidla. Podrobnou kontrolou bylo dále zjištěno, že na zadní SPZ vozidla je vylepena falešná známka TK s platností do května 2016, jelikož dle předloženého velkého technického průkazu mělo zastavené vozidlo platnou TK do měsíce září 2015. Řidiči vozidla byla na místě hlídkou policie zakázána další jízda. Celá událost byla zadokumentována a byla posléze postoupena k dořešení k příslušnému správnímu orgánu s podezřením, že došlo ke spáchání několika přestupků.

Dne 10. 4. 2016 ve 20.10 prováděla hlídka MP Mikulov kontrolu lokality nádraží ČD, při této kontrolní činnosti si strážníci všimli u odstavených železničních vagónů hromady hliníkových komponentů, které již na první pohled evidentně pocházely z odstavených vagonů! Poblíž této hromady se ještě nacházela přichystaná odstavená kárka. Při prováděné kontrole otevřených vagónů strážníci na místě zajistili podezřelého muže r. 1962, pocházejícího ze Slovenska, nyní žijícího v Mikulově jako bezdomovec. Tento vysokoškolsky vzdělaný muž se k demontáži hliníkových komponentů na místě strážníkům přiznal. Na svoji obhajobu uváděl, že si chtěl jen trochu přilepšit a že si myslel, že vagóny půjdou stejně do šrotu. Strážníci následně nález zajistili a posléze ho i s kárkou předali do úschovy zaměstnancům ČD. Učiněným dotazem a šetřením bylo zjištěno, že na demontovaných policích z odstavených vagónů, by přepravní společnosti vznikla škoda 12 800 Kč. Strážníci celou událost oznámili Policii ČR s podezřením, že došlo ke spáchání majetkového trestného činu.

Dne 11. 4. 2016 v 8.51 hodin prováděla hlídka MP Mikulov v Drnholci na ul. Wolkerově měření rychlosti právě projíždějících vozidel. Po zastavení osobního motorového vozidla Škoda Fabia, které na měřené povolené rychlosti 50km/h jelo změřenou rychlostí 74km/h, byl strážníky osloven řidič tohoto vozidla. 32letý muž pocházející z města Valtice se strážníky spolupracoval a předložil všechny předepsané doklady. Dokonce byl také ochotný zaplatit hrozící blokovou pokutu. Bohužel pro řidiče následná provedená lustrace jeho řidičského průkazu prokázala, že jeho řidičský průkaz je dočasně neplatný a on řídil své vozidlo v rozporu s platnými předpisy. Kontrolovaný muž o svém neplatném řidičském oprávnění nevěděl a na svoji obhajobu uváděl, že dlouhodobě pobýval pracovně ve Finsku a možná v té době vznikla situace se zneplatněním řidičského oprávnění. Sám přiznával, že měl v minulosti problémy s bodovým systémem. Strážníci MP Mikulov celou událost zadokumentovali a postoupili ji k dořešení k příslušnému správnímu orgánu. Pro odstavené vozidlo a kontrolovaného kolegu si musel přijet posléze další řidič.

Dne 13. 4. 2014 v 6.15 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v prostoru ul. Kostelní, kde došlo k dopravní nehodě se zraněním řidiče r. 1983. Strážníci MP Mikulov poskytli zraněnému řidiči první pomoc a na místě spolupracovali s přivolaným zdravotnickým výjezdem RZS Mikulov. K dopravní nehodě došlo vlivem samovolného rozjezdu zásobovacího vozidla, které tak povalilo dvě dopravní značky, jež mu stály v cestě. Následně se vozidlo zastavilo o zaparkovaný VW. Řidič rozjeté dodávky se sice snažil ještě vozidlo nějak zastavit, ale upadl při tom a vlastní vozidlo mu přimáčklo a následně vážně poranilo nohu! Strážníci na místo DN přivolali výjezd Policie ČR, který celý průběh DN došetřil. Zraněný řidič byl převezen na odborné ošetření do nemocnice v Břeclavi.

Dne 14. 4. 2016 v 17.15 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v provozovně denního baru na ul. Nádražní v Mikulově. Přivolaní strážníci museli na místě vzniklý konflikt nejdříve uklidnit, aby se vůbec mohli dopídit, co se na místě samotném vlastně stalo. V průběhu následného šetření pomalu vyplouvalo napovrch, že se jednalo o klasický konflikt partnerského trojúhelníku. Zhrzená první partnerka r. 1993 se nechtěla smířit s tím, že přišla o svého partnera r. 1985. Proto nyní při každém setkání opakovaně napadá partnerovu novou přítelkyni r. 1998. Verbální napadání nyní už přerůstá do fyzických útoků, dále dochází k vyhrožování a vydírání! Vyhrožování a vydírání se děje jak formou ústní, tak i zasíláním SMS zpráv přes mobilní telefon. Dnešní incident vyvrcholil mrštěním těžké skleněné pivní sklenice, která měla údajně mířit do oblasti hlavy! Celému incidentu měla přihlížet plně obsazená provozovna. Ke zranění naštěstí nedošlo, jelikož napadená včas zareagovala a letící sklenici uhnula. Z důvodu závažnosti celé události, kdy bylo strážníky zjištěno, že útoky mají vzrůstající intenzitu, byl charakter útoků posouzen jako podezření ze spáchání trestného činu! MP Mikulov celou záležitost oznámila na Policii ČR.

Dne 15. 4. 2016 ve 13.40 hodin byla hlídka MP Mikulov přivolána do jednoho bytu na ul. St. Živného, aby zde strážníci pomohli oznamovatelce – matce zklidnit jejího podnapilého syna r. 1990, který tropí v bytě výtržnosti, a dokonce se pokouší i demolovat vybavení bytu! Přivolaní strážníci agresivního a vulgárního mladíka na místě zklidnili. Posléze mladík začal se strážníky i spolupracovat. Následná dechová zkouška u mladíka prokázala podnapilost 1,6 promile. Kvůli drobnému krvácejícímu zranění na ruce byl mladík převezen strážníky na služebnu MP Mikulov k ošetření. Lékařské ošetření mladík odmítal. Matka–oznamovatelka byla strážníky poučena, že se v tomto případě jedná o návrhový přestupek proti občanskému soužití, který lze řešit pouze s jejím svolením. Oznamovatelka byla se zákrokem strážníků spokojena a k přestupku uvedla, že si oznámení k přestupkové komisi ještě rozmyslí.

Dne 15. 4. 2016 v 19.45 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v provozovně denního baru na ul. Nádražní. V záležitosti se jednalo o podnapilou matku r. 1976, která opakovaně vodí do provozoven svého nezletilého syna r. 2009 a v jeho přítomnosti konzumuje ve větší míře alkoholické nápoje! Záležitost je o to závažnější, že se dítě pohybuje v zakouřených místnostech a jedná se o opakované chování! Strážníci podnapilou ženu, jelikož dechová zkouška u ní prokázala podnapilost 2,43 promile alkoholu, následně i s dítětem převezli na služebnu MP Mikulov. Na služebnu MP Mikulov se posléze dostavila i pracovnice OSPOD při MěÚ Mikulov, která celou záležitost s proviněnou ženou projednala.

Dne 17. 4. 2016 v 17.05 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na ul. Bezručova se z jednoho bytu line silný zápach a kouř! V dotyčném bytě nikdo nereaguje na zvonění, ani tlučení na vstupní dveře. Přivolaní strážníci se pokusili byt nouzově otevřít, ale to se nedařilo, jelikož šlo o bezpečnostní dveře. Z důvodu stoupající závažnosti situace byl na místo raději přivolán výjezd HZS JMK Mikulov. Po opakovaném silném tlučení na vstupní dveře se nakonec za nimi objevila rozespalá obyvatelka bytu r. 1989. Tato se nakonec omlouvala, že usnula a zapomněla, že si dala na sporák ohřát večeři. Následným šetřením bylo zjištěno, že by v bytě ještě naštěstí nedošlo k žádnému zahoření. Pouze v nádobě na sporáku došlo k silnému připálení potraviny. Strážníci zachráněnou ženu poučili, že by měla poděkovat hlavně všímavé sousedce, protože jinak to pro ni mohla být „poslední večeře“!

Dne 17. 4. 2016 ve 20.50 hodin telefonicky oznámil na MP Mikulov bezpečnostní pracovník prodejny Tesco Mikulov, že u bankomatu našel „bezprizorní“ tisícikorunovou bankovku. Tímto žádal MP Mikulov, aby si strážníci pro učiněný nález osobně přijeli. Strážníci MP Mikulov nalezenou bankovku následně v prodejně převzali a nález řádně zaevidovali. Posléze se na MP Mikulov přihlásil mladík r. 1988 z obce Jevišovka, který uváděl, že bankovka je jeho, že ji tam ten den zapomněl. Strážníci mladíka poučili, že musí na služebnu přinést výpis ze svého osobního účtu z toho dne a pak mu bude nalezená bankovka vrácena. V následujících dnech byla nalezená bankovka po ověření dokumentu svému majiteli strážníky vrácena.

Dne 19. 4. 2016 v 11.10 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno, že v prodejně Tesco Mikulov došlo k odcizení dámské kabelky, která byla odložena v nákupním košíku! Poškozená žena r. 1951 z Mikulova měla mít v kabelce mobilní telefon, peněženku s finančním obnosem, platební bankovní kartu, své doklady a klíče od bytu. Strážníci na místě zjistili okolnosti případu a následně poskytli okradené ženě pomoc se zablokováním bankovní platební karty. Posléze bylo zjištěno, že podezřelými mohly být dvě ženy, které se v danou dobu v prodejně pohybovaly. Poškozená žena byla následně převezena na služebnu PČR Mikulov, protože šlo o spáchání trestného činu. Operátor následně vyhledal zpětně záznamy z kamerového systému MP Mikulov. Podezřelé ženy byly na záznamu i dohledány. MP Mikulov se dokonce podařilo zjistit i další okolnosti, které dovedly Policii ČR až ke konkrétním osobám. Případ je dále v šetření PČR. Jedno varování nakonec, mějte při nakupování své osobní věci stále pod kontrolou. Zločinci nikdy nespí, pouze čekají na vaši chybu!

Dne 19. 4. 2016 ve 13.13 hodin se dostavila na služebnu MP Mikulov místní občanka r. 1951, která smutně oznámila, že na lavičce na Náměstí před provozovnou Alfa zapomněla svoji plátěnou tašku, ve které měla nákup a peněženku s asi 4 800 Kč. Když se na místo asi za třicet minut vrátila, taška na lavičce již nebyla. Tímto prosila strážníky, aby prohlédli záznam z kamerového systému, zda tam nebudou náhodou nějaké okolnosti nalezení tašky. Strážníci posléze dohledali záznam celé situace, akorát časové údaje se trochu od oznamovatelky rozcházely. Strážníci následně zašli do provozovny restaurace a zde jim nalezenou plátěnou tašku předal číšník, který uvedl, že tašku nalezl dnes na lavičce, neví ani komu patří, jelikož se dovnitř ještě nedíval. Strážníci po zadokumentování nálezu, tašku ještě téhož dne předali i s obsahem překvapené ale nakonec i šťastné oznamovatelce.

Dne 23. 4. 2016 v 15.55 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov společně s hlídkou Policie ČR O. O. Mikulov v katastru obce Pavlov. V celé záležitosti se jednalo o zásah proti organizované bandě vykradačů zaparkovaných motorových vozidel. Podezřelé vozidlo s osádkou bylo zastaveno mezi obcemi Pavlov a Klentnice. Ve vozidle byly následně nalezeny důkazy, které potvrzovaly, že intuice zasahujících policistů byla správná. Celá záležitost je dále v šetření policie ČR.

Dne 24. 4. 2016 v 17.30 hodin si operátor kamerového systému MP Mikulov všiml skupinky podezřelých mladíků, kteří se pohybovali po ul. Piaristů a byli evidentně rozjaření a v podnapilém stavu. To by nebylo ještě něco nenormálního, kdyby si jedna z těchto osob nevzala reflexní vestu, která zde zvýrazňovala zábranu na chodníku. Zábrana tam byla z důvodu nebezpečí pádu předmětů při rekonstrukci střechy budovy. Neznámá osoba si ukradenou vestu následně oblékla a měla asi velkou srandu z toho, jakou recesi právě udělali. Celá parta šla následně směrem k autobusovým zastávkám. Na uvedené místo byla proto vyslána autohlídka MP Mikulov. Strážníci následně podezřelého muže v reflexní vestě vyzvali, aby se legitimoval. Na dotaz, proč odcizil reflexní vestu, kontrolovaný muž odpověděl, že tam vesta jenom ležela. Dechová zkouška u muže odhalila podnapilost 2,65 promile alkoholu. Odcizená reflexní vesta byla následně vrácena na své místo a samozvaný recesista r. 1974 původem z Hustopečí byl strážníky potrestán blokovou pokutou 500 Kč za spáchaný přestupek proti majetku.

Dne 27. 4. 2016 ve 2.14 hodin zaregistroval operátor kamerového systému MP Mikulov, že se na ul. České pohybuje čtveřice podezřelých neznámých mužů. Tito muži byli již na první pohled v podnapilém stavu a bylo evidentní, že mají chuť vyvést nějakou lotrovinu! Při procházení kolem altánu se jeden z těchto mužů vrhl ke dveřím sklepního prostoru altánu a začal do těchto dveří neurvale kopat! Výtržnosti pokračovali cloumáním a boucháním do informačních tabulí! Z tohoto důvodu byla za touto podezřelou skupinou vyslána autohlídka MP Mikulov. Strážníci podezřelé muže zastihli na ul. Kapucínské. Již od prvního jednání bylo evidentní, že osoby budou problematické. Z tohoto důvodu si strážníci na pomoc přivolali hlídku PČR Mikulov. Arogantní a vulgární jednání výtržníků nakonec skončilo až služebním zákrokem PČR a MP Mikulov. Kontrolovaní mladíci se dokonce zasahujícím policistům odmítali legitimovat a odmítali spolupracovat při zjišťování jejich totožnosti. Zadržení mladíci nakonec skončili s nasazenými služebními pouty v policejní cele. Agresivita dvou mladíků r. 1989 a r. 1984 nakonec skončila sdělením obvinění z útoku na úřední osobu! Paradoxem zůstává, že čtveřice mladíků pocházejících z Pardubického kraje přijela do Mikulova vlastně pracovně, takže vůbec nechápeme jejich noční ponocování a opíjení se!

Dne 29. 4. 2016 v ranních hodinách prošetřovala MP Mikulov na ul. Republikánské obrany vedle tělocvičny noční navážení odpadu ke sběrnému místu na separovaný odpad. Zpětná kontrola kamerového záznamu MP Mikulov strážníkům napověděla, kde mají hledat pachatele. Protože kontejnery byly již plné, pachatelé svůj nevytříděný odpad naházeli ke kontejnerům. Strážníci posléze kontaktovali podezřelého původce navezeného odpadu a chtěli po něm vysvětlení. Mikulovský občan r. 1974 pod tíhou důkazů ani nezapíral a strážníkům přislíbil, že odpad okamžitě vytřídí a popřípadě odveze do sběrného dvora. Přestupkem proti veřejnému pořádku je i porušení obecně závazné vyhlášky, která v Mikulově řeší nakládání s vyprodukovaným odpadem. Za tento spáchaný přestupek byla strážníky uložena bloková pokuta ve výši 1000 Kč.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

DSCN7964