Okénko Městské policie - výběr událostí za březen 2016

Dne 3. 3. v 0.20 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na ul. Pavlovské leží před restaurací podnapilá bosá dívka! Strážníci po dojezdu na uvedené místo skutečně takovou mladou ženu nalezli. Protože tato osoba se strážníky vůbec nespolupracovala a neustále uváděla své osobní údaje, které však při prováděné lustraci strážníkům neprocházely evidencí, rozhodli zasahující strážníci, že na místo raději přivolají zdravotnický výjezd RZS Mikulov. Přivolaný zdravotník po konzultaci na místě rozhodl, že nalezená mladá žena bude pro jistotu převezena na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Dechovou zkoušku na zjištění množství zkonzumovaného alkoholu se nepodařilo uskutečnit. Následným šetřením se strážníkům nakonec přece jen podařilo nalezenou osobu dodatečně identifikovat. Celý případ začal malou oslavou, kdy se spolu sešly dávné kamarádky. Kamarádky něco popily a pak se měly normálně rozejít. Bohužel jedna z nich však nezvládla přesun do svého bydliště a své tělo zanechala ležet na chodníku! Silná podnapilost nakonec asi i zapříčinila, že 29letá mikulovská rodačka zapomněla, že se již vdala a že již užívá i jiné příjmení, bydlí v jiném městě a v Mikulově je jen na návštěvě. Konec dobrý, všechno dobré. Strážníci nakonec kontaktovali a zároveň tím i uklidnili rodinné příslušníky mladé ženy, kteří ji následující den začali postrádat.

Dne 3. 3. ve 23.00 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na ul. Mlýnská v Mikulově se pohybuje modré osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Felicia, které má řídit podnapilá osoba! Strážníci MP Mikulov z tohoto důvodu provedli místní pátrání v uvedené lokalitě. Označené podezřelé vozidlo strážníci zastihli právě v momentě, když odjíždělo z parkoviště na ul. Pavlovské. Po krátkém sledování bylo podezřelé vozidlo strážníky bezpečně zastaveno na ul. 22. dubna. Strážníci následně vyzvali řidičku vozidla, aby jim předložila potřebné doklady a podrobila se dechové zkoušce na zjištění množství požitého alkoholu. Již od prvních okamžiků jednání bylo evidentní, že řidička zastaveného vozidla je pod vlivem alkoholu! Následné arogantní chování řidičky tomu i odpovídalo. Pro podezření z požití alkoholu řidičem motorového vozidla byla na místo přivolaná hlídka Policie ČR. Přivolaným policistům již zastavená řidička osobní doklady předložila. Bohužel pro kontrolovanou řidičku byla její dechová zkouška pozitivní! V následovném dalším zákazu řízení motorového vozidla vysloveném na místě zasahujícím policistou PČR kontrolované řidičce nepomohla ani účelová výmluva, že přepravuje zraněného kamaráda na ošetření do nemocnice. Celý případ skončí u správního orgánu a proviněné řidičce reálně hrozí několikadesetitisícová pokuta a zákaz řízení motorových vozidel.

Dne 13. 3. v 16.00 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v prostoru ul. 28. října, kde byl nalezen na zemi ležící postarší muž! Šetřením na místě bylo zjištěno, že se jedná o místního občana r. 1937, který bydlí na ul. Kpt. Jaroše. Strážníci následně poskytli lehce zraněnému muži první pomoc. Nalezený muž uváděl, že si pád zapříčinil sám, když zakopnul. Lékařskou pomoc tento muž odmítnul. Posléze jej strážníci převezli do místa bydliště a předali rodinným příslušníkům.

Dne 17. 3. v 10.00 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno, že na ul. Valtické došlo k úmyslnému vypuštění pneumatiky u zaparkovaného dodávkového vozidla. Služební dodávka při tom parkovala ve dvorku činžovního domu a jednoznačným podezřelým pachatelem byl místní občan, kterému zde zaparkovaná dodávka vadila! Následným šetřením, které zde strážníci provedli, bylo potvrzeno, že pachatelem této schválnosti byl místní soused r. 1949, který takto dával najevo, že s parkováním dodávky ve společném dvorku nesouhlasí. Strážníci celou záležitost objasnili díky učiněnému svědectví dalších spoluobčanů. Oslovený pachatel se nakonec k vypuštění kola hrdinně přiznal a byl ochoten zaplatit uloženou blokovou pokutu. Protože nedošlo ke škodě na majetku, byla celá událost posouzena jako přestupek proti občanskému soužití. Pachatel přestupku nakonec strážníkům uvedl, že sice blokovou pokutu zaplatil, ale s parkováním dodávky ve společném prostoru přesto nesouhlasí! Strážníci mu následně poradili, aby své námitky řešil pouze legální cestou, a to buď na společné schůzi společenství vlastníků anebo občanskoprávní žalobou.

Dne 18. 3. ve 21.30 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Dukelská, kde byl u krajnice vozovky nalezen ležící místní 52letý muž. Strážníci tuto problémovou mikulovskou osobu dobře znají, jelikož se s ní setkávají téměř denně při nějakém incidentu! Tentokrát se však jednalo o situaci, kdy se tento muž nedovedl sám postavit na nohy. Z tohoto důvodu strážníci kontaktovali protialkoholní záchytnou stanici v Brně, kde bylo zjištěno, že již mají pro dnešní den plno a žádné další pacienty nepřijmou. Dechová zkouška u nalezeného muže prokázala 4,15 promile alkoholu! Protože tento muž žije osamoceně ve své garáži a strážníci vlastně nemají komu tuto osobu předat, byla MP Mikulov kontaktována záchranná služba JMK. Od operátorky se strážníci dozvěděli, že tedy mají zvolit nouzovou variantu a silně podnapilou osobu převézt na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Posléze strážníci učinili to, co jim bylo operátorem doporučeno. Veřejné pohoršování podnapilé osoby strážníci dořešili ve své kompetenci.

Dne 21. 3. v 17.45 hodin si asistence strážníků MP Mikulov vyžádal zdravotnický výjezd RZS Mikulov, který na ul. Venušina v Mikulově ošetřoval zraněného místního cyklistu r. 1960! Jednoznačným viníkem tohoto zranění byla již na první pohled silná podnapilost cyklisty! Dle svědectví však zraněný cyklista kolo pouze vedl. Paradoxem na celé vzniklé situaci byla ta skutečnost, že stejný člověk se zranil za stejných podmínek v nedávné době. Strážníci následně zabezpečili jeho dopravní prostředek po zraněném a dohlédli na bezkonfliktní odjezd zdravotnického vozidla.

Dne 25. 3. v 10.00 hodin prováděla hlídka MP Mikulov kontrolní činnost se zaměřením na řádné parkování vozidel v parkovacích zónách ve středu města Mikulov. Strážníci se při této kontrole parkovacích lístků a parkovacích karet také zaměřili na platnost vydaných parkovacích karet a také na správnost lokality, pro kterou jsou vydány. Na ul. Husova si strážníci všimli, že zde zaparkované vozidlo má za oknem podezřelou parkovací kartu, která byla již na první pohled falzifikátem! Z tohoto důvodu bylo na uvedené vozidlo strážníky nasazeno blokovací zařízení (botička) a také byla na místě provedena důkladná fotodokumentace. V odpoledních hodinách se strážníkům ozval místní majitel vozidla r. 1977. Tento se nejdříve pokoušel zapírat a strážníkům se pokoušel předložit jinou parkovací kartu, než tu co strážníci vyfotografovali! Posléze se však na místě strážníkům přiznal a svého podvodného jednání litoval. Z důvodu závažnosti strážníci celou událost kvalifikovali jako podvodné jednání a za tento přestupek na místě uložili blokovou pokutu ve výši 2000 Kč.

Dne 26. 3. v 8.50 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na benzínové čerpací stanici MOL běhá bez dozoru velký hnědý retrívr. Pes se sice choval přátelsky a dal se lehce ovlivňovat různými pamlsky. Obsluha se však obávala o psovu bezpečnost, jelikož v tuto dobu byl na místě zvýšený silniční provoz. Přivolaní strážníci psa na místě bezpečně odchytili a převezli jej do záchytných kotců MP Mikulov. V 11.20 hodin se strážníkům přihlásil místní občan, který svého psa začal postrádat. Strážníci porušování obecně závazné vyhlášky vyřešili udělením blokové pokuty.

Dne 26. 3. v 19.15 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov společně s hlídkou Policie ČR v lokalitě ul. Na Jámě. Společný zákrok si vyžádala výtržnost trojice mladíků, kteří na uvedené ulici rozkopávali popelnice a poškozovali zde zaparkovaná osobní motorová vozidla! Jednoznačným spouštěčem jejich agresivity byla jejich silná podnapilost. Následným šetřením bylo zjištěno, že se jedná o jednoho příslušníka ČR a dva občany Slovenska. Všichni tři mladíci se v Mikulově zdržovali z pracovních důvodů a po pracovní době si společně zašli za zábavou. Tento druh zábavy je však bude asi dost mrzet, jelikož jejich počínání PČR kvalifikovala jako podezření ze spáchání trestného činu. Celou záležitostí se dále zabývá Policie ČR.

Dne 27. 3. prováděli strážníci MP Mikulov odchyt volně se pohybujících, nebo také poraněných zvířat. V 10.50 hodin strážníci odchytili volně se toulající ovci v lokalitě lesoparku u Mariánského mlýna. Následným šetřením byl strážníky zjištěn majitel ovce. Zvíře bylo následně navráceno svému majiteli. V 11.25 hodin strážníci prováděli odchyt poraněného dravce, který se pohyboval v lokalitě Spálený kopec. Strážníci poraněné káně bezpečně odchytili a převezli jej pracovníkovi záchranné stanice, který se o takové ptáky na Mikulovsku stará.

Dne 28. 3. od 21.25 hodin řešili přivolaní strážníci MP Mikulov společně s hlídkou Policie ČR na ul. A. Muchy místního 28letého recidivistu, který se teprve v nedávné době vrátil z nápravného zařízení a již je o něm v Mikulově hodně slyšet, jelikož vyvolává kolem sebe jenom samé problémy! Tentokrát v podnapilém a zdrogovaném stavu tropil výtržnosti před domem svých rodinných příslušníků. Zasahující policisté a strážníci se na uvedené místo museli dokonce několikrát vracet. Zasahujícím policistům nakonec došla s tímto agresorem trpělivost a při dalších výtržnostech tohoto mladíka zadrželi v lokalitě ul. Pavlovské. Agresivní mladík nakonec skončil na policejní stanici v cele předběžného zadržení. Celou záležitostí se dále zabývá Policie ČR.

Dne 31. 3. v odpoledních hodinách kontrolovala hlídka MP Mikulov v prostoru ul. K Vápence problémového muže r. 1958, původem z nedaleké obce Bavory. Tento muž měl dnešní den obtěžovat v budově Úřadu práce a strážníci po něm již nějaký čas pátrali. Zanedbaný a podnapilý muž strážníkům uvedl, že jde domů, a ať mu dají pokoj. Na dotaz, co si to s sebou nese za nákup, se kontrolovaný muž strážníkům spontánně sám přiznal, že v prodejně Tesco Mikulov odcizil několik konzerv s lososem! Důkladná kontrola nakonec odhalila dvanáct konzerv v hodnotě 300 Kč. Strážníci celý „nákup“ kontrolovanému muži zabavili a následně jej vrátili do prodejny Tesco Mikulov. Mimochodem v prodejně o odcizení zboží ani nevěděli. Přestupek proti majetku byl následně vyřešen uložením blokové pokuty.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

DSCN7964