Okénko Městské policie - výběr událostí za únor/2016

Dne 5. 2. 2016 prováděla hlídka MP Mikulov měření rychlosti projíždějících vozidel v lokalitě ul. Bezručova. V 10.45 hodin strážníci zastavili bílou dodávku Fiat Ducato, jelikož tomuto vozidlu byla strážníky naměřena rychlost 70 km/h. V měřeném úseku je přitom povoleno jet pouze 50 km/h. Zastavený 37letý ostravský řidič se nejdříve snažil strážníkům vnutit svoji verzi s ukradeným řidičákem. Posléze když tento muž viděl, že se strážníci nenechají jen tak oklamat a jeho verzi si na místě okamžitě prověřují, přestal zapírat a přiznal se k tomu, že má pravomocně vyslovený zákaz řízení motorových vozidel! Řidič byl strážníky následně předveden na služebnu Policie ČR s důvodným podezřením ze spáchání trestného činu! Celou záležitostí se dále zabývala Policie ČR.

Dne 5. 2. 2016 v 13.40 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že se v prostoru sídliště opět volně a bez dozoru pohybuje nerozlučná dvojice psů. Jednalo se o zlatého retrívra a černého labradora. Přivolaní strážníci oba čtyřnohé recidivisty již dobře znají z minulých zákroků. Odchycení psi následně skočili v záchytných kotcích MP Mikulov. Strážníkům nakonec nezbývalo nic jiného, než telefonicky kontaktovat 26letou majitelku obou psů, aby si opět přijela pro své „toulavé miláčky“. Telefonní číslo majitelky psů mají strážníci již červeně podtržené. Celá záležitost byla vyřešena uložením v pořadí již několikáté blokové pokuty za porušování obecně závazné vyhlášky, která v Mikulově reguluje pohyb psů na volném prostranství.

Dne 6. 2. 2016 v 00.30 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno občanem Mikulova, že se na ul. Hraničářů pohybuje dvojice mladíků, kteří kopou do odpadkových košů a následně je převracejí! Přivolaná hlídka MP Mikulov následně oba podezřelé mladíky v dané lokalitě vyhledala a posléze i zadržela. Jednoznačným spouštěčem výtržnického chování obou mikulovských mladíků r. 1997 byla jejich silná alkoholická podnapilost! Výtržnost byla strážníky kvalifikována jako spáchání přestupku proti veřejnému pořádku. Oba mladíci museli vzniklý nepořádek po sobě samozřejmě uklidit a odpadkové koše vrátit na své místo. Po zaplacení blokových pokut byli oba mladíci na místě propuštěni. Nakonec jim na cestu domů strážníci přibalili varování, že jejich druhé setkání by mohlo také skončit převozem na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Touto cestou strážníci MP Mikulov děkují jejich dobré informátorce, jelikož s její pomocí strážníci takto v minulosti zadrželi a potrestali již několik podobných vandalů!

Dalšího psa odchytávali strážníci MP Mikulov dne 6. 2. 2016 v 9 hodin v lokalitě obce Klentnice. Tentokrát se černý labrador zatoulal do areálu sociálního ústavu. Strážníci psa bezpečně zajistili a převezli do záchytných kotců MP Mikulov. Posléze se asi po dvou hodinách o odchyceného psa přihlásil jeho majitel. Po uhrazení uložené blokové pokuty byl pes majiteli, který si pro psa přijel až z obce Perná vrácen. MP Mikulov zasahuje v obci Klentnice na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Klentnice a městem Mikulov.

Dne 7. 2. 2016 v 00.01 hodin zaznamenal operátor kamerového systému MP Mikulov, že se na Náměstí pohybuje velmi hlučná dvojice. Jednalo se o mladíka a dívku. Operátor jejich hlučnost dokonce pocítil na vlastní uši, jelikož jejich „hulákání“ slyšel otevřeným oknem až na samotnou služebnu. Podařená dvojice následně pokračovala do zámecké zahrady, kde ve svých projevech s klidem pokračovali. Sledovaná dívka dokonce v jeden moment započala s kopáním do nově zbudovaného okrasného oplocení! To už však byla zmíněné dvojici v patách vyslaná hlídka MP Mikulov. Kontrolovaná dvojice se pak k zasahujícím strážníkům chovala velmi drze a arogantně. Na agresivní dívku museli strážníci dokonce použít donucovací prostředky. Tato dívka nakonec skončila s nasazenými služebními pouty. Po převozu na policejní služebnu následovala dechová zkouška. U mladíka r. 1992 potvrdila podnapilost 1,67 promile, u dívky r. 1995 silnou podnapilost 2,21 promile. Dvojice pocházející z nedalekého Podluží si z Mikulova na památku za své nevhodné chování nakonec odvezla „pokutové bločky“. Po zklidnění byla kontrolovaná dvojice z policejní služebny posléze propuštěna, opět však s varovnou hrozbou možného převozu na protialkoholní záchytnou stanici v Brně.

Dne 7. 2. 2016 v 17.55 hodin přijala MP Mikulov oznámení, že se na ul. Brněnské nachází podnapilý muž r. 1959, který se má dobývat do bytu své matky r. 1934. Oznamovatelka se tohoto agresivního muže velmi bála, proto takto žádala strážníky, aby jí nějak pomohli! Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že tento podnapilý muž nemá na uvedené adrese ani trvalý pobyt. Po zklidnění situace si muž u své matky následně vyzvedl své věci pod dozorem zasahujících strážníků. Poté byla celá záležitost dořešována na služebně MP Mikulov. Dechová zkouška u kontrolovaného muže prokázala silnou podnapilost 2,68 promile alkoholu! Z důvodu opakovaných agresivních projevů předvedeného muže a neutichajících výhrůžek na adresu své matky se strážníci raději rozhodli, že podnapilého muže převezou k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Celá záležitost byla následně dořešena v kompetenci MP Mikulov.

Dne 10. 2. 2016 ve 23.40 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v prostoru Náměstí, kde došlo k vážné havárii vodovodního řádu! Porucha vodovodního potrubí byla tak silná a náhlá, že gejzír tryskající vody vytvořil v kamenné dlažbě obrovský kráter. Strážníci okamžitě kontaktovali hotovostního technika VaK, který provedl odpojení poruchového řádu. Strážníci MP Mikulov následně s tímto pracovníkem spolupracovali při technickém zabezpečení nebezpečného prostoru. Vzniklá porucha byla opravena následující den.

Dne 11. 2. 2016 ve 22.25 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že na ul. Kostelní došlo asi před deseti minutami k obtěžování místní 17leté dívky neznámým podnapilým mužem! Poškozená a vyděšená dívka se na služebnu MP Mikulov následně dostavila i se svým zákonným zástupcem. Operátor kamerového systému z tohoto důvodu ihned zpětně zkontroloval záznamy a následně potvrdil, že k tomuto protiprávnímu jednání skutečně došlo. Z důvodu závažnosti oznámení strážníci na místo přivolali hlídku Policie ČR. Podezřelý muž r. 1979 pocházející z Moravskoslezského kraje byl následně během několika minut ihned zadržen a předveden na služebnu PČR. Kde a koho mají policisté hledat, odhalil záznam z kamerového systému. Celá záležitost je v šetření Policie ČR jako podezření ze spáchání trestného činu.

Dne 13. 2. 2016 v 17.20 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že v prostoru autobusových zastávek na ul. Piaristů došlo k fyzickému napadení 13letého chlapce. Měl jej provést místní problémový muž s trestní minulostí ve věku asi kolem 40let! Napadení měli přihlížet i další vrstevníci poškozeného, kteří agresora i poznali. Samotné napadení spočívalo nejdříve v urážení chlapce, které vygradovalo v poplivání chlapce a následnou facku! Strážníci zkontrolovali okolí uvedeného místa, ale podezřelého muže zde již nezastihli. Strážníci MP Mikulov následně zabezpečili všechny svědky incidentu a po konzultaci předali celou událost k došetření Policii ČR.

Dne 15. 2. 2016 ve 20.07 zastavili strážníci MP Mikulov v lokalitě ul. Vídeňská podezřelé vozidlo Mazda. Toto podezřelé vozidlo strážníci zastavili, protože bylo evidentní, že se jeho řidič služebnímu vozidlu MP Mikulov záměrně několikrát v předešlých minutách vyhnul! Dalo by se doslova říct, že se s vozidlem před strážníky schovával. Osudovým místem se místnímu 32letému muži stal jednosměrný výjezd z ul. Vídeňské. Zde strážníci zkřížili Mazdě výjezd a zablokovaný řidič již mohl pouze rezignovat! Následná dechová zkouška dokázala, proč se podezřelý řidič zasahujícím strážníkům záměrně vyhýbal. Výsledek byl samozřejmě pozitivní – 1,22 promile alkoholu se stoupající hodnotou. Pro podezření ze spáchání trestného činu byla celá událost na místě okamžitě předána přivolané hlídce Policie ČR.

Dne 17. 2. 2016 ve 13.00 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že se v lokalitě ul. A. Muchy nachází zraněný starší muž, který leží na chodníku a silně krvácí z hlavy! Po tomto oznámení se strážníci na uvedené místo dostavili téměř okamžitě. Muž byl naštěstí při vědomí, ale bohužel velmi špatně artikuloval z důvodu své silné podnapilosti. Zasahující strážníci poskytli zraněnému 68letému muži z Břeclavi první pomoc a na místo přivolali zdravotnický výjezd RZS Mikulov. Šetřením na místě bylo zjištěno, že zranění si nalezený muž způsobil sám svým nekontrolovaným pádem v opilosti. Zraněný muž byl eskortován na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.

Dne 23. 2. 2016 v 11.45 hodin zaregistrovali strážníci MP Mikulov, že se na ul. Pavlovské vyskytuje osoba, po které je Policií ČR vyhlášeno celostátní pátrání. Strážníci následně místního 66letého muže zajistili a předvedli jej na služebnu Policie ČR k dalšímu opatření.

Dne 25. 2. 2016 od 7.30 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v obci Dolní Dunajovice, protože bylo na MP Mikulov nahlášeno, že v uvedené obci opět dochází k volnému pobíhání problémového psa! Protože se jednalo o statného psa bojového plemene, nechtěl stěžovatel nic podcenit a celou událost raději nahlásil na MP Mikulov. Přivolaní strážníci po příjezdu do obce osobně kontaktovali majitele psa r. 1992 a celou záležitost s ním projednali. V nedávné minulosti byl majitel psa strážníky dokonce několikrát pokutován za volné pobíhání svého psa. Z důvodu úmyslného uvádění strážníků v omyl ze strany majitele psa, který se svým psem dokonce manipuloval tak, aby byl pro strážníky špatně identifikovatelný! Bylo ze strany MP Mikulov přistoupeno k důkladné fotodokumentaci psa, a to i za použití videokamery. Celou událost strážníci také řešili v součinnosti se starostou obce a pracovníky obecního úřadu. Celá záležitost je nyní ještě v šetření MP Mikulov, strážníci budou důkladně monitorovat a evidovat všechny provinění majitele psa. V obci Dolní Dunajovice MP Mikulov zasahuje na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi Mikulovem a Dolními Dunajovicemi.

Dne 28. 2. 2016 v 00:50 hodin projížděla autohlídka MP Mikulov po ul. Piaristů, když míjela na konci ulice poslední provozovnu, tak si strážníci všimli, že u krajnice stojí místní mladý muž, který se evidentně bavil tím, že neomaleně močil přímo do vozovky! Tomuto muži při tom vůbec nevadilo, že jeho neslušná činnost je na očích všech kolemjdoucích. Z důvodu veřejného pohoršování a znečišťování veřejného prostranství strážníci uvedeného muže zkontrolovali. Posléze byla celá událost posouzena jako přestupek proti veřejnému pořádku, za který byla mladému mikulovskému muži r. 1990 na místě uložena bloková pokuta.

Dne 28. 2. 2016 v 17.55 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Bezručova, kde byl nalezen na chodníku ležící místní 54letý muž. Tento se strážníky sice nesrozumitelně komunikoval, ale vůbec se nedokázal sám postavit na nohy. Strážníci následně silně podnapilému muži pomohli postavit se. Provedená dechová zkouška u muže prokázala podnapilost 3,33 promile alkoholu. Protože u tohoto muže leželo na zemi ještě jeho pánské kolo, které měl zmíněný muž stále snahu osedlat, rozhodli se zasahující strážníci, že podnapilého muže raději převezou do Brna na protialkoholní záchytnou stanici. Celá záležitost byla následně dořešena v kompetenci MP Mikulov.

Za MP Mikulov zdraví strž. Vážný Radek

DSCN7964