Některé události Městské policie Mikulov za měsíc leden 2016

Dne 5. 1. 2016 v ranních hodinách bylo na MP Mikulov oznámeno, že v Mikulově došlo na různých místech k posprejování několika objektů. Jednalo se jak o městské, tak i soukromé budovy! Řádění sprejerů neušlo ani několik zaparkovaných vozidel. Počáteční šetření strážníků MP Mikulov bylo následně oznámeno na místní oddělení Policie ČR, jelikož postupně vycházelo najevo, že tentokrát se nejednalo jen o malou sprejerskou akcičku. Následným šetřením vyšlo najevo, že pachatelé se pohybovali na trase sídliště, ul. Pod Platanem a ul. Vídeňská. Největší šok sprejeři způsobili asi obyvatelům ul. Hraničářů, kteří byli pyšní na svou novou zateplenou fasádu domu! Odhadovaná vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na částku přesahující 130 000 Kč. Intenzivním šetřením a podrobným analyzováním záznamů z městského kamerového systému byly zajištěny okolnosti, které policisty přivedly ke konkrétním podezřelým pachatelům. Záležitost je šetřena Policií ČR jako spáchání trestného činu.


Dne 9. 1. 2016 v 3.40 hodin projížděla autohlídka MP Mikulov po ul. Větrná, při této preventivní kontrolní činnosti si strážníci všimli, že se na přilehlém parkovišti nachází zaparkované osobní motorové vozidlo tovární značky Daewoo, které evidentně utrpělo čelní náraz! Na místě DN se nacházely i poškozené segmenty, které musely pocházet z druhého vozidla, které se však na místě již nenacházelo. Že se jedná o čerstvou záležitost, strážníci usoudili i z toho, že ze zaparkovaného poškozeného vozidla stále vytékaly provozní kapaliny. Protože šlo o dopravní nehodu, od níž ujel podezřelý řidič, byla na uvedené místo přivolána hlídka Policie ČR. Strážníci městské policie následně v Mikulově pátrali po vozidle, jehož řidič měl nehodu způsobit. Důsledná kontrola se nakonec vyplatila. Podezřelé vozidlo tovární značky Ford, jehož typ poškození odpovídal srážce, parkovalo odstavené v lokalitě ul. Jiráskova na parkovišti firmy Kabeltechnik. Výskyt podezřelého vozidla tovární značky Ford na samotném místě DN následně potvrdil dohledaný záznam z městského kamerového systému. Řidiči, který z místa odjel bez nahlášení DN, nyní hrozí znatelné sankce. DN je v šetření Policie ČR.


Dne 10. 1. 2016 ve 21.10 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno občanem Mikulova, že na ul. Růžová v Mikulově došlo v sousedním domě asi k havárii ve vodovodním řádu, jelikož oznamovatel má od vedlejšího domu promočenou celou sousedící zeď! Dům je už opuštěný a soused neví, komu dům nyní skutečně patří. Strážníci MP Mikulov dle evidence zjistili, že dotyčný dům je v majetku města Mikulov. Následně byl MP Mikulov kontaktován odpovědný pracovník firmy Tedos, který společně se strážníky provedl okamžitou kontrolu nemovitosti, a bylo potvrzeno, že porucha ve vodovodním řádu skutečně vznikla v městském domě. Na místě bylo okamžitě provedeno technické zabezpečení, aby nedocházelo k prosakování unikající vody. Strážníci MP Mikulov posléze na místě provedli fotodokumentaci k vzniklé události a celý případ zaprotokolovali. Událost byla následně oznámena na MěÚ Mikulov.


Dne 11. 1. 2016 ve 14.35 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno rozhořčenou místní 43letou maminkou, že na ul. Hraničářů, na parkovišti před prodejnou Supermarketu COOP, došlo ze strany neznámého muže k obtěžování její nezletilé dcery, která se na zde byla v přítomnosti stejně staré kamarádky. Stejného muže měly nezletilé dívky zahlédnout za malou chvíli i před prodejnou Tesco. Obtěžování mělo charakter nemístných návrhů! Dle popisu se mělo jednat o česky mluvícího muže, středního věku, který jezdí ve stříbrném osobním motorovém vozidle. Strážníci MP Mikulov následně ihned prohlédli uvedenou lokalitu se zaměřením na podezřelého muže. Posléze byla o celé vzniklé události MP Mikulov informována i Policie ČR. Zpětnou kontrolou kamerových záznamů se podařilo podezřelého muže v následujících dnech identifikovat. Záležitostí se dále zabývá Policie ČR.


Dne 12. 1. 2016 ve 23.55 hodin bylo na MP Mikulov zaměstnankyní ČD telefonicky oznámeno, že kolem budovy ČD neustále chodí podezřelá osoba, která se opakovaně pokouší klepat na okna kanceláře! Na nádraží byla z tohoto důvodu ihned vyslána autohlídka MP Mikulov, která však po prohledání okolí nádraží ČD žádnou podezřelou osobu nezastihla. Strážníci následně podezřelou osobu zastihli v lokalitě sídliště. Kontrolovaný mladík r. 1988 se strážníkům celkově jevil jako podezřelý. Choval se zmateně a neměl u sebe vůbec žádné doklady. Podezřelou osobu strážníci následně převezli k dalšímu šetření na služebnu MP Mikulov. Po spolupráci s Policií ČR bylo zjištěno z centrální evidence, že se jedná o osobu duševně labilní a nesvéprávnou. Osoba však není v celostátním pátrání a má hlášen trvalý pobyt v městě Hodonín. Z tohoto důvodu byla strážníky kontaktována sociální pracovnice OSPOD MěÚ Mikulov. Šetřením bylo zjištěno, že nad nesvéprávnou osobou má svěřeno opatrovnictví MěÚ Hodonín a zadrženou osobu nelze samostatně propustit. Po konzultaci s pracovníky OSPOD MěÚ Hodonín si do Mikulova pro mladíka přijeli strážníci z MP Hodonín, kteří zadrženého převezli nazpět do Hodonína. Z Hodonína mladík nakonec putoval na odborné vyšetření do psychiatrické léčebny v Kroměříži.


Dne 13. 1. 2016 v 17.00 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov poblíž Casina Admirál, kde se v blízkosti komunikace vedoucí směrem k bývalé celnici nacházela ležící a zraněná osoba! Zasahující strážníci MP Mikulov následně na místě samotném zjistili, že se jedná o osobu muže r. 1949 krvácivě zraněného v oblasti hlavy v silně podnapilém stavu. Provedená dechová zkouška u něj vykazovala 1,92 promile alkoholu v dechu. Strážníci osobu z důvodu místní znalosti poznali a věděli, že se jedná o jednoho z místních bezdomovců. Do příjezdu přivolané RZS Mikulov poskytli strážníci zraněnému muži první pomoc. Šetřením bylo zjištěno, že si zranění nalezený muž způsobil sám, bez cizího zavinění svým nekontrolovaným pádem. Muž byl následně převezen sanitou RZS na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.


Dne 13. 1. 2015 ve 20.30 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno, že na sídlišti nasedá do motorového osobního vozidla tovární značky Opel Corsa podnapilý řidič a odjíždí směrem do centra! Operátor městského kamerového systému, proto začal okamžitě důkladně sledovat ul. Piaristů. Posléze operátor označené vozidlo Opel skutečně zaregistroval a již jen z pohledu bylo evidentní, že vozidlo řídí podezřelá osoba, jelikož vozidlo kličkovalo a na křižovatce měl řidič problém se rozjet! Podezřelé vozidlo následně pokračovalo směrem na ul. A. Muchy. Do uvedené lokality byla vyslána autohlídka MP Mikulov. Strážníci podezřelé vozidlo sice zahlédli zaparkované na ul. A. Muchy, řidič se však již ve vozidle nezdržoval. Zasahující strážníci vozidlo sledovali z dálky a chvíli čekali, co se bude dít. Po malé chvíli přišel k vozidlu řidič, nasedl a s vozidlem se rozjel. V daný moment strážníci odjíždějící vozidlo dostihli a se zapnutými „majáky“ mu zabránili v další jízdě. Celý zákrok byl monitorován na malé mobilní minikamery, které mají strážníci připevněny, jak na své uniformě, tak i ve služebním vozidle. Překvapený řidič byl následně strážníky vyzván k předložení předepsaných dokladů a k dechové zkoušce na zjištění alkoholu. V řidiči byl následně zjištěn místní muž r. 1973. Provedená dechová zkouška u muže prokázala silnou podnapilost, 2,85 promile alkoholu. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu byla na místo zásahu přivolána hlídka Policie ČR. Celý případ měl pak ještě svoji dohru. Zadržený muž začal být po zjištění, že se s policisty nijak nedomluví, tak vulgární a agresivní, že musel skončit s nasazenými služebními pouty a následující noc strávil na protialkoholní záchytné stanici. Případ dále šetří Policie ČR.


Dne 14. 1. 2016 v 19.40 hodin právě projíždějící řidič telefonicky upozornil MP Mikulov, že se na hlavní komunikaci mezi Mikulovem a Dolními Dunajovicemi pohybuje neosvětlený cyklista! Tímto byli strážníci požádání o kontrolu dané lokality. Autohlídka MP Mikulov následně při prováděné kontrole u obce Dolní Dunajovice zastihla neosvětleného podezřelého chodce, který pouze vedl své kolo a nepohyboval se na hlavní komunikaci, ale na vedlejší obslužné komunikaci. Následná dechová zkouška u kontrolovaného muže r. 1952, pocházejícího z obce Bavory, prokázala silnou podnapilost 2,64 promile alkoholu. Kontrolovaný muž se strážníky normálně komunikoval a svoji motoriku ještě ovládal. Reflexní prvky jeho oblečení také obsahovalo, proto byl strážníky tento chodec pouze varován, že v případě jízdy na kole v tomto stavu by mu hrozila značná pokuta! Muž strážníkům slíbil, že do místa bydliště půjde pouze pěšky.


Dne 19. 1. 2016 v 16.55 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Vídeňská. Strážníci po dojezdu na místo zjistili, že v uzamčené koupelně jednoho z bytů je uvíznutý muž r. 1948, který byl v bytě na návštěvě a asi to trochu přebral s konzumací alkoholu. Podnapilý návštěvník v koupelně asi upadnul a poranil se. Nyní přes dveře špatně komunikuje a odemčení koupelny asi nezvládá! Vyškolený strážník dveře koupelny nouzově otevřel a zraněnému muži byla na místě ihned poskytnuta první pomoc. Z důvodu podezření na krátkodobé bezvědomí vlivem utrpěného úderu hlavy byl na místo zákroku přivolán zdravotnický výjezd RZS Mikulov. Vysvobozený muž následně putoval sanitou na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.


Dne 21. 1. 2016 ve 22.45 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Pavlovská, kde bylo zjištěno, že z prodejny květinářství prudce vytéká voda! Zasahující strážníci kontaktovali provozovatelku prodejny, která se na místo havárie dostavila asi do patnácti minut. Po otevření provozovny bylo strážníky zjištěno, že k havárii došlo u plynového kotle a na místě začíná vznikat požár! Na místo zásahu byl z tohoto důvodu okamžitě přivolán výjezd HZS JMK Mikulov. Strážníci zatím okamžitě provedli uzavření hlavního přívodu vody a zabezpečili uzavření hlavního plynového ventilu. Přivolaní hasiči vznikající požár okamžitě zlikvidovali. Následným šetřením bylo zjištěno, že požár vznikl vlivem poruchy elektroinstalace. Případ je dále v šetření Policie ČR.


Dne 23. 1. 2016 v 00.05 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na ul. Piaristů je rušen noční klid, a to lidmi, kteří na ulici odpalují zábavnou pyrotechniku! Operátor městského kamerového systému zaměřil kameru do uvedeného místa a zde zpozoroval tři osoby, které se pouštění světlic a rachejtlí věnovali. Jednoznačně se jednalo o osoby, které vycházely z přilehlé provozovny baru. Vyslaná hlídka MP Mikulov se poté dostavila do uvedené lokality. Strážníci zde oslovili přítomného místního 45letého provozovatele baru a požadovali po něm vysvětlení ohledně odpalování zábavní pyrotechniky. Zmíněný provozovatel se k celé záležitosti postavil čelem a odpalování rachejtlí vzal na svoji osobu. Na vysvětlenou uvedl, že v baru probíhá oslava narozenin, a proto si ji chtěli zpestřit odpálením světlic, které jim zbyly od Silvestra. Porušení nočního klidu si nikdo neuvědomil. Za přestupek narušení veřejného pořádku strážníci na místě uložili blokovou pokutu.


Dne 30. 1. 2016 řešila MP Mikulov nelehký případ, který měl svoji předehru už v 11.00 hodin na ul. Kpt Jaroše. V tuto dobu docházelo v jednom pronajatém bytě k hlučným opileckým výtržnostem, které měl mít na svědomí jeho nový nájemce! Sousedi přivolali na výtržníky výjezd MP Mikulov. Strážníci si na místo ještě přivolali hlídku Policie ČR, jelikož bylo zjištěno, že se v bytě nacházejí tři místní problémové osoby s bohatou kriminální minulostí! O těchto osobách je MP Mikulov známo, že střídají jeden podnájem za druhým! Výbušnou situaci se na místě samotném nakonec podařilo uklidnit a policejní hlídky se mohly v relativním klidu vzdálit k plnění dalších úkolů. Dále jen pro zamyšlení, možná by se měl pronajímatel bytu zajímat, komu byt vlastně pronajímá! Nebo by stěžující si osoby měly vzniklou situaci s nepřizpůsobivými sousedy řešit s majitelem bytu na valné hromadě společenství vlastníků bytů. Situace následně gradovala ve 12.25 hodin, kdy bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na ul. Nádražní dochází k výtržnostem, kdy do jednoho z bytů na uvedené adrese násilně vnikla podnapilá skupina mužů a obtěžuje v bytě jejich sousedku! Výtržníci měli u vstupních dveří rozbít opravenou výplň, a to proto, aby se mohli volně dostat na schodiště, které vede k bytu. Přivolaní strážníci po dojezdu do uvedené lokality následně zjistili, že výtržnosti zde ztropili ti samí, které již dnes jednou řešili na ul. Kpt. Jaroše. Jednoznačně se jednalo o osoby, které se už celé dopoledne posilňovali alkoholickými nápoji. Z důvodu nebezpečnosti zákroku si strážníci na místo přivolali také hlídku Policie ČR. Vzniklá situace nakonec dospěla do takového stádia, že v bytě zůstal už pouze jeden z výtržníků a ten byt nakonec dobrovolně opustil, jelikož jeho majitelka uvedla, že ho tam již skutečně nechce. Samotný společný zákrok nakonec skončil zpacifikováním agresivního muže r. 1972, který odmítal uposlechnout zákonné výzvy zakročující policie, na místě stále tropil opakované výtržnosti a k policistům se choval vulgárně. Agresor byl nakonec eskortován služebním vozidlem MP Mikulov s nasazenými služebními pouty na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Celý případ bude mít dohru u přestupkové komise.


Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný